Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Imię i nazwisko dyrektora Ewa Kwiecień Dobra praktyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Imię i nazwisko dyrektora Ewa Kwiecień Dobra praktyka"— Zapis prezentacji:

1 Imię i nazwisko dyrektora Ewa Kwiecień Dobra praktyka
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Brzechowie Brzechów Daleszyce Imię i nazwisko dyrektora Ewa Kwiecień Dobra praktyka Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia – życie naszych przodków” Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Brzechowie w ramach Programu KULTURA BLISKA 2007 Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie Ilość uczniów objętych programem 74 uczniów w klasach 0 – VI Odpowiedzialni, organizatorzy Dyrektor szkoły, nauczyciele Okres czasowy realizacji dobrej praktyki 5 września 2007 r czerwca 2008 r.

2 Cel podjętych działań:
Projekt został opracowany, aby rozwijać zainteresowania historią swoich przodków, rozbudzać szacunek do kultury, tradycji i miłości do swojej „Małej Ojczyzny” oraz ocalić od zniszczenia i zapomnienia dorobek poprzednich pokoleń. Poprzez realizację projektu chcieliśmy zwrócić uwagę dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej na wartość dziedzictwa kulturowego, konieczność jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu miała na celu utworzenie w szkole „izby” regionalnej, w której znajdowałaby się trwała ekspozycja dawnych narzędzi, przedmiotów codziennego użytku.

3 Opis realizacji dobrej praktyki:
Projekt był realizowany przez uczniów, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzechowie, przy zaangażowaniu całej społeczności lokalnej. Szkołę wspierały różne instytucje i organizacje: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzechowie. Zaplanowane cele osiągnięto poprzez zastosowanie różnych form pracy: wycieczkę, spotkania, wywiady z mieszkańcami, zajęcia warsztatowe dla uczniów, prezentacje, konkursy, kiermasz. Poszczególne zadania, które zostały zrealizowane są przedstawione poniżej.

4 Efekty realizacji przedsięwzięcia:
Uczeń: udział w ciekawych, wartościowych zajęciach pozalekcyjnych z edukacji regionalnej, wzmocnienie więzi rodzinnych, pokoleniowych, - poznanie tradycji i historii swoich dziadów i pradziadów, poznanie dziedzictwa kulturowego przodków, opracowanie słownika mowy gwarowej, opracowanie broszury z regionalnymi przepisami, wzrost umiejętności w zakresie robótek ręcznych, podwyższenie umiejętności korzystania z technologii komputerowej.

5 Nauczyciel: - poznanie środowiska swoich uczniów i ich relacji rodzinnych, - poznanie zdolności uczniów podczas zajęć warsztatowych, - wymiana doświadczeń między nauczycielami, - uatrakcyjnienie zajęć z edukacji regionalnej, - zaangażowanie w poszukiwanie śladów dziedzictwa kulturowego. Rodzic: - integracja środowiska ze szkołą, - umocnienie więzi rodzinnych.

6 Największym sukcesem realizowanego projektu była
wspaniała integracja środowiska lokalnego ze społecznością szkolną, wzmocnienie więzi rodzinnych, pokoleniowych, poznanie tradycji i historii naszych dziadów i pradziadów, dziedzictwa kulturowego przodków, które ma zasadniczy wpływ na to kim jesteśmy. Dzięki funduszom z grantu powstało wiele trwałych efektów realizowanego projektu. Największym efektem jest utworzona „izba” regionalna, która posłuży przyszłym pokoleniom w poznawaniu bezpośrednim historii naszych przodków.

7 Dotychczasowy sposób propagowania i upowszechniania: - informacje na apelu ogólnoszkolnym, na zebraniu z rodzicami, - artykuły w Gazetce szkolnej oraz w czasopiśmie lokalnym „Głos Daleszyc”, - informacje na stronie internetowej szkoły, - informacje w kronice szkoły, - opublikowanie kalendarza na rok 2008 promującego Program, - udostępnienie do zwiedzania „izby” regionalnej.

8 Poszukiwacze przy pracy
Jednym z zadań projektu było utworzenie w szkole KLUBU POSZUKIWACZY „Odkryj swoje korzenie” Poszukiwacze przy pracy

9 W dniu 06. 10. 2007r. odbyła się wycieczka do Skansenu w Tokarni
W dniu r. odbyła się wycieczka do Skansenu w Tokarni. Uczniowie mieli możliwość „na żywo” zobaczyć życie naszych przodków. Dworek z Suchedniowa Dawna szkoła

10 Po wycieczce do Tokarni uczniowie wykonali prace plastyczne

11 Podczas zajęć w terenie dzieci poznały wykorzystanie ziół dawniej i dziś.
Okazy ziół rosnących w naszej miejscowości

12 ”Odkryj swoje korzenie” – chętni uczniowie brali udział w konkursie na najciekawsze drzewo genealogiczne swojej rodziny. Najładniejsze prace uczniów

13 W czasie realizacji projektu powstały ciekawe prace pisemne, na temat dawnych zwyczajów, tradycji w swojej miejscowości. Prace powstały dzięki opowieściom babć, dziadków, rodziców i przedstawiały przede wszystkim zwyczaje związane z Wigilią, Bożym Narodzeniem, a także z Wielkanocą i Wielkim Tygodniem.

