Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fobia szkolna mgr Anna Formejster.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fobia szkolna mgr Anna Formejster."— Zapis prezentacji:

1 Fobia szkolna mgr Anna Formejster

2 Czym jest FOBIA? Fobia - nieuzasadniony, bardzo silny, nie dający się opanować, chorobliwy lęk przed określonymi przedmiotami i sytuacjami, wywołujący tendencję do unikania ich; uczucie lęku bywa połączone z przykrymi objawami wegetatywnymi, np. pocenie się, przyspieszenie bicia serca, suchość w ustach. Fobia jest objawem zaburzeń nerwicowych; z czasem trwania choroby liczba fobii powiększa się, doprowadzając do poważnych komplikacji życiowych. Klasyfikacja fobii jest oparta na rodzaju czynnika lękotwórczego, którym może być przedmiot (fobia przedmiotowa) lub sytuacja (fobia sytuacyjna).

3 Fobia szkolna jest klasycznym przykładem fobii sytuacyjnej, ponieważ dziecko odczuwa lęk nie przed szkołą rozumianą jako całość, ale przed konkretnymi sytuacjami, które mają miejsce w szkole. Fobia szkolna w Encyklopedycznym Słowniku Psychiatrii rozumiana jest jako synonim nerwicy szkolnej „zróżnicowany pod względem etiologicznym zespół będący często formą nerwicy lękowej, którego wiodącym objawem jest obrona przed uczęszczaniem do szkoły, przy czym, przed każdym udaniem się do niej i w trakcie pobytu w szkole pojawiają się u dzieci przejawy lęku” (L. Korzweniowski, S. Pużyński, 1986r.).

4 Uczucie lęku przeżywane przez dziecko wywiera bardzo silny, ujemny wpływ na całokształt jego funkcjonowania. Zaburza jego procesy poznawcze, a więc pamięć i uwagę, utrudnia kojarzenie, blokuje innowacyjność i twórczość po prostu paraliżuje i hamuje rozwój.

5 Lęk, który dominuje w fobii szkolnej jest lękiem nerwicowym
Lęk, który dominuje w fobii szkolnej jest lękiem nerwicowym. Niepokój nerwicowy jest czymś nieokreślonym, napięciem wewnętrznym odczuwanym w mięśniach, narządach wewnętrznych i w psychice.

6 GŁÓWNE OBJAWY SOMATYCZNE bóle i skurcze brzucha bóle głowy
Fobia szkolna jest jednym z rodzajów nerwic dziecięcych związanych ze środowiskiem szkolnym i wymaganiami, jakie są tam stawiane. GŁÓWNE OBJAWY SOMATYCZNE bóle i skurcze brzucha  bóle głowy  dolegliwości żołądkowe, takie jak nudności, wymioty, biegunki, zawroty głowy  przyspieszone bicie serca  stany podgorączkowe drżenie rąk, nudności, wymioty, pocenie się bóle pseudoreumatyczne w mięśniach lub stawach zakłócenia mowy, jak np. niemożność głośnego mówienia, uporczywy szloch

7 Nauka w sposób różnorodny wypowiada się o przyczynach fobii szkolnej
Nauka w sposób różnorodny wypowiada się o przyczynach fobii szkolnej. Jedna z głównych przyczyn pojawienia się fobii szkolnej zawiera się w relacji dziecko – rodzice - szkoła. Instytucja szkoły przeważnie aktywizuje tylko zaburzenia tej relacji

8 Z uwagi na niejednorodne objawy fobia szkolna może być nieraz traktowana przez otoczenie jako upór, bunt, nie zdiagnozowana choroba somatyczna lub symulacja.

9 Czynniki sprzyjające powstawaniu fobii szkolnej
konflikty między rodzicami, wrogi klimat rodzinny, neurotyczne małżeństwa, chroniczne nieprzystosowanie rodziny, trudności ekonomiczne, wpływ wywierany przez pracujące matki oraz różnorodne konflikty rzutujące na całe rodziny

10 UCZEŃ CIERPIĄCY NA FOBIĘ SZKOLNĄ
różnymi sposobami uzyskuje zgodę rodziców na opuszczanie zajęć, również manipulacją  zwykle lubi szkołę, jest skrupulatny i dokładny, ale boi się chodzić do szkoły z powodu odczuwania ogromnego lęku, wręcz paniki  martwi się sprawami dotyczącymi nauki i rodziców  cierpi na dolegliwości zdrowotne w obliczu konieczności uczestniczenia w zajęciach szkolnych  niechętnie wychodzi z domu, ciągle chce być z rodzicami

11 Drugim ważnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu fobii szkolnej jest szkoła, a w szczególności jej kierownictwo i nauczyciele nie potrafiący odróżnić nerwicowego ,,odrzucenia szkoły” przez dzieci. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji pedagogicznych i psychospołecznych.

12 Pedagogiczne i psychospołeczne konsekwencje fobii szkolnej.
Dzieci cierpiące na fobię szkolną są to często dzieci: -nieśmiałe -zamknięte w sobie -łatwo odczuwające zagrożenie -opuszczone, źle reagujące na dezaprobatę -mogą mieć tendencje perfekcjonistyczne -nieufnie odnoszą się do akceptacji ze strony innych - mogą także łatwo paść ofiarą freudowskiej ,,nerwicy sukcesu”, objawiającej się tym, że postępy i nagrody wywołują więcej lęku niż poczucia zaspokojenia

13 Protesty przed wyjściem do szkoły najczęściej po raz pierwszy pojawiają się:
po wakacjach, feriach, krótkiej chorobie stresującym wydarzeniu, jakim może być dla dziecka np. zmiana miejsca zamieszkania. - gdy dziecko jest często zatrzymywane w domu przez nadmiernie troskliwych rodziców z powodu najdrobniejszych dolegliwości zdrowotnych.

