Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 1 Październik 1999 Koncepcja bazy wiedzy systemu informatycznego dla potrzeb Archiwum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 1 Październik 1999 Koncepcja bazy wiedzy systemu informatycznego dla potrzeb Archiwum."— Zapis prezentacji:

1 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 1 Październik 1999 Koncepcja bazy wiedzy systemu informatycznego dla potrzeb Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa subieta@ipipan.waw.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

2 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 2 Październik 1999 Ogólna architektua systemu Internet Klient WWW Klient: PC z Windows Klient WWW Internet, Intranet i/lub LAN Klient: PC z Windows Jukebox Dysk Stacja skanowania, indeksowania i weryfikacji dokumentów Centralny Serwer Archiwum

3 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 3 Październik 1999 Baza wiedzy (relacyjna lub obiektowo-relacyjno) Stabilny zestaw plików źródłowych XML Serwer Dedykowany moduł wyszukiwawczy w bazie wiedzy Akumulator rezultatów wyszukiwania klienta 1 Generyczny Interfejs (API) do bazy danych Przeglądarka WWW Klient 1 Lokalny akumulator rezultatów wyszukiwania Moduł wyszukiwawczo- akumulacyjny po stronie klienta Akumulator rezultatów wyszukiwania klienta n... Przeglądarka WWW Klient n Lokalny akumulator rezultatów wyszukiwania Moduł wyszukiwawczo- akumulacyjny po stronie klienta...

4 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 4 Październik 1999 Zintegrowana baza wiedzy, Identyfikatory dokumentów papierowych (sygnatury dawne i obecne) Identyfikatory topograficznego rozlokowania dokumentów, wizualizacja dokumentów elektronicznych Źródłowe pliki indeksujące (XML) wyszukiwanie Identyfikatory dokumentów papierowych i elektronicznych (sygnatury obecne) konwersja aktualizacja wsadowa wyszukiwanie aktualizacja interakcyjna

5 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 5 Październik 1999 Baza wiedzy (relacyjna) w tym skomputeryzowany rejestr dokumentów Stabilny zestaw plików źródłowych XML Zeskanowane kopie dokumentów 1-szy moduł wprowadzania XML BW 2-gi moduł wprowadzania XML BW n-ty moduł wprowadzania XML BW... 1-szy interfejs wprowadzania danych 2-gi interfejs wprowadzania danych n-ty interfejs wprowadzania danych... Plik XML format 1 Plik XML format n Plik XML format 2 1-szy moduł udostępniania/ przetwarzania danych 2-gi moduł udostępniania/ przetwarzania danych i-ty moduł udostępniania / przetwarzania danych 3-ci moduł udostępniania/ przetwarzania danych... Osoby indeksujące, personel Archiwum Użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni Warstwa wprowadzania danych Baza danych Warstwa udostępniania danych HSM Stacja skanowania, indeksowania i weryfikacji dokumentów

6 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 6 Październik 1999 Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny Identyfikacja topograficzna[0..1] Nośnik[0..1] Stan techniczny[0..1] Stan zdrowotny[0..1] Dostępność[0..1]...... Zespół lub zbiór Numer identyfikacyjny Sygnatura pełna Sygnatura skrócona[0..1] Data skrajna pocz. Data skrajna końc..... Jednostka archiwalna Nr jednostki archiwalnej Opis jednostki archiw. Data skrajna pocz. Data skrajna końc..... ma kopię 1..* Element elektronicznego archiwum Identyfikator Opis 0..*0..1 Twórca identyfikacji dawnej Opis twórcy identyfik. dawnej Identyfikacja dawna Sygnatura dawna 0..* 1..* opisujestworzył oryginał kopia 0..* Załącznik Karta Element załącznika Opis elementu załącznika Fotokopia Kartoteka Kserokopia 0..* Element zbioru Nr[0..1] 0..* Zbiór kart, fotokopii, kserokopii, załączników, dokumentów archiw. Grupa materiałów Opis grupy Twórca grupy[0..1] Data utworzenia[0..1] Słowo kluczowe[0..*] wchodzi w skład 0..* 1 należy do Zasób Opis archiwum Mikrofilm Klatka mikrofilmu Nr Karta kartoteki Nr[0..1] Taśma z nagraniem Wycinek prasowy Mapa Plakat Plan Fotografia... Papierowy środek ewidencji, pomoc naukowa Identyfikacja[0..1] Opis środka/pomocy[0..1] Treść środka/pomocy[0..1] Twórca środka/pomocy[0..1] Data utworzenia[0..1] jest opisana przez 0..* AgregatDokument zawiera 1..* AudioVideoObrazPlik zawiera 0..10..* Informacja o kopii Opis kopii 0..* 0..1 jest wersją

