Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)"— Zapis prezentacji:

1

2 DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)

3 Systemy transferu i rozrachunku płatności w Euro Systemy transferu i rozrachunku płatności w PLN SEPA Konieczność utrzymywania różnych systemów równocześnie Koszty Złożone, zróżnicowane procedury Brak przejrzystości i pewności po stronie klientów Wspólne, paneuropejskie schematy płatności, zasady, procedury Efektywność kosztowa Migracja masy krytycznej jeszcze przed wejściem do euro- znaczne oszczędności dla systemu płatniczego i mniej pracy dla jego uczestników ZAKOŃCZENIE MIGRACJI NA SEPA WPROWADZENIE EURO ? Okres implementacji i stopniowej migracji Zakończenie migracji na SEPA

4 BICBank Name HSBCPLPWXXXHSBC BANK POLSKA S.A. DEUTPLPKXXXDEUTSCHE BANK PBC S.A. DEUTPLPXXXXDEUTSCHE BANK POLSKA S.A. POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI S.A. in Warsaw (the Bank BPS S.A.) BIGBPLPWXXXBANK MILLENNIUM S.A. GOPZPLPWXXXBank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Warszawa BPHKPLPKXXXBANK BPH SA BREXPLPWXXXBRE BANK S.A. CITIPLPXXXXBANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA INGBPLPWXXXING BANK SLASKI SA KRDBPLPWXXXKREDYT BANK S.A. NBPLPLPWXXXNATIONAL BANK OF POLAND MBREPLPWXXXMAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA PKOPPLPWXXXBANK POLSKA KASA OPIEKI SA BPKOPLPWXXXPOWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ABNAPLPWXXXABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. PPABPLPKXXXFORTIS BANK POLSKA S.A. RCBWPLPWXXXRAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WELAPLPWXXXWESTLB BANK POLSKA S.A. GBWCPLPPXXXGOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. W POZNANIU 13 z 20 (+ 2 oddziały instytucji kredytowych) banków jest w pełni zgodnych z SCT Scheme Rulebook (odbiór + inicjacja płatności) ~50% SEPA- Eligible Banks 6 banków rozlicza się przez KIR S.A. Kolejne banki przygotowują się do przystąpienia do Systemu

5 Miesiąc transakcje wewnątrzsystemowe transakcje międzysystemowe transakcje razem liczba dni rozliczeni owych średnia dzienna liczba transakcji wysłane (kom. 43) zwrot wysłanyc h ( kom. 53 do 43) wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma ( ) (10/11) Styczeń * Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Suma:

6 Miesiąc obroty wewnątrzsystemowe (mln. euro) obroty międzysystemowe (mln. euro) obroty razem (mln. euro) liczba dni rozliczeniow ych średnia dzienna wartość transakcji (mln. euro) wysłane (kom. 43) zwrot wysłanych (kom. 53 do 43) wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma ( ) (10/11) Styczeń *0,370,009,030,00 8,320,00 17,7344,43 Luty2,240,0067,440,000,2384,900,180,00154,99217,38 Marzec6,030,0374,490,000,30118,620,310,00199,781910,51 Kwiecień7,880,0099,110,000,62143,020,490,00251,112211,41 Maj5,030,00138,000,010,33150,520,890,00294,782114,04 Czerwiec7,530,00116,990,000,82161,550,580,00287,482113,69 Lipiec5,490,00122,740,000,25200,230,390,00329,112314,31 Sierpień7,890,00100,510,000,39162,170,430,00271,392112,92 Wrzesień7,950,00127,140,000,30185,150,350,00320,882214,59 Październik22,500,00168,340,010,28211,670,800,00403,602317,55 Listopad10,390,00168,860,000,57180,290,520,00360,622018,03 Grudzień35,380,02248,780,000,51275,260,740,00560,692126,70 Styczeń34,740,15277,990,000,73280,901,080,00595,582128,36 Luty35,380,15235,740,000,50273,300,870,00545,952027,30 Marzec32,730,01345,430,000,60339,320,570,00718,662232,67 Obroty razem: 5312,35 mln euro

7 Kraj transakcje międzysystemowetransakcje razem wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma ( ) AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GIBRALTAR* GREECE HUNGARY ICELAND IRELAND ITALY LATVIA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA MARTINIQUE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM RAZEM

8 NASO PL otwiera możliwość przystępowania do SDD Scheme od kwietnia 2009 r. Możliwość składania aplikacji do Systemu do System Podstawowy i System Biznesowy startują 2 listopada 2009

9 1 bank planuje przystąpić do Systemu SDD z dniem jego uruchomienia Decyzje Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Stanowisko Grupy ds. Polecenia Zapłaty SEPA (w ramach SEPA PL) Wdrażanie SDD nie jest w tym momencie priorytetem i skoncentrować się należy na stopniowym dostosowywaniu krajowego polecenia zapłaty do zasad paneuropejskich, przede wszystkim w zakresie: – Pełnej elektronizacji zgód, – Innych usprawnień instrumentu, – Promocji PZ na polskim rynku.

