Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status wdrażania SEPA w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status wdrażania SEPA w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Status wdrażania SEPA w Polsce
Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy SEPA Dominika Duziak- Z-ca Koordynatora Krajowego SEPA Związek Banków Polskich VI Konferencja SEPA, 8 maja 2009 r. Warszawa

2 DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO
Dziś i jutro… DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO DZIŚ PLN SEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.) Euro SEPA

3 2008- 2012? Okres implementacji i stopniowej migracji
ZAKOŃCZENIE MIGRACJI NA SEPA Zakończenie migracji na SEPA Systemy transferu i rozrachunku płatności w PLN SEPA WPROWADZENIE EURO Systemy transferu i rozrachunku płatności w Euro SEPA Wspólne, paneuropejskie schematy płatności, zasady, procedury Efektywność kosztowa Migracja masy krytycznej jeszcze przed wejściem do euro- znaczne oszczędności dla systemu płatniczego i mniej pracy dla jego uczestników Konieczność utrzymywania różnych systemów równocześnie Koszty Złożone, zróżnicowane procedury Brak przejrzystości i pewności po stronie klientów

4 Dostępność banków polskich w SEPA
BIC Bank Name HSBCPLPWXXX HSBC BANK POLSKA S.A. DEUTPLPKXXX DEUTSCHE BANK PBC S.A. DEUTPLPXXXX DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. POLUPLPRXXX BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI S.A. in Warsaw (the Bank BPS S.A.) BIGBPLPWXXX BANK MILLENNIUM S.A. GOPZPLPWXXX Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Warszawa BPHKPLPKXXX BANK BPH SA BREXPLPWXXX BRE BANK S.A. CITIPLPXXXX BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA INGBPLPWXXX ING BANK SLASKI SA KRDBPLPWXXX KREDYT BANK S.A. NBPLPLPWXXX NATIONAL BANK OF POLAND MBREPLPWXXX MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA PKOPPLPWXXX BANK POLSKA KASA OPIEKI SA BPKOPLPWXXX POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ABNAPLPWXXX ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. PPABPLPKXXX FORTIS BANK POLSKA S.A. RCBWPLPWXXX RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WELAPLPWXXX WESTLB BANK POLSKA S.A. GBWCPLPPXXX GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. W POZNANIU 13 z 20 (+ 2 oddziały instytucji kredytowych) banków jest w pełni zgodnych z SCT Scheme Rulebook (odbiór + inicjacja płatności) ~50% „SEPA- Eligible Banks” 6 banków rozlicza się przez KIR S.A. Kolejne banki przygotowują się do przystąpienia do Systemu

5 Liczba transakcji SEPA (dane KIR S.A.)
Miesiąc transakcje wewnątrzsystemowe transakcje międzysystemowe transakcje razem liczba dni rozliczeniowych średnia dzienna liczba transakcji wysłane (kom. 43) zwrot wysłanych ( kom. 53 do 43) wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma ( ) (10/11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Styczeń * 23 917 1 506 2 452 613 Luty 107 7 039 32 21 198 132 28 508 21 1 358 Marzec 177 7 526 27 333 133 35 202 19 1 853 Kwiecień 256 11 632 50 32 083 143 44 165 22 2 008 Maj 207 11 771 52 32 455 138 44 625 2 125 Czerwiec 233 12 386 38 34 275 185 47 119 2 244 Lipiec 209 13 636 54 36 661 186 50 747 2 206 Sierpień 199 11 072 40 33 394 153 44 858 2 136 Wrzesień 13 048 46 40 306 183 53 792 2 445 Październik 479 17 078 75 48 846 252 66 733 2 901 Listopad 523 16 956 67 54 757 229 72 532 20 3 627 Grudzień 1 275 22 235 91 71 945 278 95 828 4 563 Styczeń 1 555 24 964 109 70 811 303 97 747 4 655 1 611 24 096 89 77 701 291 5 190 2 019 38 305 136 89 443 297 5 919 Suma:

6 SEPA w EuroELIXIR- Wolumen obrotów
Miesiąc obroty wewnątrzsystemowe (mln. euro) obroty międzysystemowe (mln. euro) obroty razem (mln. euro) liczba dni rozliczeniowych średnia dzienna wartość transakcji (mln. euro) wysłane (kom. 43) zwrot wysłanych (kom. 53 do 43) wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma ( ) (10/11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Styczeń * 0,37 0,00 9,03 8,32 17,73 4,43 Luty 2,24 67,44 0,23 84,90 0,18 154,99 21 7,38 Marzec 6,03 0,03 74,49 0,30 118,62 0,31 199,78 19 10,51 Kwiecień 7,88 99,11 0,62 143,02 0,49 251,11 22 11,41 Maj 5,03 138,00 0,01 0,33 150,52 0,89 294,78 14,04 Czerwiec 7,53 116,99 0,82 161,55 0,58 287,48 13,69 Lipiec 5,49 122,74 0,25 200,23 0,39 329,11 23 14,31 Sierpień 7,89 100,51 162,17 0,43 271,39 12,92 Wrzesień 7,95 127,14 185,15 0,35 320,88 14,59 Październik 22,50 168,34 0,28 211,67 0,80 403,60 17,55 Listopad 10,39 168,86 0,57 180,29 0,52 360,62 20 18,03 Grudzień 35,38 0,02 248,78 0,51 275,26 0,74 560,69 26,70 Styczeń 34,74 0,15 277,99 0,73 280,90 1,08 595,58 28,36 235,74 0,50 273,30 0,87 545,95 27,30 32,73 345,43 0,60 339,32 718,66 32,67 Obroty razem: 5312,35 mln euro

7 Podział na kraje Kraj transakcje międzysystemowe transakcje razem
wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 AUSTRIA 1 571 2 685 4 264 BELGIUM 1 474 5 573 7 056 BULGARIA 153 91 246 CYPRUS 53 260 313 CZECH REPUBLIC 1 002 471 1 475 DENMARK 487 1 642 2 134 ESTONIA 88 617 707 FINLAND 311 854 1 170 FRANCE 1 801 3 679 15 5 499 GERMANY 16 687 79 28 018 132 44 916 GIBRALTAR* GREECE 208 253 461 HUNGARY 279 555 834 ICELAND IRELAND 275 6 050 13 6 340 ITALY 4 086 17 1 956 12 6 071 LATVIA 163 645 810 LIECHTENSTEIN 25 LITHUANIA 428 1 653 2 090 LUXEMBOURG 65 1 145 1 213 MALTA 11 38 49 MARTINIQUE NETHERLANDS 2 403 19 979 32 22 420 NORWAY 75 1 326 1 409 POLAND 2 712 2 452 5 173 PORTUGAL 155 419 579 ROMANIA 154 121 276 SLOVAKIA 560 1 704 2 275 SLOVENIA 115 85 201 SPAIN 1 394 3 312 4 723 SWEDEN 379 2 149 2 533 SWITZERLAND 244 889 1 136 UNITED KINGDOM 959 806 1 779 RAZEM 38 305 136 89 443 297 Podział na kraje

8 Polecenie Zapłaty SEPA
NASO PL otwiera możliwość przystępowania do SDD Scheme od kwietnia 2009 r. Możliwość składania aplikacji do Systemu do System Podstawowy i System Biznesowy startują 2 listopada 2009

9 Polecenie Zapłaty SEPA
1 bank planuje przystąpić do Systemu SDD z dniem jego uruchomienia Decyzje Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Stanowisko Grupy ds. Polecenia Zapłaty SEPA (w ramach SEPA PL) „Wdrażanie SDD nie jest w tym momencie priorytetem i skoncentrować się należy na stopniowym dostosowywaniu krajowego polecenia zapłaty do zasad paneuropejskich, przede wszystkim w zakresie: Pełnej elektronizacji zgód, Innych usprawnień instrumentu, Promocji PZ na polskim rynku.”