7 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 7 Październik 1999 Użytkownik indywidualny Nazwisko Imiona[0..*] Data założenia karty Tytuł naukowy.... Instytucja Nazwa Komórka instytucji[0..1]..... Użytkownik Id Adres Miejscowość Telefon..... Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Grupa użytkowników Nazwa..... ** * * należy do Operacja Data.... Kategoria ochrony do czegokto dostęp/zakaz ** Użytkownik/grupa dotyczy * * posiada * * 1..* reprezentuje 0..1 * należy do jest podmiotem Kategoria pozycji ewidencji Opis Predykat[0..1] /Kto ustalił Kategoria uprawnień Opis Predykat[0..1] /Kto ustalił Uprawnienie lub zakaz Typ dostępu/zakazu Predykat[0..1] /Kto ustalił

8 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 8 Październik 1999 obiekty związane należy do rodzaju Obiekt geograficzny Id obiektu geograficznego Nazwa w pełnym brzmieniu /Rodzaj obiektu geograficznego Okres obowiązywania nazwy[0..1] /Identyfikator wewnętrzny[0..*] Powiązanie między obiektami geograficznymi /Id obiektu geograficznego /Id obiektu geograficznego związanego[1..*] /Rodzaj powiązania Okres obowiązywania powiązania[0..1] 10..* obecny w 1..*0..* Słownik rodzajów obiektów geogr. Rodzaj obiektu geograficznego Słownik rodzajów powiązań geogr. Rodzaj powiązania 0..* 1 należy do rodzaju 0..* 1 dotyczy Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum /Id bytu /Identyfikator wewnętrzny[0..*]

9 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 9 Październik 1999 Organizacja (lub jej fragment) Id organizacji Nazwa w pełnym brzmieniu Skrót nazwy /Rodzaj organizacji Okres istnienia organizacji[0..1] Informacje dodatkowe[0..1] Słowo kluczowe[0..*] /Identyfikator wewnętrzny[0..*] Powiązanie między organizacjami /Id organizacji /Id organizacji związanej[1..*] /Rodzaj powiązania Okres obowiązywania powiązania[0..1] 10..* obecna w 1..*0..* dotyczy organizacji należy do rodzaju Słownik rodzajów organizacji Rodzaj organizacji Słownik rodzajów powiązań org. Rodzaj powiązania 0..* 1 należy do rodzaju 0..* 1 dotyczy Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum /Id bytu /Identyfikator wewnętrzny[0..*]

10 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 10 Październik 1999 Temat Id tematu Temat w pełnym brzmieniu /Okres którego temat dotyczy[0..1] /Identyfikator wewnętrzny[0..*] Powiązanie między tematami /Id tematu /Id tematu związanego[1..*] /Rodzaj powiązania 10..* obecny w 1..*0..* dotyczy tematów należy do rodzaju Słownik rodzajów powiązań tematów Rodzaj powiązania 0..* 1 dotyczy Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum /Id bytu /Identyfikator wewnętrzny[0..*]

11 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 11 Październik 1999 Wydarzenie (lub jego fragment) Id wydarzenia Określenie wydarzenia /Rodzaj wydarzenia Czas (okres) wydarzenia [0..1] Informacje dodatkowe[0..1] Słowo kluczowe[0..*] /Identyfikator wewnętrzny[0..*] Powiązanie między wydarzeniami /Id wydarzenia /Id wydarzenia związanego[1..*] /Rodzaj powiązania 10..* obecne w 1..*0..* dotyczy wydarzenia należy do rodzaju Słownik rodzajów wydarzeń Rodzaj wydarzenia Słownik rodzajów powiązań wyd. Rodzaj powiązania 0..* 1 należy do rodzaju 0..* 1 dotyczy Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum /Id bytu /Identyfikator wewnętrzny[0..*]

12 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 12 Październik 1999 0..* Osoba Id osoby Nazwisko [0..*] Imię [0..*] Pseudonim[0..*] Płeć[0..1] Data urodzenia [0..1] Miejsce urodzenia[0..1] Narodowość[0..1] Wyznanie[0..1] Info o śmierci[0..1] Data śmierci[0..1] Informacje dodatkowe[0..1] Słowo kluczowe[0..*] pełniła Powiązanie między osobami /Id osoby /Id osoby związanej[1..*] /Rodzaj powiązania Okres powiązania[0..1] 10..* 1..*0..* dotyczy osób Rola osoby Id roli /Id osoby /Nazwa roli Okres roli[0..1] Informacje dodatkowe[0..1] Słowo kluczowe[0..*] 0..* 1 należy do rodzaju Słownik rodzajów powiązań między osobami Rodzaj powiązania 0..* 1 Słownik ról Nazwa roli należy do rodzaju 0..* 1 dotyczy Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum /Id bytu /Identyfikator wewnętrzny[0..*]

