Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Brzechowie Brzechów 41 26-021 Daleszyce Imię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Brzechowie Brzechów 41 26-021 Daleszyce Imię"— Zapis prezentacji:

1 Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Brzechowie Brzechów 41 26-021 Daleszyce http://spbrzechow.szkoly.interklasa.pl e-mail: spbrzechow@poczta.onet.pl Imię i nazwisko dyrektoraEwa Kwiecień Dobra praktykaRealizacja projektu Ocalić od zapomnienia – życie naszych przodków Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Brzechowie w ramach Programu KULTURA BLISKA 2007 Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych w Warszawie Ilość uczniów objętych programem 74 uczniów w klasach 0 – VI Odpowiedzialni, organizatorzy Dyrektor szkoły, nauczyciele Okres czasowy realizacji dobrej praktyki 5 września 2007 r. - 30 czerwca 2008 r.

2 Cel podjętych działań: Projekt został opracowany, aby rozwijać zainteresowania historią swoich przodków, rozbudzać szacunek do kultury, tradycji i miłości do swojej Małej Ojczyzny oraz ocalić od zniszczenia i zapomnienia dorobek poprzednich pokoleń. Poprzez realizację projektu chcieliśmy zwrócić uwagę dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej na wartość dziedzictwa kulturowego, konieczność jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu miała na celu utworzenie w szkole izby regionalnej, w której znajdowałaby się trwała ekspozycja dawnych narzędzi, przedmiotów codziennego użytku.

3 Opis realizacji dobrej praktyki: Projekt był realizowany przez uczniów, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzechowie, przy zaangażowaniu całej społeczności lokalnej. Szkołę wspierały różne instytucje i organizacje: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzechowie. Zaplanowane cele osiągnięto poprzez zastosowanie różnych form pracy: wycieczkę, spotkania, wywiady z mieszkańcami, zajęcia warsztatowe dla uczniów, prezentacje, konkursy, kiermasz. Poszczególne zadania, które zostały zrealizowane są przedstawione poniżej.

4 Efekty realizacji przedsięwzięcia: Uczeń: - udział w ciekawych, wartościowych zajęciach pozalekcyjnych z edukacji regionalnej, - wzmocnienie więzi rodzinnych, pokoleniowych, - poznanie tradycji i historii swoich dziadów i pradziadów, - poznanie dziedzictwa kulturowego przodków, - opracowanie słownika mowy gwarowej, - opracowanie broszury z regionalnymi przepisami, - wzrost umiejętności w zakresie robótek ręcznych, - podwyższenie umiejętności korzystania z technologii komputerowej.

5 Nauczyciel: - poznanie środowiska swoich uczniów i ich relacji rodzinnych, - poznanie zdolności uczniów podczas zajęć warsztatowych, - wymiana doświadczeń między nauczycielami, - uatrakcyjnienie zajęć z edukacji regionalnej, - zaangażowanie w poszukiwanie śladów dziedzictwa kulturowego. Rodzic: - integracja środowiska ze szkołą, - umocnienie więzi rodzinnych.

6 Największym sukcesem realizowanego projektu była wspaniała integracja środowiska lokalnego ze społecznością szkolną, wzmocnienie więzi rodzinnych, pokoleniowych, poznanie tradycji i historii naszych dziadów i pradziadów, dziedzictwa kulturowego przodków, które ma zasadniczy wpływ na to kim jesteśmy. Dzięki funduszom z grantu powstało wiele trwałych efektów realizowanego projektu. Największym efektem jest utworzona izba regionalna, która posłuży przyszłym pokoleniom w poznawaniu bezpośrednim historii naszych przodków.

7 Dotychczasowy sposób propagowania i upowszechniania: - informacje na apelu ogólnoszkolnym, na zebraniu z rodzicami, - artykuły w Gazetce szkolnej oraz w czasopiśmie lokalnym Głos Daleszyc, - informacje na stronie internetowej szkoły, - informacje w kronice szkoły, - opublikowanie kalendarza na rok 2008 promującego Program, - udostępnienie do zwiedzania izby regionalnej.

8 Jednym z zadań projektu było utworzenie w szkole KLUBU POSZUKIWACZY Odkryj swoje korzenie Poszukiwacze przy pracy

9 Dawna szkoła Dworek z Suchedniowa W dniu 06.10.2007r. odbyła się wycieczka do Skansenu w Tokarni. Uczniowie mieli możliwość na żywo zobaczyć życie naszych przodków.

10 Po wycieczce do Tokarni uczniowie wykonali prace plastyczne

11 Podczas zajęć w terenie dzieci poznały wykorzystanie ziół dawniej i dziś. Okazy ziół rosnących w naszej miejscowości

12 Odkryj swoje korzenie – chętni uczniowie brali udział w konkursie na najciekawsze drzewo genealogiczne swojej rodziny. Najładniejsze prace uczniów

13 W czasie realizacji projektu powstały ciekawe prace pisemne, na temat dawnych zwyczajów, tradycji w swojej miejscowości. Prace powstały dzięki opowieściom babć, dziadków, rodziców i przedstawiały przede wszystkim zwyczaje związane z Wigilią, Bożym Narodzeniem, a także z Wielkanocą i Wielkim Tygodniem.

