Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Podstawy Inżynierii Oprogramowania WYKŁAD 6 Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Modele cyklu życia oprogramowania MODEL KASKADOWY Faza analizy i Faza Projektowania

2 2 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ ANALIZA STRUKTURALNA Metody analizy strukturalnej to metody tradycyjne, rozwijane od lat 60-tych. Analiza strukturalna rozpoczyna się od budowy dwóch różnych modeli systemu: modelu danych i modelu funkcji. Modele są następnie integrowane i powstaje model przepływu danych. Przykłady. Mogą być systemy informatyczne służące do przechowywania złożonych struktur danych, nie realizujące żadnych złożonych funkcji. Znane są systemy realizujące złożone funkcje na bardzo prostych danych, np. złożone obliczenia naukowe - wtedy istotne jest modelowanie funkcji.

3 3 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Cechy analizy strukturalnej: budowa dwóch różnych modeli ułatwia zrozumienie różnorodnych aspektów systemu (zwolennicy metody), integracja dwóch różnych modeli może być trudna, w szczególności gdy te modele wykonywane były przez różne zespoły, są szczególnie przydatne, gdy jeden z aspektów (pasywny lub aktywny) jest wyraźnie bardziej istotny niż drugi, analiza i projektowanie strukturalne nie stanowią dobrej postawy do implementacji modelu w środowisku obiektowym.

4 4 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ NOTACJE STRUKTURALNE I ICH IMPLEMENTACJA DIAGRAMY ZWIĄZKÓW ENCJI Encja – zbiór obiektów, czyli wystąpień encji, posiadających tożsamość i stan. Encja składa się z atrybutów, które opisują stan obiektów encji. Atrybut nazywany jest kluczem jeśli w sposób jednoznaczny identyfikuje poszczególne wystąpienia encji, tj przyjmuje unikalne wartości w zbiorze wystąpień encji. Symbol encji Podatnik przedstawia rysunek: Nazwa encji Klucze Atrybuty Podanik Key Data Podatnik_id 01 NIP Non-Key Data Nazwisko Pierwsze imię Data urodzenia Adres

5 5 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ PORÓWNANIE CECH ENCJI I KLASY: Obiekty klasy są rozróżnialne niezależnie od wartości pól Musi posiadać unikalny identyfikator - klucz Pola elementarne i złożoneAtrybuty elementarne Dopuszczalne są klasy nie posiadające atrybutów Musi zawierać atrybuty Trwała lub ulotnaTrwała Jest wzorcem obiektówJest wzorcem oraz zbiorem obiektów AktywnaPasywna KlasaEncja

6 6 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Diagramy związków encji służą do prezentowania danych przechowywanych w systemie oraz związków między nimi. Przykład związku encji: Pracownik naukowyWydział zero lub wiele zero lub jeden

7 7 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Oznaczenia krotności związków encji: Nieoznaczona Więcej niż 1 Zero lub jeden Jeden lub wiele Zero lub wiele Dokładnie jeden Związek encji można opisywać podając: - nazwę związku, np. zatrudnianie, - rolę (role) odgrywane w związku przez wystąpienia danej encji, - czasownik opisujący czynność (zadanie, operację) wykonywaną w ramach związku przez wystąpienia (obiekty) danej encji. OznaczenieKrotność

8 8 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ DIAGRAMY PRZEPŁYWU DANYCH Diagramy przepływu danych: służą do prezentowania sposobu w jaki dane przepływają oraz są przetwarzane w systemie. Opisują również procesy przetwarzające dane. Symbole elementów występujących w diagramach przepływu danych: Zbiornik danych: składowa systemu przechowująca dane. Proces: operacja, czynność wykonywana przez system. System zewnętrzny: to system z którym system wymienia dane. PodatnicyD P Oblicz należny podatek Użytkownik

9 9 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ MODEL STRUKTURALNY Przepływ danych: opisuje dane przesyłane pomiędzy procesami, może być jedno- lub dwu-kierunkowy, pomiędzy procesami oznacza przekazanie danych pomiędzy tymi procesami, pomiędzy procesem i zbiornikiem danych oznacza fakt odczytywania, zapisywania lub modyfikowania przez proces danych zawartych w zbiorniku, pomiędzy procesem a systemem zewnętrznym opisuje fakt wymiany danych z tym systemem. Niedopuszczalne przepływy danych: pomiędzy dwoma zbiornikami, oraz pomiędzy systemem zewnętrznym i zbiornikiem danych.

