Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria Oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria Oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl."— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria Oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl

2 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 2/45 Źródła Materiały dra Waldemara Karwowskiego, wykładowcy w poprzednich semestrach Ian Sommerville, Inżynieria Oprogramowania, WNT, Warszawa 2003 Stephen Few, Perceptual Edge www.perceptualedge.com Library

3 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 3/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

4 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 4/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

5 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 5/45 Wstęp Rodzaje interfejsów tekstowe graficzne Interfejsy tekstowe: systemy odziedziczone wybrane systemy profesjonalne Tu zajmiemy się i. graficznymi

6 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 6/45 Proces tworzenia interfejsu 1.Analiza czynności użytkownika 2.Prototyp – a tani i prosty, np. papierowy 3.Ocena z udziałem użytkowników 4.Jeśli trzeba, wróć do 2 5.Prototyp wykonywalny 6.Ocena z udziałem użytkowników 7.Jeśli trzeba, wróć do 5 8.Interfejs docelowy

7 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 7/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

8 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 8/45 Ograniczenia użytkowników ograniczona pamięć krótka błędy gdy dużo informacji błędy pod presją różne możliwości psychiczne zróżnicowana wiedza i doświadczenie różne możliwości intelektualne

9 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 9/45 Zasady Blisko użytkownika pojęcia ze świata użytkowników, nie programistów Spójność podobne operacje wykonywane w taki sam sposób o ile możliwe Minimum niespodzianek irytacja wynikiem nieoczekiwanych zdarzeń Możliwość wycofania wielopoziomowe wycofanie z błędów, nie od razu zauważonych potwierdzenie operacji nieodwracalnie destrukcyjnych Porady dla użytkownika konstruktywne, kontekstowe, minimalnie obciążające Rozróżnianie użytkowników stali, wprawni, profesjonalni, okazjonalni, niepełnosprawni

10 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 10/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

11 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 11/45 Dwa kierunki Użytkownik system: Interakcja System użytkownik: Prezentacja Rodzaje interakcji (rozumianej jw.) Działanie bezpośrednie – na obiektach Wybór z menu Wypełnianie formularza Język poleceń Język naturalny – pisany, mówiony Każda ma wady i zalety Różne obszary zastosowań

12 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 12/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

13 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 13/45 Prezentacja obiekty Dobra praktyka: Oddzielenie prezentacji od danych sprzeczna z programowaniem obiektowym jednak, struktury danych można prezentować na różne sposoby np. w różnych etapach, na różnych poziomach szczegółowości, różnym użytkownikom itp.

14 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 14/45 Model-View-Controller Podejście MVC (Model-View-Controller, Model-Widok-Koordynator) (Smalltalk, 1983) Stan koordynatora Metody koordynatora Stan widoku Metody widoku Stan modelu Metody modelu Użytkownik działania użytkownika modyfikacje modelu modyfikacje widoku zapytania i aktualizacje

15 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 15/45 Wiele sposobów interakcji Czynniki wyboru: Czy potrzeba dokładnej informacji, czy jakościowej, np. związki, relacje? Jak szybko zmienia się informacja? Czy użytkownik musi widzieć zmiany natychmiast? Czy użytkownik musi reagować na zmiany, czy tylko obserwować? Czy informacja jest tekstowa, numeryczna, graficzna?

16 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 16/45 Elementy graficzne Prezentacja tych samych danych na różne sposoby

17 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 17/45 Cywilizacja zegarów Trudno porównywać dane Nawet, jeśli forma jest podobna

18 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 18/45 Kilka uwag o prezentacji danych Słabo oceniamy kąty i powierzchnie

19 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 19/45 25% rynku

20 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 20/45 25% rynku: czy na pewno?

21 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 21/45 To samo jako wykres słupkowy

22 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 22/45 Mimo to spotykamy... Porównaj wskazania Trudne nawet, jeśli podobne w formie

23 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 23/45 Czemu nie tak:

24 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 24/45 Jeszcze trudniej

25 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 25/45 Rzeczywistość a złudzenia

26 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 26/45 To jeszcze nie wszystko

27 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 27/45 Można jeszcze gorzej

28 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 28/45 i gorzej

29 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 29/45 Pole

30 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 30/45 Pole: po co?

