Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Forum ds. społeczeństwa informacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Forum ds. społeczeństwa informacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Forum ds. społeczeństwa informacyjnego Warszawa – 19 grudnia 2001 r. Ogólna charakterystyka programu IDA

2 AgendaAgenda Misja programu IDA Akcje horyzontalne Akcje sektorowe IDA w warunkach polskich Zadania Komitetu Sterującego IDA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

3 Misja programu IDA Instytucje Europejskie Administracje krajów członkowskich Komisja Europejska MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

4 Podstawy prawne programu IDA Akcje sektorowe Unormowania sektorowe 1719/1999/EC Akcje horyzontalne Unormowania horyzontalne 1720/1999/EC IDA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

5 Akcje horyzontalne programu IDA IDA jest organizacją dostarczającą krajom członkowskim informacji i wsparcia w postaci projektów horyzontalnych dotyczących m.innymi: - wymagań systemowych (MoReq) - zapewnienia jakości danych (IDA QA) - prawa i bezpieczeństwa (SecLeg, PKICUG, DatPro) - pracy grupowej (CIRCA) - infrastruktury telekomunikacyjnej (TESTA) MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

6 IDA QA Projekty horyzontalne programu IDA – Quality Assurance Jak właściwie robić rzeczy właściwe co przekłada się na metodologię prac w całym cyklu życia systemu Globalny Plan Wdrożenia Projekt Zarządzania i Plan Jakości Wymagania Użytkownika Wymagania Softwareowe Projekt Techniczny Dokumentacja dla Użytkownika Dokumentacja Rozwoju Projektu Plan Zarządzania Konfiguracją Plan Zarządzania Testami Specyfikacje Testów Operacyjny Plan Jakości Usługi Serwisowe Studium Wykonalności Rozwój i wdrożenie Operacje po- wdrożeniowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

7 CIRCACIRCAProjekty horyzontalne programu IDA – Communication and Information Resource Centre for Administrations Kompletne środowisko WEB-owe organizujące efektywną przestrzeń wirtualną dla bezpiecznego podziału zasobów i dokumentów pomiędzy grupami roboczymi Funkcjonalność CIRCA: Usługi zarządcze: organizacja grup zainteresowań zarządzanie klasami dostępu administrowanie konfiguracją usług Usługi dla grup roboczych: biblioteki katalogi forum spotkań forum dyskusyjne e-mail ochrona danych wyszukiwanie wielojęzyczne MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

8 Przykłady innych projektów horyzontalnych programu IDA organizacja i obsługa portali translacje wielojęzyczne budowa strategii wspólny interfejs dla zastosowań statystycznych przesyłanie i zarządzanie dokumentami mechanizmy tworzenia dok. elektronicznych w standardzie UN/EDIFACT (EDI) systemy szybkiego alarmowania otwarte platformy softwareowe więcej informacji: http://europa.eu.int/ISPO/ida/ida.htm http://europa.eu.int/ISPO/ida/ida.htm MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

9 Bezpieczeństwo socjalne Rolnictwo i rybołówstwo Zatrudnienie i edukacja Usługi językowe Transport Statystyka Prawo Ochrona konsumenta Przemysł Pomoc humanitarna Handel Usługi Programu IDA Środowisko Ochrona zdrowia Projekty (systemy) sektorowe programu IDA Dziedziny zastosowań MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

10 EURODOC – system wspomagający realizację polityki swobodnego przepływu osób HSSCD – system nadzoru i monitorowania chorób zakaźnych TESSOSNET – system wymiany informacji w sektorze ubezpieczeń społecznych ANIMO – system wymiany informacji dot. przewozów zwierząt żywych PHYZAN – system kontroli fitosanitarnej SHIFT – system wspomagania granicznych punktów kontrolnych przy wwozie do UE zwierząt i produktów z krajów trzecich SIMAP – system wymiany informacji o zamówieniach publicznych EURES – system wymiany informacji o miejscach pracy oraz możliwościach zatrudnienia w krajach UE PROVIV-NET – wymiana informacji z zakresu ochrony cywilnej oraz zagrożeń środowiska RESMA – system wymiany informacji o znakach towarowych TARIC – system taryf krajów UE EXCISE – system wymiany danych akcyzowych itd.. Projekty (systemy) sektorowe programu IDA PrzykładyPrzykłady MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

11 Projekty horyzontalne Wymagania systemowe (MoReq) Zapewnienie jakości danych (IDA-QA) Prawo i bezpieczeństwo (SecLeg, PKICUG, DatPro) Praca grupowa (CIRCA) Infrastruktura telekomunikacyjna (TESTA) Inne projekty horyzontalne Wybrane projekty sektorowe Resorty IDA w warunkach polskich Jednostka Nadzorująca (MSWiA) KS-IDA Organizacje UE Koordynacja Raportowanie Współpraca MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

12 IDA w warunkach polskich Komitet Sterujący - IDA udział w procedurze negocjacyjnej promocja programu IDA w administracji RP współpraca z komitetem sterującym UE – TAC (Telematic between Administration Committee) inicjowanie uruchamiania projektów nadzorowanie realizacji projektów ocena zasadności wyboru przedmiotu wdrożenia ocena przygotowania infrastruktury niezbędnej do wdrożenia ocena przebiegu wdrożeń pod kątem terminowości, zgodności warunkami UE, spójności, bezpieczeństwa itd organizacja i nadzorowanie grup roboczych współpraca z podobnymi grupami na poziomie UE (np. WHAM- Working group on Horizontal Action and Measures) raportowanie o stanie prac Ministrowi SWiA Obsługa organizacyjno – techniczna KS-IDA: Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

13 IDA w warunkach polskich Komitet Sterujący - IDA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Powołany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odbyło się pierwsze spotkanie Przekazano resortom informację o programie IDA Przeprowadzono pierwsze spotkanie negocjacyjne w Brukseli nt. członkostwa Polski w programie IDA Przygotowywana jest seria spotkań negocjacyjnych Przygotowywane jest spotkanie seminaryjne w Polsce z udziałem przedstawicieli UE

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Forum ds. społeczeństwa informacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google