Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symbole narodowe – ustrój – gospodarka - aktualna sytuacja polityczna Czech Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symbole narodowe – ustrój – gospodarka - aktualna sytuacja polityczna Czech Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Symbole narodowe – ustrój – gospodarka - aktualna sytuacja polityczna Czech Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci Świdnica 28.02.2008 r. Prezentację opracował : Igor Hoffman

2 Podstawowe informacje Powierzchnia – 78.864 km² Liczba mieszkańców – 10,2 mln Największe miasta: Praga – 1.200.000 mieszkańców Brno – 366.661 mieszkańców Ostrawa – 309.531 mieszkańców Pilzno – 162.627 mieszkańców

3 Podział administracyjny

4 Herb Czech

5 Herb Czech składa się z tarczy podzielonej na cztery pola W dwóch polach znajduje się lew, herb rodu Przemyślidów W prawym górnym rogu znajduje się herb Moraw (orzeł morawski) W lewym dolnym rogu znajduję się herb Śląska czeskiego (orzeł śląski) Historia herbu Czech sięga XII wieku Na pewno używany był już jako herb w XV wieku

6 Herb Czech

7 Flaga narodowa Historia flagi czeskiej w dzisiejszym kształcie sięga 1919 roku W 1918 roku barwy narodowe Czechosłowacji były biało – czerwone takie jak Polski W latach 1990 – 1992 barwy narodowe Czech również były biało – czerwone Dodanie niebieskiego trójkąta na fladze spowodowane było faktem, że Czechosłowacja była krajem dwunarodowym a flaga Słowaków posiada niebieski pas

8 Hymn Kde domov můj Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled, A to je ta krásná země, země česká, domov můj. Kde domov můj kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém mysl jasnou vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar to je Čechů slavné plémě mezi Čechy domov můj mezi Čechy domov můj! Gdzie mój dom Gdzie jest mój dom, gdzie dom mój? Woda huczy wśród łąk, bory szumią pośród skał, w sadzie pyszni się wiosenny kwiat, widać że to ziemski raj. A to jest czeska ziemia, ziemia czeska - mój dom. Gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom? W tej ziemi, miłej Bogu, Czyste dusze w zdrowych ciałach, Myśl jasna, pomyślność i szczęście, I siła, która odgania wszelkie przeciwności! Oto Czechów sławne plemię, Pośród Czechów jest mój dom, Pośród Czechów jest mój dom.

9 Ustrój Konstytucja uchwalona w dniu 16 grudnia 1992 r.

10 Ustrój Demokracja parlamentarna Trójpodział władzy Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Władza sądownicza

11 Władza ustawodawcza Dwuizbowy parlament Senat Izba wyższa parlamentu 81 senatorów kadencja 6 lat Izba deputowanych Izba niższa parlamentu 200 posłów kadencja 4 lata

12 Władza ustawodawcza Podział mandatów w izbie deputowanych

13 Władza wykonawcza Prezydent Senat Izba deputowanych Prezydent

14 Władza wykonawcza Prezydent Prezydentem Republiki Czeskiej jest Vaclav Klaus Kadencja Prezydenta trwa 5 lat Prezydent pełni funkcję reprezentacyjną Ratyfikuje umowy międzynarodowe Powołuje premiera Ma wpływ na mianowanie sędziów W szczególnych sytuacjach może rozwiązać parlament

15 Władza wykonawcza Premier Prezydent Premier Rząd

16 Władza wykonawcza Premier Premierem Republiki Czeskiej jest Mirek Topolanek Rząd składa się z ministrów różnych resortów Rząd odpowiada za swoje działania przed parlamentem

17 Władza sądownicza Sąd konstytucyjny Niezawisłe sądy

18 Gospodarka PKB na jednego mieszkańca – 20.100 USD Wzrost gospodarczy – 6,3 % Bezrobocie – 6,1 % Główne ośrodki przemysłu to: Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno Główne produkty przemysłowe to: Produkty przemysłu maszynowego Produkty przemysłu zbrojeniowego Produkty przemysłu motoryzacyjnego Produkty przemysłu budowlanego

19 Struktura zatrudnienia

20 Dziękuję


Pobierz ppt "Symbole narodowe – ustrój – gospodarka - aktualna sytuacja polityczna Czech Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google