10 Rozporządzenie 2560/2001- Nowelizacja
Objęcie zakresem polecenia zapłaty w EUR- SDD Multilateral Balancing Payment EUR do MIF w transakcjach krajowych polecenia zapłaty- do Reachability: PSP oferujący PZ w EUR- do 2010 r. PSP w krajach spoza strefy euro- transakcje w EUR do 1 listopada 2014 Jeżeli euro zostanie wprowadzone przed rok od wstąpienia do strefy euro

11 Tempo migracji na mikroprocesor
Dane: NBP

12 Migracja na EMV Dane: NBP

13 SECA- Single Euro Cash Area w kraju spoza strefy euro
Wg. szacunków banków i firm CIT, przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty zajmują min. 3 lata, co oznacza- wobec informacji podawanych przez Rząd o przypuszczalnej dacie że należy już zintensyfikować wysiłki. Z punktu widzenia sektora bankowego, kluczowym zagadnieniem jest: zakres zadań, które realizować będzie NBP w związku z wymianą złotego na euro, polityka cenowa NBP dot. usług związanych z obrotem gotówkowym, kształt infrastruktury NBP (czy liczba oddziałów NBP zostanie zmniejszona, czy przeciwnie- zwiększona) możliwość utworzenia/ kierunek działań centrów gotówkowych, wizja obrotu gotówkowego na 5-7 lat. Komisja ds. Wprowadzenia Euro przy NBP

14 Rewizja Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA
Daty końcowe migracji na instrumenty SEPA wraz oceną wpływu Polecenie Zapłaty SEPA oraz MBP Karty Kanały e&m EBPP/ e-Invoicing Komunikacja

15 Struktura SEPA PL SEPA FORUM POLSKA EPC Forum SEPA Managerów
ZARZĄD ZBP SEKRETARIAT SEPA PL Komitet ds. Systemu Płatniczego Rada Bankowości Elektronicznej Grupa ds. Polecenia Przelewu Grupa ds. Polecenia Zapłaty Grupa ds. Kart Grupa ds. Gotówki Grupa ds. Infrastruktury NBP Rada ds. Systemu Płatniczego Ministerstwo Finansów Rada Wydawców Kart Bankowych Komitet Agentów Rozliczeniowych Przedstawiciele konsumentów i użytkowników SEPA FORUM POLSKA EPC PKUSWIFT Struktura SEPA PL Forum SEPA Managerów

16 Data końcowa migracji na instrumenty SEPA
KTO i JAK ustali datę końcową? Banki- Asocjacje- EPC- samoregulacja Administracja UE- regulacja Definicja daty końcowej i jej znaczenie? Zróżnicowanie na poszczególne instrumenty, czy 1 data wspólna? Zróżnicowanie na strefę euro i kraje spoza, czy 1 data wspólna?

17 Rekomendacja EPC Datą końcową migracji na instrumenty SEPA jest data, w której instrumenty służące do wysyłania i odbioru płatności w euro, oparte o obecne krajowe schematy odpowiadające SCT przestaną być dostępne dla klientów w ramach SEPA. Dotyczy to również transakcji ON US (Bank Zleceniodawcy= Bank Beneficjenta) Niektóre niszowe instrumenty (poniżej 10% wolumenu) mogą pozostać niezmigrowane. Definicja nie dotyczy płatności w euro, które nie są odpowiednikami SCT, takich jak indywidualne płatności via TARGET2, EBA EURO1 itp. Gdy państwo spoza strefy euro przyjmuje euro, może samo ustanowić datę końcową dla siebie w ciągu 5 lat od daty przyjęcia euro.

18 Bez regulacji… - Brak spójności, jednolitego podejścia - Brak pewności dla wszystkich stron

19 Harmonogram SEPA dla Polski
2008 Start SCT Scheme Start okresu adaptacji do SCF 2009 listopad- PSD/ SDD Ukończenie prac standaryzacyjnych w obszarze kart PL: prace nad PZ 2010 Zakończenie okresu przejściowego dla kart Masa krytyczna SCT? PL: przystępowanie do SDD 2012? PL: Wprowadzenie euro w Polsce? EU: Data końcowa migracji? PL: Większość przelewów w EUR- SEPA Infrastruktura dla kart 100% EMV, karty wydawane i w obrocie 100% EMV 2014 Data końcowa migracji na SCT

20 Kampania SEPA 2009 Zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych
Banki klienci Przygotowania do Polskiej Prezydencji w Radzie UE- działania skierowane do sektora publicznego

21 Z punktu widzenia klienta
Zbyt mało informacji przekazywanych bezpośrednio przez bank klientowi/ informacja niezrozumiała Edukacja pracowników placówek i infolinii Główna zaleta- cena

22 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Status wdrażania SEPA w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google