14 Spotkanie z etnografem „Tradycje i zwyczaje na świętokrzyskiej wsi”
17 grudnia 2007r. pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach- pani Małgorzata Michałowska – Wójcik opowiedziała o tradycjach i zwyczajach na świętokrzyskiej wsi Pani etnograf przedstawiła różne sposoby noszenia zapaski świętokrzyskiej

15 Chłopcy i dziewczęta poznają tajniki haftu krzyżykowego
Robótki ręczne dawniej i dziś – warsztaty dla uczniów prowadzone przez mamę uczennicy - panią Jadwigę Sitek. Chłopcy i dziewczęta poznają tajniki haftu krzyżykowego

16 Pani Teresa Strząbała- mama naszych dwóch uczennic - pokazuje swoje piękne wyroby szydełkowe.
Uczniowie uczą się podstawowych ściegów szydełkowych

17 Tradycyjne ozdoby świąteczne – zajęcia warsztatowe dla uczniów.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów z panią Teresą Klimczak - instruktorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach.

18 Dawne przepisy kulinarne – zajęcia warsztatowe dla uczniów.
Pierwsze spotkanie poświęcone było potrawom świątecznym przygotowywanym z okazji Bożego Narodzenia. Chłopcy wyrabiają ciasto pod kierunkiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzechowie. Tak oto powstaje przepyszny, tradycyjny makowiec.

19 A to przepyszne „Byki” – regionalna postna potrawa, kluski nadziewane smakowitym farszem z grzybów i kapusty.

20 W lutym uczniowie po raz drugi uczestniczyli w warsztatach kulinarnych
W lutym uczniowie po raz drugi uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Tym razem wspólnie przygotowali tradycyjne potrawy na „tłusty” czwartek – faworki i karnawałowe róże.

21 Na zakończenie warsztatów odbyła się wspólna degustacja.

22 W ramach realizacji projektu został wydany kalendarz promujący program: Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe oraz promujący naszą Szkołę.

23 Remont pomieszczenia przeznaczonego na „izbę” regionalną
Ważnym przedsięwzięciem było zorganizowanie Izby regionalnej, stałej ekspozycji: „Życie naszych przodków”. Remont pomieszczenia przeznaczonego na „izbę” regionalną

24 A to już urządzona „izba” regionalna. Uroczyste otwarcie „izby” nastąpiło 22 stycznia 2008 r.

25 Zgromadzone eksponaty

26 Zgromadzone eksponaty w izbie regionalnej

27 Krosna

28 Z okazji Dnia Seniora zorganizowano Wieczór poezji ludowej.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez najmłodszych okraszoną mądrościami ludowymi. Starsi uczniowie recytowali poezję ludową napisaną przez poetkę ludową wywodzącą się z Brzechowa.

29 Na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami miejscowości opracowano „Słowniczek gwary ludowej”
Kikut - ręka Galanty -piękny Labidzić - narzekać Kaj - gdzie

30 Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie poznali dawne zawody mieszkańców Brzechowa
Prezentacja dawnych zawodów mieszkańców Brzechowa na gazetce ściennej

31 Najciekawsze prace plastyczne nagrodzone w szkolnym konkursie
Chętni uczniowie brali udział w konkursie plastycznym na temat dawnych zawodów mieszkańców Najciekawsze prace plastyczne nagrodzone w szkolnym konkursie Kowal Garncarz

32 Szewc Zdun

33 „Robimy masło” - pokaz dla uczniów.
Niektórzy uczniowie po raz pierwszy widzieli maśnicę.

34 Bardzo ważnym wydarzeniem, które było efektem finałowym realizowanego projektu był: I Festyn ludowy w Brzechowie 25 maja 2008r. Pani dyrektor Ewa Kwiecień rozpoczęła festyn słowami „ Pierwszy Festyn Ludowy w Brzechowie musi się udać…”

35 Część artystyczna przygotowana została na ludowo.

36 W ludowych strojach wystąpili także wszyscy nauczyciele
W ludowych strojach wystąpili także wszyscy nauczyciele. Czerwone korale i kolorowe chusty były wspólnym elementem stroju.

37 Występy uczniów wzbudzały zachwyt widzów.

38 Scenka „Jak to dawniej beło…”

39 Wszyscy występujący mieli oryginalne stroje

40 Konkurs „Zaradna Baba” – ubijanie piany
W czasie festynu odbyły się konkursy: Konkurs „Zaradna Baba” – ubijanie piany

41 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodzice uczniów przygotowali stoiska z „brzechowskimi delicjami”, wiejskim jadłem.

42 Loteria fantowa

43 Goście licznie dopisali
Goście licznie dopisali W tłumie przybyłych widać było wiele osób - mieszkańców sąsiednich miejscowości, a nawet ościennych gmin.

44 Mając już utworzone zaplecze, nadal gromadzimy wszelkie zasoby kultury lokalnej powiększając nasze zbiory. Zgromadzone zbiory chętnie udostępniamy do zwiedzania, co wpływa na systematyczną promocję naszej miejscowości i efektywne wykorzystanie zebranych, wytworzonych w czasie realizacji projektu zbiorów.


Pobierz ppt "Imię i nazwisko dyrektora Ewa Kwiecień Dobra praktyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google