Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia

2 Lp.Nazwa jednostki Kontrakt NFZ 2008 [w zł] Kontrakt NFZ 2009 [w zł] 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp , ,70 2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze , ,30 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu , ,40 4. SP Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu , ,90 5. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie , ,00 6. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulm.- Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu , ,90 Dane - stan na dzień 7 października 2009 r. na postawie Informatora o zawartych umowach, pobrane ze strony internetowej LOW NFZ Wysokość kontraktów zawartych z NFZ w latach

3 Nazwa jednostki Wynik finansowy za okres I-VII 2009 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze tys. zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu 884 tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 282 tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie tys. zł Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 479 tys. zł Wyniki finansowe jednostek szpitalnych za okres I-VII 2009 r. 3

4 Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia 4 Porównanie wysokości przychodów i kosztów z płacami za okres r. [w tys. zł]

5 Udział płac ogółem w kosztach działalności operacyjnej Lp.Nazwa jednostki Koszty działalności operacyjnej I-VII 2009 Płace ogółem I-VII 2009 Udział płac ogółem w kosztach działalności operacyjnej [wykonanie] [%] 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp tys. zł tys. zł 62,10% 2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze tys. zł tys. zł 54,99% 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu tys. zł tys. zł 67,07% 4. SP Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu tys. zł9 701 tys. zł 67,79% 5. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie tys. zł3 703 tys. zł 39,90% 6. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulm.- Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu tys. zł4 164 tys. zł 61,26% Dane zebrane dn r. Pozycja płace ogółem to suma pozycji kosztowych: -wynagrodzenia, -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, -usługi obce (w części przypadającej na tzw. kontrakty). 5

6 Porównanie wysokości płac w okresie I – VII 2009 r. Lp.Nazwa jednostki SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze A.Koszty działalności operacyjnej, w tym: tys. zł tys. zł A1. Płace ogółem, w tym: tys. zł tys. zł A1.1 Płace lekarzy tys. zł tys. zł Średnia płaca miesięczna jednego lekarza 9 585,70 zł11 330,59 zł Najwyższe płace jednego lekarza (średnio miesięcznie) ,41 zł41 210,58 zł 6

7 Wynagrodzenie najwyższe w okresie I – VII 2009 r. 7 Najwyższe wynagrodzenie odnotowano w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej G ó rze. Lekarz pracujący w oparciu o umowę cywilnoprawną w ciągu 7 miesięcy pracy uzyskał łącznie ,08 zł (średnio ,58 zł miesięcznie) styczeń 2009 luty 2009 marzec 2009 kwiecień 2009 maj 2009 czerwiec 2009 lipiec 2009 Średnie wynagrodzenie , , , , , , , ,58 W wynagrodzeniu za styczeń 2009 r. zawarto kwoty nadwykonań wypłaconych za okres II półrocza 2008r. oraz przeniesienie części wynagrodzenia z 2008r. W wynagrodzeniu za czerwiec 2009 r. zawarto kwoty nadwykonań wypłaconych za okres I kwartału 2009 r.

8 Grupowanie lekarzy według średniej miesięcznej wysokości wynagrodzenia (za okres I – VII 2009 r.) 8 Średnia miesięczna wysokość wynagrodzenia Liczba lekarzy SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze Powyżej ,00 zł ,01 zł – ,00 zł ,01 zł – ,00 zł ,01 zł – ,00 zł ,01 zł – ,00 zł ,01 zł – ,00 zł ,00 zł – 5 000,00 zł 53 69

9 Inwestycje i remonty w 2009 r. L.p.Nazwa jednostkiPrzedmiot dofinansowania Przyznana kwota dotacji w zł 1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii Modernizacja Oddziału Zakaźnego RAZEM Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Modernizacja Oddz. Dziecięcego z Pododdz. Neurologicznym dla Dzieci Remont bloku operacyjnego RAZEM Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie Modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej Zakup sterylizatora RAZEM SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Modernizacja oddziału Nr 11 o profilu psychogeriatrycznym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu Opracowanie projektu architektonicznego w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów szpitalnych na oddział szpitalny i pracowni diagnostycznej w tym na adaptację pomieszczeń do zainstalowania wyposażenia RTG; Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni RTG RAZEM

10 Nazwa jednostki Liczba projektów Łączne dofinanso- wanie Woj. Szpital Specj. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu Lubuski Szpital Specj. Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie1914 Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze Całkowita wartość projektów: ,46 zł Wnioskowane kwoty dofinansowania: ,13 zł Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Stan na dzień r. UWAGI: 1) Wartość kontraktu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 2009 r. określona została na pół roku. 2) W przypadku WSPR w Zielonej Górze umowy na ratownictwo medyczne oraz karetkę neonatologiczną zostały zawarte na 3 miesiące, natomiast w przypadku WSPR w Gorzowie Wlkp. umowa na ratownictwo medyczne została zawarta na 3 miesiące natomiast umowę na karetkę neonatologiczną na rok.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Stan na dzień UWAGI: 1) Wartość kontraktu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 2009 r. określona została na pół roku. 2) W przypadku WSPR w Zielonej Górze umowy na ratownictwo medyczne oraz karetkę neonatologiczną zostały zawarte na 3 miesiące, natomiast w przypadku WSPR w Gorzowie Wlkp. umowa na ratownictwo medyczne została zawarta na 3 miesiące natomiast umowę na karetkę neonatologiczną na rok.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google