Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4 Modelowanie systemu informatycznego Dr inż. Marek Miłosz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4 Modelowanie systemu informatycznego Dr inż. Marek Miłosz."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykład 4 Modelowanie systemu informatycznego Dr inż. Marek Miłosz

3 © M.MiłoszPSI-4 2/40 Plan System informatyczny a rzeczywisty Model konceptualny i implementacyjny Metodyki modelowania systemów informatycznych Diagramy przepływu danych (DFD) Diagramy związków encji (ERD) Inne diagramy technik strukturalnych

4 © M.MiłoszPSI-4 3/40 SI a rzeczywisty Stan ewidencyjny Stan rzeczywisty Dostawy Wydania Bilans otwarcia ?EwidencjaStanówMagazynowych System informatyczny System rzeczywisty

5 © M.MiłoszPSI-4 4/40 Stan rzeczywisty a ewidencyjny SESESESE SRSRSRSR Różnica Inwentaryzacja Czas Stany S0S0S0S0

6 © M.MiłoszPSI-4 5/40 Modele systemu informatycznego Abstrakcja w pojęciach programistycznych Model implementacyjny systemu Analiza - percepcja rzeczywistości Model myślowy systemu Abstrakcja w pojęciach problemowych Model konceptualny (pojęciowy) systemu Projektowanie

7 © M.MiłoszPSI-4 6/40 Modelowanie systemu Rezultat: konceptualny - pojęciowy model systemu (Jak ma system działać?) Techniki modelowania SI: strukturalne (diagramy przepływu danych - DFD i diagramy związków encji - ERD) obiektowe (diagramy klas i obiektów; diagramy interakcji i przejść stanów)

8 © M.MiłoszPSI-4 7/40 Metodyki strukturalne Structured Methodologies, Structured Analysis Łączą statyczny opis danych i statyczny opis procesów Metodyki strukturalne: Metodyka Yourdona/DeMarco i Gane&Sarson Structured Analysis and Design Technique (SADT) Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM)

9 © M.MiłoszPSI-4 8/40 Techniki strukturalne (1) DFD - Data Flow Diagram Model procesów - diagramy przepływu danych (DFD - Data Flow Diagram) ERD - Entity Relationship Diagram Model danych w systemie - diagram związków encji (obiektów) (ERD - Entity Relationship Diagram) ELH - Entity Life History Model zdarzeń zachodzących w SI - diagramy historii życia obiektu (ELH - Entity Life History)

10 © M.MiłoszPSI-4 9/40 Techniki strukturalne (2) STD - State Transition Diagram Model zmiany stanów systemu - diagramy zmian stanów (STD - State Transition Diagram) STC - Structure Charts Schematy struktury aplikacji (STC - Structure Charts) Data Dictionary Słownik Danych (Data Dictionary) Structured English Strukturalny Angielski (Structured English) -> strukturalny polski

11 © M.MiłoszPSI-4 10/40 Metodyki obiektowe Metodyki obiektowe wykorzystują pojęcia obiektowości dla celów modelowania konceptualnego oraz analizy i projektowania systemów informatycznych Techniki: Diagram klas i obiektów Diagramy dynamiczne Diagramy funkcjonalne Przypadki użycia (use cases)

12 Modelowanie procesów

13 © M.MiłoszPSI-4 12/40 Diagramy przepływu danych DFD - Data Flow Diagram Strukturalna specyfikacja funkcji systemu (mapa procesów) Identyfikacja zależności między procesami i danymi Precyzyjne określenie zakresu systemu, podsystemów i modułów Zwięzły i czytelny opis funkcji systemu (łatwy do opanowania przez użytkownika weryfikowalność) Redukcja redundancji funkcjonalnej systemu

14 © M.MiłoszPSI-4 13/40 DFD - elementy składowe

15 © M.MiłoszPSI-4 14/40 DFD - symbole graficzne SSADM - Structured System Analysis and Design Method D1 Dane klienta D8 Stan magazynu Obiekt zewnętrzny (External Entity) Proces (Data Process) Magazyn danych (Data Store) Przepływ danych (Data Flow) FakturaDane klienta

16 © M.MiłoszPSI-4 15/40 DFD - notacja

17 © M.MiłoszPSI-4 16/40 Hierarchiczność SzyB 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 1 2 4 3 Poziom

18 © M.MiłoszPSI-4 17/40 Hierarchia diagramów DFD (1) Diagram kontekstowy Diagram kontekstowy granice systemu Diagram systemowyDFD0 Diagram systemowy - DFD0 diagram ogólny systemu (podsystemy + główne magazyny danych) Diagramy procesówDFD Diagramy procesów - DFD rozwinięcie poszczególnych podsystemów, aż po procesy elementarne (niepodzielne) Specyfikacja procesów elementarnych EPD Specyfikacja procesów elementarnych - EPD mini specyfikacja, opis elementarnego algorytmu

19 © M.MiłoszPSI-4 18/40 Hierarchia diagramów DFD (2)

20 © M.MiłoszPSI-4 19/40 Rekord Rekord Lublin 99.99.99 ZASWIADCZENIE Zaświadcza się ze obywatel XXXXXXXXX jest użytkownikiem systemu NNNN..........................Dokument DFD - strumienie, magazyny i ich charakterystyki

