Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Seminarium Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Seminarium Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE oraz Seminarium Fundusz Spójności – nasz rozwój, nasza przyszłość Ministerstwo Transportu Warszawa, 12 września 2007 r.

2 FINANSOWANIE SEKTORA TRANSPORTU
Ministerstwo Transportu EUR MLD OKRES Fundusz Spójności +ISPA 2,8 Sektorowy Program Operacyjny-Transport 1,2 Współfinansowanie Krajowe ok. 1,2 Suma 5,2 OKRES Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 19,4 Współfinansowanie krajowe ok. 8,5 27,9 SUMA CAŁKOWITA 33,1

3 FINANSOWANIE SEKTORA TRANSPORTU W LATACH 2004-2006 ORAZ 2007-2013
Ministerstwo Transportu EUR MLD Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Fundusz Spójności oraz ISPA ( ) 2,8 Fundusz Spójności 16,5 Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) 1,2 EFRR 2,9 RAZEM   4,0 RAZEM 19,4 Rodzaj działania: drogi i kolej zakup i modernizacja taboru kolejowego dla przewozów pasażerskich, infrastruktura dostępu do portów morskich, systemy intermodalne Kategoria interwencji: drogi i kolej tabor kolejowy pasażerski do przewozów międzynarodowych i międzyregionalnych porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, transport miejski, transport intermodalny

4 STRUKTURA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2004-2006
Podział na podsektory STRUKTURA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH Ministerstwo Transportu kolej drogi

5 ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC 2004-2006
Realizacja projektów Funduszu Spójności obejmuje: Budowę i modernizację dróg i autostrad realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (790 km), m.in..: A1, A2, A4, S1, S3, S8, DK2, DK4 Modernizację linii kolejowych (900 km), m.in..: E-20, E-30, E-65, E-59 Ministerstwo Transportu

6 PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006
19 projektów drogowych: 1. Budowa Autostrady A 1, odc. Sośnica - Gorzyczki, etap I; 2. Budowa Autostrady A 1,odc. Sośnica – Gorzyczki, etap II; 3. Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Konin - Koło – Dąbie Wartkowice - Emilia; 4. Budowa Autostrady A 2, odc. Konin - Łódź, Sekcja: Emilia - Stryków II; 5. Przygotowanie projektu dla Autostrady A 2, odc. Stryków – Konotopa; 6. Przygotowanie projektu dla Autostrady A 4, odc. Zgorzelec – Krzyżowa; Przebudowa Autostrady A 4, odc. Krzywa – Wrocław; Budowa Autostrady A 4, odc. Kleszczów – Sośnica; 9. Wzmocnienie nawierzchni Drogi Krajowej nr 4, odc. Kraków – Tarnów; 10. Budowa Autostrady A 4, odc. Zgorzelec – Krzyżowa; 11. Budowa drugiej jezdni Drogi Krajowej nr 18, odc. Olszyna – Golnice; Ministerstwo Transportu - w trakcie - zakończony

7 PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006
19 projektów drogowych cd.: 12. Budowa Drogi Ekspresowej S 1, odc. Bielsko Biała - Skoczów – Cieszyn; 13. Budowa Drogi Ekspresowej S 8, odc. Radzymin - Wyszków, wraz z obwodnicą miasta Wyszkowa; 14. Wzmocnienie nawierzchni Drogi Krajowej nr 50 (717), odc. Sochaczew – Grójec; 15. Przebudowa Drogi Krajowej nr 50 (717), odc. Grójec - Mińsk Mazowiecki; 16. Wzmocnienie nawierzchni Drogi Krajowej nr 7, odc. Gdańsk – Jazowa; 17. Przebudowa Drogi Krajowej nr 2, odc. Siedlce - Terespol (granica państwa); 18. Wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w procesie wdrażania i przygotowywania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 19. Pomoc Techniczna - wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów finansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym; Ministerstwo Transportu - w trakcie - zakończony

