Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Konferencja Realizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Konferencja Realizacja."— Zapis prezentacji:

1 1 Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Konferencja Realizacja projektów z Funduszu Spójności w sektorze transportu Ministerstwo Transportu Łódź, 20 września 2007 r.

2 2MinisterstwoTransportu FINANSOWANIE SEKTORA TRANSPORTU EUR MLD OKRES 2004-2006 Fundusz Spójności +ISPA2,8 Sektorowy Program Operacyjny-Transport1,2 Współfinansowanie Krajoweok. 1,2 Suma5,2 OKRES 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko19,4 Współfinansowanie krajoweok. 8,5 Suma27,9 SUMA CAŁKOWITA33,1

3 3MinisterstwoTransportu FINANSOWANIE SEKTORA TRANSPORTU W LATACH 2004-2006 ORAZ 2007-2013 2004-2006 EUR MLD 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) EUR MLD Fundusz Spójności oraz ISPA (2000-2003) 2,8 Fundusz Spójności 16,5 Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) 1,2 EFRR 2,9 RAZEM 4,0 RAZEM 19,4 Rodzaj działania: drogi i kolej zakup i modernizacja taboru kolejowego dla przewozów pasażerskich, infrastruktura dostępu do portów morskich, systemy intermodalne Kategoria interwencji: drogi i kolej tabor kolejowy pasażerski do przewozów międzynarodowych i międzyregionalnych porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, transport miejski, transport intermodalny

4 4 Podział na podsektory MinisterstwoTransportu kolej drogi STRUKTURA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2004-2006

5 5 Realizacja projektów Funduszu Spójności obejmuje: Budowę i modernizację dróg i autostrad realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (790 km), m.in..: A1, A2, A4, S1, S3, S8, DK2, DK4 Modernizację linii kolejowych (900 km), m.in..: E-20, E-30, E-65, E-59MinisterstwoTransportu ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC 2004-2006

6 6 19 projektów drogowych: 1. Budowa Autostrady A 1, odc. Sośnica - Gorzyczki, etap I; 2. Budowa Autostrady A 1,odc. Sośnica – Gorzyczki, etap II; 3.Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Konin - Koło – Dąbie Wartkowice - Emilia; 4. Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Emilia - Stryków II; 5.Przygotowanie projektu dla Autostrady A 2, odc. Stryków – Konotopa; 6.Przygotowanie projektu dla Autostrady A 4, odc. Zgorzelec – Krzyżowa; 7.Przebudowa Autostrady A 4, odc. Krzywa – Wrocław; 8.Budowa Autostrady A 4, odc. Kleszczów – Sośnica; 9. Wzmocnienie nawierzchni Drogi Krajowej nr 4, odc. Kraków – Tarnów; 10.Budowa Autostrady A 4, odc. Zgorzelec – Krzyżowa; Budowa drugiej jezdni Drogi Krajowej nr 18, odc. Olszyna – Golnice; Budowa drugiej jezdni Drogi Krajowej nr 18, odc. Olszyna – Golnice; MinisterstwoTransportu PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006 - w trakcie - zakończony

7 7 19 projektów drogowych cd.: 12. Budowa Drogi Ekspresowej S 1, odc. Bielsko Biała - Skoczów – Cieszyn; 13. Budowa Drogi Ekspresowej S 8, odc. Radzymin - Wyszków, wraz z obwodnicą miasta Wyszkowa; 14. Wzmocnienie nawierzchni Drogi Krajowej nr 50 (717), odc. Sochaczew – Grójec; 15. Przebudowa Drogi Krajowej nr 50 (717), odc. Grójec - Mińsk Mazowiecki; 16. Wzmocnienie nawierzchni Drogi Krajowej nr 7, odc. Gdańsk – Jazowa; 17. Przebudowa Drogi Krajowej nr 2, odc. Siedlce - Terespol (granica państwa); 18. Wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w procesie wdrażania i przygotowywania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013 19. Pomoc Techniczna - wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów finansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym; MinisterstwoTransportu PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006 - w trakcie - zakończony

