Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki
Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Radek Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

2 Dlaczego warto płacić składki
Ubezpieczenia społeczne podobnie jak wszystkie inne rodzaje ubezpieczeń, opiera się na zasadzie przewidywalności pewnych zdarzeń losowych i zapewnieniu ochrony (w postaci świadczeń finansowych) w przypadku wystąpienia tych zdarzeń Opłacając składki zyskujemy zabezpieczenie w przypadku: wypadku przy pracy (jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu wypadku przy pracy, zasiłek chorobowy) choroby (zasiłek chorobowy) macierzyństwa (zasiłek macierzyński, tacierzyński) niezdolności do pracy (renta z tytułu niezdolności do pracy) starości (emerytura) śmierci (zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna dla najbliższych) Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

3 System emerytalny Zasada umowy międzypokoleniowej (solidaryzm) obowiązuje w większości systemów emerytalnych na świecie W Polsce, zgodnie z tą zasadą aktywni zawodowo finansują nieaktywnych zawodowo - my pracujemy na emerytury dzisiejszych emerytów, a na nas będą pracowały nasze dzieci Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

4 Powszechny system ubezpieczeń społecznych to:
System ubezpieczenia społecznego w Polsce Powszechny system ubezpieczeń społecznych to: świadczeniobiorcy płatnicy 7,7 mln świadczeniobiorców, dla których ZUS ustala uprawnienia, oblicza wysokość, dokonuje przeliczeń i wypłaty emerytur i rent ubezpieczeni Około 15 mln ubezpieczonych dla których ZUS prowadzi konta, odprowadza składki (OFE/NFZ), orzeka w sprawach niezdolności do pracy/rentowych Około 2,3 mln płatników składek, dla których ZUS pobiera i rozlicza składki na wyodrębnione fundusze Lublin, 23 kwietnia 2012 r. 4

5 Finansowanie systemu (2011 r.)
PLN wydatki FUS (w PLN) Dotacje z budżetu państwa w 2011 r. – PLN wpływy FUS (w PLN) Refundacja z tytułu składek do OFE – PLN Fundusz wypadkowy Fundusz chorobowy Fundusz rentowy Fundusz emerytalny Składki przekazane do OFE w 2011 r. – PLN Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

6 Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Finansowanie systemu Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Wpływy do FUS Wydatki FUS na świadczenia Około 122 mld zł Około 162 mld zł Wydatki FUS stanowią około 50% wydatków budżetu państwa Około 2,3% Odpis z FUS na działalność ZUS Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

7 Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.
Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

8 Liczba płatników (w tysiącach)
Płatnicy składek Liczba płatników (w tysiącach) - stan na 31 grudnia 2011 r. - Blisko 86% płatników opłaca składki od minimalnej podstawy Ogółem 2 231,3 tys. Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

9 Ułatwienia dla płatników
Elektroniczny Urząd Podawczy – możliwość składania wniosków przez Internet Program „Płatnik” i jego aktualizacje udostępniane bezpłatnie na stronie internetowej ZUS Dokumenty rozliczeniowe za przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenie przygotowują pracownicy Sal Obsługi Klienta Bezpłatne potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP, służących do składania podpisów elektronicznych Wydzielenie Front Office i Back Office Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

10 Ułatwienia dla płatników
Strategiczny Klient będą to klienci ważni dla danego regionu, zgłaszający do ubezpieczeń dużą liczbę osób do ich obsługi wyznaczeni będą specjalni konsultanci ZUS wprowadzi do portfela obsługiwanych klientów grupę „Strategiczny Klient” (VIP): Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

11 ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
Ułatwienia dla płatników ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Wydawanie od „ręki” zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek Na salach obsługi klientów ZUS wydawane są zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek płatnikom składek w dniu przyjęcia wniosku, jeżeli na koncie płatnika nie figuruje zadłużenie z tytułu składek pobieranych przez Zakład oraz nie ma innych nieprawidłowości wymagających wyjaśnienia. Poświadczanie wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek Uruchomiono on-line bezpłatną usługę pod adresem umożliwiającą potwierdzenie autentyczności wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009 r. Usługa potwierdza fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo informację o braku wydania takiego zaświadczenia. Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

12 STANDARDY UDZIELANIA ULG I UMORZEŃ
Ułatwienia dla płatników STANDARDY UDZIELANIA ULG I UMORZEŃ Pełna informacja o przysługujących uprawnieniach na każdym etapie prowadzenie sprawy Informacja Jednolite standardy postępowania- bez względu gdzie rozpatrywany jest wniosek (w którym TJO) tryb i sposób rozpatrywania sprawy jest ten sam, m.in. w zakresie gromadzenia dokumentacji, analizy sprawy Jednolitość postępowania standardy udzielania ulg i umarzania Rozpatrzenie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku Termin rozpatrzenia Możliwość skorzystania z pomocy Zakładu w spłacie należności jest taka sama dla każdego płatnika, a jej zakres jest ustalany w ramach przepisów prawa Możliwość udzielenia pomocy Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

