Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM Prowadzący: dr inż. Justyna Łuczak, p. 36A Seminarium: 15 godz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM Prowadzący: dr inż. Justyna Łuczak, p. 36A Seminarium: 15 godz."— Zapis prezentacji:

1 Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM Prowadzący: dr inż. Justyna Łuczak, p. 36A Seminarium: 15 godz.

2 Warunki zaliczenia seminarium 1.Dwie 15-minutowe prezentacje dotyczące tematu podanego przez prowadzącego lub własnego tematu 2.Dyskusja związana z tematyką prezentacji KomponentyMax. ilość punktów Prezentacja (15-minutowa wg podanych zagadnień) 2 x 35 Aktywność na zajęciach 15 Obecność na zajęciach 15 SUMA 100

3 Warunki zaliczenia seminarium Ilość punktówOcena 91-100b. dobry 86-90dobry plus 75-85dobry 66-74dostateczny plus 55-65dostateczny <54niedostateczny

4 Komponenty Max. ilość punktów Zawartość merytoryczna: Czy zadany temat znalazł w prezentacji swoje odbicie? Czy zastosowane ryciny były merytorycznie poprawne? Czy merytoryczna zawartość tematu została poprawnie przekazana? Czy zadany temat został logicznie przedstawiony? Czy w pracy istnieje myśl przewodnia? Czy wybrano pasujące i dobrze obrazujące przykłady? Czy język fachowy został poprawnie zastosowany? 10 Struktura prezentacji: Plansza tytułowa i autor, Wprowadzenie, Główna treść pokazu, Podsumowanie (ZASADA zielonej chemii), Bibliografia 5 Materiały wykorzystane do przygotowania prezentacji (5) 5 Sposób prezentowania (czytelny i logiczny przekaz) 5 Czas prezentacji 5 Szata graficzna prezentacji (ujednolicona grafika, tło i kolorystyka nie powinny odwracać uwagi odbiorcy od treści, preferowana prosta i przejrzysta, bez zbędnych efektów/ animacji) 5 SUMA 35

5 Prezentacje proszę przesyłać przed zajęciami: justyna.luczak@pg.gda.pl

6 Podstawowe zasady tworzenia prezentacji Slajd tytułowy, autor Wprowadzenie/Cel prezentacji, Właściwa treść prezentacji (schematy, rysunki, zdjęcia, wykresy itp.) Podsumowanie (zawiera wnioski końcowe lub informacje, które należy zapamiętać, zasady), Literatura

7 Style tła Tekst jest słabo widoczny Zły dobór kolorów dekoncentruje odbiorcę Uwaga widza skupia się na tle Zasada kontrastu

8 Nie bój się białego slajdu!!!!

9 Nie używaj jaskrawego koloru tła. Nie używaj jaskrawego koloru czcionki i tła.

10 Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny.

11 Czcionka Nieczytelna czcionka Nieczytelna czcionka Źle dobrana wielkość czcionki, powoduje, że tekst jest niewidoczny z dalszej odległości. Stosowanie w jednym tekście kilku rodzajów czcionek sprawia, ze odbiorca nie może skupić się na informacji i jest nieestetyczne. CzĘsTe ZMianY wielkości CZ cio nKI także wprowadzaJĄ CHAOS. Nie wskazane jest także stosowanie w ramach jednego slajdu większej liczby kolorów niż 4.

12 Ciecze jonowe w technologii chemicznej Katedra Technologii Chemicznej CIECZE JONOWE znikoma prężność par niepalne ciekłe w szerokim zakresie temperatur stabilne termicznie stabilne elektrochemicznie przewodzące prąd TECHNOLOGIE SEPARACYJNE SYNTEZA ORGANICZNA ELEKTROCHEMIA CIECZE FUNKCJONALNE (BIO-)KATALIZA

13 Skrubery z wypełnieniem nieruchomym KolumnowyKomorowy a) b) Schemat i widok skruberów z nieruchomym (stacjonarnym) złożem: a) kolumnowy pionowy, b) komorowy poziomy.

14 Literatura Prezentacja powinna kończyć się listą materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu pokazu: 1) Szarawara J., Piotrowski J., Podstawy teoretyczne technologii chemicznej, WNT Warszawa 2010. 2) Bretsznajder S. i in., Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT Warszawa 1973. 3) Łuczak J., Jungnickel C., Łącka I., Stolte S., Hupka J., Antimicrobial and surface activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives, Green Chemistry, 12, 593 – 601 (2010),

15 Jak znaleźć artykuł? 15

16

17

18

19

20

21


Pobierz ppt "Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM Prowadzący: dr inż. Justyna Łuczak, p. 36A Seminarium: 15 godz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google