Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P0 Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P0 Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego."— Zapis prezentacji:

1 P0 Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego

2 P1 Plan prezentacji Część I – Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności Część II – Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Część III – Konkursy Część IV – Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Część V – Baza Praktyk Część VI – Pozostałe sfery działalności

3 P2 Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności Spis treści Misja Cele Sfery działalności CzęśćI

4 P3 Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, sfery działalności Koło Naukowe Strategii Gospodarczej nastawione jest głównie na rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej swoich członków. Koło Naukowe Strategii Gospodarczej zostało stworzone, aby studenci mogli rozwijać swoje umiejętności, wykorzystywać zdobytą na Uniwersytecie wiedzę oraz doskonalić ją w oparciu o doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. upowszechnianie wiedzy na tematy ekonomiczne, społeczne, polityczne i filozoficzne umożliwianie członkom Koła zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy promowanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i całego Uniwersytetu Warszawskiego integrowanie studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych (oraz całego Uniwersytetu)

5 P4 Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, sfery działalności Sfery działalności: organizowanie: konferencji, spotkań, prelekcji, paneli dyskusyjnych sympozjów tematyczno - problemowych, debat publicznych itp. kształcenie i doskonalenie swoich członków, organizowanie wyjazdów, wycieczek i obozów rekreacyjne- towarzyskich młodzieży, współpracę i wzajemną pomoc organizacyjne-informacyjną członków Koła, nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła, informacyjne, organizacyjne, techniczne i finansowe wspieranie aktywności studenckiej i młodzieży szkolnej, działalność oświatową i kulturalną w środowisku akademickim i poza nim, nawiązywanie współpracy i integrowanie potencjału intelektualnego wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Obecne obszary aktywności: Prowadzenie wydziałowej Bazy Praktyk; Organizowanie konkursów dla studentów (obecnie m.in. Koło przeprowadza IV educję konkursu Student z Pomysłem. Pre-inkubator akademickiej przedsiębiorczości; Organizowanie własnych konferencji, spotkań etc. Pomoc przy organizacji konferencji, spotkań etc. Zaprzyjaźnionym organizacjom, katedrom i profesorom; Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, w celu przeprowadzania wspólnie przedsięwzięć. Obecnie realizację statutowych sfer działalności Koła można podzielić na pięć obszarów.

6 P5 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Spis treści Konferencje Seminaria Debaty publiczne Spotkania CzęśćII

7 P6 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Ważniejsze zorganizowane konferencje: Konferencja na temat ekonomicznych konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską. Prelegenci: prof.. dr hab. Danuta Huebner – KIE dr hab.. Witold Orłowski – doradca ekonomiczny rządu, dr hab. prof. UW Jan Jakub Michałek - WNE UW Konferencja pt.: Problemy polskiego systemu emerytalnego. Prelegenci: Minister Polityki Społecznej Krzysztof Pater, prof. dr hab. Jan Monkiewicz - przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski – dziekan WNE UW, prof. dr hab. Lesław Gajek – były prezes ZUSu, dr Wojciech Otto WNE UW Ważniejsze konferencje, przy których organizacji Koło pomagało: Konferencja pt. "Polskie priorytety w Unii Europejskiej. Główny organizator - Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Prelegenci: dr Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych dr Jan Szomburg - Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej prof. dr hab. Tomasz Żylicz WNE UW dr Andrzej Bratkowski Pekso S.A. prof. dr hab. Jan Winiecki - Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Konferencja pt. "Europe After the Enlargement". Główny organizator - Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych CASE. Prelegenci m.in.: prof. dr hab. Leszek Balcerowicz – Prezes NBP, Jean-Claude Trichet – Prezes EBC. Koło realizuje zarówno swoje konferencje, jak i pomaga w ich organizacji. Zazwyczaj prelegentami na nich są znamienitości ze świata nauki, biznesu oraz polityki.

8 P7 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Zorganizowane seminaria i debaty publiczne: Seminarium -"Rynki pieniężne. Doświadczenia i perspektywy. - pomoc przy organizacji. Organizatorami była Katedra Finansów i bankowości WNE UW oraz Internetowy Dom Maklerski.,,Seminarium międzynarodowe: Znaczenie regulacji technicznych i standardów w eksporcie Polski i krajów EŚW oraz wybranych państw obszaru Morza Śródziemnego do krajów "starej" Unii Europejskiej. Analiza porównawcza. (podsumowanie projektu FEMISE)" - pomoc przy organizacji. Organizatorem była Katedra Makroekonomii i Handlu Zagranicznego WNE UW. Debata publiczna pt. "Rola czynnika ludzkiego w rozwoju Polski na tle Europy" zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno Gospodarczym "Mazowsze". Ze względu na wielkość i rangę (mniejsze od konferencji, a większe od spotkania) są doskonałą okazją do nauki organizowania tego typu imprez; Wymaga względnie mniejszego nakładu zasobów niż konferencji; Względna łatwość realizacji; Nawiązanie kontaktów z osobami będącymi prelegentami; Pozyskanie sponsora Koła – czasami można zrobić seminarium ściśle powiązane ze sferą działalności potencjalnego darczyńcy Koła. Główne korzyści dla Koła z organizacji seminariów i debat publicznych: Organizowanie seminariów jest dobrą formą aktywności dla realizacji celów Koła. Zawdzięczane jest to ich wielkości.