13 ULGI I UMORZENIA Ułatwienia dla płatników
Ulgom mogą podlegać następujące należności: składki na ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. pracowników, zleceniobiorców), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia ulgą może zostać objęta pełna kwota należności z tytułu składek, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne Jeżeli płatnik przewiduje przejściowe kłopoty finansowe powinien zwrócić się do ZUS o pomoc Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

14 ZUS 2012 : Nowy Portal Informacyjny
Ułatwienia dla płatników ZUS 2012 : Nowy Portal Informacyjny dostęp 24/7 do konta ubezpieczonego dostęp 24/7 do danych płatnika przesyłanie dokumentów do ZUS zarezerwowanie wizyty w oddziale ZUS usługi transakcyjne – dedykowane małym płatnikom (analogicznie jak program Płatnik) metoda uwierzytelniania użytkowników m.in. w oparciu o profil zaufany ePUAP Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

15 Ułatwienia dla płatników
Kartoteka płatnika Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów - Obsługa płatnika - Obsługa ubezpieczonego - Obsługa członka rodziny - Obsługa rozliczenia Dokumenty - Dokumenty wg statusu - Tworzenie nowego dokumentu Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

16 Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Strategia ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata Cel strategiczny: Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez projektowanie procesów i organizację zasobów, przy zachowaniu przejrzystości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

17 Strategia ZUS w czterech perspektywach
Perspektywa klienta – rozwój elektronicznych kanałów usług Perspektywa procesów – wprowadzenie zarządzania procesowego i optymalizacja procesów Perspektywa rozwoju – zmiany organizacyjne przy wykorzystaniu efektów skali i specjalizacji Perspektywa finansowa - powiązanie kosztów z informacją o realizacji poszczególnych zadań Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

18 PROKLIENCKI SYSTEM OCENY
Perspektywa klienta SATYSFAKCJA KLIENTA Wskaźniki przekrojowe – jako rezultat pracy kilku pionów Wskaźniki zewnętrzne – bezpośrednio odczuwalne przez klienta PROKLIENCKI SYSTEM OCENY Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

19 Ocena pracy oddziałów Zakres Płaszczyzny pomiaru :
Perspektywa procesów Ocena pracy oddziałów Zakres Obsługa klientów Prowadzenie konta ubezpieczonego Obsługa konta płatnika składek Kontrola płatników składek Realizacja świadczeń długoterminowych Realizacja świadczeń krótkoterminowych Orzecznictwo lekarskie Płaszczyzny pomiaru : Sprawność – stopień realizacji zadań, Jakość – stopień doskonałości w wymiarze czasu realizacji zadań oraz skali odchyleń lub błędów pojawiającej się przy ich realizacji, Efektywność finansowa – w odniesieniu do poziomu kosztu jednostkowego i wydajności Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

20 Zbiorczy ranking oddziałów za III kwartał 2011 r.
Lublin, 23 kwietnia 2012 r. 20

21 Badanie satysfakcji klientów ZUS
Badania satysfakcji klientów ZUS . Metoda CATI (wywiad telefoniczny) Metoda CAPI (pogłębiony wywiad bezpośredni) Metoda FGI (wywiad bezpośredni w grupach focusowych) Wykonawca: Millward Brown SMG/KRC PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

22 Badanie satysfakcji klientów ZUS – ocena ogólna
ZUS oceniany jest lepiej niż Urząd Skarbowy i Urząd Pocztowy Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

23 Materiały informacyjne
Ulotki, broszury i poradniki dla przedsiębiorców I etap badania FGI dotychczasowych publikacji w grupach przedsiębiorców Wnioski: nieprzejrzysty i nieprzyjazny układ graficzny, męczący wzrok, zniechęcający do czytania mało przykładów, brak wyjaśnień podstawowych pojęć trudny, sformalizowany język: długie zdania, mało czasowników, bezosobowa forma Publikacje, na podstawie badań i konsultacji ze specjalistami z zakresu grafiki użytkowej i języka, zostały zmodyfikowane: grafika przyjazna i nowoczesna grafika, przejrzysty układ treści język więcej przykładów, słowniczek podstawowych pojęć, osobowe zwroty do czytelnika, krótsze zdania Lublin, 23 kwietnia 2012 r.

24 Dziękuję za uwagę Radek Lublin, 23 kwietnia 2012 r.


Pobierz ppt "ZUS wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google