8 PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006
17 projektów kolejowych: Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji korytarza kolejowego II (E-20/CE-20); Modernizacja linii kolejowej E-20, odcinek Rzepin – (granica państwa); Modernizacja kolejowego Węzła na linii E-20 w Poznaniu; Modernizacja linii kolejowej E-20,odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce; Modernizacja linii kol. E 20, odc. Siedlce-Terespol, etap I; Modernizacja linii kolejowej E-30, odcinek Węgliniec – Legnica; Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku: Węgliniec-Zgorzelec, Węgliniec-Bielawa Dolna; Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E30/CE30 na odcinku Opole – Katowice - Kraków; Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Działdowo – Gdynia; Ministerstwo Transportu - w trakcie - zakończony

9 PROJEKTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
17 projektów kolejowych cd.: 10. Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Modernizacji linii kolejowej CE59 Międzylesie - Wrocław - Głogów - Kostrzyn - Szczecin, Etap I; 11. Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań (etap I); 12. Pomoc Techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki -Katowice-Zebrzydowice/Zwardoń - granica państwa, Etap I; 13. Przygotowanie modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Gdynia (etap I); 14. Modernizacja linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Gdynia (etap II); 15. Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 75, odc. Warszawa- Sokółka - Suwałki – Trakiszki; 16. Poprawa infrastruktury kolejowej w Polsce; 17. Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych ; współfinansowanych z Funduszu Spójności; Ministerstwo Transportu - w trakcie - zakończony

10 STAN ZAKONTRAKTOWANIA PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Do końca sierpnia 2007 r. w ramach Funduszu Spójności zakontraktowano: *bez podpisanych kontraktów w ramach projektu Pomocy Technicznej Ministerstwa Transportu Stanowi to 77% wartości projektów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Ministerstwo Transportu PODSEKTOR LICZBA KONTRAKTÓW WARTOŚĆ KONTRAKTÓW W MLN EUR* DROGI 74 1 811,5 KOLEJE 76 1 164,4 RAZEM 150* 2 975,9* Dotychczas zakontraktowano ogółem 2 975,9 mln EUR co stanowi 77% wartości zatwierdzonych projektów. Procedury przetargowe trwają w ramach 17 postępowań drogowych i 29 postępowań kolejowych.

11 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Do końca sierpnia 2007 r. wypłacono Beneficjentom: Stanowi to 39% przyznanych środków. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Ministerstwo Transportu BENEFICJENT WYPŁACONO Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W MLN EUR GDDKiA 705,8 PKP – PLK S.A. 383,1 RAZEM 1 088,9

12 ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ
Ministerstwo Transportu Gałęzie transportu Środki [mln euro] Ogółem 19 423,9 transport drogowy 11 104,4 w tym z FS 8 448,9 transport kolejowy (FS) 4 863,0 transport miejski (FS) 2 014,0 transport morski (FS) 606,8 transport lotniczy 403,5 353,5 inne 432,2 192,2 85% alokacji dla sektora transportu w ramach PO IiŚ na lata pochodzi z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

13 VI. TRANSEUROPEJSKIE SIECI TRANSPORTOWE TEN-T
TRANSPORTOWE OSIE PRIORYTETOWE W RAMACH PO IiŚ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Ministerstwo Transportu VI. TRANSEUROPEJSKIE SIECI TRANSPORTOWE TEN-T Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T VII. TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU Działanie Rozwój transportu kolejowego Działanie Rozwój transportu morskiego Działanie Transport miejski w obszarach metropolitalnych Działanie Rozwój transportu intermodalnego Działanie Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

14 VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
TRANSPORTOWE OSIE PRIORYTETOWE W RAMACH PO IiŚ WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNGO Ministerstwo Transportu VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie Bezpieczeństwo ruchu drogowego Działanie Drogi krajowe poza siecią TEN-T Działanie Rozwój inteligentnych systemów transportowych Działanie Bezpieczeństwo ruchu lotniczego

15 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych
WYBÓR PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Projekty kluczowe Projekty konkursowe Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych „WYKAZ” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rodzaje inwestycji: Budowa lub przebudowa odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, Zakup taboru kolejowego, Projekty infrastrukturalne i taborowe oraz z zakresu telematyki w ramach transportu miejskiego, Transport intermodalny.