10 Objęcie zakresem polecenia zapłaty w EUR- SDD Multilateral Balancing Payment EUR do MIF w transakcjach krajowych polecenia zapłaty- do Reachability: – PSP oferujący PZ w EUR- do 2010 r. – PSP w krajach spoza strefy euro- transakcje w EUR do 1 listopada 2014 – Jeżeli euro zostanie wprowadzone przed rok od wstąpienia do strefy euro

11 Dane: NBP

12

13 Wg. szacunków banków i firm CIT, przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty zajmują min. 3 lata, co oznacza- wobec informacji podawanych przez Rząd o przypuszczalnej dacie że należy już zintensyfikować wysiłki. Z punktu widzenia sektora bankowego, kluczowym zagadnieniem jest: – zakres zadań, które realizować będzie NBP w związku z wymianą złotego na euro, – polityka cenowa NBP dot. usług związanych z obrotem gotówkowym, – kształt infrastruktury NBP (czy liczba oddziałów NBP zostanie zmniejszona, czy przeciwnie- zwiększona) – możliwość utworzenia/ kierunek działań centrów gotówkowych, – wizja obrotu gotówkowego na 5-7 lat. Komisja ds. Wprowadzenia Euro przy NBP

14 Daty końcowe migracji na instrumenty SEPA wraz oceną wpływu Polecenie Zapłaty SEPA oraz MBP Karty Kanały e&m EBPP/ e-Invoicing Komunikacja

15 ZARZĄD ZBP SEKRETARIAT SEPA PL SEKRETARIAT Komitet ds. Systemu Płatniczego Rada Bankowości Elektronicznej Grupa ds. Polecenia Przelewu Grupa ds. Polecenia Zapłaty Grupa ds. Kart Grupa ds. Gotówki Grupa ds. Infrastruktur y NBP Rada ds. Systemu Płatniczego NBP Rada ds. Systemu Płatniczego Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Rada Wydawców Kart Bankowych Komitet Agentów Rozliczeniowych Przedstawiciele konsumentów i użytkowników SEPA FORUM FORUMPOLSKASEPA POLSKA EPCEPC PKUSWIFT Forum SEPA Managerów

16 KTO i JAK ustali datę końcową? – Banki- Asocjacje- EPC- samoregulacja – Administracja UE- regulacja Definicja daty końcowej i jej znaczenie? Zróżnicowanie na poszczególne instrumenty, czy 1 data wspólna? Zróżnicowanie na strefę euro i kraje spoza, czy 1 data wspólna?

17 Datą końcową migracji na instrumenty SEPA jest data, w której instrumenty służące do wysyłania i odbioru płatności w euro, oparte o obecne krajowe schematy odpowiadające SCT przestaną być dostępne dla klientów w ramach SEPA. Dotyczy to również transakcji ON US (Bank Zleceniodawcy= Bank Beneficjenta) Niektóre niszowe instrumenty (poniżej 10% wolumenu) mogą pozostać niezmigrowane. Definicja nie dotyczy płatności w euro, które nie są odpowiednikami SCT, takich jak indywidualne płatności via TARGET2, EBA EURO1 itp. Gdy państwo spoza strefy euro przyjmuje euro, może samo ustanowić datę końcową dla siebie w ciągu 5 lat od daty przyjęcia euro.

18 - Brak spójności, jednolitego podejścia - Brak pewności dla wszystkich stron

19 2008 Start SCT Scheme Start okresu adaptacji do SCF 2009 listopad- PSD/ SDD Ukończenie prac standaryzacyjnych w obszarze kart PL: prace nad PZ 2010 Zakończenie okresu przejściowego dla kart Masa krytyczna SCT? PL: przystępowanie do SDD 2012? PL: Wprowadzenie euro w Polsce? EU: Data końcowa migracji? PL: Większość przelewów w EUR- SEPA Infrastruktura dla kart 100% EMV, karty wydawane i w obrocie 100% EMV 2014 Data końcowa migracji na SCT

20 Zestaw materiałów informacyjno- edukacyjnych – Banki – klienci Przygotowania do Polskiej Prezydencji w Radzie UE- działania skierowane do sektora publicznego

21 Zbyt mało informacji przekazywanych bezpośrednio przez bank klientowi/ informacja niezrozumiała Edukacja pracowników placówek i infolinii Edukacja pracowników placówek i infolinii Główna zaleta- cena

22


Pobierz ppt "DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google