Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła."— Zapis prezentacji:

1 Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła

2 Podstawa programowa Rozporządzenie MEN z dnia 6 listopada 2003 roku: kształcenie w zakresie podstawowym: S. Wyspiański Wesele, W. Reymont Chłopi(tom I), S. Żeromski Ludzie bezdomni, S. Żeromski Przedwiośnie, W. Gombrowicz- fragment prozy, wybrany utwór z prozy XX wieku (na przykład M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej), wybrany dramat XX wieku (S. Mrożka, T. Różewicza), T. Borowski- wybrane opowiadania Projekt nowego Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej – z 5 października 2006 roku: kształcenie w zakresie podstawowym: S. Wyspiański Wesele, W. Reymont Chłopi(tom I), S. Żeromski Ludzie bezdomni, S. Żeromski Przedwiośnie, W. Gombrowicz- fragment prozy, wybrany utwór z prozy XX wieku (na przykład M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej), wybrany dramat XX wieku (S. Mrożka, T. Różewicza), T. Borowski- wybrane opowiadania

3 Podstawa programowa G. Herling- Grudziński Inny świat, wybór poezji polskiej XX wieku (B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej, S. Barańczaka, J. Twardowskiego), wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej, utwory współczesne zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, inne teksty kultury, wybrana powieść XX wieku w zakresie literatury powszechnej, J. Conrad- wybrany utwór. G. Herling- Grudziński Inny świat, wybór poezji polskiej XX wieku (B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej, S. Barańczaka, J. Twardowskiego), Jan Paweł II Pamięć i tożsamość, wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej, utwory współczesne zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, inne teksty kultury, wybrana powieść XX wieku w zakresie literatury powszechnej

4 Podstawa programowa kształcenie w zakresie rozszerzonym: W. Gombrowicz Trans- Atlantyk, M. Kuncewiczowa Cudzoziemka, Witkacy Szewcy, F. Kafka Proces, M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata. kształcenie w zakresie rozszerzonym: W. Gombrowicz Trans- Atlantyk, M. Kuncewiczowa Cudzoziemka, Witkacy Szewcy, F. Kafka Proces, M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, Abp K. Majdański Będziecie Moimi świadkami.

5 Standardy wymagań egzaminacyjnych W. Gombrowicz Ferdydurke (wybrane rozdziały); Z. Nałkowska Granica; T. Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, Proszę państwa do gazu, U nas w Auschwitzu…, Bitwa pod Grunwaldem); S. Mrożek Tango; H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem; J. Conrad Jądro ciemności; A. Camus Dżuma

6 Współczesność epoka otwarta; przestrzeń indywidualnych odkryć; czas różnorodnych zjawisk kulturowych; okres przełomów, wydarzeń polityczno- społecznych; epoka chaosu i ciągłych poszukiwań;

7 Współczesność Wiek XX: wojny światowe, totalitaryzmy, klęski i triumfy demokracji, walki o prawa jednostki, holokaust, egzystencjalizm, rozkwit cywilizacji technicznej, kryzys ideałów, awangarda, postmodernizm, Wiek XXI: zapowiedź zmierzchu kultury słowa, rozkwit kultury elektronicznej i multimedialnej, czas dominacji kultury popularnej, koniec wielkich narracji, rozkwit prozy reportażowej, kronikarskiej, autobiograficznej, dziennikarskiej, literatura fantasy,

8 PORTRETY DAT 1939 – – 1945 – czas wojny i okupacji; 1945 – – 1948 – czasy względnej swobody twórczej; 1949 – – 1953 – socrealizm (realizm socjalistyczny); 1954 – – 1956 – czasy odwilży (złagodzenie zakazów krępujących twórczość); 1956 – – 1960 – czas odwilży październikowej; 1960 – – 1968 – okres małej stabilizacji; 1968 – – 1989 – okres fermentu politycznego i kulturalnego; 1990 – – 1999 – czas poszukiwań, reorganizacji; przejście do nowej ery; elementy postmodernizmu;

