Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25/08/2001 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński UML – Unified Modeling Language.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25/08/2001 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński UML – Unified Modeling Language."— Zapis prezentacji:

1 25/08/2001 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński UML – Unified Modeling Language

2 25/08/2001 2 Plan Wstęp Diagram przypadków użycia (use case) Diagram klas (class) Współpraca MS Visio i VB Diagram pakietów (package) Diagram aktywności (activity) Diagram stanów (state) Diagram sekwencji (sequence) Diagram współpracy (collaboration) Diagram komponentów (component) Diagram wdrożeniowy (deployment)

3 25/08/2001 3 Wstęp UML jest językiem specyfikacji, konstruowania, wizualizacji i dokumentowania dla systemów wykorzystujących oprogramowanie UML wykorzystuje szereg diagramów, które modelują system z różnych perspektyw i na różnym poziomie szczegółowości.

4 25/08/2001 4 Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram) - UCD Przypadek użycia opisuje sposób użycia systemu przez zewnętrznego użytkownika Precyzuje zakres funkcjonalny systemu Weryfikuje poprawność i kompletność projektu Stanowi pomost między użytkownikami a projektantami

5 25/08/2001 5 Składniki UCD ElementOpisSymbol Granice systemuWyznaczają zakres systemu – co nie wchodzi w jego skład. AktorReprezentuje zewnętrzny obiekt (np. użytkownika) i jego rolę dla systemu. Jeden obiekt może być reprezentowany przez wielu aktorów. Przypadek użyciaReprezentuje zbiór czynności, które musi wykonać aktor, aby wykonać pewien proces;zazwyczaj nie reprezentuje pojedynczych kroków. Związek interakcjiZwiązek między aktorem a przypadkiem użycia. Związek używa Związek między przypadkami użycia. Zazwyczaj związek ten oznacza, że użycie jest obligatoryjne (np. Wypożyczenie używa Autoryzacji) Związek rozszerza Związek między przypadkami użycia. Przypadek użycia rozszerzający funkcjonalność zachodzi później (np.. DodanieKsiążki po Zalogowaniu)

6 25/08/2001 6 Przykład UCD

7 25/08/2001 7 Diagram klas (Class Diagram) - CD Pokazuje statyczną strukturę systemu Prezentuje klasy zidentyfikowane w dziedzinie przedmiotowej Określa ich właściwości oraz metody Określa związki dziedziczenia (generalizacji) Określa związki asocjacyjne (mnogościowe) W MS Visio diagram klas należy do grupy Static Structure Diagram

8 25/08/2001 8 Składniki CD ElementOpisSymbol KlasaReprezentuje zbiór obiektów o takich samych właściwościach i metodach. Musi mieć unikalną nazwę. Związek dziedziczenia (generalizacji) Strzałka jest skierowana od obiektu, który dziedziczy do obiektu ogólniejszego. Związek asocjacji (mnogościowy) Reprezentuje zależność mnogościową obiektów, czyli ile do ilu.

9 25/08/2001 9 Przykład CD

10 25/08/2001 10 Współpraca MS Vision i VB Pakiet MS Vision może importować projekt aplikacji napisanej w VB i na jego podstawie tworzyć automatycznie diagramy klas (model statyczny) Proces odtwarzania modelu z systemu nazywa się Reverse Engineering Przykład znajduje się w katalogu Download\Projektowanie Aplikacji Komputerowych\ Reverse Engineering

11 25/08/2001 11 Zasady odtwarzania klas w MS Visio z kodu VB Podczas importowania klasy z systemu na diagramie odwzorowane zostaną elementy, który zostały opisane w kodzie klasy: Właściwości Metody (bez kodu) Argumenty metod Nie zostaną zaimportowane elementy, których opisu nie ma w kodzie klasy: Obiekty interfejsu Metody obsługi zdarzeń, dla których nie stworzono procedury obsługi (np. Load, Unload) Wniosek: jeżeli chcemy, aby MS Visio zaimportował metody obsługi zdarzeń, to musimy stworzyć w kodzie procedury obsługi zdarzeń, nawet jeśli mają być puste

12 25/08/2001 12 Sposób odtworzenia klas w MS Visio z kodu VB 1.Uruchamiamy MS Visio 2.Uruchamiamy VB 3.Otwieramy w VB projekt systemu 4.Naciskamy przycisk Reverse Engineer UML Model na pasku przycisków lub z menu Tools wybieramy polecenie Visio UML Solution i następnie wybieramy pod- polecenie Reverse Engineer UML Model Klasy VB zostaną odtworzone w Visio

13 25/08/2001 13 Przykład – System

14 25/08/2001 14 Przykład – Odtworzony model

15 25/08/2001 15 Diagram pakietów (Package Diagram) - PD Pakiety pozwalają grupować elementy modelu związane ze sobą Każdy element może należeć tylko do jednego pakietu Pakiet może zawierać diagram, pakiet lub pojedyncze elementy Ułatwiają projektowanie systemu przy złożonych projektach poprzez dzielenie systemu na mniejsze części

16 25/08/2001 16 Składniki PD ElementOpisSymbol PakietGrupuje elementy modelu, które są ze sobą związane. Pakiet może zawierać diagramy, pakiety lub pojedyncze elementy W MS Visio cały system jest traktowany jako jeden duży pakiet Top package

17 25/08/2001 17 Przykład PD

18 25/08/2001 18 Diagram aktywności (Activity Diagram) – AD Przedstawia sieć przejść między czynnościami zachodzących pod wpływem wewnętrznych sygnałów w ramach pewnej operacji (procesu) Uwypukla równoległe i współbieżne czynności Odnosi się do przypadków użycia lub klas

