Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poziom rozszerzony Opracowała Anna Horodelska Na podstawie standardów wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poziom rozszerzony Opracowała Anna Horodelska Na podstawie standardów wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Poziom rozszerzony Opracowała Anna Horodelska Na podstawie standardów wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

2 Pisemna część egzaminu na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu – czas pracy 180 minut!!!

3 Dla poziomu rozszerzonego nie określa się progu zaliczenia!!!!!

4 W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

5 Podczas pracy nad tekstami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym, masz prawo zaznaczać, podkreślać..., czyli sporządzać notatki wprost na tekście. Nie są one oceniane.

6 Wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. Górna granica liczby słów nie jest określona ; zdający może napisać wypracowanie tak długie, na jakie mu czas egzaminu pozwoli.

7 Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu, można kontynuować pisanie w brudnopisie, ale koniecznie musisz przekreślić słowo brudnopis i napisać ciąg dalszy czystopisu.

8 W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, zapis i język pracy nie będą oceniane.

9 Kryteria oceny wypracowania na poziomie rozszerzonym: rozwinięcie tematu – 26 punktów = 65% kompozycja – 2 punkty = 5% styl – 2 punkty = 5% język – 8 punktów = 20% zapis – 2 punkty = 5% razem – 40 punktów = 100% Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

10 Maturzysta może uzyskać dodatkowe punkty spoza puli oceny za tzw. szczególne walory pracy. Przyznaje się je wtedy, gdy w pracy pojawiły się konstatacje wynikające z erudycji piszącego i były one funkcjonalne wobec tematu.

11 Szczególnym walorem może być również oryginalna kompozycja pracy, nieszablonowe ujęcie tematu, wyjątkowo piękna, bogata polszczyzna.

12 Na poziomie rozszerzonym tematy są redagowane na podstawie jednego lub więcej tekstów albo fragmentów tekstów i zobowiązują do odczytania utworu/utworów zarówno na poziomie idei, jak i organizacji.

13 Tematy będą zawierać: polecenie, np.: zanalizowania i zinterpretowania tekstów interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, kontekście utworów literackich, porównania tekstów wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście.

14 Literatura polska 1. Jan Kochanowski: Treny 2. Juliusz Słowacki: Kordian 3. Witold Gombrowicz: Trans-Atlantyk 4. Maria Kuncewiczowa: Cudzoziemka 5. Stanisław Ignacy Witkiewicz: Szewcy LEKTURY PROFIL ROZSZERZONY - jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

15 Literatura powszechna 1. Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła 2. Jan Wolfgang – Goethe Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem) 3. Franz Kafka Proces 4. Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

16 Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji, wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

17 Powodzenia


Pobierz ppt "Poziom rozszerzony Opracowała Anna Horodelska Na podstawie standardów wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google