16 ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PO IiŚ
Ministerstwo Transportu Środki unijne na transport drogowy PO IiŚ ogółem [mln euro] w tym z FS [mln euro] autostrady 2 412,10 drogi ekspresowe 7 492,30 5 336,80 wzmocnienia nawierzchni 600,00 400,00 odcinki dróg krajowych w miastach na prawach powiatu 300,00 SUMA 11 104,4 8 448,9

17 MAPA INWESTYCJI DROGOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ
Ministerstwo Transportu

18 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA AUTOSRADY A 1
Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE Odcinki budowane w systemie koncesyjnym / PPP: Gdańsk – Nowe Marzy, Stryków - Pyrzowice Odcinki budowane ze środków UE

19 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA AUTOSRADY A 2 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE Odcinki budowane w systemie koncesyjnym / PPP: Świecko – Nowy Tomyśl Stryków – Konotopa

20 Odcinki budowane ze środków UE 2007 -2013
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA AUTOSRADY A 4 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE Odcinki budowane ze środków UE

21 Odcinki budowane ze środków UE 2007 - 2013
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA AUTOSRADY A 18 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE Odcinki budowane ze środków UE

22 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-3 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE

23 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE

24 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-7 Ministerstwo Transportu

25 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-8 Ministerstwo Transportu Nazwa odcinka Długość (km) Koszt realizacji (mln euro) Lata Wrocław (Psie Pole) - Syców 47,5 237,3 Syców - autostrada A1 140,0 696,9 odc. Piotrków Tryb. - Warszawa 130,0 295,4 Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8 przez Warszawę odc. w. "Konotopa" - w. Powązkowska - w. Marki 22,1 294,2 Budowa drogi ekspresowej S8/S7 wezel Opacz - wezel Paszkow wraz z powiazaniami 78,5 odc. Wyszków - Białystok 111,8 625,4 odc. Białystok-granica państwa 138,0 481,0 RAZEM 2 708,7 - 14,9 604,3

26 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-17 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE

27 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19 Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE

28 Odcinki budowane ze środków UE 2007-2013
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ BUDOWA STAŁEGO POŁĄCZENIA POMIĘDZY WYSPAMI UZNAM I WOLIN Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE Odcinki budowane ze środków UE

29 Środki unijne przeznaczone na transport kolejowy
PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA TRANSPORT KOLEJOWY W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Rodzaj inwestycji kolejowej: Środki unijne przeznaczone na transport kolejowy 4863,0 mln Euro - Warszawa (Okęcie) - Kraków (Balice) - Katowice (Pyrzowice)