19 25/08/2001 19 Składniki AD ElementOpisSymbol Stan początkowyReprezentuje początek wykonywania operacji. Stan końcowyReprezentuje koniec wykonywania operacji. StanReprezentuje obiekt w momencie, w którym spełnił jakiś warunek, wykonuje czynność lub czeka na zdarzenie. Symbol stanu może być podzielony na 2 części: w górnej jest nazwa, a w dolnej czynności, które obiekt ma wykonać. PrzejścieReprezentuje przejście między czynnościami. :event-name (parameters) [guard condition] / action ^ send-clause right-mouse-down (location) [location in window] / object:=pick-object (location) ^ object.highlight ()

20 25/08/2001 20 Składniki AD c.d. ElementOpisSymbol Rozgałęzienie (Fork)Rozdziela przepływ – następne czynności mają być wykonane równolegle. Złączenie (Join)Łączy przepływy – wszystkie poprzednie czynności muszą być skończone. DecyzjaReprezentuje punkt, w którym kierunek przepływu zależy od pewnych warunków.

21 25/08/2001 21 Przykład AD

22 25/08/2001 22 Diagram aktywności Sygnatury Istnieje Nie wypożyczona Nie zarezerwowana Istnieje Nie wypożyczona Zarezerwowana Istnieje Wypożyczona Nie zarezerwowana Nie istnieje Nie wypożyczona Nie zarezerwowana Istnieje? TAK NIE START KONIEC

23 25/08/2001 23 Diagram stanów (Statechart Diagram) – STD Przedstawia sieć przejść między stanami klasy lub przypadkami użycia zachodzących pod wpływem zewnętrznych sygnałów Przedstawia maszynę stanów Pokazuje sekwencję stanów obiektu w ciągu jego życia Notacja taka sama jak w diagramie czynności

24 25/08/2001 24 Przykład STD

25 25/08/2001 25 Diagram sekwencji (Sequence Diagram) – SD Pokazuje sekwencje interakcji między aktorami lub obiektami oraz komunikaty, które są wymieniane Pojedynczy diagram opisuje jeden przypadek użycia

26 25/08/2001 26 Składniki SD ElementOpisSymbol AktorReprezentuje zewnętrzny obiekt (np. użytkownika) i jego rolę dla systemu. Jeden obiekt może być reprezentowany przez wielu aktorów. ObiektReprezentuje klasę z diagramu klas. Musi mieć unikalną nazwę. AktywnośćWyznacza czas w jakim obiekt wykonuje pewne czynności. KomunikatIstnieje kilka typów komunikatów. Najczęściej komunikat powoduje wywołanie metody klasy, do której jest skierowany.

27 25/08/2001 27 Przykład SD

28 25/08/2001 28 Przykład SD Dla przykładowego systemu, na którym demonstrowano możliwości importowania modelu w MS Visio można – na podstawie kodu aplikacji – pokusić się o odtworzenie diagramu sekwencji

29 25/08/2001 29 Diagram współpracy (Collaboration Diagram) – COD Opisuje współprace obiektów w ramach jednego przypadku użycia Uwzględnia związki między obiektami Nie uwzględnia czasu tylko sekwencję wydarzeń, dlatego komunikaty są numerowane

30 25/08/2001 30 Składniki COD ElementOpisSymbol ObiektReprezentuje klasę z diagramu klas. Musi mieć unikalną nazwę. Multi-obiektZbiór takich samych klas. AsocjacjaOpisuje związek między elementami. Asocjacja może opisywać związki mnogościowe, oraz przesyłane komunikaty.

31 25/08/2001 31 Przykład COD

32 25/08/2001 32 Diagram komponentów (Component Diagram) - CPD Przedstawia zależności pomiędzy komponentami oprogramowania Przedstawia typy, a nie instancje Komponentem mogą być oprogramowanie lub dokument biznesowy Pokazuje zależności między komponentami Może specyfikować interfejsy

33 25/08/2001 33 Składniki CPD ElementOpisSymbol KomponentReprezentuje oprogramowanie lub dokument biznesowy. Może zawierać w sobie klasy. Może pozwalać na dostęp do metod lub właściwości klas. InterfejsyPokazuje metody służące do komunikacji z komponentem. ZależnośćOpisuje zależność między komponentami.

34 25/08/2001 34 Przykład CPD

35 25/08/2001 35 Diagram Wdrożeniowy (Deployment Diagram) - DPD Prezentuje strukturę rzeczywistego działającego systemu Pokazuje związki między oprogramowaniem i sprzętem Przypisuje komponenty do procesorów

36 25/08/2001 36 Składniki DPD ElementOpisSymbol KomponentReprezentuje oprogramowanie lub dokument biznesowy. Może zawierać w sobie klasy. Może pozwalać na dostęp do metod lub właściwości klas. WęzełReprezentuje jednostkę przetwarzającą (procesor, komputer, człowieka) InterfejsyPokazuje metody służące do komunikacji z komponentem. ZależnośćOpisuje zależność między komponentami.

37 25/08/2001 37 Przykład DPD #1

38 25/08/2001 38 Przykład PDD #2 Serwer Beta Komputer w LAN/WAN Baza danych Windows Aplikacja klienta WWW Aplikacja klienta WWW Serwer Serwer pocztowy Serwer Active Directory Komputer w LAN Serwer Alfa


Pobierz ppt "25/08/2001 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński UML – Unified Modeling Language."

Podobne prezentacje


Reklamy Google