14 Często dziecko usiłuje uzasadnić swoją niechęć do szkoły, np. tym, że:
-lekcje są za trudne, -nauczyciel niesprawiedliwy, -koledzy są głupi Może pojawić się lęk przed zaśnięciem, przed zwierzętami, złodziejami, ciemnością i potworami.

15 Większość objawów ustępuje zwykle po kilku godzinach, jeśli oczywiście rodzice pozwolą dziecku zostać w domu.

16 FOBIA SZKOLNA a WAGARY UCZEŃ WAGARUJĄCY
stara się ukryć nieobecności przed rodzicami  nie odczuwa ogromnego lęku przed pójściem do szkoły  często oszukuje i kłamie  raczej nie uskarża się na dolegliwości fizyczne  po lekcjach chętnie przebywa poza domem  jest pod dużym wpływem rówieśników  gdy ucieka z zajęć, może dopuszczać się czynów chuligańskich nie uskarża się na dolegliwości fizyczne

17 UCZEN CIERPIĄCY NA FOBIĘ SZKOLNĄ
różnymi sposobami uzyskuje zgodę rodziców na opuszczanie zajęć, również manipulacją  zwykle lubi szkołę, jest skrupulatny i dokładny, ale boi się chodzić do szkoły z powodu odczuwania ogromnego lęku, wręcz paniki  martwi się sprawami dotyczącymi nauki i rodziców  cierpi na dolegliwości zdrowotne w obliczu konieczności uczestniczenia w zajęciach szkolnych  niechętnie wychodzi z domu, ciągle chce być z rodzicami nie wykazuje problemów związanych z zachowaniem aspołecznym

18 - niewłaściwa postawa rodzicielska np.
PRZYCZYNY FOBII SZKOLNEJ w środowisku rodzinnym - niewłaściwa postawa rodzicielska np. nadopiekuńcza nadmiernych wymagań 2. w środowisku szkolnym niewłaściwe postępowanie nauczyciela, a także jego osobowość np. stwarza zagrożenie psychiczne (publiczne uwagi, nie dostrzega sukcesów) nie dostrzega sukcesów dziecka preferuje i przejawia sympatię do zdolnych uczniów, a lekceważy i pomija bądź upokarza uczniów mniej błyskotliwych

19 indywidualne trudności w nauce
3.warunki psychofizyczne dziecka np. wady rozwojowe wady narządów zmysłów wady wymowy nadaktywność psychoruchowa dysleksja rozwojowa indywidualne trudności w nauce niepełnosprawność zaburzenia emocjonalne - często u dzieci z wysokim ilorazem inteligencji i bogatą wyobraźnią, poczucie odpowiedzialności i panika na myśl o pogorszeniu swoich ocen

20 Szkoła dla wielu dzieci nie jest atrakcyjna i przyjazna
Szkoła dla wielu dzieci nie jest atrakcyjna i przyjazna Co robić, kiedy dziecko nie chce do niej chodzić? Kiedy kłamie, manipuluje rodzicami i nauczycielami, symuluje dolegliwości, a w końcu zaczyna wagarować?

21 . Fobia, tak jak każda długotrwała choroba dezorganizuje normalny tok edukacji, społeczny rozwój dziecka i prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

22 O łatwości przystosowania się dziecka do szkoły
w pewnym stopniu decyduje atmosfera szkoły i właściwości psychiczne nauczyciela. On to w pierwszym okresie styka się z dzieckiem najwięcej. Może więc dziecku pomóc, lecz może również swoim postępowaniem przeszkodzić w przystosowywaniu się do nowych warunków.

23 Najważniejszym czynnikiem w postępowaniu z dzieckiem jest zdrowa rodzina, dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa i to ona powinna odgrywać główną rolę w procesie leczenia.

24 Nie wolno zmuszać dziecka na siłę do chodzenia do szkoły jednak należy strać się o szybki powrót dziecka do szkoły W terapii dziecka należy najbardziej skoncentrować się na rodzicach a na samym dziecku w mniejszym stopniu Bardzo pomocna okazuje się wyważona i delikatna postawa nauczyciela, który nie spotęguje lęku dziecka - Istotną rolą nauczyciela jest też zadbanie, by dziecko nie straciło kontaktów z kolegami

25 W zapobieganiu fobii szkolnej ważne jest umożliwienie dziecku nabywania umiejętności i doświadczeń społecznych Uczenia się samodzielności Należy dopasować stawiane wymagania do aktualnych możliwości wynikających z etapu rozwoju dziecka Należy zadbać o współpracę rodziców dziecka z wychowawcą szkolnym Indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne pomoc w nauce nacisk na zwiększenie u dziecka umiejętności w kontaktach z ludźmi Należy umiejętnie zbudować u dziecka poczucie własnej wartości

26 PAMIĘTAJMY: Ktoś, kto wzrasta w świadomości zagrożenia ma
w późniejszych latach poczucie mniejszej wartości jako człowiek, jako jednostka w społeczeństwie. Jest to często źródłem poważnych zaburzeń w zachowaniu, a nawet w psychice.


Pobierz ppt "Fobia szkolna mgr Anna Formejster."

Podobne prezentacje


Reklamy Google