8 8 17 projektów kolejowych: 1.Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji korytarza kolejowego II (E-20/CE-20); 2.Modernizacja linii kolejowej E-20, odcinek Rzepin – (granica państwa); 3.Modernizacja kolejowego Węzła na linii E-20 w Poznaniu; 4.Modernizacja linii kolejowej E-20,odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce; 5.Modernizacja linii kol. E 20, odc. Siedlce-Terespol, etap I; 6.Modernizacja linii kolejowej E-30, odcinek Węgliniec – Legnica; 7.Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku: Węgliniec-Zgorzelec, Węgliniec- Bielawa Dolna; 8.Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E30/CE30 na odcinku Opole – Katowice - Kraków; 9.Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa- Działdowo – Gdynia; MinisterstwoTransportu PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006 - w trakcie - zakończony

9 9 17 projektów kolejowych cd.: 10. Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Modernizacji linii kolejowej CE59 Międzylesie - Wrocław - Głogów - Kostrzyn - Szczecin, Etap I; 11. Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań (etap I); 12. Pomoc Techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki -Katowice-Zebrzydowice/Zwardoń - granica państwa, Etap I; 13. Przygotowanie modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Gdynia (etap I); 14. Modernizacja linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Gdynia (etap II); 15. Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 75, odc. Warszawa- Sokółka - Suwałki – Trakiszki; 16. Poprawa infrastruktury kolejowej w Polsce; 17. Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych ; współfinansowanych z Funduszu Spójności; MinisterstwoTransportu PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - w trakcie - zakończony

10 10 Do końca sierpnia 2007 r. w ramach Funduszu Spójności zakontraktowano: *bez podpisanych kontraktów w ramach projektu Pomocy Technicznej Ministerstwa Transportu Stanowi to 77% wartości projektów zatwierdzonych przez Komisję Europejską.MinisterstwoTransportu PODSEKTORLICZBA KONTRAKTÓW WARTOŚĆ KONTRAKTÓW W MLN EUR* DROGI 741 811,5 KOLEJE 761 164,4 RAZEM 150*2 975,9* STAN ZAKONTRAKTOWANIA PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

11 11 Do końca sierpnia 2007 r. wypłacono Beneficjentom: Stanowi to 39% przyznanych środków.MinisterstwoTransportu WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI BENEFICJENT WYPŁACONO Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W MLN EUR GDDKiA 705,8 PKP – PLK S.A. 383,1 RAZEM 1 088,9

12 12 ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie transportu Środki [mln euro] Ogółem19 423,9 transport drogowy 11 104,4 w tym z FS8 448,9 transport kolejowy (FS) 4 863,0 transport miejski (FS) 2 014,0 transport morski (FS) 606,8 transport lotniczy 403,5 w tym z FS353,5 inne432,2 w tym z FS192,2 MinisterstwoTransportu 85% alokacji dla sektora transportu w ramach PO IiŚ na lata 2007- 2013 pochodzi z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

13 13 TRANSPORTOWE OSIE PRIORYTETOWE W RAMACH PO IiŚ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI VI. TRANSEUROPEJSKIE SIECI TRANSPORTOWE TEN-T Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T VII. TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnychMinisterstwoTransportu

14 14 TRANSPORTOWE OSIE PRIORYTETOWE W RAMACH PO IiŚ WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNGOMinisterstwoTransportu VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Działanie 8.4 Bezpieczeństwo ruchu lotniczego

15 15 WYBÓR PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PO IiŚMinisterstwoTransportu Projekty kluczoweProjekty konkursowe Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych WYKAZ dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl Rodzaje inwestycji: - Budowa lub przebudowa odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, - Zakup taboru kolejowego, - Projekty infrastrukturalne i taborowe oraz z zakresu telematyki w ramach transportu miejskiego, - Transport intermodalny.

16 16 ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PO IiŚMinisterstwoTransportu Środki unijne na transport drogowy PO IiŚ ogółem [mln euro] w tym z FS [mln euro] autostrady 2 412,10 drogi ekspresowe 7 492,30 5 336,80 wzmocnienia nawierzchni 600,00 400,00 odcinki dróg krajowych w miastach na prawach powiatu 600,00 300,00 SUMA11 104,48 448,9

17 17MinisterstwoTransportu MAPA INWESTYCJI DROGOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ

18 MinisterstwoTransportu PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA TRANSPORT KOLEJOWY W RAMACH PO IiŚ Rodzaj inwestycji kolejowej: - Warszawa (Okęcie) - Kraków (Balice) - Katowice (Pyrzowice) Środki unijne przeznaczone na transport kolejowy 4 863,0 mln Euro