10 10 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Hierarchiczny diagram przepływów danych: Użytkownik P Edytuj parametry wydruku Parametry wydruku DokumentD Parametry wydruku P Formatuj dokument P Transmituj dane Sformatowany dokument Opis dokumentu Proces Drukuj jest dekomponowany do diagramu przepływu danych niższego poziomu Użytkownik P Drukuj Parametry wydruku DokumentD Opis dokumentu Oznaczenie istnienia diagramu potomnego

11 11 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ W modelu strukturalnym rozróżnia się hierarchię diagramów przepływu danych: poziom najwyższy (zerowy), tzw. diagram kontekstowy na którym cały system opisany jest przez pojedynczy proces, diagramy poziomów wyższych – np. na poziomie 1 znajduje się diagram opisujący główne procesy systemu, oraz diagramy poziomów niższych, diagram potomny – bardziej szczegółowo opisujący proces będący jego rodzicem.

12 12 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ W modelu strukturalnym, takimi samymi metodami jak w modelu obiektowym tworzy się: diagramy przejść stanów, które stosowane są do modelowania dynamicznego zachowania całego systemu, grup lub pojedynczych encji oraz procesów, specyfikację modelu, której składowymi są elementy zdefiniowane przez nazwę i ogólny opis. Dodatkowo dla procesów specyfikuje się: - warunki wstępne, tj. warunki jakie muszą spełniać dane zawarte w zbiornikach danych i encjach, z których korzysta proces oraz dane wejściowe, niezbędne aby proces mógł się rozpocząć, - warunki końcowe, tj. warunki jakie muszą spełniać dane zawarte w zbiornikach danych i encjach, z których korzysta proces oraz dane wyjściowe, po zakończeniu poprawnie wykonanego procesu, - wyjątki, tj. sytuacje wyjątkowe, które mogą zajść w trakcie realizacji procesu (np. błąd odczytu z pliku), - złożoność czasową, - złożoność obliczeniową. dane, tj. encje, zbiorniki danych i przepływy danych, które specyfikuje się dokładnie tak samo jak ich odpowiedniki w modelu obiektowym.

13 13 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład: Przykładowe diagramy Systemu podatkowego PITy 2003 Diagram kontekstowy Systemu podatkowego PITy 2003: Użytkownik Informacje o podatnikach Informacje podatkowe Informacje o Urzędach Skarbowych Informacje o zeznaniach podatkowych P System podatkowy

14 14 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Diagram potomny procesu System podatkowy PITy 2003 PodatnicyD P Ewidencja podatników P Ewidencja Urzędów Skarbowych P Ewidencja zeznań podatkowych Urzędy skarboweD Zeznania podatkoweD Informacja o urzędach skarbowych Informacja o podatnikach Informacje podatkowe Informacje o zeznaniach podatkowych

15 15 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ PODSUMOWANIE: PODSTAWOWE REZULTATY FAZY ANALIZY 1. poprawiony dokument opisujący wymagania, 2. słownik danych wypełniony specyfikacją modelu, 3. dokument opisujący stworzony model, który składa się diagramu(ów) klas diagramów interakcji i obiektów diagramów przejść stanów raportów - definicji encji - definicji atrybutów - definicji procesów - definicji zbiorników danych - definicji przepływów danych - definicji danych złożonych oraz elementarnych - definicji klas - definicji pól - definicji danych złożonych oraz elementarnych - definicji metod diagramu(ów) związków encji diagramów przepływu danych diagramów przejść stanów raportów dla modelu strukturalnego z:dla modelu obiektowego z: 4. harmonogram fazy projektowania.

16 16 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Określenie wymagań ProjektowanieImplementacjaTestowanieKonserwacja Faza strategiczna Analiza Instalacja Dokumentacja Projektowanie FAZA PROJEKTOWANIA

17 17 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Cele fazy projektowania: 1. opracowanie szczegółowego opisu implementacji systemu, uszczegółowienie wyników fazy analizy, (przeanalizowanie modelu utworzonego w poprzedniej fazie i wprowadzenie takich zmian, które zagwarantują, że system będzie łatwo adaptowalny w przypadku niewielkich zmian wprowadzanych przez użytkownika) 2. zaprojektowanie składowych systemu nie związanych bezpośrednio z dziedziną problemu: składową kontaktu z użytkownikiem odpowiedzialną za współpracę systemu z użytkownikiem, składową zarządzania danymi odpowiedzialną za przechowywanie oraz dostęp do trwałych danych, składową zarządzania pamięcią, oraz składową zarządzania zadaniami.

