Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin, 23 kwietnia 2012 r. ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin, 23 kwietnia 2012 r. ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2 2 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Dlaczego warto płacić składki Ubezpieczenia społeczne podobnie jak wszystkie inne rodzaje ubezpieczeń, opiera się na zasadzie przewidywalności pewnych zdarzeń losowych i zapewnieniu ochrony (w postaci świadczeń finansowych) w przypadku wystąpienia tych zdarzeń Opłacając składki zyskujemy zabezpieczenie w przypadku: wypadku przy pracy (jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu wypadku przy pracy, zasiłek chorobowy) choroby (zasiłek chorobowy) macierzyństwa (zasiłek macierzyński, tacierzyński) niezdolności do pracy (renta z tytułu niezdolności do pracy) starości (emerytura) śmierci (zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna dla najbliższych)

3 3 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. System emerytalny Zasada umowy międzypokoleniowej (solidaryzm) obowiązuje w większości systemów emerytalnych na świecie W Polsce, zgodnie z tą zasadą aktywni zawodowo finansują nieaktywnych zawodowo - my pracujemy na emerytury dzisiejszych emerytów, a na nas będą pracowały nasze dzieci

4 4 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Powszechny system ubezpieczeń społecznych to: płatnicy ubezpieczeni świadczeniobiorcy Około 15 mln ubezpieczonych dla których ZUS prowadzi konta, odprowadza składki (OFE/NFZ), orzeka w sprawach niezdolności do pracy/rentowych Około 2,3 mln płatników składek, dla których ZUS pobiera i rozlicza składki na wyodrębnione fundusze 7,7 mln świadczeniobiorców, dla których ZUS ustala uprawnienia, oblicza wysokość, dokonuje przeliczeń i wypłaty emerytur i rent System ubezpieczenia społecznego w Polsce

5 5 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Finansowanie systemu (2011 r.) wydatki FUS (w PLN) wpływy FUS (w PLN) Dotacje z budżetu państwa w 2011 r. – PLN Składki przekazane do OFE w 2011 r. – PLN Refundacja z tytułu składek do OFE – PLN Fundusz wypadkowy Fundusz chorobowy Fundusz rentowy Fundusz emerytalny PLN

6 6 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Finansowanie systemu Wpływy do FUSWydatki FUS na świadczenia Około 162 mld zł Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Odpis z FUS na działalność ZUS Około 122 mld zł Około 2,3% Wydatki FUS stanowią około 50% wydatków budżetu państwa

7 7 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.

8 8 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Płatnicy składek Liczba płatników (w tysiącach) - stan na 31 grudnia 2011 r. - Blisko 86% płatników opłaca składki od minimalnej podstawy Ogółem 2 231,3 tys.

9 9 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Ułatwienia dla płatników Elektroniczny Urząd Podawczy – możliwość składania wniosków przez Internet Program Płatnik i jego aktualizacje udostępniane bezpłatnie na stronie internetowej ZUS Dokumenty rozliczeniowe za przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenie przygotowują pracownicy Sal Obsługi Klienta Bezpłatne potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP, służących do składania podpisów elektronicznych Wydzielenie Front Office i Back Office Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

10 10 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Strategiczny Klient -będą to klienci ważni dla danego regionu, zgłaszający do ubezpieczeń dużą liczbę osób -do ich obsługi wyznaczeni będą specjalni konsultanci Ułatwienia dla płatników ZUS wprowadzi do portfela obsługiwanych klientów grupę Strategiczny Klient (VIP):

11 11 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Uruchomiono on-line bezpłatną usługę pod adresem https://ssl.zus.pl/zn umożliwiającą potwierdzenie autentyczności wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009 r. Usługa potwierdza fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo informację o braku wydania takiego zaświadczenia. Na salach obsługi klientów ZUS wydawane są zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek płatnikom składek w dniu przyjęcia wniosku, jeżeli na koncie płatnika nie figuruje zadłużenie z tytułu składek pobieranych przez Zakład oraz nie ma innych nieprawidłowości wymagających wyjaśnienia. ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Poświadczanie wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek Wydawanie od ręki zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek Ułatwienia dla płatników

12 12 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. STANDARDY UDZIELANIA ULG I UMORZEŃ Pełna informacja o przysługujących uprawnieniach na każdym etapie prowadzenie sprawy standardy udzielania ulg i umarzania Jednolitość postępowania Termin rozpatrzenia Możliwość udzielenia pomocy Jednolite standardy postępowania- bez względu gdzie rozpatrywany jest wniosek (w którym TJO) tryb i sposób rozpatrywania sprawy jest ten sam, m.in. w zakresie gromadzenia dokumentacji, analizy sprawy Rozpatrzenie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku Możliwość skorzystania z pomocy Zakładu w spłacie należności jest taka sama dla każdego płatnika, a jej zakres jest ustalany w ramach przepisów prawa Informacja Ułatwienia dla płatników