31 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 31/45 Porównaj powierzchnie Odpowiedzi: od 6 do 50 To jest 16

32 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 32/45 Prezentacje graficzne i porównania Raczej słupki, niż kąty Raczej kąty, niż powierzchnie Słupki równoległe, nie szeregowe Wartości liczone od prawdziwego zera Wyraźnie zaznaczone wartości krytyczne Wykresy jeśli ważna jest historia jeśli czas szybko płynie

33 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 33/45 Kolor Ogranicz liczbę kolorów, używaj ostrożnie spokojne, stonowane palety Zmiana koloru = zmiana stanu Korzystaj z kodów kolorów czerwony: dla kierowcy – niebezpieczeństwo dla chemika – wysoka temperatura dla fizyka – niska temperatura Korzystaj spójnie i rozsądnie Uważaj na związki między kolorami czerwony – niebieski Uważaj na ograniczenia różna jakość ekranów Uważaj na ograniczenia i wady wzroku daltonizm

34 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 34/45 System pomocy Dwa przypadki: HELP! potrzebuję pomocy! Help. potrzebuję informacji Przygotowany przez/wraz ze specjalistami w dziedzinie zastosowania oprogramowania Kontekstowy Uwzględniający doświadczenie i umiejętności użytkownika różne poziomy pomocy unikaj nieczytelnych kodów błędów unikaj niejednoznacznie oznaczonych sposobów reakcji (np. OK, NIE, zamknij, wyjdź, przyjmij zamiast akceptuj, cofnij) Styl pozytywny, nigdy negatywny daj wybór objaśnionych działań, wyjaśnij proces Nigdy złośliwość ani żartobliwość Uwzględniający kulturę kraju realnie, unikając naiwnych sądów tłumaczenie na miejscu a nie za granicą

35 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 35/45 Orientacja w systemie pomocy

36 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 36/45 Wpisywanie nazwiska pacjenta

37 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 37/45 Komunikaty błędu Zorientowany na system i na użytkownika

38 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 38/45 Dokumentacja użytkownika – Podręczniki Opis funkcjonalny b. krótko opis usług do decyzji: kupić? Podręcznik instalatora Przewodnik podstawowy minimalny opis normalnych działań wiele przykładów jak wycofać się po podstawowych pomyłkach Podręcznik opis usług opis ich wykorzystywania lista komunikatów o błędach, przyczyny i sposoby zaradcze Skrócona karta udogodnień – do szybkiego przypomnienia Podręcznik administratora pełny opis funkcjonalności opis sprzętu, konfiguracji,...

39 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 39/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

40 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 40/45 Szacowanie wartości interfejsu Ocena względem specyfikacji Łatwość uczenia Szybkość działania Solidność – odporność na błędy (fool proof) Zdolność do wycofania z błędów Zdolność do adaptacji

41 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 41/45 Sposoby oceny Monitorowanie – rejestracja użytkowania kamery, zapisy działań etnografia duży koszt Kwestionariusze klarowne pytania z oczywistymi odpowiedziami Prosta obserwacja + głośne myślenie Krótkie filmy Kod gromadzący informacje Testerzy-ochotnicy + uwzględnianie opinii

42 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 42/45 Podstawowe błędy Częste, nienaturalne przenoszenie wzroku Długie ruchy Zmiany operacji klawiatura/mysz Menu górne, dolne, boczne,... Zawiłe, długie menu Nienaturalne, nietypowe grupowanie funkcji Działanie wbrew przyzwyczajeniom Bogate zdobnictwo, przepych i ornamenty Mała odporność Zepsuć zawsze można

43 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 43/45 Plan Wstęp Zasady projektowania interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Prezentacja informacji Ocena interfejsu Podsumowanie

44 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 44/45 Podsumowanie Projektowanie skoncentrowane na użytkowniku pojęcia użytkownika, spójność i logika, ergonomia, udogodnienia, pomoc Naturalna interakcja, dobrana do zastosowania Prezentacja danych odpowiednia do celu informacje ilościowe, jakościowe Oszczędny, spójny kolor uwzględnione częste wady wzroku zgodność z kulturą miejsca Pomoc kontekstowa potrzebuję pomocy potrzebuję informacji nie podkreśla winy użytkownika, ale pomaga zaradzić Dokumentacja do wszystkich zastosowań Ocena ilościowa, względem specyfikacji

45 Inżynieria oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów 45/45 People are primarily interested in focusing on their tasks and not on operating the interface The computer becomes a "tool" in the best sense of the wordan extension of the user's body Ben Bederson and Ben Shneiderman, The Craft of Information Visualization, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA, 2003. Dziękuję


Pobierz ppt "Inżynieria Oprogramowania 7. Projektowanie interfejsów Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google