18 18 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Cele fazy projektowania: (cd.) 3. optymalizacja systemu, bardziej efektywne zamodelowanie funkcji systemu i struktury danych niż zrobiono to w fazie analizy, 4. określenie charakterystyki środowiska implementacji systemu (rozważenie języka, bibliotek i narzędzi), dostosowanie projektu do możliwości środowiska implementacji, (transformacja konstrukcji pojawiających się w modelu do odpowiednich konstrukcji środowiska implementacji) 5. określenie fizycznej struktury systemu.

19 19 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ USZCZEGÓŁOWIENIE WYNIKÓW ANALIZY Założenia : tylko wystarczająco szczegółowy projekt może być dobrą podstawą implementacji, stopień uszczegółowienia projektu zależy od umiejętności programistów odpowiedzialnych za implementację, szczegółowy projekt jest dobrym elementem dokumentacji technicznej przedsięwzięcia programistycznego, każdy model można uszczegółowić na kilka sposobów; najczęściej stosuje się jeden, wynikający ze standardów przyjętych w firmie programistycznej, - w przypadku stosowanie metod obiektowych w fazach analizy, projektowania i implementacji stosuje się te same pojęcia: klas, pól i metod, - w przypadku stosowania metod strukturalnych fazie projektowania i implementacji stosuje się odmienne pojęcia niż użyte w fazie analizy

20 20 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Techniki obiektowe stosowane w fazie projektowania Notacja obiektowa wykorzystywana w fazie projektowania stosuje model OMT (Object Modelling Technique), analogiczny do stosowanego w fazie analizy. Dodatkowe techniki stosowane wyłącznie w fazie projektowania: PITUrząd skarbowy 1. związek skierowany – opisuje przypadek, gdy tylko obiekty jednej klasy odwołują się do obiektów drugiej klasy. Rysunek przedstawia przykładowe zastosowanie symbolu związku skierowanego:

21 21 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 2. symbole poziomu dostępu do pól i metod. W językach programowania (np. C ++) istnieje możliwość ograniczenia dostępu do pól i metod. Poziomy dostępności: dostęp publiczny + – dana składowa jest dostępna dla wszystkich funkcji i metod systemu mających dostęp do obiektów danej klasy, dostęp zabezpieczony # – dana składowa jest dostępna wyłącznie dla metod (oraz funkcji zaprzyjaźnionych) danej klasy oraz jej specjalizacji, dostęp prywatny - - dana składowa jest dostępna wyłącznie dla metod (oraz funkcji zaprzyjaźnionych) danej klasy.

22 22 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. Dla metody Zmień stan i pól: Nazwa oraz Stan wprowadzono poziom dostępu zabezpieczonego, gdyż będą one wykorzystywane wyłącznie przez metody tej klasy i jej specjalizacji. + Wyświetl nazwę + Pobierz adres + Pobierz stan # Zmień stan + Nazwa + Adres # Nazwa # Stan + Rok Urząd SkarbowyPIT

23 23 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 3. Uszczegółowienie metod W tym etapie należy opracować algorytmy tych metod, które w fazie analizy przedstawiono w formie opisów. Należy szczegółowo opracować nagłówki metod. Przyjmuje się, że: - dane wejściowe powinny być przekazywane do metody za pomocą parametrów. - dane wyjściowe powinny być zwracane przez metodę za pomocą parametrów. Jeśli metoda zostanie zrealizowana jako funkcja, może ona zwracać dane wyjściowe także poprzez wartość tej funkcji.

24 24 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Techniki strukturalne stosowane w fazie projektowania Notacją strukturalną wykorzystywaną w fazie projektowania są diagramy strukturalne, które posługują się odmiennymi pojęciami niż diagramy w fazie implementacji. Podstawowe pojęcia używane w fazie projektowania: 1. Moduł. Moduł reprezentuje aktywną składową programu, a więc procedurę lub funkcję. Reprezentowany jest symbolem, np.: Drukuj zeznanie podatkowe 2. Moduł biblioteczny. To gotowa procedura lub funkcja wykorzystywana w programie. Moduł biblioteczny reprezentowany jest symbolem: Oblicz roczne przychody

