Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza SI JM 1 Język UML (Unified Modelling Language)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza SI JM 1 Język UML (Unified Modelling Language)"— Zapis prezentacji:

1 Analiza SI JM 1 Język UML (Unified Modelling Language)

2 Analiza SI JM 2 Przyczyny opracowania języka UML Różnorodność modeli stosowanych w metodach obiektowych, tworzonych w latach 90-ych. Konieczność ujednoliconego modelowania modelowania aspektu statycznego i dynamicznego modelu (systemu) Dostarczenie narzędzia do modelowania tak problemu jak i tworzonego rozwiązania.

3 Analiza SI JM 3 Źródła języka UML Metoda OBJECTORY (Jacobson) OMT (Raumbough) Metoda Boocha

4 Analiza SI JM 4 Cele języka UML Modelowanie (sformalizowany opis) problemu Specyfikacja wymagań użytkowników (prezentacja modelu nowego rozwiązania) Prezentacja projektu nowego rozwiązania (składniki technologiczne) Możliwość dogodnego przekształcania modeli na kod języków programowania obiektowego. Dokumentowanie prac nad rozwiązaniem informatycznym

5 Analiza SI JM 5 Artefakty możliwe do prezentacji przez UML Wymagania Architektura Projekt (jego składniki) Kod źródłowy Testy Prototypy Kolejne wersje rozwiązania

6 Analiza SI JM 6 Podstawowe pojęcia języka UML Obiekt Klasa Atrybut Operacja – usługa, której można zażądać od obiektu Metoda – implementacja operacji w klasie obiektów, zawierająca algorytm Relacja – zależność występująca pomiędzy klasami w modelu klas Interfejs – deklaracja operacji, służących do realizowania usługi przez obiekt

7 Analiza SI JM 7 Abstrakcyjna klasa UML Służy do klasyfikowania obiektów (stereotypów) na podstawie struktury lub zachowania Są to: Typy Interfejsy (aplikacji) Klasy Podsystemy Pakiety Bazy danych Tabele bazy danyc, itd..

8 Analiza SI JM 8 Diagramy modelowania i projektowania struktury SI Diagram klas Diagram obiektów (egzemplarzy klas) Diagramy komponentów Diagramy wdrożenia

9 Analiza SI JM 9 Przykład diagramu klas Zamówienie Klient - firma Klient - osoba Klient Produkt Pracownik 0..* 1 Pozycja zamówienia Ilość cena zrealizowanny Data przyjęcia przygotowane numer cena Nazwa adres Do realizacji() Zamknij() ocenakredytowa() Nazwisko kontaktu Wskaźnik kredytu Limit kredytu Przypomnij() Rachunek za miesiąc 1..* 0..1 Przedstawiciel handlowy Karta kredyt ocenakredytowa()=słaba Liczność opcjonalna o..* 1..1 asocjacja Liczność obligatoryjna Linia pozycji * 1 Reguła Integ- ralności

10 Analiza SI JM 10 Cele diagramów komponentów Prezentacja rozwiązań przyjmowanych w trakcie realizacji projektu informatycznego Przedstawiają architekturę sytemu informatycznego

11 Analiza SI JM 11 Przykład diagramu komponenetów Interfejs użytkownika Przetwarzanie biznesowe Procedury bezpieczeństwaBaza danych

12 Analiza SI JM 12 Przykład diagramu grupowania Podsystem Biuro Podsystem Planowanie Reklama Harmonogramowanie Kartoteka klientów Dokumentowanie Sprzedaży Ewidencja sprzedaży

13 Analiza SI JM 13 Diagramy modelowania dynamiki (procesów przetwarzania) Diagram przypadków użycia Diagramy interakcji: –sekwencji czyności –współdziałania Diagramy przekształceń stanów Diagram czynności

14 Analiza SI JM 14 Diagram przypadków użycia Analiza zamówienia Składanie zamówienia Realizacja płatności Przygotowanie wysyłki fakturowanie Klient Dział zamówień Księgowość Kasa

15 Analiza SI JM 15 Cele diagramu sekwencji czynności Wskazanie obiektów i użytkowników biorących udział w przypadku oraz sposobu ich komunikowania się. Ujęcie chronologiczne przesyłanych komunikatów i wywoływanych przez nie czynności w obiektach.

16 Analiza SI JM 16 Diagram sekwencji czynności :Zamówienie :Pozycja towarowa :Rachunek Utwórz() Anonimowy klient Rezerwuj(data, rachunek Obciąż(koszt) Likwidacja powrót Bonus(data,rach.) Potwierdź realizację

17 Analiza SI JM 17 Cele diagramu współdziałania (kolaboracji) Reprezentacja powiązań pomiędzy obiektami (klasami) Podstawa do wyznaczenia pakietów (modułów, podsystemów)

18 Analiza SI JM 18 Pojęcia definiowania interakcji obiektów i ich notacja graficzna Interakcja – wymiana komunikatów między obiektami w określonym celu Komunikat – specyfikacja łączności pomiędzy metodami pryporzadkowanymi klasom obiektów