14 Spotkanie z etnografem Tradycje i zwyczaje na świętokrzyskiej wsi 17 grudnia 2007r. pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach- pani Małgorzata Michałowska – Wójcik opowiedziała o tradycjach i zwyczajach na świętokrzyskiej wsi Pani etnograf przedstawiła różne sposoby noszenia zapaski świętokrzyskiej

15 Robótki ręczne dawniej i dziś – warsztaty dla uczniów prowadzone przez mamę uczennicy - panią Jadwigę Sitek. Chłopcy i dziewczęta poznają tajniki haftu krzyżykowego

16 Pani Teresa Strząbała- mama naszych dwóch uczennic - pokazuje swoje piękne wyroby szydełkowe. Uczniowie uczą się podstawowych ściegów szydełkowych

17 Tradycyjne ozdoby świąteczne – zajęcia warsztatowe dla uczniów. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z panią Teresą Klimczak - instruktorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach.

18 Dawne przepisy kulinarne – zajęcia warsztatowe dla uczniów. Pierwsze spotkanie poświęcone było potrawom świątecznym przygotowywanym z okazji Bożego Narodzenia. Chłopcy wyrabiają ciasto pod kierunkiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzechowie. Tak oto powstaje przepyszny, tradycyjny makowiec.

19 A to przepyszne Byki – regionalna postna potrawa, kluski nadziewane smakowitym farszem z grzybów i kapusty.

20 W lutym uczniowie po raz drugi uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Tym razem wspólnie przygotowali tradycyjne potrawy na tłusty czwartek – faworki i karnawałowe róże.

21 Na zakończenie warsztatów odbyła się wspólna degustacja.

22 W ramach realizacji projektu został wydany kalendarz promujący program: Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe oraz promujący naszą Szkołę.

23 Ważnym przedsięwzięciem było zorganizowanie Izby regionalnej, stałej ekspozycji: Życie naszych przodków. Remont pomieszczenia przeznaczonego na izbę regionalną

24 A to już urządzona izba regionalna. Uroczyste otwarcie izby nastąpiło 22 stycznia 2008 r.

25 Zgromadzone eksponaty

26 Zgromadzone eksponaty w izbie regionalnej

27 Krosna

28 Z okazji Dnia Seniora zorganizowano Wieczór poezji ludowej. Z okazji Dnia Babci i Dziadka goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez najmłodszych okraszoną mądrościami ludowymi. Starsi uczniowie recytowali poezję ludową napisaną przez poetkę ludową wywodzącą się z Brzechowa.

29 Na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami miejscowości opracowano Słowniczek gwary ludowej Galanty -piękny Kikut - ręka Labidzić - narzekać Kaj - gdzie

30 Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie poznali dawne zawody mieszkańców Brzechowa Prezentacja dawnych zawodów mieszkańców Brzechowa na gazetce ściennej

31 Chętni uczniowie brali udział w konkursie plastycznym na temat dawnych zawodów mieszkańców Kowal Garncarz Najciekawsze prace plastyczne nagrodzone w szkolnym konkursie

32 SzewcZdun

33 Robimy masło - pokaz dla uczniów. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy widzieli maśnicę.

34 Bardzo ważnym wydarzeniem, które było efektem finałowym realizowanego projektu był: I Festyn ludowy w Brzechowie 25 maja 2008r. Pani dyrektor Ewa Kwiecień rozpoczęła festyn słowami Pierwszy Festyn Ludowy w Brzechowie musi się udać…

35 Część artystyczna przygotowana została na ludowo.

36 W ludowych strojach wystąpili także wszyscy nauczyciele. Czerwone korale i kolorowe chusty były wspólnym elementem stroju.

37 Występy uczniów wzbudzały zachwyt widzów.

38 Scenka Jak to dawniej beło…

39 Wszyscy występujący mieli oryginalne stroje

40 Konkurs Zaradna Baba – ubijanie piany W czasie festynu odbyły się konkursy:

41 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodzice uczniów przygotowali stoiska z brzechowskimi delicjami, wiejskim jadłem.

42 Loteria fantowa

43 Goście licznie dopisali... W tłumie przybyłych widać było wiele osób - mieszkańców sąsiednich miejscowości, a nawet ościennych gmin.

44 Mając już utworzone zaplecze, nadal gromadzimy wszelkie zasoby kultury lokalnej powiększając nasze zbiory. Zgromadzone zbiory chętnie udostępniamy do zwiedzania, co wpływa na systematyczną promocję naszej miejscowości i efektywne wykorzystanie zebranych, wytworzonych w czasie realizacji projektu zbiorów.


Pobierz ppt "Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Brzechowie Brzechów 41 26-021 Daleszyce Imię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google