Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Dębach Szlacheckich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Dębach Szlacheckich"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Dębach Szlacheckich
Zmiany w naszej gminie od rozpoczęcia się nowej Polski… Gmina Osiek Mały

2 Gmina Osiek Mały Nasza gmina leży w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach gmina położona była w województwie konińskim. Powierzchnia wiejskiej gminy Osiek Mały wynosi 87,33 km² i zamieszkuje ją około  5961 osób. Siedzibą tej gminy jest miejscowość Osiek Mały. Z tą gminą sąsiadują 4 inne gminy (Koło, Babiak, Kramsk, Sompolno) i jedno miasto – Koło. Kliknij tutaj aby zobaczyć obrazek w powiększeniu

3 Co się zmieniło w gminie Osiek Mały w latach 1990-2009?
wybudowano biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 200m3/dobę wybudowano szkołę podstawową w Budkach Nowych wybudowano nową salę gimnastyczną i rozbudowano szkołę w Dębach Szlacheckich we wszystkich obiektach gminnych przeprowadzono remonty i wymieniono ogrzewanie na olejowe lub gazowe największa miejscowość w gminie – Osiek Wielki ma zainstalowany gaz ziemny dla potrzeb grzewczych i kuchennych o długości 8 km wybudowano dwie stacje uzdatniania wody i zwodociągowano całą gminę. Długość sieci wodociągowej to 160 km Wybudowano też kanalizację sanitarną z przykanalikami w dwóch miejscowościach: Osiek Mały i Dęby Szlacheckie o długości 24 km oraz 10 oczyszczalni przydomowych Przeprowadzono remont budynku Urzędu Gminy pozyskano grunty pod budownictwo jednorodzinne gdzie powstało 181 działek w każdej miejscowości ustawiono są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponad 90% mieszkańców ma podpisane umowy na odbiór nieczystości komunalnych zakupiono ciągnik z oprzyrządowaniem dla potrzeb komunalnych wszystkie miejscowości posiadają oświetlenie uliczne wybudowano około 50 km dróg asfaltowych i 3,5 km chodnika wspólnie z powiatem na terenie gminy mamy 8 jednostek OSP, wszystkim zakupiono samochody w tym 3 bojowe na terenie gminy posiadamy 5 boisk do gry w piłkę nożną

4 Struktura powierzchni
Gmina Osiek Mały jest gminą typowo rolniczą. Jej powierzchnia wynosi ha, w tym: Przeciętna wielkość gospodarstwa to w naszej gminie to 6,5ha, największe natomiast to 50ha. Gleby 3 i 4 klasy zajmują powierzchnię 40% pozostałe to 5 i 6 klasa. Dominuje u nas uprawa zbóż i hodowla trzody chlewnej.

5 Siedziba gminy Osiek Mały
Obecnie siedzibą gminy Osiek Mały jest mały dworek o skromnych cechach klasycystycznych. Pochodzi ona z drugiej połowy XIX wieku. W tym dworku mieści się również samorządowe przedszkole i poczta. W latach międzywojennych mieszkał tu dziedzic o nazwisku Giereń, który posiadał ten dworek, znajdujący się obok obecnej siedziby gminy park oraz okoliczne stawy i ziemie uprawne na terenie Osieka Małego. W ciągu 20 lat budynek uległ zmianie. Zostały wymienione okna, zmieniono także pokrycie dachu na blachodachówkę oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Dokonano również wiele zmian wewnątrz budynku. Wymieniono centralne ogrzewanie z piecowego na olejowe, odnowiono wszystkie elewacje wewnętrzne, jak również wymieniono podłogi. W 1995 roku wmurowano przed Urzędem Gminy Tablicę Pamiątkową, na której widnieją nazwiska mieszkańców gminy pomordowanych i poległych za Polskę w latach

6 Działalność gospodarcza
Na terenie gminy Osiek Mały rozwinięta jest działalność gospodarczo-handlowo-usługowa. W ciągu 20 lat powstały tu następujące zakłady: Kopalnia KONIN – odkrywka Drzewce Przedsiębiorstwo SEGLA – produkcja szklana Ubojnia trzody chlewnej z siecią sklepów Centrum Poboru Nasienia Piekarnia Zakład Produkcji Wiatrowej Energii Elektrycznej Kopalnia Surowców Mineralnych Zakład Produkcji Surowców Zielarskich Zakład hodowli boczniaka Tartaki Oraz inne firmy usługowe, transportowe, sklepy spożywczo-przemysłowe.

7 Komunikacja Przed rokiem 1990 na terenie naszej gminy nie było ani m2 asfaltu. W ciągu tych 20 lat Gmina wybudowała ok. 50 km dróg asfaltowych i ok. 6 km chodników. Przez teren naszej gminy przechodzą też następujące drogi: powiatowa nr 330 relacji Osiek Wielki – Czołowo, powiatowa nr 243 relacji Budzisław Stary – Ochle, powiatowa nr 328 relacji Budzisław Stary – Wrząca Wielka, powiatowa nr 301 relacji Koło – Sompolno, powiatowa nr 327 relacji Osiek Mały – Drzewce, wojewódzka nr 270 Koło – Izbica Kujawska. Przez gminę przebiega linia kolejowa Warszawa Zachodnia – Poznań Główny, na której znajduje się przystanek kolejowy Budki Nowe.

