Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka Psychologii jako nauki. Rys historyczny, nurty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka Psychologii jako nauki. Rys historyczny, nurty"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka Psychologii jako nauki. Rys historyczny, nurty
Charakterystyka Psychologii jako nauki. Rys historyczny, nurty. Pedagogika a Psychologia.

2 Czym jest psychologia Psychologia to naukowe badanie zachowania człowieka Jest to nauka, która pozwala ustalić jak funkcjonuje ludzka psychika. Psychologia to pewien sposób myślenia o tym, jak ludzie radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem siebie. Psychologia jest dziedziną nauki opierającą się na przecięciu innych dyscyplinach naukowych, mianowicie: filozofii, biologii, socjologii, fizjologii i antropologii. Psychologia zajmuje się tym, co odróżnia nas ludzi od maszyn, jest rodzajem wiedzy i sposobem ujmowania zjawisk, który można wykorzystać do podniesienia jakości ludzkiego życia.

3 Dziedzina Psychologii
Badając ludzka wiedzę nasuwają się dwa podstawowe pytania: pierwsze – Co wiemy?, drugie – Skąd to wiemy? Na pierwsze z tych pytań odpowiedź daje nam nauka, jednak w tym przypadku Psychologia spychana jest nieco na bok przez inne nauki, natomiast jeżeli chodzi o pytanie – Skąd to wiemy? To psychologia jest na pierwszym miejscu, gdyż stara się ona wyjaśnić jak człowiek zdobywa wiedze i w późniejszym czasie potrafi ją wykorzystać.

4 Nurty w Pedagogice Pedagogika kultury
Podstawowym zadaniem tej nauki jest kształcenie osobowości poprzez dobra (wartości) kultury. Liberalizm w wychowaniu Głosi on hasła wyzwolenia spod reżimu autorytetów, uczenia się przez pracę, poznawania prawdy obiektywnie - umysłem (a nie na pamięć), tworzenia prawdy przez fakty. Postmodernizm Charakteryzuje się on prymatem sfery materialnej nad duchową - konsekwentnie można dostrzec pierwszeństwo czynu nad kontemplacją, sfery mieć nad być, rzeczy (układów) nad osobą. Personalizm Ten nurt w swoich założeniach akcentuje znaczenie osoby jako całości bytu ludzkiego, podkreślając zarazem jej godność i wartość.

5 Pedagogika a Psychologia
Czy można sobie wyobrazić pedagogikę bez psychologii? Czy kształcenie i wychowanie są możliwe bez wiedzy psychologicznej? Czy psychologia nie jest naturalną partnerką nauki o wychowaniu?

6 Historia Psychologii Wilhelm Wundt otwiera pierwsze oficjalne laboratorium psychologiczne na Uniwersytecie w Lipsku. Dokonuje licznych eksperymentów dotyczących czasu reakcji człowieka. Wundt zaczyna wydawać pismo Studia filozoficzne (Philosophische Studien) Zostaje otwarte pierwsze amerykańskie laboratorium psychologiczne na Uniwersytecie Johna Hopkinsa J. McKeen Cattell, uczeń Wundta, zostaje pierwszym amerykańskim profesorem psychologii na Uniwersytecie Stanu Pennsylvania. Edward Titchener, kolejny uczeń Wilhelma Wundta, wprowadza w Ameryce strukturalizm . Strukturalizm jest teorią skupiającą się na identyfikowaniu podstawowych elementów procesów myślowych.

7 1900 - Zygmund Freud prezentuje swoją koncepcję psychoanalizy w Interpretacji marzeń sennych.
1906 Iwan Pawłow publikuje swoje odkrycia ukazujące klasyczne warunkowanie (znane zresztą jako warunkowanie Pawłowa) w Jego eksperyment polega na dzwonieniu dzwonkiem w momencie karmienia psa. Po chwili, dźwięk dzwonka powoduje u psa ślinienie się, nawet kiedy pokarm nie jest mu podany. Inaczej powiedziawszy pies zostaje uwarunkowany, aby reagować na dzwonienie dzwonka, zamiast na akt jedzenia. 1907 C.G.Jung publikuje Psychologię Dementia Praecox 1908 William McDougall stwarza nową dziedzinę - psychologię społeczną, opisując ją w swojej publikacją Wprowadzenie do psychologii społecznej.

8 1909 Zygmund Freud prezentuje swoje koncepcje dotyczące psychoanalizy w Ameryce podczas serii odczytów na Clark University. Jego wykłady zwracają uwagę na tłumienie popędów w dzieciństwie i ich późniejszy wpływ na życie jednostki. Popędy te, poprzez nieświadomość mają silny wpływ na psychikę jednostki i często na przekazywane seksualne treści. Tłumaczył to tym, że te tłumione popędy znajdują ujście poprzez sny, czynności pomyłkowe i pomyłki językowe (często zwane pomyłkami freudowskimi). 1912 Max Wertheimer wprowadza psychologię Gestalt 1913 John B. Watson wprowadza "Behawioryzm" który ujmuje psychologię jako sieci uwarunkowanych zachowań. 1923 Freud publikuje Ego i Id 1925 E.K. Strong publikuje The Psychology of Selling and Advertising, kładąc tym podwaliny pod nową dziedzinę - psychologię reklamy

9 1930 J. B. and Louisa Rhine zakłada pierwsze parapsychologiczne laboratorium na Duke University.
1957 Noam Chomsky publikuje swoją książkę Struktury syntaktyczne, która jest wstępem do bardziej zaawansowanej lingwistyki i prowadzi do stworzenia nowej dziedziny znanej jako psycholingwistyka (badającej psychologię rozumienia języka).

10 Koniec


Pobierz ppt "Charakterystyka Psychologii jako nauki. Rys historyczny, nurty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google