Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST)"— Zapis prezentacji:

1 Symbole narodowe – ustrój – gospodarka - aktualna sytuacja polityczna Czech
Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Świdnica r. Prezentację opracował : Igor Hoffman

2 Podstawowe informacje
Powierzchnia – km² Liczba mieszkańców – 10,2 mln Największe miasta: Praga – mieszkańców Brno – mieszkańców Ostrawa – mieszkańców Pilzno – mieszkańców

3 Podział administracyjny

4 Herb Czech

5 Herb Czech Herb Czech składa się z tarczy podzielonej na cztery pola
W dwóch polach znajduje się lew, herb rodu Przemyślidów W prawym górnym rogu znajduje się herb Moraw (orzeł morawski) W lewym dolnym rogu znajduję się herb Śląska czeskiego (orzeł śląski) Historia herbu Czech sięga XII wieku Na pewno używany był już jako herb w XV wieku

6 Herb Czech

7 Flaga narodowa Historia flagi czeskiej w dzisiejszym kształcie sięga 1919 roku W 1918 roku barwy narodowe Czechosłowacji były biało – czerwone takie jak Polski W latach 1990 – 1992 barwy narodowe Czech również były biało – czerwone Dodanie niebieskiego trójkąta na fladze spowodowane było faktem, że Czechosłowacja była krajem dwunarodowym a flaga Słowaków posiada niebieski pas

8 Hymn Gdzie mój dom  Gdzie jest mój dom, gdzie dom mój? Woda huczy wśród łąk, bory szumią pośród skał, w sadzie pyszni się wiosenny kwiat, widać że to ziemski raj. A to jest czeska ziemia, ziemia czeska - mój dom. Gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom? W tej ziemi, miłej Bogu, Czyste dusze w zdrowych ciałach, Myśl jasna, pomyślność i szczęście, I siła, która odgania wszelkie przeciwności! Oto Czechów sławne plemię, Pośród Czechów jest mój dom, Pośród Czechów jest mój dom. Kde domov můj  Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled, A to je ta krásná země, země česká, domov můj. Kde domov můj kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém mysl jasnou vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar to je Čechů slavné plémě mezi Čechy domov můj mezi Čechy domov můj!

9 Ustrój Konstytucja uchwalona w dniu 16 grudnia 1992 r.

10 Ustrój

11 Władza ustawodawcza

12 Władza ustawodawcza Podział mandatów w izbie deputowanych

13 Władza wykonawcza Prezydent
Senat Izba deputowanych Prezydent

14 Władza wykonawcza Prezydent
Prezydentem Republiki Czeskiej jest Vaclav Klaus Kadencja Prezydenta trwa 5 lat Prezydent pełni funkcję reprezentacyjną Ratyfikuje umowy międzynarodowe Powołuje premiera Ma wpływ na mianowanie sędziów W szczególnych sytuacjach może rozwiązać parlament

15 Władza wykonawcza Premier

16 Władza wykonawcza Premier
Premierem Republiki Czeskiej jest Mirek Topolanek Rząd składa się z ministrów różnych resortów Rząd odpowiada za swoje działania przed parlamentem

17 Władza sądownicza

18 Gospodarka PKB na jednego mieszkańca – 20.100 USD
Wzrost gospodarczy – 6,3 % Bezrobocie – 6,1 % Główne ośrodki przemysłu to: Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno Główne produkty przemysłowe to: Produkty przemysłu maszynowego Produkty przemysłu zbrojeniowego Produkty przemysłu motoryzacyjnego Produkty przemysłu budowlanego

19 Struktura zatrudnienia

20 Dziękuję


Pobierz ppt "Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google