Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADAWCZA PRACA KONKURSOWA Autorzy: Piotr Szkoda Mateusz Tratkiewicz Hubert Kozłowski Pod opieką pani Joanny Przepiórkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADAWCZA PRACA KONKURSOWA Autorzy: Piotr Szkoda Mateusz Tratkiewicz Hubert Kozłowski Pod opieką pani Joanny Przepiórkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 BADAWCZA PRACA KONKURSOWA Autorzy: Piotr Szkoda Mateusz Tratkiewicz Hubert Kozłowski Pod opieką pani Joanny Przepiórkiewicz

2 ZACHOWAĆ PAMIĘĆ. WIELOKULTUROWA HISTORIA REGIONU OTWOCKIEGO.

3 Biorąc udział w konkursie, który miał mieć formę projektu zastanawialiśmy się nad jego kształtem. Zaintrygował nas jego temat – Zachować pamięć. Wielokulturowa historia regionu otwockiego. Dwóch z nas wybiera się do klas humanistycznych, a trzeci z naszej trójki po prostu lubi historię. Nie chcieliśmy żeby nasza praca miała charakter wywiadu, opracowań. To nie miał być film. Zatem co ? Praca badawcza!!! Z niej dowiemy się co wie dzisiejsza młodzież z Otwocka na temat historii swojego miasta i jego wielokulturowości.

4 GDZIE DZIAŁALIŚMY W naszej ankiecie na temat znajomości historii Otwocka, z uwzględnieniem wielokulturowości miasta, w tym jego mieszkańców Żydów i Polaków wzięły udział 4 otwockie gimnazja. Gimnazjum nr1 w Otwocku (jest to nasze gimnazjum) Gimnazjum nr2 w Otwocku Gimnazjum nr3 w Otwocku Gimnazjum nr4 w Otwocku

5 NASZE DZIAŁANIA Zwróciliśmy się o pomoc do dyrektorów tych placówek i do nauczycieli uczących historii. W ankiecie, która oczywiście miała charakter anonimowy wzięli udział uczniowie klas III. Ankieta miała 8 pytań. Długo zastanawialiśmy się nad tym, jakie powinny być. W rezultacie brzmiały one następująco:

6 1. Czy zna pan/i historię Otwocka? 2. Czy w Otwocku mieszkali kiedyś Żydzi? 3. Czy w okolicy miejsca pan/i zamieszkania mieszkali kiedyś Żydzi? 4. Jaki procent ludności Otwocka stanowili kiedyś Żydzi( margines błędu 4%)? 5. Czy w Otwocku było getto? 6. Czy zna pan/i miejsca poświęcone Żydom w Otwocku. Jeśli tak, to proszę podać. 7. Czy znasz nazwiska Żydów związanych z Otwockiem. Jeśli tak, to proszę podać. 8. W jakim miejscu w Otwocku znajduje się wystawa poświęcona pamięci Żydów Otwockich?

7 TROCHĘ STATYSTYKI Łącznie na pytania ankiety odpowiedzi udzieliło 117 gimnazjalistów, uczniów klas III. W naszym mlądzkim gimnazjum było to 33 osób. W gimnazjum nr 2 – 16, w gimnazjum nr 3 – 28, a w gimnazjum nr 4 – 40 osób. Najpierw przedstawione są wyniki w poszczególnych gimnazjach a następnie ogólne wyniki ankiety.

8 GIMNAZJUM NR 1

9 GIMNAZJUM NR 2

10 GIMNAZJUM NR 3

11 GIMNAZJUM NR 4

12 WYNIKI ANKIETY PYTANIATAKNIENIE WIEM Brak odpowiedzi 1.Czy zna pan/i historię Otwocka? GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 5 6 10 14 2-132-13 26 9 17 23 -------- 2. Czy w Otwocku mieszkali kiedyś Żydzi? GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 32 12 19 40 -------- 139-139- --------

13 PYTANIATAKNIENIE WIEM Brak odpowiedzi 3. Czy w okolicy miejsca pan/i zamieszkania mieszkali kiedyś Żydzi? GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 17 5 17 13 34363436 16 8 17 ---4---4 5. Czy Otwocku było kiedyś getto? GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 20 14 15 33 5 - 10 3 42-442-4 4-3-4-3-

14 4. Jaki procent ludności Otwocka stanowili kiedyś Żydzi( margines błędu 4%)? ODPOWIEDZI GM 1 Odpowiedzi się bardzo rozłożyły, bliskich prawdy (czyli 70%)było tylko 2 spośród 33 ankietowanych. GM 2 Podobnie jak w GM 1 bliskich błędu było 2 uczniów na 16 ankietowanych GM 3 Najlepiej wypadło GM 3 bo poprawnej odpowiedzi udzieliło aż 6 na 28 ankietowanych GM 4 Żaden z ankietowanych nie udzielił dobrej odpowiedzi

