Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK ANALIZOWAĆ UTWÓR LITERACKI NA EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2011? prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK ANALIZOWAĆ UTWÓR LITERACKI NA EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2011? prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 JAK ANALIZOWAĆ UTWÓR LITERACKI NA EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2011? prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 Co to jest szkolna interpretacja tekstu? Szkolna interpretacja tekstu jest zdyscyplinowaną formą wypowiedzi, której najważniejszym zadaniem jest udowodnienie hipotezy interpretacyjnej danej hipotezy interpretacyjnej.

3 Co to jest szkolna interpretacja tekstu? przekonująca, Wypowiedź ta musi być przekonująca, tzn. zawierać argumenty wiedzy z zakresu zbudowana na wiedzy z zakresu

4

5

6 Schemat oceniania i jego stosowanie analityczny model odpowiedzi Po pierwsze, dlatego, że nie ma klucza, lecz istnieje tzw. analityczny model odpowiedzi nieracjonalne Po drugie, dlatego, że to jest po prostu nieracjonalne, ponieważ w chwili pisania matury jeszcze nie ma analitycznego modelu wypowiedzi…

7 Co zawiera analityczny model wypowiedzi? obszary kryteriów konkretne wskazania Zawiera obszary kryteriów, które zdający powinien uwzględnić w swoim wypracowaniu, te z kolei podzielone są na konkretne wskazania.

8 Co wyznacza obszar kryteriów? Obszar kryteriów wyznacza sposób formułowania tematu:

9 Analiza tematu z 2010 roku (poziom podstawowy) Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera Świętoszek scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci. Obszary kryteriów były przyporządkowane kolejnym segmentom tematu Segment pierwszy: charakterystyka Tartuffea (postawa bohatera dla świata i rzeczywista = hipokryzja) na podstawie podanych fragmentów (wraz z otwarciem na cały utwór) Segment drugi: postawy wymienionych w temacie trzech postaci wobec Świętoszka na podstawie podanych fragmentów (wraz z otwarciem na cały utwór). Segment trzeci: podsumowanie (dostrzeżenia przez zdających hipokryzji Tartuffea, różnych postaw bohaterów wobec niego oraz interpretacji postaw bohaterów w kontekście przesłania utworu.

10 Umiejętności, które sprawdza ten temat

11 Oczekiwane czynności, które powinien wykonać maturzysta przedstawienie postaci i relacji między nimi, określenie postawy Tartuffea dla świata (fałsz), określenie prawdziwej twarzy Tartuffea, określenie postawy Orgona wobec Tartuffea, określenie postawy Kleanta wobec Tartuffea, określenie postawy Elmiry wobec Tartuffea, podsumowanie: określenia cech bohatera na podstawie jego wypowiedzi i zachowań (elementy bezpośredniej charakterystyki postaci), określania relacji między Świętoszkiem a innymi bohaterami i na ich podstawie wnioskowania o cechach charakteru i osobowości Tartuffea (elementy charakterystyki pośredniej).

12 Tylko fragment czy cały utwór? ze znajomością całego utworu Stworzenie pełnej krytycznej charakterystyki bohatera wiązało się ze znajomością całego utworu, ponieważ tylko ona mogła dać piszącym możliwość wartościowania i odróżniania:

13

14

15 Temat a kryteria oceniania kryteria oceniania nie są sztywnym, jedynie słusznym zapisem, są tylko możliwością, która pomaga w ocenie wśród kryteriów oceniania są również walory pracy, jeżeli zaprezentowałeś wiedzę i umiejętności wykraczające poza oczekiwania, uzyskasz dodatkowe punkty ciekawa, funkcjonalna kompozycja pracy szczególnie bogate, urozmaicone słownictwo i styl wypowiedzi wnikliwa analiza tekstu umiejętność funkcjonalnego wykorzystania w interpretacji odwołań do innych tekstów, które podejmują ten sam problem czy motyw

16 Analiza tematu z 2010 roku (poziom podstawowy) Porównaj konwencje literackie podanych tekstów. Zwróć uwagę na wykreowane w nich przestrzenie i bohaterów literackich (fragment Lalki Prusa oraz opowiadania Schulza) Segment pierwszy: przestrzeń w Lalce Prusa i opowiadaniu Schulza – realistyczne i mimetyczne obrazowanie Prusa a fantastyczne i kreacyjne Schulza Segment drugi: bohaterowie Lalki Prusa i opowiadania Schulza Segment trzeci: podsumowanie Uwaga! kategoriami Należy pamiętać o posługiwaniu się kategoriami: określenie narratora, typy narracji oraz inne elementy świata przedstawionegoUwaga!

17

18 Formuła wypracowań Abiturient interpretując fragment utworu musi uczynić to w kontekście jego całości (znajomość całej powieści Sienkiewicza). Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu (2005) Abiturient, obok analizy fragmentów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, powinien znać dramat Szekspira, jeden dramat antyczny, rozumieć pojęcie tragizmu oraz wiedzieć, na czym polega różnica pomiędzy tragizmem antycznym a Szekspirowskim Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego (2006)

19 Formuła wypracowań Analizując i interpretując wiersze Tadeusza Różewicza Ocalony i Józefa Barana Mam dwadzieścia pięć lat, porównaj poetyckie kreacje doświadczeń pokoleniowych i egzystencjalnych. Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania Zabawa w klucz Idy Fink, zwracając uwagę na sposób podjęcia tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Analizując i interpretując wiersz Anny Świrszczyńskiej Budując barykadę oraz fragment Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, przedstaw i porównaj dwa sposoby prezentacji dramatu zwykłych ludzi uwikłanych w historię.

20


Pobierz ppt "JAK ANALIZOWAĆ UTWÓR LITERACKI NA EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2011? prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google