Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UML Unified Modeling Language Wykład 4 Przypadki użycia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UML Unified Modeling Language Wykład 4 Przypadki użycia."— Zapis prezentacji:

1 UML Unified Modeling Language Wykład 4 Przypadki użycia

2 WSM dr Marek Szepski2 Use Case Diagram Diagram przypadków użycia to przedstawienie użytkowników systemu (aktorów), funkcji wykonywanych przez system (przypadków użycia) i związków między nimi. Diagram PU ma ogromne znaczenie i jest początkiem modelowania.

3 WSM dr Marek Szepski3 Cocburn: Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT IO Schneider, Winters: Stosowanie przypadków użycia, WNT IO

4 WSM dr Marek Szepski4 Elementy diagramu PU System – to co mamy zrobić (granice) Aktor – spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników PU w czasie interakcji z tym PU PU – to opisany ciąg akcji i ich wariantów, które system musi wykonać Związek Aktor - PU

5 WSM dr Marek Szepski5 Aktor To spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników przypadku użycia w czasie interakcji z tym systemem. Aktor ma zachowanie (czyli może wykonać instrukcję: jeżeli). Aktor osobowy – nieosobowy (inny system komp. urządzenie, czas) Jeden aktor – wiele osób. Jedna osoba – wiele ról.

6 WSM dr Marek Szepski6 Aktor GŁÓWNY: Uczestnik, który prosi system o realizację własnego celu. Zwykle rozpoczyna interakcję z systemem. Może działać przez pośrednika. Aktor POMOCNICZY (drugorzędny): Uczestnik, względem którego analizowany system ma cel. Sam nie inicjuje interakcji, ale wymienia komunikaty z systemem (np.. drukarka, istniejąca baza danych). UCZESTNIK poza systemem: ma interesy ochraniane przez system.

7 WSM dr Marek Szepski7 Aktor: to informacja o jego profilu: typ, przeszłość, pozycja, umiejętności, doświadczenie, szkolenia itp... Aktorzy na diagramie PU to jedynie ich lista. Definicja aktora znajduje się w specyfikacji. Aktor jest zawsze poza systemem.

8 WSM dr Marek Szepski8 Gdzie szukać aktorów Kto korzysta z systemu? Kto instaluje system? Kto uruchamia system? Kto pielęgnuje system? Jakie inne systemy korzystają z tego s.? Kto pobiera informacje? Kto dostarcza informacje? Czy coś dzieje się automatycznie? Aktor ma interes w stos. do systemu ! Lista: AKTOR -> CEL

9 WSM dr Marek Szepski9

10 10 Diagram kontekstowy Identyfikuje aktorów Definiuje aktorów Określa (częściowo) granice systemu

11 WSM dr Marek Szepski11 PU Def: Przypadek użycia to specyfikacja ciągu akcji ich wariantów, które system może wykonać poprzez interakcje z aktorami tego systemu

12 WSM dr Marek Szepski12 Przypadek użycia: To opis działania systemu To umowa na zachowanie systemu To czynności, które aktor chce by system wykonał Jest zawsze uruchamiany przez aktora To zakres funkcjonalny usług systemu

13 WSM dr Marek Szepski13 Opis PU

14 WSM dr Marek Szepski14 Opis nieformalny W małym dobrze współpracującym zespole Np..: Gdy przedstawiciel handlowy otrzymuje prośbę o anulowanie zamówienia, wyszukuje zamówienie w systemie i zaznacza je jako anulowane. Następnie do systemu księgowego wysyłane jest zlecenie zwrotu pieniędzy na konto klienta.

15 WSM dr Marek Szepski15 Opis formalny PU 1. Numer i nazwa 2. Opis – definicja 3. Twórca opisu 4. Aktorzy: główny, drugorzędny 5. Warunki wstępne 6. Główny scenariusz zdarzeń 7. Alternatywne scenariusze 8. Specjalne wymagania 9. Warunki końcowe 10. Uwagi

16 WSM dr Marek Szepski16 PU - CRUD C – create R – read U – update D – delete Można połączyć w jednym opisie

17 WSM dr Marek Szepski17 Obrazowanie PU Diagram czynności (koncentracja na czynnościach) Diagramy interakcji (koncentracja na komunikatach) - diagram sekwencji Diagram maszyny stanowej (koncentracja na zmianie stanu obiektów)

18 WSM dr Marek Szepski18 Jak pisać PU 1. Forma czynna zdania 2. Pisz z punktu widzenia wykonującego aktor robi, system robi, obiekt robi 3. Właściwa szczegółowość opisu 4. Z opisu coś wynika (błąd: system sprawdza – lepiej system potwierdza

19 WSM dr Marek Szepski19 Przykład 1. Uczestnik aukcji wskazuje aukcję w której chce uczestniczyć 2. System wyświetla formularz do wpisania oferty 3. Uczestnik wpisuje ofertę a następnie wybiera licytuj 4. System rejestruje ofertę i informuje o tym uczestnika 5. Jeżeli aukcja w systemie holenderskim to następuje rozszerzenie: Finalizuj transakcje. 4a. Jeśli w kroku 3 uczestnik wpisał kwotę niezgodna z regulaminem, system informuje o tym i przechodzi do kroku 2 4b. Jeśli z powodu awarii technicznej lub zakończenia aukcji system nie może zarejestrować ofert, informuje o tym i następuje zakończenie PU

20 WSM dr Marek Szepski20 System Granice systemu: aktorzy i PU LISTA: W – POZA Podsystem, nadsystem: system informatyczny jest zwykle częścią systemu biznesowego i współpracuje z innymi lub nadrzędnymi systemami informatycznymi Problem: to może się nam przydać,czy musimy to mieć? – trudne decyzje

21 WSM dr Marek Szepski21 Związki Asocjacja (może mieć kierunek) Zawieranie > Rozszerzenie > Uogólnienie (dziedziczenie) Realizacja >

22 WSM dr Marek Szepski22

23 WSM dr Marek Szepski23

24 WSM dr Marek Szepski24

25 WSM dr Marek Szepski25

26 WSM dr Marek Szepski26 Intrfejs: z opisu PU wprost wynika specyfikacja interfejsów (nie twórz grafiki) Testy: PU są gotowym planem testów systemu DFD: aktor – terminator PU – proces związek – przepływ (różnice) ? – skład danych

27 WSM dr Marek Szepski27

28 WSM dr Marek Szepski28

29 WSM dr Marek Szepski29

30 WSM dr Marek Szepski30 Diagram Przypadków Użycia

31 WSM dr Marek Szepski31 Perspektywa PU – zachowanie systemu Perspektywa projektowa – klasy, interfejsy, kooperacje Perspektywa procesowa – wątki, procesy, współbieżność, synchronizacja Perspektywa implementacyjna – komponenty i pliki Perspektywa wdrożeniowa - węzły


Pobierz ppt "UML Unified Modeling Language Wykład 4 Przypadki użycia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google