25 25 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 3. Dane. Pod pojęciem danych rozumie się relację w bazie danych, plik lub zmienne programu. Przykład symbolu dane: Zeznania podatkowe 4. Wywołanie. Pojęcie to służy do przedstawienia wywołania przez pewien moduł innego modułu. Jedno z wywołań w projekcie PITy 2003 przedstawia rysunek: Ewidencja zeznań podatkowych Drukuj zeznanie

26 26 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 5. Flagi przepływu danych. Wywołanie może powodować przepływ danych z modułu wywołującego do wywoływanego (przekazanie parametrów wejściowych) lub/i z modułu wywoływanego do modułu wywołującego (przepływ parametrów wyjściowych). Przykłady symboli flag przepływu danych dla modułu Drukuj zeznanie: Drukuj zeznanie Edytuj parametryFormatuj zeznanie Transmituj dane Sformatowane zeznanie Parametry wydruku

27 27 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 6. Korzystanie z danych. Jeśli Moduł czyta, zapisuje lub modyfikuje Dane, to łączymy oba symbole pogrubioną kreską, np.: Zeznania podatkowe Drukuj zeznanie

28 28 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Diagramy strukturalne otrzymuje się w wyniku transformacji diagramów przepływu danych. Przykład. Dany jest diagram przepływu danych: Dokonać jego transformacji do diagramu strukturalnego. P Edytuj parametry wydruku P Formatuj zeznanie Parametry wydruku P Drukuj zeznanie

29 29 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Drukuj zeznanie Edytuj parametryFormatuj zeznanie Parametry wydruku Drukuj zeznanie Edytuj parametry Formatuj zeznanie Parametry wydruku Drukuj zeznanie Formatuj zeznanie Edytuj parametry Parametry wydruku a. b. c.

30 30 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ PROJEKTOWANIE SKŁADOWYCH SYSTEMU NIE ZWIĄZANYCH Z DZIEDZINĄ PROBLEMU Składowa zarządzania pamięcią Składowa interfejsu użytkownika Składowa zarządzania zadaniami Składowa zarządzania danymi Składowa dziedziny problemu Zarządzanie pamięcią i zadaniami jest wykonywane automatycznie przez kompilator i system operacyjny.

31 31 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Projektowanie składowej kontaktu z użytkownikiem. Nowoczesne systemy zarządzania interfejsem użytkownika (np. Visual Basic, Object Windows) pozwalają na budowę nawet bardzo złożonego interfejsu w sposób dialogowy, praktycznie z pominięciem programowania. Prototyp interfejsu użytkownika może powstać w fazie określania wymagań modelu kaskadowego. Systemy zarządzania interfejsem użytkownika umożliwiają łatwą budowę interfejsów i zintegrowanie interfejsu ze składową dziedziny problemu.

32 32 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Rodzaje komunikacji użytkownika z komputerem: 1. wydawanie przez użytkownika poleceń. Sposoby wydawania poleceń: - wpisywanie poleceń za pomocą komend, - wybór opcji z menu, - wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy (klawisze skrótu), - korzystanie z ikon w paskach narzędzi, - wybór przycisku w dialogu, lub - korzystanie z przycisków myszy. 2. przepływ danych pomiędzy użytkownikiem a systemem. - Wprowadzanie danych do systemu: podawanie parametrów poleceń w przypadku systemów z linią komend, wprowadzanie danych w odpowiedzi na zaproszenie systemu, lub wprowadzanie danych metodą dialogową. - Przekazywanie danych użytkownikowi: wyświetlanie informacji w dialogach, wyświetlanie lub/i wydruki raportów, lub graficzna prezentacja danych.

33 33 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. Różne sposoby realizacji komunikatów wysyłanych przez użytkownika: Komunikat wysyłany przez użytkownika może odpowiadać opcji menu...... lub przyciskowi w dialogu Roczne przychody Edytuj System podatkowy Dane Rozliczenie Roczne przychody Ulgi

34 34 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. Okno dialogowe do realizacji metody (procedury) służącej do edycji obiektów danej klasy. Postać okna edycyjnego uwzględniającego specyfikacje przepływów danych, parametrów, klas, encji lub zbiorników danych. Przychody z konkretnego źródła Edytuj Metoda edytuj odpowiada dialogowi........, który pozwala na edycję pól danej klasy. Przychody z konkretnego źródła Dokument Opis Przychody Kwota przychodu Kwota kosztów Kwota dochodu Kwota zaliczek

35 35 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ


Pobierz ppt "1 Wykład 6 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google