Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT"— Zapis prezentacji:

1 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
mgr Barbara Trybuchowska

2 Podstawa opodatkowania Pojęcie podatku VAT
Elementy lekcji Jak działa VAT? Teoria podatku VAT Stawki podatku VAT Podstawa opodatkowania Pojęcie podatku VAT Towary i usługi objęte stawką VAT 7% Towary i usługi objęte stawką VAT 7% Zwolnienia od podatku VAT

3 Pojęcie podatku od towarów i usług VAT
Podatek od towarów i usług opiera się na stosowanym w wielu krajach systemie podatku od wartości dodanej. Skrót VAT oznacza: V - Value Added Tax A - Added T - Tax

4 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
Jak działa VAT? Jak działa VAT? Faktura VAT zakup sprzedaż Faktura VAT wartość netto zł VAT 22% zł wartość brutto 122 zł wartość netto zł VAT 22% zł wartość brutto 244 zł 22 zł 44 zł Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 22 44 podatek naliczony podatek należny 22 Różnica (22 zł) do Urzędu Skarbowego

5 Teoria podatku VAT Sprzedaż VAT 22% Podatek do zapłacenia
Producent stali Sprzedaż VAT 22% Podatek do zapłacenia 22.000 Producent rowerów Zakup (22.000) 44.000 Sprzedawca (44.000) 88.000 Klient

6 12% 22% 3% 7% 0% Stawki podatku VAT
Stawki w podatku od towarów i usług mają postać procentową. Wyróżnia się stawki: podstawową, obniżone oraz preferencyjną. 12% 22% 3% 7% 0%

7 Stawki podatku VAT W Polsce stawka podstawowa została ustalona na stosunkowo wysokim na tle krajów Unii Europejskiej poziomie i wynosi 22%. Stawka 22% VAT stosowana jest zawsze wtedy, gdy nie obowiązują inne stawki. Stawki obniżone wynoszą: 7% oraz 3%. Stosowanie ich ma na celu złagodzenie skutków docelowego obłożenia większości towarów i usług stawką podstawową. Stawką preferencyjną jest stawka 0%. Obłożenie niektórych towarów i usług stawkami obniżonymi jest spowodowane względami społecznymi i gospodarczymi.

8 Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Najczęściej jest nim kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i usług, pomniejszona o należny podatek VAT (cena netto). x 22% = stawka VAT kwota podatku VAT cena netto x =

9 Przy sprzedaży detalicznej towarów i usług zdarzają się przypadki, gdzie podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży wraz z podatkiem. Podatnicy, którzy stosują ceny sprzedaży brutto, obliczają podatek należny mnożąc wartość brutto danego towaru przez określony w art.31 ustawy o VAT odpowiedni wskaźnik procentowy. dla towarów i usług objętych stawką % 18,03% dla towarów i usług objętych stawką % 10,71% dla towarów i usług objętych stawką % 6,54% dla towarów i usług objętych stawką % 2,91%

10 Towary i usługi objęte stawką VAT 7%
Stawka 7% bez ograniczenia czasowego obejmuje między innymi: igły i strzykawki lekarskie szkła okularowe wózki dziecięce, beciki niemowlęce nuty i mapy

11 przywożone na polski obszar celny: orzechy kokosowe,
woda oraz testy diagnostyczne, używane do usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej przywożone na polski obszar celny: orzechy kokosowe, brazylijskie, banany, figi, ananasy, owoce cytrusowe, owoce kiwi sprzedawane w kraju owoce południowe i orzeszki ziemne usługi w zakresie składowania, zagospodarowania i utylizacji śmieci i odpadów

12 Stawką 7% objęte są także między innymi usługi z zakresu:
lotniczych przewozów pasażerskich, ratownictwa górniczego, odprowadzanie i czyszczenie ścieków, Opodatkowaniu obniżoną stawką VAT 7 % na czas określony do końca 2003 roku podlega sprzedaż: robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyjątkiem lokali użytkowych

13 Towary objęte stawką VAT 3%
miód pszczeli standaryzowany surowce mleczarskie i mleko z produkcji przemysłowej produkty ogrodnictwa z wyłączeniem owoców południowych oraz produkty hodowli wyroby przemysłu jajczarsko – drobiarskiego z wyłączeniem konserw i wędlin drobiowych

14 Stawka VAT 0% Preferencyjną stawka VAT 0 % do 31 grudnia 2003 roku objęte są między innymi: towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej sprzedaż, import i druk czasopism specjalistycznych

15 Zwolnienia od podatku VAT
usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej usługi taksówkowe usługi w zakresie edukacji przekaz przesyłek pocztowych usługi w zakresie rolnictwa


Pobierz ppt "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google