19 19MinisterstwoTransportu MAPA INWESTYCJI KOLEJOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ modernizacja do 2006 modernizacja 2007 – 2013 – proj. podstawowe modernizacja po 2013 budowa nowych linii po 2014 r. modernizacja 2007 – 2013 – proj. rezerwowe CHABÓWKA ELBLĄG KORSZE SUWAŁKI MALBORK SKANDAWA BRANIEWO BOGACZEWO TRAKISZKI OSTROŁĘKA MAŁKINIA NASIELSK BIAŁYSTOK CZEREMCHA EŁK SIEMIANÓWKA Małaszewicze Siedlce OLSZTYN ŁAPY TŁUSZCZ TERESPOL KUŹNICA BIAŁ. Łuków LUBLIN STALOWA WOLA ZWIERZYNIEC DĘBLIN PRZEWORSK PRZEMYŚL ZAKOPANE NOWY SĄCZ MEDYKA MUSZYNA HREBENNE DOROHUSK ZWARDOŃ REJOWIEC CHEŁM OŚWIĘCIM IDZIKOWICE SKARŻYSKO KAM KIELCE SANDOMIERZ TARNÓW JASŁO RADOM WARSZAWA DĘBICA ZEBRZYDOWICE TRZEBINIA CHAŁUPKI MIĘDZYLESIE BIELSKO B. KATOWI CE K-RZYN KOŹLE OPOLE WAŁBRZYCH KŁODZKO KLUCZBORK PIOTRKÓW TRYB. JELENIA GÓRA ŻARY BARŁOGI ZAWIDÓW ZGORZELEC KUTNO SIERPC DZIAŁDOWO IŁAWA ZD.WOLA GŁOGÓ W LEGNICA WĘGLINIEC ZBĄSZYNEK KUNOWICE OSTRÓW WLKP. JAROCIN LESZNO ŻAGAŃ GUBIN KĘPNO NOWA SÓL ŁOWICZ PIŁA BYDGOSZCZ INOWROCŁAW CHOJNICE TORUŃ GNIEZNO STARGARD SZCZ. ŚWINOUJŚCIE KOSTRZYN KRZYŻ GORZÓW WLKP. KOSZALIN KOŁOBRZEG SŁUPSK SZCZECINEK BIAŁOGARD GDAŃSK SZCZECIN ŁÓDŹ GDYNIA TCZEW Grodzisk Maz. Psary Mińsk Maz. WROCŁAW KALISZ GLIWICE OLEŚNICA KOLUSZKI ZIELONA GÓRA RZEPIŃ SZCZECIN G. PŁOTY HEL GRUDZIĄDZ ZAGÓRZ TOMASZÓW MAZ. CZĘSTOCHOWA ZAWIERCIE CIESZYN ŻYWIEC CZECH.DZ. RYBNIK BRZEG NYSA ZASIEKI CZERWIEŃSK PILAWA RAWIC Z PSZCZ YNA ZABRZ E POZNAŃ CHABÓWKA ELBLĄG KORSZE SUWAŁKI MALBORK SKANDAWA BRANIEWO BOGACZEWO TRAKISZKI OSTROŁĘKA MAŁKINIA NASIELSK BIAŁYSTOK CZEREMCHA EŁK SIEMIANÓWKA Małaszewicze Siedlce OLSZTYN ŁAPY TŁUSZCZ TERESPOL KUŹNICA BIAŁ. Łuków LUBLIN STALOWA WOLA ZWIERZYNIEC DĘBLIN PRZEWORSK PRZEMYŚL ZAKOPANE NOWY SĄCZ MEDYKA MUSZYNA HREBENNE DOROHUSK ZWARDOŃ REJOWIEC CHEŁM OŚWIĘCIM IDZIKOWICE SKARŻYSKO KAM KIELCE SANDOMIERZ TARNÓW JASŁO RADOM WARSZAWA ZEBRZYDOWICE TRZEBINIA CHAŁUPKI MIĘDZYLESIE BIELSKO B. KATOWI CE K-RZYN KOŹLE OPOLE WAŁBRZYCH KŁODZKO KLUCZBORK PIOTRKÓW TRYB. JELENIA GÓRA ŻARY BARŁOGI ZAWIDÓW ZGORZELEC KUTNO SIERPC DZIAŁDOWO IŁAWA ZD.WOLA GŁOGÓ W LEGNICA WĘGLINIEC ZBĄSZYNEK KUNOWICE OSTRÓW WLKP. JAROCIN LESZNO ŻAGAŃ GUBIN KĘPNO NOWA SÓL ŁOWICZ PIŁA BYDGOSZCZ INOWROCŁAW CHOJNICE TORUŃ GNIEZNO STARGARD SZCZ. ŚWINOUJŚCIE KOSTRZYN KRZYŻ GORZÓW WLKP. KOSZALIN KOŁOBRZEG SŁUPSK SZCZECINEK BIAŁOGARD GDAŃSK SZCZECIN ŁÓDŹ GDYNIA TCZEW Grodzisk Maz. Psary Mińsk Maz. WROCŁAW KALISZ GLIWICE OLEŚNICA KOLUSZKI ZIELONA GÓRA RZEPIŃ SZCZECIN G. PŁOTY HEL GRUDZIĄDZ ZAGÓRZ TOMASZÓW MAZ. CZĘSTOCHOWA ZAWIERCIE CIESZYN ŻYWIEC CZECH.DZ. RYBNIK BRZEG NYSA ZASIEKI CZERWIEŃSK PILAWA RAWIC Z PSZCZ YNA ZABRZ E POZNAŃ RZESZÓW KRAKÓW

