Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20.10.2003 mgr Barbara Trybuchowska PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20.10.2003 mgr Barbara Trybuchowska PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT."— Zapis prezentacji:

1

2 mgr Barbara Trybuchowska PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT

3 Jak działa VAT? Pojęcie podatku VAT Stawki podatku VAT Teoria podatku VAT Zwolnienia od podatku VAT Towary i usługi objęte stawką VAT 7% Podstawa opodatkowania Towary i usługi objęte stawką VAT 7% Elementy lekcji

4 Pojęcie podatku od towarów i usług VAT V - Value Added Tax Podatek od towarów i usług opiera się na stosowanym w wielu krajach systemie podatku od wartości dodanej. Skrót VAT oznacza: A - Added T - Tax

5 Jak działa VAT? Faktura VAT zakupsprzedaż podatek naliczonypodatek należny Rozrachunki z Urzędem Skarbowym wartość netto 100 zł VAT 22% 24 zł wartość brutto 122 zł Faktura VAT wartość netto 200 zł VAT 22% 44 zł wartość brutto 244 zł 22 zł44 zł Różnica (22 zł) do Urzędu Skarbowego

6 Teoria podatku VAT Producent stali SprzedażVAT 22% Podatek do zapłacenia Producent rowerów Zakup Sprzedaż (22.000) Sprzedawca Zakup Sprzedaż (44.000) Klient

7 Stawki podatku VAT 22% 7% 3% 0% 12% Stawki w podatku od towarów i usług mają postać procentową. Wyróżnia się stawki: podstawową, obniżone oraz preferencyjną.

8 W Polsce stawka podstawowa została ustalona na stosunkowo wysokim na tle krajów Unii Europejskiej poziomie i wynosi 22%. Stawka 22% VAT stosowana jest zawsze wtedy, gdy nie obowiązują inne stawki. Stawki obniżone wynoszą: 7% oraz 3%. Stosowanie ich ma na celu złagodzenie skutków docelowego obłożenia większości towarów i usług stawką podstawową. Stawką preferencyjną jest stawka 0%. Obłożenie niektórych towarów i usług stawkami obniżonymi jest spowodowane względami społecznymi i gospodarczymi. Stawki podatku VAT

9 Podstawa opodatkowania Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Najczęściej jest nim kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i usług, pomniejszona o należny podatek VAT (cena netto). x 22% = cena netto x stawka VAT = kwota podatku VAT

10 Przy sprzedaży detalicznej towarów i usług zdarzają się przypadki, gdzie podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży wraz z podatkiem. Podatnicy, którzy stosują ceny sprzedaży brutto, obliczają podatek należny mnożąc wartość brutto danego towaru przez określony w art.31 ustawy o VAT odpowiedni wskaźnik procentowy. 18,03% 10,71% 6,54% 2,91% dla towarów i usług objętych stawką 22% dla towarów i usług objętych stawką 12% dla towarów i usług objętych stawką 7% dla towarów i usług objętych stawką 3%

11 Towary i usługi objęte stawką VAT 7% Stawka 7% bez ograniczenia czasowego obejmuje między innymi: igły i strzykawki lekarskie szkła okularowe wózki dziecięce, beciki niemowlęce nuty i mapy

12 sprzedawane w kraju owoce południowe i orzeszki ziemne przywożone na polski obszar celny: orzechy kokosowe, brazylijskie, banany, figi, ananasy, owoce cytrusowe, owoce kiwi usługi w zakresie składowania, zagospodarowania i utylizacji śmieci i odpadów woda oraz testy diagnostyczne, używane do usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

13 Stawką 7% objęte są także między innymi usługi z zakresu: lotniczych przewozów pasażerskich, ratownictwa górniczego, odprowadzanie i czyszczenie ścieków, Opodatkowaniu obniżoną stawką VAT 7 % na czas określony do końca 2003 roku podlega sprzedaż: obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyjątkiem lokali użytkowych robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą

14 Towary objęte stawką VAT 3% produkty ogrodnictwa z wyłączeniem owoców południowych oraz produkty hodowli surowce mleczarskie i mleko z produkcji przemysłowej wyroby przemysłu jajczarsko – drobiarskiego z wyłączeniem konserw i wędlin drobiowych miód pszczeli standaryzowany

15 Stawka VAT 0% towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej sprzedaż, import i druk czasopism specjalistycznych Preferencyjną stawka VAT 0 % do 31 grudnia 2003 roku objęte są między innymi:

16 Zwolnienia od podatku VAT usługi w zakresie rolnictwa usługi taksówkowe usługi w zakresie edukacji usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej przekaz przesyłek pocztowych


Pobierz ppt "20.10.2003 mgr Barbara Trybuchowska PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google