21 © M.MiłoszPSI-4 20/40 DFD - zasady tworzenia (1) Na DFD nie definiuje się sposobu w jaki obiekt zewnętrzny dostarcza lub pobiera dane Magazyn jest elementem pasywnym (nie wymusza obiegu danych) i może mieć złożoną strukturę Procesy powinny być wzajemnie niezależne (autonomiczne) DFD nie wyrażają zależności przyczynowo-skutkowych ani czasowych pomiędzy procesami

22 © M.MiłoszPSI-4 21/40 DFD - zasady tworzenia (2) Nazwy i numery - każdy element na DFD ma swój unikalny identyfikator (adekwatny do roli elementu: nie proces 1, a np. weryfikacja poprawności dokumentów) Przejrzystość i możliwość analizy - ilość procesów na diagramie: max 7 2

23 © M.MiłoszPSI-4 22/40 1 Kształtowanie zamówienia 2 Kontrola stanu magazynu Nazwa towaru a Klient 5 Rejestracja klienta Dane klienta Proces aktualizuje proces Proces czyta dane z magazynu Proces aktualizuje magazyn Przesyłanie danych do (z) obiektu zewnętrznego 4 Kształtowanie zamówienia D3Klienci Dane klienta 3 Ewidencja klienta D3 Klienci Dane klienta DFD - konstrukcje

24 © M.MiłoszPSI-4 23/40 1 1.11.2 1.11.2 1.11.2 D1 Dane klienta DFD - techniki dekompozycji

25 © M.MiłoszPSI-4 24/40 DFD - błędy w strukturze czarne dziury - procesy pochłaniające informacje (chyba, że procesy np. niszczenia dokumentów) źródła danych - procesy bez wejść a z wyjściami (generują dane z niczego ale generator liczb losowych) puchnące magazyny - pochłaniają dane i nigdy się z nich ich nie pobiera stałe magazyny - tylko pobiera się z nich dane błędne przepływy: magazyn-magazyn, obiekt zewnętrzny-magazyn

26 © M.MiłoszPSI-4 25/40 Bilans pionowy DFD - bilansowanie suma (zawartości) przepływów danych wpływających (wypływających) do procesu jest równa sumie przepływów wpływających (wypływających) do różnych procesów na DFD- potomku Bilans poziomy (procesów i magazynów (procesów i magazynów ) A C B A=B+C

27 © M.MiłoszPSI-4 26/40 Bilans pionowy: A=A1 + A2 B=B1 + B2 Bilans poziomy: A=B+C Proces rodzic DFD - potomek (struktura procesu) DFD - hierarchia i bilans

28 © M.MiłoszPSI-4 27/40 DFD - specyfikacja procesu elementarnego Algorytmiczna definicja procesu Dowolność formułowania, ale zwykle: numer i nazwa procesu, dane WE i WY, opis algorytmu Opis algorytmu: słowny, pseudokod, makropolecenia, SQL, polecenia w 4GL, schemat blokowy, tablice decyzyjne

29 © M.MiłoszPSI-4 28/40 DFD - warunki poprawności Niezależność procesów (autonomiczność) Kompletność (wszystko opisane na odpowiednim poziomie szczegółowości) Czytelność (przejrzystość) Minimalność (bez redundancji) Prawidłowość (syntaktyczna, semantyczna)

30 Przykład - SzyB Modelowanie procesów

31 © M.MiłoszPSI-4 30/40 Diagram kontekstowy

32 © M.MiłoszPSI-4 31/40 Przepływ: Status roweru

33 © M.MiłoszPSI-4 32/40 Przepływ : Dane klienta

34 © M.MiłoszPSI-4 33/40 Element: Kod pocztowy

35 © M.MiłoszPSI-4 34/40 Element: Rodzaj DT

36 © M.MiłoszPSI-4 35/40 Diagram systemowy (DFD0)

37 © M.MiłoszPSI-4 36/40 Model procesu: 1. Gospodarka rowerami

38 © M.MiłoszPSI-4 37/40 Specyfikacja procesu prostego: 1.4. Emisja zlecenia na naprawę

39 © M.MiłoszPSI-4 38/40 Magazyn: Klienci

40 © M.MiłoszPSI-4 39/40 Podsumowanie Projektowanie to tworzenie modeli przyszłych systemów Metodyki strukturalne są dobrze zdefiniowane i sprawdzone Modelowanie procesów zachodzących w SI opisuje jego działanie Hierarchiczna dekompozycja upraszcza a jednocześnie umożliwia szczegółowy opis

41 © M.MiłoszPSI-4 40/40 System informatyczny Podsumowanie obrazkowe D1 Dane klienta Klient Ewiden- cja Raporto- wanie US Wykaz=Nagłówek + {dane osobowe} + stopka DO Wykaz Dowód osobisty Klient Wykaz Urząd Skarbowy DO=numer+nazwisko +imię+Pesel+.....


Pobierz ppt "Wykład 4 Modelowanie systemu informatycznego Dr inż. Marek Miłosz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google