8 Oświata na terenie naszej gminy
Na terenie naszej gminy znajduje się 5 szkół: Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim, Szkoła Podstawowa w Drzewcach, Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych, Szkoła Podstawowa w Łuczywnie i Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich. Szkoły są tak rozmieszczone, aby można było ułatwić dostęp do nich dużej ilości uczniów. Część dzieci mieszkająca w znacznej odległości od szkół jest dowożona do nich autobusami. W gminie Osiek Mały największą placówką jest szkoła w Dębach Szlacheckich. Najważniejsze inwestycje władz gminy Osiek Mały Poważną inwestycją była budowa na nowo Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych. Ówczesna szkoła została zbudowana w roku 1937, więc władze naszej gminy postanowiły wybudować nową placówkę. Kolejną inwestycją w szkolnictwie była budowa sali gimnastycznej w Dębach Szlacheckich. Obiekt ten okazał się trafnym pomysłem, gdyż ówcześni uczniowie nie mieli odpowiednich warunków do ćwiczeń, a najbliższe boisko znajduję się o 1 km dalej od szkoły. Władze gminy Osiek Mały dbają też o wyposażenie naszych szkół. W ciągu tych 20 lat w placówkach pojawiły się nowe komputery, sprzęt RTV, ławki, tablice, sprzęt do sali gimnastycznej. Co roku uczniowie z naszej gminy mają okazję uczestniczyć w tygodniowych turnusach wypoczynkowych. W ostatnim roku 2009 gmina uzyskała na ten cel pozyskała pieniążki ze środków zewnętrznych, gminnych. Niewielki odsetek kosztów zapłacili rodzice. Z wypoczynku tego skorzystało około 300 dzieci.

9 Kościoły rzymskokatolickie
W gminie Osiek Mały znajdują się 2 tego typu kościoły: parafia Wniebowzięcia NMP w Dębach Szlacheckich Od roku 1998 w tej parafii przeprowadzano remonty świątyni. Wymieniono dach, odnowiono ściany kościoła, powstały 3 nowe ołtarze oraz ławki. W prezbiterium znajduje się posadzka z granitu. Wokół kościoła położono kostkę, zasadzono trawę oraz wybudowano nowe ogrodzenie. Po 5 latach od rozpoczęcia remontu na ołtarz główny wrócił wizerunek Patronki. Obraz został namalowany przez krakowskiego artystę-Zbigniewa Sałaja. parafia św. Bartłomieja Apostoła w Osieku Wielkim Ten neogotycki kościół zbudowany w 1890 roku jest widoczny z odległości 5 km. Na parafialnym cmentarzu znajduje się mogiła polskiego lotnika por. Edmunda Góreckiego, który został zestrzelony 5 września 1939 roku koło wsi Borecznia Wielka.

10 Ochrona środowiska Najważniejszą inwestycją w kierunku ochrony środowiska była budowa w roku oczyszczalni ścieków w Osieku Małym. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna tupu Lemna o przepustowości 200m3 ścieków na dobę. Innymi inwestycjami były: budowa nitki wodociągowej łączącej Dęby Szlacheckie z Borecznią Małą, budowa sieci wodociągowej w Osieku Małym i 4 przyłączy długości 277mb, budowa I etapu kanalizacji sanitarnej długości 2772 m w Osieku Małym, wykonanie sieci wodociągowej na działkach budowlanych w Osieku Małym, przeznaczonych do sprzedaży, budowa sieci wodociągowej we wsi Szarłatów, remont części pomieszczeń urzędu gminy i wymiana okien, zakupiono grunt w miejscowości Maciejewo pod wysypisko śmieci. Na terenie naszej gminy rozmieszczono 88 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, pojemników typu „dzwon” na tworzywa sztuczne, szkło i makulaturę.

11 Skąd gmina pozyskuje środki na liczne projekty?
Środki na realizację powyższych inwestycji pozyskiwane były z banku Światowego, SAPARD-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, PROW. W tym roku gmina realizować będzie dużą inwestycję - kanalizację miejscowości Osiek Wielki – 290 gospodarstw domowych o długości sieci z przyłączami 18 km. Wartość tej inwestycji to zł. Środki na ten cel zostały pozyskane z: - PROW – umowę podpisaliśmy 14 grudnia 2009r. na kwotę zł, - WFOŚiGW – w formie pożyczki na kwotę zł, - budżetu gminy – w kwocie zł.

12 Wywiad z mieszkańcem naszej gminy
Jakie zmiany zauważyła pani w ciągu tych 20 lat w naszej gminie? Bardzo duże zmiany zaszły podczas ostatnich 20 lat. Rozwinęła się przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna, instalacyjna, ulepszono funkcjonowanie istniejących szkół. Rozwinęła się również edukacja społeczna oraz wzrósł poziom życia mieszkańców gminy. Czy poprawiły się warunki życia wśród mieszkańców? W znacznym stopniu poprawiły się warunki życia mieszkańców. Powstały nowe tereny budownictwa mieszkaniowego, lepszy jest dostęp do istniejącej sieci telekomunikacyjnej, internetowej. Mieszkańcy wyposażeni są w infrastrukturę wodociągową,2 miejscowości mają sieć kanalizacyjną, ułatwienie w odbiorze śmieci. Jak pani ocenia oświatę na terenie naszej gminy? Istniejących 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja oraz przedszkole samorządowe zostało gruntownie wyremontowanych, dobrze wyposażony w sprzęt naukowy oraz w sale komputerowe ułatwiające dostęp dzieciom do Internetu, a także pomagające w nauce.

13 To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…
Klinkij strałkę aby wrócić do poprzedniego slajdu To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Joanna Jackowska, IIa Sylwia Kmieć, IIa Paulina Piskorska, IIa Dominika Sowińska, IIa Zespół Szkół Gimnazjum w Dębach Szlacheckich, Dęby Szlacheckie 54, Osiek Mały Opiekun Zespołu: p. Halina Wiktorska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Dębach Szlacheckich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google