Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baterie a środowisko. Czy wiesz, że? Jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5000 do 50 000 litrów wody. Jedna bateria typu "paluszek"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baterie a środowisko. Czy wiesz, że? Jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5000 do 50 000 litrów wody. Jedna bateria typu "paluszek""— Zapis prezentacji:

1 Baterie a środowisko

2 Czy wiesz, że? Jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5000 do litrów wody. Jedna bateria typu "paluszek" zanieczyszcza trwale 1 metr sześcienny ziemi. Jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu.

3 Czy wiesz, że? W swym składzie baterie zawierają wiele metali ciężkich - nikiel, kadm, rtęć, srebro itd. Nieprawidłowo składowane zużyte baterie zatruwają glebę i wodę. Dlatego zużyte baterie trzeba zbierać oddzielnie, by w śmieciach nie trafiały na wysypiska odpadów, lecz były przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania. Według badań Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że głównym źródłem (90%) narażenia zdrowotnego na kadm są baterie Ni-Cd

4 Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii spotkamy: dwutlenek manganu 270,0 kg; żelazo 210,0 kg; cynk 160,0 kg; grafit 60,0 kg; chlorek amonowy 35,0 kg; miedź 20,0 kg; wodorotlenek potasu 10,0 kg; rtęć (tlenek rtęci) 3,0 kg; kilka kilogramów niklu i litu; kadm 0,5 kg; srebro (tlenek srebra) 0,3 kg; niewielkie ilości kobaltu. Oprócz tego smołę, szkło, krzemionkę, papier i folię a nawet wodór. Zagrożenia zdrowotne istnieją przede wszystkim ze strony toksycznego działania metali ciężkich (ołowiu, kadmu i rtęci) ale również używane kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne. Szkodzić mogą pozostałe związki o ile dostaną się do środowiska i naszych organizmów w większych stężeniach.

5 Baterie w Unii PRZYKŁADOWE SYSTEMY ISTNIEJĄCE W KRAJACH ZACHODNICH

6 NIEMCY W Niemczech funkcjonują dwie organizacje zajmujące się zbiórką baterii. Stworzona sieć opiera się na ogólnie dostępnych 140 tysiącach punktów zbiórki w urzędach, centrach handlowych i miejscach prowadzących sprzedaż baterii. Za rok 2003 wskaźnik zbiórki wyniósł 140g baterii na jednego mieszkańca.

7 W Holandii funkcjonują dwie organizacje zajmujące się zbiórką baterii. Baterie dostarczane są z trzech źródeł. Jednym z nich jest handel. Baterie trafiają tutaj z 5000 punktów zbiórki sprzedaży detalicznej, ze 3600 szkół (w formie współzawodnictwa) oraz 400 obiektów rekreacyjnych (schroniska, kempingi, pensjonaty). Samochód obsługujący zbiórkę baterii w Holandii (fot. STIBAT) Za rok 2003 wskaźnik zbiórki wyniósł 125g baterii na jednego mieszkańca. HOLANDIA

8 BELGIA Od 1995 roku w Belgii funkcjonuje jedna organizacja odpowiedzialna za zbiórkę i recykling baterii - Bebat. Kanałami zbiórki są przemysł - 31%, szkoły - 24%, handel – 17%, pojemniki komunalne - 22% oraz urzędy - 6%. Stojak z pojemnikami i woreczkami na baterie w belgijskim sklepie (fot. BEBAT) Za rok 2003 wskaźnik zbiórki wyniósł 238g baterii na jednego mieszkańca.

9 DANIA * Osiągnięcie ustawowych obowiązków spoczywa na samorządach, działających poprzez 35 firm odpadowych i przedsiębiorstw komunalnych. Ich zadaniem jest umożliwienie zbiórki i odbioru baterii od wszystkich posiadaczy baterii. * Dominuje tu system zbiórki do oznaczonych pojemników. Ciekawostką jest, że takie pojemniki znajdują się również w aptekach. * Są także systemy selektywnej zbiórki w domach oraz do ogólnych pojemników z odpadami niebezpiecznymi. Punkt informacji turystycznej w Danii – dobre miejsce zbiórki baterii W Danii sytuacja wygląda nieco inaczej. Istnieje organizacja monitorująca zbiórkę baterii. Poprzez nią można zorientować się, gdzie rozmieszczone są pojemniki do zbiórki. Można także zamówić je i włączyć się do systemu zbiórki.

10 Baterie w Polsce Nieco statystyki Ilość wprowadzanych na nasz rynek baterii corocznie się zwiększa, sięgając obecnie około 240 mln sztuk. Średni wskaźnik konsumpcji baterii na 1 mieszkańca w: - krajach europejskich 11 baterii na osobę - POLSCE 6 baterii na osobę Jeśli idzie o organizację sytemu zbiórki baterii stawiamy dopiero pierwsze kroki. Pomimo, że obowiązek zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów ciążył od wielu lat na gminach niewiele z nich próbowało zorganizować zbiórkę baterii, a te przeprowadzone miały charakter akcyjny.

11 W Polsce inaczej niż jest to w krajach Unii powstało szereg podmiotów (organizacji odzysku i osób trzecich) oferujących przejęcie obowiązków importerów i producentów w zakresie uzyskania wymaganych rocznych poziomów odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów małogabarytowych. Oto niektóre z nich:

12 Stoisko Firmy EURO recyclable – Targi POLEKO 2004 r. Zdjęcie wyk. E. Dzik

13 Stoisko Firmy REBA – Targi POLEKO 2004 r. Zdjęcie wyk. E. Dzik

14 Pojemniki na zużyte baterie – firmy REBA Zdjęcia wyk. E. Dzik

15 Zdjęcie wyk. E. Dzik

16

17 Baterie a środowisko

18 Pokaz przygotowała: Edyta Dzik wykorzystując materiały i informacje zamieszczone : na stronie internetowej w publikacji Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju – Baterie segregacja czy degradacja?


Pobierz ppt "Baterie a środowisko. Czy wiesz, że? Jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5000 do 50 000 litrów wody. Jedna bateria typu "paluszek""

Podobne prezentacje


Reklamy Google