Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia

2 Lp.Nazwa jednostki Kontrakt NFZ 2008 [w zł] Kontrakt NFZ 2009 [w zł] 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 151 201 890,28 154 498 082,70 2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze 148 830 050,87 144 304 625,30 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 22 009 827,86 24 646 118,40 4. SP Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 19 877 864,44 23 112 146,90 5. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie 14 006 791,76 12 170 604,00 6. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulm.- Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 11 280 386,22 11 932 368,90 Dane - stan na dzień 7 października 2009 r. na postawie Informatora o zawartych umowach, pobrane ze strony internetowej LOW NFZ Wysokość kontraktów zawartych z NFZ w latach 2008-2009 2

3 Nazwa jednostki Wynik finansowy za okres I-VII 2009 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. -146 tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze -10 695 tys. zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu 884 tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 282 tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie -2 096 tys. zł Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 479 tys. zł Wyniki finansowe jednostek szpitalnych za okres I-VII 2009 r. 3

4 Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia 4 Porównanie wysokości przychodów i kosztów z płacami za okres 01.01.-31.07.2009 r. [w tys. zł]

5 Udział płac ogółem w kosztach działalności operacyjnej Lp.Nazwa jednostki Koszty działalności operacyjnej I-VII 2009 Płace ogółem I-VII 2009 Udział płac ogółem w kosztach działalności operacyjnej [wykonanie] [%] 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 92 992 tys. zł57 751 tys. zł 62,10% 2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze 99 230 tys. zł54 567 tys. zł 54,99% 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 15 030 tys. zł10 081 tys. zł 67,07% 4. SP Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 14 311 tys. zł9 701 tys. zł 67,79% 5. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie 9 281 tys. zł3 703 tys. zł 39,90% 6. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulm.- Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 6 797 tys. zł4 164 tys. zł 61,26% Dane zebrane dn. 07.10.2009r. Pozycja płace ogółem to suma pozycji kosztowych: -wynagrodzenia, -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, -usługi obce (w części przypadającej na tzw. kontrakty). 5

6 Porównanie wysokości płac w okresie I – VII 2009 r. Lp.Nazwa jednostki SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze A.Koszty działalności operacyjnej, w tym: 92 992 tys. zł99 230 tys. zł A1. Płace ogółem, w tym: 57 751 tys. zł54 567 tys. zł A1.1 Płace lekarzy 17 245 tys. zł20 622 tys. zł Średnia płaca miesięczna jednego lekarza 9 585,70 zł11 330,59 zł Najwyższe płace jednego lekarza (średnio miesięcznie) 32 064,41 zł41 210,58 zł 6

7 Wynagrodzenie najwyższe w okresie I – VII 2009 r. 7 Najwyższe wynagrodzenie odnotowano w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej G ó rze. Lekarz pracujący w oparciu o umowę cywilnoprawną w ciągu 7 miesięcy pracy uzyskał łącznie 288 474,08 zł (średnio 41 210,58 zł miesięcznie) styczeń 2009 luty 2009 marzec 2009 kwiecień 2009 maj 2009 czerwiec 2009 lipiec 2009 Średnie wynagrodzenie 71 432,84 34 955,6036 845,0135 996,0036 000,00 40 861,63 32 383,00 41 210,58 W wynagrodzeniu za styczeń 2009 r. zawarto kwoty nadwykonań wypłaconych za okres II półrocza 2008r. oraz przeniesienie części wynagrodzenia z 2008r. W wynagrodzeniu za czerwiec 2009 r. zawarto kwoty nadwykonań wypłaconych za okres I kwartału 2009 r.

8 Grupowanie lekarzy według średniej miesięcznej wysokości wynagrodzenia (za okres I – VII 2009 r.) 8 Średnia miesięczna wysokość wynagrodzenia Liczba lekarzy SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze Powyżej 30 000,00 zł 18 25 000,01 zł – 30 000,00 zł 210 20 000,01 zł – 25 000,00 zł 525 15 000,01 zł – 20 000,00 zł 3540 10 000,01 zł – 15 000,00 zł 89 45 5 000,01 zł – 10 000,00 zł 7263 0,00 zł – 5 000,00 zł 53 69

9 Inwestycje i remonty w 2009 r. L.p.Nazwa jednostkiPrzedmiot dofinansowania Przyznana kwota dotacji w zł 1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii 327 299 Modernizacja Oddziału Zakaźnego 905 139 RAZEM1 232 438 2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Modernizacja Oddz. Dziecięcego z Pododdz. Neurologicznym dla Dzieci 750 000 Remont bloku operacyjnego 250 000 RAZEM 1 000 000 3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie Modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej 150 000 Zakup sterylizatora 150 000 RAZEM300 000 4. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Modernizacja oddziału Nr 11 o profilu psychogeriatrycznym270 000 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Modernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego200 000 6. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu Opracowanie projektu architektonicznego w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów szpitalnych na oddział szpitalny i pracowni diagnostycznej w tym na adaptację pomieszczeń do zainstalowania wyposażenia RTG; 100 000 Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni RTG 160 000 RAZEM260 000

10 Nazwa jednostki Liczba projektów Łączne dofinanso- wanie Woj. Szpital Specj. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu29 735 Lubuski Szpital Specj. Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu25 350 SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu15 420 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.515 300 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie1914 Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze420 041 Całkowita wartość projektów:69 224 696,46 zł Wnioskowane kwoty dofinansowania:56 760 442,13 zł Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 10

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Stan na dzień 04.02.2009 r. UWAGI: 1) Wartość kontraktu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 2009 r. określona została na pół roku. 2) W przypadku WSPR w Zielonej Górze umowy na ratownictwo medyczne oraz karetkę neonatologiczną zostały zawarte na 3 miesiące, natomiast w przypadku WSPR w Gorzowie Wlkp. umowa na ratownictwo medyczne została zawarta na 3 miesiące natomiast umowę na karetkę neonatologiczną na rok.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Stan na dzień 04.02.2008 UWAGI: 1) Wartość kontraktu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 2009 r. określona została na pół roku. 2) W przypadku WSPR w Zielonej Górze umowy na ratownictwo medyczne oraz karetkę neonatologiczną zostały zawarte na 3 miesiące, natomiast w przypadku WSPR w Gorzowie Wlkp. umowa na ratownictwo medyczne została zawarta na 3 miesiące natomiast umowę na karetkę neonatologiczną na rok.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacje o sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google