Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM"— Zapis prezentacji:

1 Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM
Prowadzący: dr inż. Justyna Łuczak, p. 36A Seminarium: 15 godz.

2 Warunki zaliczenia seminarium
Dwie 15-minutowe prezentacje dotyczące tematu podanego przez prowadzącego lub własnego tematu Dyskusja związana z tematyką prezentacji Komponenty Max. ilość punktów Prezentacja (15-minutowa wg podanych zagadnień) 2 x 35 Aktywność na zajęciach 15 Obecność na zajęciach SUMA 100

3 Warunki zaliczenia seminarium
Ilość punktów Ocena 91-100 b. dobry 86-90 dobry plus 75-85 dobry 66-74 dostateczny plus 55-65 dostateczny <54 niedostateczny

4 10 5 35 SUMA Max. ilość punktów Komponenty
Zawartość merytoryczna: Czy zadany temat znalazł w prezentacji swoje odbicie? Czy zastosowane ryciny były merytorycznie poprawne? Czy merytoryczna zawartość tematu została poprawnie przekazana? Czy zadany temat został logicznie przedstawiony? Czy w pracy istnieje myśl przewodnia? Czy wybrano pasujące i dobrze obrazujące przykłady? Czy język fachowy został poprawnie zastosowany? 10 Struktura prezentacji: Plansza tytułowa i autor, Wprowadzenie, Główna treść pokazu, Podsumowanie (ZASADA zielonej chemii), Bibliografia 5 Materiały wykorzystane do przygotowania prezentacji (5) Sposób prezentowania (czytelny i logiczny przekaz) Czas prezentacji Szata graficzna prezentacji (ujednolicona grafika, tło i kolorystyka nie powinny odwracać uwagi odbiorcy od treści, preferowana prosta i przejrzysta, bez zbędnych efektów/ animacji) SUMA 35

5 Prezentacje proszę przesyłać przed zajęciami:

6 Podstawowe zasady tworzenia prezentacji
Slajd tytułowy, autor Wprowadzenie/Cel prezentacji, Właściwa treść prezentacji (schematy, rysunki, zdjęcia, wykresy itp.) Podsumowanie (zawiera wnioski końcowe lub informacje, które należy zapamiętać, zasady), Literatura

7 Style tła Tekst jest słabo widoczny
Zły dobór kolorów dekoncentruje odbiorcę Uwaga widza skupia się na tle Zasada kontrastu

8 Nie bój się białego slajdu!!!!

9 Nie używaj jaskrawego koloru czcionki i tła.
Nie używaj jaskrawego koloru tła. Nie używaj jaskrawego koloru czcionki i tła.

10 Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny. Nie umieszczaj zbyt dużo tekstu na pojedynczym slajdzie, ponieważ staje się nieczytelny.

11 Czcionka Nieczytelna czcionka Źle dobrana wielkość czcionki, powoduje, że tekst jest niewidoczny z dalszej odległości. Stosowanie w jednym tekście kilku rodzajów czcionek sprawia, ze odbiorca nie może skupić się na informacji i jest nieestetyczne. CzĘsTe ZMianY wielkości CZcionKI także wprowadzaJĄ CHAOS. Nie wskazane jest także stosowanie w ramach jednego slajdu większej liczby kolorów niż 4.

12 Ciecze jonowe w technologii chemicznej TECHNOLOGIE SEPARACYJNE
Katedra Technologii Chemicznej Ciecze jonowe w technologii chemicznej TECHNOLOGIE SEPARACYJNE CIECZE JONOWE znikoma prężność par niepalne ciekłe w szerokim zakresie temperatur stabilne termicznie stabilne elektrochemicznie przewodzące prąd SYNTEZA ORGANICZNA ELEKTROCHEMIA CIECZE FUNKCJONALNE (BIO-)KATALIZA

13 Skrubery z wypełnieniem nieruchomym
Kolumnowy Komorowy a) b) Są dwa rodzaje wypełnień stałych w skruberach: wypełnienie nieruchome w postaci złoża spoczywającego na perforowanym dnie sitowym oraz ruchome unoszone przez płynący ku górze gaz [4.3], [4.4]. Skrubery z nieruchomym wypełnieniem mogą mieć dwa kształty: kolumnowy cylindryczny, pionowy i komorowy, prostopadłościenny, poziomy. Zalewanie wypełnienia i samej kolumny nie stanowi problemu, gdy przepływ cieczy i gazu przez wypełnienie jest krzyżowy lub współprądowy. W skruberach z przepływem krzyżowym wypełnienie znajduje się pomiędzy dwiema przegrodami sitowymi o dużym przekroju swobodnym, nachylonymi do poziomu w celu ułatwienia spływu cieczy z wydzielonymi cząstkami pyłu. Kilkakrotnie mniejszy jest natomiast spadek ciśnienia gazu oraz mniejsze o ok. 50% zapotrzebowanie cieczy do zraszania. Schemat i widok skruberów z nieruchomym (stacjonarnym) złożem: a) kolumnowy pionowy, b) komorowy poziomy.

14 Literatura Prezentacja powinna kończyć się listą materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu pokazu: Szarawara J., Piotrowski J., Podstawy teoretyczne technologii chemicznej, WNT Warszawa 2010. Bretsznajder S. i in., Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT Warszawa 1973. Łuczak J., Jungnickel C., Łącka I., Stolte S., Hupka J., Antimicrobial and surface activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives, Green Chemistry, 12, 593 – 601 (2010),

15 Jak znaleźć artykuł?

16

17

18

19

20

21


Pobierz ppt "Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój – SEMINARIUM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google