13 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 13 Październik 1999 Obiekt geograficzny Id obiektu geogr...... Osoba Id osoby... Rola osoby Id roli /Id osoby /Nazwa roli..... pełniła Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... 1 Wydarzenie (lub jego fragment) Id wydarzenia..... Temat Id tematu... Organizacja (lub jej fragment) Id organizacji..... dotyczy 0..* 1..* związany z Powiązanie między bytami /Id bytu /Id bytu[1..*] /Rodzaj powiązania Czas/okres powiązania[0..1] Słownik rodzajów powiązań między bytami Rodzaj powiązania 1 dotyczy bytów 0..* 1 należy do rodzaju Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum /Id bytu /Identyfikator wewnętrzny[0..*]... Część bazy danych zajmująca się obecnymi procesami zachodzącymi na zasobach Archiwum (użytkownicy, prawa dostępu, operacje, itd.) Część bazy danych zajmująca się ewidencją i inwentaryzacją obecnych zasobów archiwalnych, włączając w to zasoby papierowe i elektroniczne Część bazy danych zajmująca się faktografią okresu, którego dotyczą zasoby archiwum (baza wiedzy)

14 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 14 Październik 1999 Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Hasło/słowo kluczowe Id hasła Treść hasła: string /Kategoria hasła: string Informacje dodatkowe Powiązanie Id hasła Id hasła związanego /Rodzaj powiązania * Hasło/Pozycja ewidencji Id hasła Identyfikator wewnętrzny 1 * Słownik rodzajów powiązań Rodzaj powiązania: string * * 1 1 1 Słownik kategorii haseł Kategoria hasła:string Część generyczna, wspólna dla wszystkich aplikacji Obiekt geograficzny..... Osoba... Wydarzenie..... Temat... Organizacja........ Część specyficzna dla poszczególnych interfejsów i/lub aplikacji * 1 Hasło/Byt Id hasła Id bytu 1 * Byt okresu, którego dotyczą zasoby Archiwum Id bytu * 1 * 1

15 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 15 Październik 1999

16 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 16 Październik 1999 O17 Osoba Miron Piotr... O56 Osoba Miron Zofia O96 Osoba Miron Halina, z d.Nowak... 75 Hasło Nowak osoba 56 Hasło Miron osoba 17 Hasło Miron osoba 301 Hasło ofiara rola 302 Hasło świadek rola 303 Hasło świadek rola 96 Hasło Miron osoba 401 Hasło wysiedlenie wsi Lutki wydarzenie 402 Hasło Proces bielski 1947 wydarzenie dziecko->rodzic małżonek(ka) osoba->rola małżonek(ka) osoba->rola rola->wydarzenie W401 Wydarzenie wysiedlenie wsi Lutki... W402 Wydarzenie Proces bielski 1947... Hasła i powiązania

17 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 17 Październik 1999 Rodzaj danej dokument hasło obiekt Dana S11/45 (jednostka archiwalna) R54/99/09 (mapa) 456 Nowak (osoba) 907 Oświęcim (miejsce) W860 wydarzenie (transport Żydów) Adnotacja Chyba nieodpowiedni Znalazłem wczoraj, czy jest kopia? Kuzyn Grześkowiaka Na liście Schindlera

18 K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 18 Październik 1999 Usługa Archiwum Opis..... Użytkownik indywidualny Nazwisko Imiona[0..*] Data założenia karty Tytuł naukowy.... Wypożyczenie Data zwrotu Potwierdzenie zwrotu Kompletność/uszkodzenia/uwagi Instytucja Nazwa Komórka instytucji[0..1]..... Użytkownik Id Adres Miejscowość Telefon..... Pozycja ewidencji Identyfikator wewnętrzny..... Przeglądanie na miejscu Czas pocz. Czas końc. Pracownik Archiwum Nazwisko Imię.... Grupa użytkowników Nazwa..... Operacja elektroniczna Typ Czas pocz. Czas końc. Nabytek/ubytek Rodzaj operacji Opis wykonanie Komórka organizacyjna Archiwum Nazwa.... * Zezwolenie Typ /Kto ustalił Operacja wewnętrzna Data pocz. planowana[0..1] Data pocz. faktyczna[0..1] Data końc. planowana [0..1] Data końc. faktyczna [0..1] Status..... * * * należy do Operacja Data.... Kategoria ochrony 1..* 0..1 do czegokto dostęp/zakaz ** Użytkownik/grupa dotyczy * * posiada * * 1..* reprezentuje 0..1 * Obsługa Archiwum kieruje * 0..1 * Decyzja Data * * podjęła * 0..1 należy do Katalog usług Archiwum Typ Cena..... należy do jest podmiotem * Kategoria pozycji ewidencji Opis Predykat[0..1] /Kto ustalił Kategoria uprawnień Opis Predykat[0..1] /Kto ustalił KonserwacjaKopiowanie, skanowanie, mikrofilmowanie Opracowanie, porządkowanie, oprawianie... określona w * Uprawnienie lub zakaz Typ dostępu/zakazu Predykat[0..1] /Kto ustalił


Pobierz ppt "K.Subieta. Koncepcja bazy wiedzy dla potrzeb Archiwum IPN, Folia 1 Październik 1999 Koncepcja bazy wiedzy systemu informatycznego dla potrzeb Archiwum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google