13 13 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. ULGI I UMORZENIA Ułatwienia dla płatników Ulgom mogą podlegać następujące należności: z wyłączeniem kwot składki na ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. pracowników, zleceniobiorców), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, Jeżeli płatnik przewiduje przejściowe kłopoty finansowe powinien zwrócić się do ZUS o pomoc W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia ulgą może zostać objęta pełna kwota należności z tytułu składek, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne

14 14 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. dostęp 24/7 do konta ubezpieczonego dostęp 24/7 do danych płatnika przesyłanie dokumentów do ZUS zarezerwowanie wizyty w oddziale ZUS usługi transakcyjne – dedykowane małym płatnikom (analogicznie jak program Płatnik) metoda uwierzytelniania użytkowników m.in. w oparciu o profil zaufany ePUAP Ułatwienia dla płatników ZUS 2012 : Nowy Portal Informacyjny

15 15 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Kartoteka płatnika Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów - Obsługa płatnika - Obsługa ubezpieczonego - Obsługa członka rodziny - Obsługa rozliczenia Dokumenty - Dokumenty wg statusu - Tworzenie nowego dokumentu Ułatwienia dla płatników

16 16 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Strategia ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata Cel strategiczny: Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez projektowanie procesów i organizację zasobów, przy zachowaniu przejrzystości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi

17 17 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Strategia ZUS Strategia ZUS w czterech perspektywach Perspektywa klienta – rozwój elektronicznych kanałów usług Perspektywa procesów – wprowadzenie zarządzania procesowego i optymalizacja procesów Perspektywa rozwoju – zmiany organizacyjne przy wykorzystaniu efektów skali i specjalizacji Perspektywa finansowa - powiązanie kosztów z informacją o realizacji poszczególnych zadań

18 18 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. PROKLIENCKI SYSTEM OCENY Wskaźniki zewnętrzne – bezpośrednio odczuwalne przez klienta Wskaźniki zewnętrzne – bezpośrednio odczuwalne przez klienta Wskaźniki przekrojowe – jako rezultat pracy kilku pionów Wskaźniki przekrojowe – jako rezultat pracy kilku pionów SATYSFAKCJA KLIENTA Perspektywa klienta

19 19 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Ocena pracy oddziałów Zakres Obsługa klientów Prowadzenie konta ubezpieczonego Obsługa konta płatnika składek Kontrola płatników składek Realizacja świadczeń długoterminowych Realizacja świadczeń krótkoterminowych Orzecznictwo lekarskie Płaszczyzny pomiaru : Sprawność – stopień realizacji zadań, Jakość – stopień doskonałości w wymiarze czasu realizacji zadań oraz skali odchyleń lub błędów pojawiającej się przy ich realizacji, Efektywność finansowa – w odniesieniu do poziomu kosztu jednostkowego i wydajności Perspektywa procesów

20 20 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Zbiorczy ranking oddziałów za III kwartał 2011 r.

21 21 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie satysfakcji klientów ZUS Badania satysfakcji klientów ZUS. Metoda CATI (wywiad telefoniczny) Metoda CAPI (pogłębiony wywiad bezpośredni) Metoda FGI (wywiad bezpośredni w grupach focusowych) Wykonawca: Millward Brown SMG/KRC

22 22 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Badanie satysfakcji klientów ZUS – ocena ogólna ZUS oceniany jest lepiej niż Urząd Skarbowy i Urząd Pocztowy

23 23 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Materiały informacyjne I etap badania FGI dotychczasowych publikacji w grupach przedsiębiorców Wnioski: - nieprzejrzysty i nieprzyjazny układ graficzny, męczący wzrok, zniechęcający do czytania - mało przykładów, brak wyjaśnień podstawowych pojęć - trudny, sformalizowany język: długie zdania, mało czasowników, bezosobowa forma Publikacje, na podstawie badań i konsultacji ze specjalistami z zakresu grafiki użytkowej i języka, zostały zmodyfikowane : grafika przyjazna i nowoczesna grafika, przejrzysty układ treści język więcej przykładów, słowniczek podstawowych pojęć, osobowe zwroty do czytelnika, krótsze zdania Ulotki, broszury i poradniki dla przedsiębiorców

24 24 Lublin, 23 kwietnia 2012 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lublin, 23 kwietnia 2012 r. ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google