9 P8 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Piotr Wielowieyski, dyrektor inwestycyjny w funduszu PBK Inwestycje S.A. oraz Rafał Lorek, makler giełdowy. dr Henryka Bochniarz – tytuł "Rola Prywatnych Przedsiębiorców w Rozwiązywaniu Problemów Trapiących Polską Gospodarkę". dr Richard Mbewe, ekonomistą WGI, dr Jan Maciejewicz. Temat spotkania brzmiał: " Konsulting - czym jest? Charakterystyka rynku na przykładzie A.T. Kearney." "Strategie sukcesu" z Panem Piotrem Domuradem, Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą Capitol Sp. z o.o. (grupa Compensa) oraz Panem Pawłem Millerem Prezesem Zarządu Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dr Krzysztofem Rybińkim – głównym ekonomistą PBK oraz Ryszardem Jankowiakiem, głównym ekonomistą BRE. Zapraszanie osób, które mogą opowiedzieć studentom o czymś ciekawym – niekoniecznie ludzi sukcesu Perspektywy realizacji projektu: Możliwość zaproszenia znanych i cenionych ekonomistów – Warszawa oraz renoma Uniwersytetu; Kontakty i pomysły naszego opiekuna; Zainteresowanie ze strony studentów; Nowe osoby w kole, chcące się wykazać; Zaczynające działać Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW. Pierwsza faza Ludzie sukcesu. W ramach tego cyklu zaproszono: Druga faza – zapraszanie interesujących osób. Koncepcja organizowania spotkań przeszła ewolucję w czasie funkcjonowania Koła. Obecnie ta forma działalności wydaje się mieć dogodne warunku do funkcjonowania.

10 P9 Konkursy Spis treści Student z Pomysłem Euromanager CzęśćIII

11 P10 Wartość dodana dla Koła: Nabycie umiejętności pracy w grupie; Nauka zarządzania projektem; Nauka prowadzenia negocjacji; Zawieranie nowych znajomości; Pozyskiwanie nowych kontaktów; Reklama Koła na zewnątrz; Nauka ciekawych i przydatnych rzeczy w czasie wykładów. Zadania jakie ma do spełnienia Koło: Pozyskane sponsorów; Rekrutacja uczestników; Organizowanie wykładów; Zorganizowanie ceremonii zakończenia. Konkursy Idea Konkursu Student z Pomysłem Konkurs ten skierowany jest do wszystkich studentów i doktorantów uczelni warszawskich, którzy chcieliby rozwinąć swoje pomysły biznesowe oraz tych, którzy zamierzają w przyszłości założyć własna działalność gospodarczą. Celem tego Projektu jest: promocja postaw przedsiębiorczości w środowisku studenckim, promowanie nowych strategii wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, wspieranie potencjału rynkowego innowacyjnymi ofertami uczelni. Organizacja konkursu Student z Pomysłem pozwala członkom Koła przede wszystkim na nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz uczy jak zarządzać projektem. Jest to również dobra okazja do reklamy Koła.

12 P11 Konkursy Koordynacja/propagowanie na WNE innych konkursów Grasz o staż Euromanager duża liczba osób chętnych; duży procent zgłoszonych zespołów został zakwalifikowany do dalszego udziału; strona internetowa dla chętnych; dla zespołów, które brały udział w I etapie zostało przeprowadzone szkolenie jak grać, aby wygrać. Sukces Kola Standard przy realizowanych projektach W sali, aż brakowało miejsca dla chętnych Euromanager, chociaż nie jest autorskim konkursem Koła, przyczynił się do okazji pochwalenia się sukcesem w kilku dziedzinach. Na jego przykładzie możemy również zauważyć, że Koło wykształciło pewne standardy podczas realizacji przedsięwzięć.

13 P12 Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Spis treści Badanie strategii gmin i sposobów pozyskiwania środków na ich realizacje Pomoc przy realizacji projektów naukowo-badawczych kadrze wydziału CzęśćIV

14 P13 Badanie strategii rozwoju gmin oraz sposobu ich finansowania Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Projekt wyjazdowy, odbywający się w ferie świąteczne Pierwotnie, miał to być sposób integracji Koła - tylko Połączenie przyjemnego z pożytecznym Wartość dla Uniwersytetu Szerzenie dobrego imienia uczelni Referaty na konferencjach Publikacje referatów Projekt naukowo-badawczy, w którym Koło bada strategie gmin, pokazuje, jak ze zwykłej małej rzeczy można zrobić coś dużego. Pokazuje jak można połączyć przyjemne z pożytecznym.