30 MAPA INWESTYCJI KOLEJOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ
Ministerstwo Transportu CHABÓWKA ELBLĄG KORSZE SUWAŁKI MALBORK SKANDAWA BRANIEWO BOGACZEWO TRAKISZKI OSTROŁĘKA MAŁKINIA NASIELSK BIAŁYSTOK CZEREMCHA EŁK SIEMIANÓWKA Małaszewicze Siedlce OLSZTYN ŁAPY TŁUSZCZ TERESPOL KUŹNICA BIAŁ. Łuków LUBLIN STALOWA WOLA ZWIERZYNIEC DĘBLIN PRZEWORSK PRZEMYŚL ZAKOPANE NOWY SĄCZ MEDYKA MUSZYNA HREBENNE DOROHUSK ZWARDOŃ REJOWIEC CHEŁM OŚWIĘCIM IDZIKOWICE SKARŻYSKO KAM KIELCE SANDOMIERZ TARNÓW JASŁO RADOM WARSZAWA DĘBICA ZEBRZYDOWICE TRZEBINIA CHAŁUPKI MIĘDZYLESIE BIELSKO B. KATOWICE K-RZYN KOŹLE OPOLE WAŁBRZYCH KŁODZKO KLUCZBORK PIOTRKÓW TRYB. JELENIA GÓRA ŻARY BARŁOGI ZAWIDÓW ZGORZELEC KUTNO SIERPC DZIAŁDOWO IŁAWA ZD.WOLA GŁOGÓW LEGNICA WĘGLINIEC ZBĄSZYNEK KUNOWICE OSTRÓW WLKP. JAROCIN LESZNO ŻAGAŃ GUBIN KĘPNO NOWA SÓL ŁOWICZ PIŁA BYDGOSZCZ INOWROCŁAW CHOJNICE TORUŃ GNIEZNO STARGARD SZCZ. ŚWINOUJŚCIE KOSTRZYN KRZYŻ GORZÓW WLKP. KOSZALIN KOŁOBRZEG SŁUPSK SZCZECINEK BIAŁOGARD GDAŃSK SZCZECIN ŁÓDŹ GDYNIA TCZEW Grodzisk Maz . Psary Mińsk Maz. WROCŁAW KALISZ GLIWICE OLEŚNICA KOLUSZKI ZIELONA GÓRA RZEPIŃ SZCZECIN G. PŁOTY HEL GRUDZIĄDZ ZAGÓRZ TOMASZÓW MAZ. CZĘSTOCHOWA ZAWIERCIE CIESZYN ŻYWIEC CZECH.DZ. RYBNIK BRZEG NYSA ZASIEKI CZERWIEŃSK PILAWA RAWICZ PSZCZYNA ZABRZE POZNAŃ RZESZÓW KRAKÓW modernizacja do 2006 modernizacja 2007 – 2013 – proj. podstawowe modernizacja po 2013 budowa nowych linii po 2014 r. modernizacja 2007 – 2013 – proj. rezerwowe

31 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ MODERNIZACJA LINII E 20/CE 20 Ministerstwo Transportu Rzepin Poznań Warszawa Łowicz Siedlce Łuków Kutno Skierniewice Terespol Istniejąca linia kolejowa Modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe Modernizacja 2007 – 2013 – proj. rezerwowe Pilotażowe projekty wdrożenia ERTMS

32 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ MODERNIZACJA LINII E 30/CE 30 II i III ETAP Ministerstwo Transportu granica państwa Bielawa Dolna Wrocław Opole Zabrze Kraków Legnica Gliwice Trzebinia Tarnów Rzeszów Odcinki budowane ze środków UE Istniejąca linia kolejowa Modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe Modernizacja 2007 – 2013 – proj. rezerwowe Pilotażowe projekty wdrożenia ERTMS

33 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 8 Ministerstwo Transportu Warszawa Radom Kielce Kraków Okęcie Warka Zalesie Górne Odcinki budowane ze środków UE Istniejąca linia kolejowa Modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe

34 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ MODERNIZACJA LINII E 59 II ETAP Ministerstwo Transportu Odcinki budowane ze środków UE Świnoujście Szczecin Krzyż Poznań Leszno Rawicz Wrocław Opole Chałupki modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe Istniejąca linia kolejowa Legenda: modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe Istniejąca linia kolejowa Legenda:

35 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ MODERNIZACJA LINII E 65/CE 65 Ministerstwo Transportu Gdynia Gdańsk Działdowo Warszawa Katowice Zwardoń Zebrzydowice Grodzisk Mazowiecki Szymankowo Prabuty Susz Zajączkowo Lubawskie Idzikowice Psary Czechowice Dziedzice Zawiercie Odcinki budowane ze środków UE modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe Istniejąca linia kolejowa Legenda:

36 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ MODERNIZACJA LINII Warszawa - Łódź II etap Ministerstwo Transportu Warszawa Łódź Grodzisk Mazowiecki Odcinki budowane ze środków UE Odcinki budowane ze środków UE modernizacja 2007 – 2013 – proj. priorytetowe Istniejąca linia kolejowa Legenda:

37 Odcinki budowane ze środków UE
PRZYKŁADOWE INWESTYCJE KOLEJOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Przygotowanie budowy linii dużych prędkości Ministerstwo Transportu Wrocław Poznań Łódź Warszawa Kalisz Odcinki budowane ze środków UE Legenda: przygotowanie do budowy linii dużych prędkości