9 1939 – – 1945 – czas wojny i okupacji Krzysztof Kamil Baczyński Tadeusz Gajcy Tadeusz Borowski Andrzej Trzebiński pokolenie Kolumbów; pokolenie spełnionej apokalipsy; Sztuka i Naród

10 1945 – – 1948 – czasy względnej swobody twórczej cenzura (kontrola wszelkich dziedzin kultury);cenzura (kontrola wszelkich dziedzin kultury); tematyka wojenna;tematyka wojenna; literatura lagrowa i łagrowa (opowiadania T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej, utwory G. Herlinga- Grudzińskiego);literatura lagrowa i łagrowa (opowiadania T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej, utwory G. Herlinga- Grudzińskiego); literatura faktograficzna (reportaże Melchiora Wańkowicza );literatura faktograficzna (reportaże Melchiora Wańkowicza ); literatura rozrachunkowa (Mury Jerycha Tadeusza Berezy, Węzły życia Zofii Nałkowskiej;literatura rozrachunkowa (Mury Jerycha Tadeusza Berezy, Węzły życia Zofii Nałkowskiej; literatura emigracyjna;literatura emigracyjna;

11 1949 – – 1953 – socrealizm (realizm socjalistyczny); tendencyjność;tendencyjność; podporządkowanie ideologii komunistycznej;podporządkowanie ideologii komunistycznej; zafałszowywanie rzeczywistości;zafałszowywanie rzeczywistości; schematyczność;schematyczność; nowomowa (język jako narzędzie ideologii);nowomowa (język jako narzędzie ideologii); mierne efekty artystyczne;mierne efekty artystyczne; powieść produkcyjna (Przy budowie Tadeusza Konwickiego, Traktory zdobędą wiosnę Witolda Zalewskiego);powieść produkcyjna (Przy budowie Tadeusza Konwickiego, Traktory zdobędą wiosnę Witolda Zalewskiego);

12 1954 – – 1956 – czasy odwilży (złagodzenie zakazów krępujących twórczość); pokolenie Współczesności(pokolenie56);pokolenie Współczesności(pokolenie56); Zbigniew Herbert (nurt klasycystyczny);Zbigniew Herbert (nurt klasycystyczny); Miron Białoszewski (nurt lingwistyczny);Miron Białoszewski (nurt lingwistyczny); Stanisław Grochowiak (turpizm);Stanisław Grochowiak (turpizm); Jerzy Harasymowicz (tradycja ludowej fantastyki);Jerzy Harasymowicz (tradycja ludowej fantastyki); Marek Hłasko Pierwszy krok w chmurach;Marek Hłasko Pierwszy krok w chmurach;

13 1956 – – 1960 – czas odwilży październikowej pokolenie56 (Edward Stachura, Rafał Wojaczek);pokolenie56 (Edward Stachura, Rafał Wojaczek); wielonurtowość w prozie:wielonurtowość w prozie: realizm (Sława i chwała Jarosława Iwaszkiewicza); realizm (Sława i chwała Jarosława Iwaszkiewicza); proza historyczna (Srebrne orły Teodora Parnickiego, utwory Pawła Jasienicy); proza historyczna (Srebrne orły Teodora Parnickiego, utwory Pawła Jasienicy); nurt wiejski; nurt wiejski; nurt rozrachunkowy (Kazimierz Brandys Matka Królów); nurt rozrachunkowy (Kazimierz Brandys Matka Królów);

14 1960 – – 1968 – okres małej stabilizacji Nowa Fala (Ewa Lipska, Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski):Nowa Fala (Ewa Lipska, Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski): domaganie się prawdy o współczesności; domaganie się prawdy o współczesności; nazywanie rzeczy po imieniu jest jedyną szansą literatury; nazywanie rzeczy po imieniu jest jedyną szansą literatury; kompromitowanie nowomowy (języka tworzącego fałszywy obraz świata); kompromitowanie nowomowy (języka tworzącego fałszywy obraz świata); szary człowiek bohaterem utworów; szary człowiek bohaterem utworów;