15 P14 Pozostałe projekty naukowo-badawcze Wpływ konieczności wprowadzenia norm unijnych na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw – CEEERC – prof. dr hab.. Jan Jakub Michałek WNE UW. Wpływ wdrożenia certyfikatu zarządzania jakością ISO 9000 na funkcjonowanie gmin – Piotr Modzelewski – badania do doktoratu pisanego na WNE UW; promotor prof. dr hab.. Krzysztof Opolski. Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Doświadczenie dla członków Koła Możliwość dorobienia do stypendium Przeżycie przygody Przykładowe benefity Realizacja projektów naukowo-badawych pozwala członkom Koła na osiąganie wielu korzyści. Wśród ważniejszych można wyróżnić zdobywanie doświadczenia, możliwość dorobienia do stypendium oraz przeżycie przygody.

16 P15 Baza praktyk Spis treści Cel funkcjonowania Aktualny stan rozwoju CzęśćV

17 P16 Dzięki Bazie Praktyk Koło chce pomóc studentom w: zdobyciu wiedzy o danej instytucji lub organizacji (jej działach, oferowanych produktach czy świadczonych usługach, sposobie pracy, stylu zarządzania, wymaganiach stawianych pracownikom zajmującym poszczególne stanowiska i realizowanych przez nich zadaniach, itp.) sprawdzeniu w praktyce i poszerzeniu wiedzy teoretycznej wyniesionej ze szkoły lub uczelni, nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji, na przykład zarządzania czasem, pracy zespołowej, prezentacji własnych projektów, sprawdzeniu swoich predyspozycji, co pozwoli w przyszłości dokonać bardziej świadomego wyboru kariery zawodowej, zdobyciu wartościowych kontaktów i poznaniu nowych ludzi, stworzeniu sobie szansy na otrzymanie oferty stałej pracy po zakończeniu nauki u danego pracodawcy, zdobyciu cennego doświadczenia życiowego i zawodowego, które z całą pewnością będzie procentowało w przyszłości. Baza Praktyk Baza Praktyk ma przed sobą szereg zadań do spełnienia. Jako chyba najważniejsze można wyróżnić pomoc w zdobyciu doświadczenia życiowego oraz zawodowego, które dzisiaj pozwala na osiągnięcie przewagi na rynku pracy.

18 P17 Podstawowe sfery działalności Bazy Praktyk Baza Praktyk Oferty praktyk/pracy: Poszukiwanie ofert praktyk/pracy przez Koło, głównie korzystając z pomocy profesorów; Oferty przekazywane przez biuro karier; Pomoc firmom w rekrutacji na terenie Uniwersytetu. Dodatkowe: Propagowanie aktywnej postawy studenckiej: branie udziału w szkoleniach; CASEy; uświadamianie o celowości odbywania praktyk. Sposób dotarcia do studentów: tablice kołowe; banery; strona internetowa; informacje przy logowaniu w salach internetowych; listy mailingowe; Kontakt osobisty. W ramach Bazy Praktyk Koło oferuje nie tylko oferty praktyk czy pracy ale również inne elementy, które mogą być pomocne w poruszaniu się na rynku pracy.

19 P18 Pozostałe sfery działalności Spis treści Obóz zerowy dla studentów Promocja innych przedsięwzięć na wydziale CzęśćVI

20 P19 Obóz zerowy dla studentów (organizowany dla studentów rozpoczynających studia na WNE UW) Pozostałe sfery działalności Organizowanie Obozu samodzielnie przez Koło (jako sposób zdobycia nowych członków) Udane przeprowadzenie Obozu przez SS WNE UW (dzięki niższym kosztom wyjazdu – dotacja z Głównego Samorządu Studentów UW) W tym roku w ramach współpracy z Samorządem Studentów WNE UW organizacja obozu: -SS WNE – organizacja -- KNSG UW - merytoryka Tegoroczny obóz zerowy doszedł do skutku dzięki współpracy Koła z Samorządem Studentów WNE UW. Podział zadań wydaje się być naturalny: Samorząd – sprawy organizacyjne, Koło – sprawy merytoryczne.

21 P20 Promocja innych KN: Obecnie współpracujemy z: KN Finansów z WZ; KN Finansów i Ubezpieczeń z WMIMu; Promocja dla firm m.in. : KPMG; Procter&Gamble; Volvo; Siemens; HP; Master Foods; Stypendia m.in. : Stypendia koordynowane przez IIE (Institute of International Education): GE Leader Scholarship; Goldamn. Pozostałe sfery działalności Pozostałe realizowane projekty: ACI Polska – Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych; Próba zorganizowania konferencji międzynarodowej z zakresu tematyki sektora publicznej (może nawet przyjedzie sam Stiglitz); Próba utworzenia na Wydziale bazy materiałów do zajęć; Część członków Koła oraz jego zaplecze (sala, sprzęt biurowy) stanowi podstawę tworzenia Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Ceteris Paribus. Koło oprócz współpracy z innymi organizacjami włączyło się również w tworzenie nowej organizacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Promocja przedsięwzięć innych zaprzyjaźnionych organizacji na Wydziale:

22 P21 Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego www.knsg.uw.edu.pl e-mail: knsguw@uw.edu.pl Siedziba: Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Długa 44/50


Pobierz ppt "P0 Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google