Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład VII Kapitał społeczny prof. dr hab. Jerzy Chłopecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład VII Kapitał społeczny prof. dr hab. Jerzy Chłopecki."— Zapis prezentacji:

1 Wykład VII Kapitał społeczny prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

2 JAKOŚĆ ŻYCIA * POZIOM ŻYCIA * PRODUKT NARODOWY

3 Bibliografia pojęcia L. Hannifax, The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, No.67, 1916 J. Jacobs, The Life and Death of Great American Cities, Random House, NY 1961 G. Loury, Why Should we Care about Group Inequality?, Social Philosophy and Policy 1987 J. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, Vol.94, Supplement, 1988 J. Coleman, The Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990 R. D. Putnam, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton 1993 R. D. Putnam, Bowling Alone: America`s Declining Social Capital, Journal of Democracy, Vol.6.No.1, 1995 R. D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon Schuster, NY 2000 F. Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, The Free Press, NY 1995 F. Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order The Free Press NY 1999

4 Cztery koncepcje KS 1. Antropologiczna 2. Socjologiczna 3. Ekonomiczna 4. Politologiczna

5 Kapitał społeczny to: zespół zasobów zakorzenionych w stosunkach rodzinnych oraz w społecznej organizacji danej wspólnoty... James. S. Coleman, Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1990, s. 300

6 Definicje w podręczniku: Kapitał społeczny: więzi zaufania, lojalności i solidarności, znajdujące wyraz w samoorganizowaniu się i samorządności, głównie w ramach dobrowolnych stowarzyszeń. (s.224) Kapitał społeczny: sieć kontaktów, znajomości, powiązań, przynależności do organizacji i stowarzyszeń, która stwarza jednostce lepsze możliwości uzyskiwania innych społecznie cenionych zasobów – bogactwa, władzy, prestiżu itp.. (s. 368) Piotr Sztompka, Socjologia. Wyd. Znak, Kraków 2002

7 Definicja KS wg Raportu OECD - The Well-being of Nations Kapitał społeczny jest siecią zależności kreowanych przez normy, wartości i przekonania, które ułatwiają współpracę wewnątrz grup społecznych i między nimi.

8 Kapitał ludzki – kapitał społeczny 1. Przypisany do jednostki 2. Ma charakter indywidualny 3. Dotyczy dóbr rynkowych 4. Jest mobilny 1. Przypisany do grupy 2. Ma charakter relacyjny 3. Dotyczy dóbr publicznych 4. Niemobilny

9 Typy więzi wg Putnama: Pionowe: rodzina układ klientelski klika mafia Poziome: zrzeszenia sąsiedztwo przyjaciele instytucje demokracji

10 World Values Study, 1995 - 96 Czy sądzisz, że większości ludziom można ufać? 1. Norwegia 2. Szwecja 3. Kanada 4. Finlandia 5. Irlandia 6. Japonia 7. Niemcy 8. Szwajcaria 9. Australia 10. Indie 11. USA 13. Włochy 65,3 59,7 52,2 47,6 47,4 46,0 41,8 41,0 39,9 37,9 35,6 35,3 13. Belgia 14. Austria 15. W. Brytania 16. Czechy 17. Hiszpania 18. Meksyk 19. Węgry 20. Francja 21. Portugalia 22. Polska 23. Turcja 24. Brazylia 33,2 31,8 31,0 30,3 29,8 28,1 24,6 22,8 21,4 9,0 6,5 2,8

11 Zaufanie Między bliskimi Między obcymi Do instytucji państwowych i prywatnych

12 Trzy formy kapitału społecznego Więzi (bonds) Pomosty (bridges) Połączenia (linkages)

13 Cechy nowoczesnego społeczeństwa: tolerancja, otwartość na innych, pluralizm; demokracja, przewaga więzi poziomych, społeczeństwo obywatelskie; dominacja więzi i mechanizmów bezosobowych, państwo prawa.

14 Kłopotliwe zależności: im silniejsze więzi bezosobowe im większa otwartość i tolerancja im silniejsze więzi poziome tym słabsze więzi osobowe tym słabsze więzi wewnątrzgrupowe tym słabsze więzi pionowe

15 Kapitał przetrwania – kapitał rozwoju Oparcie w rodzinie Pomoc przyjaciół Solidarność Poczucie wspólnoty Nieufność wobec obcych Zachowawczość Zdolność do ograniczeń Poleganie na sobie Umiejętność korzystania z instytucji Brak zobowiązań Zaufanie do obcych Optymizm Otwartość Zachłanność

16 Kapitał ekonomiczny vs kapitał społeczny wg G.Eyal, I.Szelenyi, E.Townsley, Making Capitalism Without Capitalists. The New Ruling Elites in Eastern Europe, London – New York 1998 Kapitalizm Nowoczesność Klasowość Świeckość Znaczenie kredytu Więzi bezosobowe Znaczenie instytucji Feudalizm Tradycjonalizm Warstwowość Religijność Zaufanie do swoich Familiaryzm Więzi pionowe


Pobierz ppt "Wykład VII Kapitał społeczny prof. dr hab. Jerzy Chłopecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google