15 6. Czy zna pan/i miejsca poświęcone Żydom w Otwocku. Jeśli tak, to proszę podać. ODPOWIEDZI GM 1 Młodzież wskazywała ul. Reymonta, Cmentarz Żydowski, i ulicę Górną GM 2 Młodzież wskazywała ul. Reymonta, Cmentarz Żydowski, i ulicę Górną GM 3 Młodzież wskazywała ul. Reymonta, Cmentarz Żydowski, i ulicę Górną GM 4 Gimnazjaliści z GM 4 do podanych wyżej miejsc dodali jeszcze ulicę Dłuskiego

16 7. Czy znasz nazwiska Żydów związanych z Otwockiem. Jeśli tak, to proszę podać. ODPOWIEDZI GM 1 Aż 28 osób nie zna nikogo takiego, 3 osoby wskazały na Irenę Sendlerową, po 1 na Goldmana i Donneta GM 2 Podobnie wskazała również młodzież GM 2, tutaj 10/16 ankietowanych nie zna takich osób, 4 wskazały na Goldmana a 2 na Sendlerową GM 3 Tutaj 24/28 nie zna takich osób, po 2 Sendlerową i Goldmana GM 4 Gimnazjaliści z GM 4 w liczbie 32 osoby zaznaczyły, że nie znają nikogo takiego, 4 osoby podały nazwisko Perchodnik, a 3 – Symchowicz

17 8. W jakim miejscu w Otwocku znajduje się wystawa poświęcona pamięci Żydów Otwockich? ODPOWIEDZI GM 1Te miejsca to Muzeum Ziemi Otwockiej i MDK GM 2Muzeum Ziemi Otwockiej GM 3Muzeum Ziemi Otwockiej i MDK GM 4Muzeum Ziemi Otwockiej i Park Jednak w tym pytaniu poprawna odpowiedzią jest tylko Muzeum Ziemi Otwockiej

18 PODSUMOWUJĄC Tak przedstawia się zbiorcze zestawienie wyników naszej ankiety. A teraz kilka słów podsumowania. Jak napisaliśmy we wstępie do naszego projektu długo zastanawialiśmy się nad formą naszej pracy. Wiedzieliśmy, że musimy to być coś wyjątkowego, czego jeszcze nie robiliśmy. Na pomysł ankiety wpadła nasza pani od historii. Pytania opracowaliśmy samodzielnie, a ona je zaakceptowała. Oczywiście pomogła nam tez na etapie realizacji. To pani Przepiórkiewicz zwróciła się do dyrektorów szkoły z prośbą o wypełnienie ankiet. Ich opracowanie to nasza praca.

19 CZEGO SIĘ DOWIEDZIELIŚMY Z ANKIETY : - przyznaliśmy się do naszej niewiedzy na temat historii Otwocka (dobrze, że ankieta była anonimowa!) Największy procent odpowiedzi udzielanych w ankiecie to nie wiem ; - uczymy się historii naszej ojczyzny, ale historia naszego miasta, regionu jest nam obca; - nie znamy miasta, spacerując po nim nie zwracamy uwagi na ślady historii; - nie odwiedzamy Muzeum Ziemi Otwockiej, skąd moglibyśmy czerpać bogatą wiedzę na temat miejsca naszego zamieszkania; - nie znamy wybitnych, znanych na całym świecie osób związanych z Otwockiem, którzy byli Żydami lub im pomagali w okresie okupacji

20 WNIOSKI - myślimy, że nie jest jednak z nami tak źle, w końcu wzięliśmy udział w tym konkursie; - nasi rówieśnicy na historię swojego miasta mają jeszcze czas, poza tym nie wszyscy interesują się historią - a na przyszłość w programach nauczania mogłyby się znaleźć treści związane z regionalizmami, w tym z historią regionu, miasta;

21 Na zakończenie być może trochę tytułem wytłumaczenia i wyjaśnienia potrzeby organizowania takich konkursów chcemy przytoczyć fragment rozmowy (wywiadu) ze znanym już w Polsce reżyserem Borysem Lankoszem. Dotarł on do ankiety przeprowadzonej przez rabina wśród amerykańskiej młodzieży. Młodzi Amerykanie zapytani, jak wyobrażają sobie życie w warszawskim getcie, odpowiadali, że musiało być okropnie, bo ludzie nie mieli kolorowych telewizorów i nie stać ich było na nowe dżinsy. Dlatego powinny powstawać filmy o Holocauście i dlatego powinny by takie konkursy.

22 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "BADAWCZA PRACA KONKURSOWA Autorzy: Piotr Szkoda Mateusz Tratkiewicz Hubert Kozłowski Pod opieką pani Joanny Przepiórkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google