20 20MinisterstwoTransportu ŚRODKI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PRZEZNACZONE NA TRANSPORT MIEJSKI W RAMACH PO IiŚ Rodzaj inwestycji miejskiej: Projekty infrastrukturalne, taborowe oraz z zakresu telematyki (inteligentnych systemów transportowych) Środki unijne przeznaczone na transport miejski 2 014,0 mln Euro Dla 9 obszarów metropolitalnych: katowickiego, trójmiejskiego, warszawskiego, wrocławskiego, toruńsko-bydgoskiego, łódzkiego, krakowskiego, szczecińskiego i poznańskiego.

21 21MinisterstwoTransportu LICZBA I WARTOŚĆ PROJEKTÓW MIEJSKICH PRZEWIDZIANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FS W RAMACH PO IiŚ Inwestycje miejskie Wykaz projektów Liczba projektów Wkład unijny (mln euro) Projekty kluczowe3900,0 Projekty związane z organizacją EURO 2012 w drodze wyboru600,0 Projekty konkursowe procedura konkursowa 514,0 RAZEM32 014,0

22 22MinisterstwoTransportu ŚRODKI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PRZEZNACZONE NA TRANSPORT MORSKI W RAMACH PO IiŚ Środki unijne przeznaczone na transport morski - 606,8 mln Euro Budowa lub przebudowa infrastruktury portowej, polepszenie dojazdu kolejowego i drogowego do portów oraz poprawa bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego

23 23MinisterstwoTransportu KRAKÓW WROCŁAW KATOWICE RZESZÓW WARSZAWA SZCZECIN POZNAŃ GDAŃSK Priorytetowe przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczą: -Rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej 8 portów lotniczych leżących w sieci TEN-T -Rozwoju infrastruktury Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym -Rozwoju infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony ruchu lotniczego PRIORYTETOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA LOTNICZE REALIZOWANE W RAMACH PO IiŚ Środki unijne przeznaczone na transport lotniczy 403,5 mln Euro

24 24 Autostrady: 601 km Drogi ekspresowe: 2 152 km w tym w ramach Funduszu Spójności 1 542 kmMinisterstwoTransportu DŁUGOŚĆ DRÓG I LINII KOLEJOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW W RAMACH PO IiŚ Linie kolejowe (w tym ERTMS): 1 987 km

25 25MinisterstwoTransportu DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EURO 2012 W RAMACH PO IiŚ 1.Ok. 90 % projektów drogowych, kolejowych i lotniczych w ramach Wykazu jest ważnych z punktu widzenia EURO 2012 2.Lista inwestycji została dostosowana do potrzeb związanych z EURO 2012 3. Przyspieszenie realizacji projektów drogowych, kolejowych i lotniczych 4. Wydzielenie 600 mln euro ze środków Funduszu Spójności na realizacje projektów miejskich związanych z organizacją EURO 2012 dla 6 miast, w których będą odbywały się rozgrywki piłkarskie

26 26 www.mt.gov.pl


Pobierz ppt "1 Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Konferencja Realizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google