19 Analiza SI JM 19 Diagram współdziałania - analiza zamówienia :Formularz wprowadzania zamówienia :Zamówienie Specjalna linia :Linia zamówienia :Pozycja zamówiona Specjalny zapas : Pozycja magazynowa :Pozycja wysyłki 1:Przygotuj() 2: Przygotuj linię zamówienia() 3:Sprawdź() 4: [Sprawdż=prawda] Zmniejsz zapas() 5: Konieczne do zamówienia () 6: nowa() 7: [Sprawdź=prawda] nowa()

20 Analiza SI JM 20 Cele diagramów przekształceń stanów Reprezentują one tak zwane maszyny stanowe Maszyna stanowa określa ciąg stanów przyjmowanych przez obiekt w czasie jego życia, a także reakcje obiektu na te zdarzenia Maszyna stanowa może być dodatkowo reprezentowana przez diagramy czynności – reprezentując przepływ sterowania od czynności do czynności.

21 Analiza SI JM 21 Podstawowe pojęcia maszyny stanowej Otoczenie – obiekty odbierające i emitujące komunikaty do obiektu naszego zainteresowana Stan – okoliczność lub sytuacja, w której obiekt znajduje się w trakcie swego życia Stan początkowy i końcowy Przejścia Zdarzenie uruchamiające Warunek dozoru – wyrażenie logiczne określające przejście z jednego do drugiego stanu obiektu Akcja – niepodzielna procedura obliczeniowa, wywołana pzez zdarzenie uruchamiające

22 Analiza SI JM 22 Diagram przekształceń stanów Zamówienie analizowane Zamówienie przyjęte Zamówienie przyjęte do realizacji Zamówienie Zrealizowane częściowo Zamówienie zrealizowane całkowicie Zamówienie fakturowane Zamówienie zapłacone Zakończenie analizy Wysyłka Wszystkich pozycji Wysyłka Niektórych pozycji Pozycje niezrealizowane Wysłana faktura Uregulowana płatność Stan początkowy Stan Końcowy

23 Analiza SI JM 23 Diagramy przekształceń stanów Zagnieżdżone współbieżne

24 Analiza SI JM 24 Przykład zagnieżdżonego diagramu przekształceń stanów Wyświetl Ustaw Wyświetl czas Wyświetl datę Wyświetl alarm Ustaw czas Ustaw datę Ustaw alarm ustaw Zegarek elektroniczny

25 Analiza SI JM 25 Przykład diagramu współbieżnego przekształcania stanów Stanowisko pracy ZegarekLampkaKomputer WyłączonaWłączona Lampka KomputerZegarek

26 Analiza SI JM 26 Diagram czynności (aktywności) Cel: Reprezentowanie przypadku użycia lub grupy przypadków użycia jako sieci działań Określenie obiektów i ich stanów związanych z czynnościami występującymi w przypadku użycia

27 Analiza SI JM 27 Przykład diagramu czynności (obsługa zamówienia) Klient Dział sprzedaży Magazyn Żądaj obsługi Płać Ewidencjonuj zamówienia zrealizowane Dokonaj wysyłki Przyjmij Zamówienie Przygotuj zamówienie Zamówienie wysłane Zamówienie przygotowane Zamówienie przyjęte Zamówienie rejestrowane Wystaw fakturę Zamówienie archiwowane

28 Analiza SI JM 28 Wersja 2.0 Model systemu składa się z 4 komponentów: 1.Superstructura 2.Infrastruktura 3.Język reguł obiektowych (OCL) 4.Diagram wymiany (Interchange diagram)

29 Analiza SI JM 29 3 Nowe diagramy Diagram strukturalny (Composite structure diagram ) Diagram harmonogramowania (Timing Diagram) Diagram przeglądu interakcji (Interaction Overview Diagram)

30 Analiza SI JM 30 Diagramy struktury Klas (ang. class diagram) Obiektów (object diagram) Pakietów Struktur połączonych (złożonych) Wdrożeniowe (diagram abstrakcyjny): –Komponentów –Rozlokowania

31 Analiza SI JM 31 Diagramy dynamiki Przypadków użycia (use case) Czynności (activity) Maszyny stanowej (przekształceń stanów obiektu) Interakcji (diagramy abstrakcyjny) –Sekwencji –Komunikacji –Harmonogramowania (lub Zależności czasowych) –Sterowania interakcją

32 Analiza SI JM 32 Mechanizmy rozszerzania definicji języka UML 4- poziomowa architektura metamodelowania Stereotypy

33 Analiza SI JM 33 Architektura języka 1.Warstwa meta-metamodelu (poziom M3): Definicje pojęć 2.Warstwa metamodelu (poziom M2): Definicje metaklas – ich atrybutów, operacji, itp.. 3.Warstwa modelu (poziom M1): definicje klas ich atrybutów itp.. Realizowane przez analityków dla konkretnego problemu 4.Warstwa użytkownika (poziom M0): definicje konkretnych obiektów, wartości atrybutów

34 Analiza SI JM 34 Stereotypy Nowe typy elementów modelujących w języku Są one definiowane poprzez pokazanie związków z innymi z metaklasami języka UML Przykład: > Klasa obiektów > Projekt


Pobierz ppt "Analiza SI JM 1 Język UML (Unified Modelling Language)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google