Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego ID grupy: 97/46_P_G2 Opiekun: Arkadiusz Dera Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: PERSONEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Semestr/rok szkolny: Semestr trzeci 2010/2011

3 Skład grupy Mateusz Darafaj Bartosz Mańkowski Filip Trąbajło
Agata Mencel Katarzyna Gorgel Daria Wrocławska Damian Bukowski Magdalena Rega Kamila Taran Patrycja Wołoszczuk i Małgorzata Zając

4 Wprowadzenie Temat projektu: PERSONEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Cel projektu: Opracowanie strategii personalnej w przedsiębiorstwie Zakres i podział zadań: Grupa planowania zatrudnienia (4 osoby) Grupa ds. oceny pracowników (4 osoby) Grupa ds. motywowania pracowników (3 osoby)

5 Cele cząstkowe Celami cząstkowymi, które będziemy realizować w trakcie naszej pracy są: Analiza potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwie Elementy polityki personalnej w przedsiębiorstwie Analiza pracy Wartościowanie i ocenianie pracy

6 Polityka personalna w przedsiębiorstwie
Polityka personalna (kadrowa) – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem. Powinna ona zapewniać zaspokojenie potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych jednocześnie realizując cele i zadania przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy polityki personalnej: * planowanie zapotrzebowania na personel * tworzenie kadrowej bazy danych o rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej o system podnoszenia kwalifikacji o ocena pracy pracownika * zasady wynagradzania personelu * stan i struktura zatrudnienia * integracja załogi * system motywacyjny * regulamin organizacyjny

7 Projektujemy nasze przedsiębiorstwo:
Postanowiliśmy powołać do istnienia szkołę języków obcych „AS KOMPETENCJI” W naszym przedsiębiorstwie zatrudnionych będzie 10 nauczycieli i jedna osoba pracująca w recepcji. Nauczane języki: -angielski -niemiecki -francuski -włoski

8 Struktura organizacyjna firmy
Personel zarządzający : 1 osoba właściciel nauczyciel języka angielskiego Kadra pedagogiczna: Nauczyciele języka angielskiego – 5 osób Nauczyciele języka niemieckiego – 2 osoby Nauczyciel języka francuskiego – 1 osoba Nauczyciel języka włoskiego – 1 osoba

9 Założenia w rekrutacji:
Na potrzeby najmłodszych grup zatrudnimy studentów języka angielskiego (min. 2 rok studiów) – 2-3 osoby Na potrzeby bardziej zaawansowanych grup będziemy poszukiwali nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem (min. 10 letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej lub na uczelni wyższej z udokumentowaną historią wysokich wyników.

10 Założenia w rekrutacji:
W języku francuskim i włoskim będziemy szukali osób do grup zaawansowanych. Z racji rzadko spotykanych wykwalifikowanych pracowników w tych językach wymagania będą dotyczyły ukończenia studiów wyższych z w/w filologii i co najmniej 3-letnie doświadczenie.

11 Przykładowe ogłoszenie:
Szkoła językowa „AS KOMPETENCJI” ogłasza nabór osób do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi w Gorzowie Wlkp. Praca od września 2011r. Wymagania: -Ukończony co najmniej drugi rok studiów filologii angielskiej -Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych -Odpowiedzialność, zaangażowanie, solidność -Dobry kontakt z dziećmi Zapewniamy: -Atrakcyjne wynagrodzenie -Niezbędne szkolenia i nowoczesne materiały dydaktyczne -Możliwość dostosowania godzin pracy Aplikacje prosimy przesyłać na adres: W temacie maila prosimy dopisać ANGIELSKI STUDENT Kontakt: Więcej informacji:

12 Przykładowe ogłoszenie:
Szkoła językowa „AS KOMPETENCJI” ogłasza nabór osób do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym w Gorzowie Wlkp. Praca od września 2011r. Wymagania: -Ukończenie studiów filologii angielskiej -Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych -Odpowiedzialność, zaangażowanie, solidność -Staż pracy 10 lat -Udokumentowane wysokie wyniki w egzaminach maturalnych uczniów Zapewniamy: -Atrakcyjne wynagrodzenie -Niezbędne szkolenia i nowoczesne materiały dydaktyczne -Możliwość dostosowania godzin pracy Aplikacje prosimy przesyłać na adres: W temacie maila prosimy dopisać ANGIELSKI Kontakt: Więcej informacji:

13 Przykładowe ogłoszenie:
Szkoła językowa „AS KOMPETENCJI” ogłasza nabór osób do prowadzenia zajęć z języka francuskiego w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym w Gorzowie Wlkp. Praca od września 2011r. Wymagania: -Ukończenie studiów filologii romańskiej -Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych -Odpowiedzialność, zaangażowanie, solidność -Staż pracy 3 lata Zapewniamy: -Atrakcyjne wynagrodzenie -Niezbędne szkolenia i nowoczesne materiały dydaktyczne -Możliwość dostosowania godzin pracy Aplikacje prosimy przesyłać na adres: W temacie maila prosimy dopisać FRANCUSKI Kontakt: Więcej informacji:

14 Przykładowe ogłoszenie:
Szkoła językowa „AS KOMPETENCJI” ogłasza nabór osób do prowadzenia zajęć z języka włoskiego w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym w Gorzowie Wlkp. Praca od września 2011r. Wymagania: -Ukończenie studiów filologii włoskiej -Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych -Odpowiedzialność, zaangażowanie, solidność -Staż pracy 3 lata Zapewniamy: -Atrakcyjne wynagrodzenie -Niezbędne szkolenia i nowoczesne materiały dydaktyczne -Możliwość dostosowania godzin pracy Aplikacje prosimy przesyłać na adres: W temacie maila prosimy dopisać WŁOSKI Kontakt: Więcej informacji:

15 Przykładowe ogłoszenie:
Szkoła językowa „AS KOMPETENCJI” ogłasza nabór osób do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym w Gorzowie Wlkp. Praca od września 2011r. Wymagania: -Ukończenie studiów filologii germańskiej -Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych -Odpowiedzialność, zaangażowanie, solidność -Staż pracy 3 lata Zapewniamy: -Atrakcyjne wynagrodzenie -Niezbędne szkolenia i nowoczesne materiały dydaktyczne -Możliwość dostosowania godzin pracy Aplikacje prosimy przesyłać na adres: W temacie maila prosimy dopisać NIEMIECKI Kontakt: Więcej informacji:

16 Założenia w rekrutacji:
Osoby aplikujące zobowiązane są złożyć CV wraz z listem motywacyjnym. Osoby nauczające języka angielskiego w stopniu zaawansowanym - dokumenty potwierdzające osiągnięcia wysokich wyników na maturach. Mile widziane rekomendacje.

17 Założenia w rekrutacji:
Istnieje wiele wzorów CV, dlatego na naszej stronie umieszczony zostanie nasz wzór by interesujące nas informacje o kandydacie nie zostały pominięte.

18 Założenia w rekrutacji:
Bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

19 Założenia w rekrutacji:
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - kontakt z pracodawcą Siedem punktów planu rozmowy kwalifikacyjnej: 1. Cechy fizyczne- jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, witalności, wzroku, słuchu, wyglądu, wieku, itp.; 2. Kwalifikacje-jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy technicznej, specjalistycznego przygotowania i praktyki zawodowej; 3. Inteligencja- w jakim stopniu wymagana jest umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się;

20 Założenia w rekrutacji:
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 4. Szczególne zdolności- czy są wymagane zdolności techniczne, łatwości posługiwania się liczbami, łatwość wyrażania myśli, zdolność, zdolności twórcze, zdolności negocjacyjne, handlowe, itp.; 5. Zainteresowania- posiadanie zainteresowań, hobby, sposób spędzania wolnego czasu; 6. Cechy charakteru-zalety osobiste, które okażą się niezbędne na tym stanowisku pracy i sprawią, że będziesz dobrym pracownikiem;

21 Założenia w rekrutacji:
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 7. Wymogi dodatkowe- dodatkowe okoliczności, które trzeba wziąć pod uwagę, np. dojazd do domu, opieka nad dzieckiem, konieczność pracy po godzinach.

22 Założenia w rekrutacji:
LIST MOTYWACYJNY: Nie będziemy stosować wzorów na list motywacyjny zostawiając pole do popisu dla naszych kandydatów. Jednak list będzie jednym z kryteriów do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną

23 Motywowanie pracowników
Motywacja - stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.

24 Motywowanie pracowników
Plan motywacji: sprawiedliwe ocenianie, odpowiedni i jasny system awansowania, kształtowanie właściwego systemu płac, celowe i uzasadnione wyróżnienie oraz nagrodzenie pracowników, współudział pracowników w zarządzaniu opartym na zasadzie demokratycznej, konsekwentne stosowanie czynników motywacyjnych, sprawiedliwe stosowanie, różnicowanie nagrody dla pracowników w zależności od wkładu pracy i osiągniętych rezultatów, częstsze stosowanie nagród niż kar,

25 Motywowanie pracowników
Bodźce materialne i niematerialne  Bodźce materialne to wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w formie materialnej z tytułu świadczenia pracy, a więc: płace, premie, nagrody, dodatki, deputaty, dofinansowania, zniżki w opłatach, etc.

26 Motywowanie pracowników
Bodźce materialne i niematerialne:   Bodźce niematerialne to bodźce nie mające formy pieniężnej, czyli wszelkie nagrody niematerialne, pochwały, nagany, opinie, wyróżnienia, awanse, a także stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbałość o prawidłowe stosunki międzyludzkie, prawidłowy podział zadań, zwiększenie atrakcyjności pracy, stopnia swobody, etc.

27 Wartościowanie pracy Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w ich treści (trudności pracy), wykorzystywanym w polityce personalnej firmy. Termin "wartościowanie pracy" jest tłumaczeniem anglojęzycznego job evaluation, co można byłoby też tłumaczyć jako szacowanie lub ocenę pracy (robót).

28 Wartościowanie pracy W polskiej terminologii mówi się o wartościowaniu pracy (obecnie najczęściej) lub o kwalifikowaniu pracy (rzadziej - choć, być może poprawniej). Wartościowanie pracy jest niezbędne przede wszystkim dla celów różnicowania wysokości oferowanych pracownikom płac stosownie do tego, jakie prace powierza im się do wykonania, aczkolwiek jego wyniki są wykorzystywane również dla celów doboru ludzi do stanowisk, oceny oraz rozwoju zawodowego.

29 Wartościowanie pracy W Polsce, na szeroką skalę, próbowano wprowadzić wartościowanie pracy metodą UMEWAP (w wersjach UMEWAP-85 i UMEWAP promowana przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

30 Źródła: M. Pietraszewski Wybrane zagadnienia z biznesu empi2 Poznań 2000 G. Kowalewski Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Ekstat Szczecin 2000


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google