Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział I – Badanie tajemnic psychiki Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział I – Badanie tajemnic psychiki Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002."— Zapis prezentacji:

1 Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział I – Badanie tajemnic psychiki Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

2 I. Badanie tajemnic psychiki Definicje, cele i zadania psychologii Historyczne podstawy psychologii Współczesne kierunki w psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

3 Celepsychologii Cele psychologii Opisywanie tego, co się dzieje Wyjaśnianie tego, co się dzieje Przewidywanie tego, co się zdarzy Kontrolowanie tego, co się dzieje Polepszanie jakości życia Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

4 Historycznepodstawypsychologii Historyczne podstawy psychologii Strukturalizm: treści psychiki Funkcjonalizm: psychika i jej cele Ewolucjonizm: dobór naturalny gatunków Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

5 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii 1) 1)biologiczny 2) 2)psychodynamiczny 3) 3)behawiorystyczny 4) 4)poznawczy 5) 5)humanistyczny 6) 6)ewolucjonistyczny Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

6 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie 1. KIERUNEK BIOLOGICZNY Pogląd na naturę człowieka - bierna - mechanistyczna Determinanty zachowania - dziedziczność - procesy biochemiczne Główny temat badań - procesy zachodzące w mózgu i układzie nerwowym Badania podstawowe dla danego kierunku - biochemiczna podstawa zachowania i procesów umysłowych Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

7 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie 2. KIERUNEK PSYCHODYNAMICZNY Pogląd na naturę człowieka - kierowana przez instynkt Determinanty zachowania - dziedziczność - wczesne doświadczenia Główny temat badań - nieświadome popędy - konflikty Badania podstawowe dla danego kierunku - zachowanie jako zewnętrzny wyraz nieświadomych motywów Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

8 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie 3. KIERUNEK BEHAWIORYSTYCZNY Pogląd na naturę człowieka - reagująca na bodźce - dająca się modyfikować Determinanty zachowania - środowisko - warunki bodźcowe Główny temat badań - specyficzne reakcje zewnętrzne Badania podstawowe dla danego kierunku - zachowanie, jego przyczyny bodźcowe i konsekwencje Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

9 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie 4. KIERUNEK POZNAWCZY Pogląd na naturę człowieka - twórczo aktywna - reagująca na bodźce Determinanty zachowania - warunki bodźcowe - procesy umysłowe Główny temat badań - procesy umysłowe - język Badania podstawowe dla danego kierunku - procesy umysłowe dedukowane za pośrednictwem wskaźników behawioralnych Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

10 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie 5. KIERUNEK HUMANISTYCZNY Pogląd na naturę człowieka - aktywna o nieograniczonym potencjale Determinanty zachowania - potencjalnie samosterujące Główny temat badań - doświadczenie ludzkie i potencjał ludzki Badania podstawowe dla danego kierunku - struktura życia jednostki - wartości - cele Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

11 Współczesnekierunkipsychologii Współczesne kierunki psychologii Philip Zimbardo, Psychologia i życie 6. KIERUNEK EWOLUCJONISTYCZNY Pogląd na naturę człowieka - przystosowana do rozwiązywania problemów epoki plejstoceńskiej Determinanty zachowania - przystosowania i sygnały środowiskowe służące przetrwaniu Główny temat badań - przystosowania psychiczne ukształtowane w drodze ewolucji Badania podstawowe dla danego kierunku - mechanizmy psychiczne w kategoriach funkcji przystosowawczych ukształtowanych w drodze ewolucji Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

12 Ośczasu Oś czasu Philip Zimbardo, Psychologia i życie 1859Karol Darwin opublikował dzieło O pochodzeniu gatunków, podsumowanie badań i refleksji nad ewolucją w drodze doboru naturalnego 1879Wilhelm Wundt założył pierwsze laboratorium psychologiczne na Uniwersytecie w Lipsku 1883Stanley Hall założył na Uniwersytecie Hopkinsa pierwsze laboratorium psychologiczne w USA 1890William James opublikował Psychologię, dwutomowy podręcznik, który stał się źródłem podstawowej wiedzy dla kilku pokoleń studentów Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

13 Ośczasu Oś czasu Philip Zimbardo, Psychologia i życie 1891Stanley Hall założył Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 1901Kazimierz Twardowski założył pierwsze w Polsce laboratorium psychologiczne na Uniwersytecie we Lwowie 1913John Watson opublikował Psychologię, jak widzi ją behawiorysta traktowaną jako behawiorystyczny manifest, w którym twierdził, że psychologia powinna ograniczyć się do badania obserwowalnego zachowania 1917Sigmund Freud opublikował Wstęp do psychoanalizy, w którym wyłożył podstawy teorii i terapii psychoanalitycznej Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

14 Ośczasu Oś czasu Philip Zimbardo, Psychologia i życie 1925Władysław Witwicki wydał pierwszy w Polsce podręcznik psychologii empirycznej: Psychologia 1928Iwan Pawłow opublikował Wykłady o czynności mózgu – przegląd swoich prac nad warunkowaniem klasycznym 1929Stefan Błachowski założył Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne, przekształcone w roku 1948 w Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1938Burrhus F. Skinner opublikował Zachowanie organizmów, zawierające eksperymentalną analizę warunkowania sprawczego Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

15 Ośczasu Oś czasu Philip Zimbardo, Psychologia i życie 1957Herbert Simon opublikował Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, opisujące dynamikę podejmowania decyzji w warunkach niepewności 1962David Hubel i Thorston Weisel opublikowali wyniki swoich badań nad tym, jak specyficzne cechy bodźców wzrokowych pobudzają specyficzne neurony kory wzrokowej mózgu 1981Roger Sperry otrzymał nagrodę Nobla za pionierskie badania nad skutkami lobotomii Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

16 Lekturyuzupełniające Lektury uzupełniające James W. (2002) Psychologia. Kurs skrócony. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Materska M. (2001) Wstęp do psychologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Stachowski R. (2000) Historia myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Tomaszewski T. (1998) Główne idee współczesnej psychologii, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak. Wadeley A., Birch A., Malim T. (2002) Wprowadzenie do psychologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002


Pobierz ppt "Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział I – Badanie tajemnic psychiki Copyri gh t © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google