15 Wiek XX – niekiedy wypowiadaliśmy te słowa z dumą, niekiedy z żalem, wstydem i ubolewaniem, zafascynowani wspaniałościami naszych czasów bądź przerażeni ich marnością, podłością, przeciętnością. Mówiliśmy zatem o literaturze XX wieku raz przekonani o jej dokonaniach i ukontentowani jej rozległym dorobkiem, to znów przeświadczeni, że nie dorównuje temu, co stworzyli dawni geniusze, daleko jej bowiem do tragików greckich i Szekspira, do Dantego i Mickiewicza, do Goethego i Dostojewskiego. Wielka i zarazem mała, jaka jest naprawdę?... ( Michał Głowiński, Skrzydła i pięta, Kraków 2004)

16 SZTUKA WSPÓŁCZESNA W XX wieku zaliczono sztukę do grupy pojęć otwartych (termin stworzony przez Ludwiga Wittgensteina ), czyli takich, które grupują w sposób luźny przedmioty nie mające wyraźnych cech wspólnych, jedynie coś, co Wittgenstein określił jako "podobieństwo rodzinne"

17 SZTUKA WSPÓŁCZESNA Cztery modele działania w sztuce: konstruowanie przedmiotów, których forma ma wszystkie cechy niezbędne do tego, aby dany przedmiot uznać za dzieło sztuki. (np. malowanie obrazu); dodawanie nowych cech do tych, które już zostały ustalone jako właściwe dziełu sztuki. (np. Magdalena Abakanowicz tworząc po raz pierwszy przestrzenną kompozycję z tkaniny artystycznej); uznawanie dowolnych przedmiotów za dzieła sztuki, jeśli tylko zostaną umieszczone w kontekście sytuującym je jako takie. (np. Marcel Duchamp Fontanna); tworzenie teoretycznych obiektów o cechach tautologicznych, będących wypowiedzią sztuki o sztuce (konceptualizm, metasztuka);

18 SZTUKA WSPÓŁCZESNA Magdalena Abakanowicz (ur. 20 czerwca 1930 w Falentach) - polska rzeźbiarka, laureatka licznych nagród; miała ponad 100 wystaw na całym świecie. Specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę, z wykorzystaniem także innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz - zwanych od jej nazwiska abakanami.

19 SZTUKA WSPÓŁCZESNA Magdalena Abakanowicz Nierozpoznani" na cytadeli w Poznaniu (całość instalacji)

20 Przygotowanie ucznia do odbioru tekstów współczesnych Zrozumieć literaturę to tyle, co znać fakty, kojarzyć pojęcia i samodzielnie umieć czytać. Aktywnie pracować z tekstem, dostrzegać ciekawe związki, by móc dyskutować, polemizować i próbować ułożyć własną opowieść o pisarzach i ich dziełach. ( B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2005.)

21 Przygotowanie ucznia do odbioru tekstów współczesnych (cele) nauczyć odczuwania przyjemności w obcowaniu z tekstem literackim; zapraszać do środka dzieła, skłonić do analizy i interpretacji tekstu; poszukać wartości wokół siebie i w sobie przez kontakt z utworem literackim (uczenie przez i dla wartości); umieć wykorzystać w odbiorze tekstów konteksty, nawiązania; łączyć utwór literacki z innymi tekstami kultury, by dostrzec wzajemne oświetlanie się sztuk ; łączyć kształcenie literackie z językowym; dostrzegać tematy, problemy; skłaniać do dyskusji, polemiki; doskonalić sztukę pisania (rozprawka, recenzja, interpretacja utworu, interpretacja porównawcza, artykuł, esej);


Pobierz ppt "Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google