38 Środki unijne przeznaczone na transport miejski 2014,0 mln Euro
ŚRODKI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PRZEZNACZONE NA TRANSPORT MIEJSKI W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Środki unijne przeznaczone na transport miejski 2014,0 mln Euro Dla 9 obszarów metropolitalnych: katowickiego, trójmiejskiego, warszawskiego, wrocławskiego, toruńsko-bydgoskiego, łódzkiego, krakowskiego, szczecińskiego i poznańskiego. Rodzaj inwestycji miejskiej: Projekty infrastrukturalne, taborowe oraz z zakresu telematyki (inteligentnych systemów transportowych)

39 Wkład unijny (mln euro)
LICZBA I WARTOŚĆ PROJEKTÓW MIEJSKICH PRZEWIDZIANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FS W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Inwestycje miejskie Wykaz projektów Liczba projektów Wkład unijny (mln euro) Projekty kluczowe 3 900,0 Projekty związane z organizacją EURO 2012 w drodze wyboru 600,0 Projekty konkursowe procedura konkursowa 514,0 RAZEM 2 014,0

40 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE METROPOLITALNE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Budowa II linii metra w Warszawie Ministerstwo Transportu

41 Środki unijne przeznaczone na transport morski - 606,8 mln Euro
ŚRODKI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PRZEZNACZONE NA TRANSPORT MORSKI W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Środki unijne przeznaczone na transport morski ,8 mln Euro Budowa lub przebudowa infrastruktury portowej, polepszenie dojazdu kolejowego i drogowego do portów oraz poprawa bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego

42 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE MORSKIE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Projekt poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk – Budowa Trasy Sucharskiego Ministerstwo Transportu

43 Środki unijne przeznaczone na transport lotniczy
PRIORYTETOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA LOTNICZE REALIZOWANE W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Środki unijne przeznaczone na transport lotniczy 403,5 mln Euro Priorytetowe przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczą: Rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej 8 portów lotniczych leżących w sieci TEN-T Rozwoju infrastruktury Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym Rozwoju infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony ruchu lotniczego KRAKÓW WROCŁAW KATOWICE RZESZÓW WARSZAWA SZCZECIN POZNAŃ GDAŃSK

44 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Gdańsk - Rębiechowo Ministerstwo Transportu

45 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Katowice - Pyrzowice Ministerstwo Transportu

46 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Kraków - Balice Ministerstwo Transportu

47 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Rzeszów - Jasionka Ministerstwo Transportu

48 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Poznań - Ławica Ministerstwo Transportu

49 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Wrocław - Strachowice Ministerstwo Transportu

50 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Szczecin - Goleniów Ministerstwo Transportu

51 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Warszawa - Okęcie Ministerstwo Transportu

52 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE LOTNICZYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PO IiŚ Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym Ministerstwo Transportu

53 w tym w ramach Funduszu Spójności 1 542 km
DŁUGOŚĆ DRÓG I LINII KOLEJOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW W RAMACH PO IiŚ Ministerstwo Transportu Autostrady: 601 km Drogi ekspresowe: 2152 km w tym w ramach Funduszu Spójności km Linie kolejowe (w tym ERTMS): km

54 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EURO 2012 W RAMACH PO IiŚ
Ministerstwo Transportu Ok. 90 % projektów drogowych, kolejowych i lotniczych w ramach „Wykazu” jest ważnych z punktu widzenia EURO 2012 Lista inwestycji została dostosowana do potrzeb związanych z EURO 2012 3. Przyspieszenie realizacji projektów drogowych, kolejowych i lotniczych 4. Wydzielenie 600 mln euro ze środków Funduszu Spójności na realizacje projektów miejskich związanych z organizacją EURO 2012 dla 6 miast, w których będą odbywały się rozgrywki piłkarskie

55


Pobierz ppt "Inwestycje transportowe współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach perspektyw finansowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013 Seminarium Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google