Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)"— Zapis prezentacji:

1

2 DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)

3 Systemy transferu i rozrachunku płatności w Euro Systemy transferu i rozrachunku płatności w PLN SEPA Konieczność utrzymywania różnych systemów równocześnie Koszty Złożone, zróżnicowane procedury Brak przejrzystości i pewności po stronie klientów Wspólne, paneuropejskie schematy płatności, zasady, procedury Efektywność kosztowa Migracja masy krytycznej jeszcze przed wejściem do euro- znaczne oszczędności dla systemu płatniczego i mniej pracy dla jego uczestników ZAKOŃCZENIE MIGRACJI NA SEPA WPROWADZENIE EURO 2008- 2012? Okres implementacji i stopniowej migracji Zakończenie migracji na SEPA

4 BICBank Name HSBCPLPWXXXHSBC BANK POLSKA S.A. DEUTPLPKXXXDEUTSCHE BANK PBC S.A. DEUTPLPXXXXDEUTSCHE BANK POLSKA S.A. POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI S.A. in Warsaw (the Bank BPS S.A.) BIGBPLPWXXXBANK MILLENNIUM S.A. GOPZPLPWXXXBank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Warszawa BPHKPLPKXXXBANK BPH SA BREXPLPWXXXBRE BANK S.A. CITIPLPXXXXBANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA INGBPLPWXXXING BANK SLASKI SA KRDBPLPWXXXKREDYT BANK S.A. NBPLPLPWXXXNATIONAL BANK OF POLAND MBREPLPWXXXMAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA PKOPPLPWXXXBANK POLSKA KASA OPIEKI SA BPKOPLPWXXXPOWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ABNAPLPWXXXABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. PPABPLPKXXXFORTIS BANK POLSKA S.A. RCBWPLPWXXXRAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WELAPLPWXXXWESTLB BANK POLSKA S.A. GBWCPLPPXXXGOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. W POZNANIU 13 z 20 (+ 2 oddziały instytucji kredytowych) banków jest w pełni zgodnych z SCT Scheme Rulebook (odbiór + inicjacja płatności) ~50% SEPA- Eligible Banks 6 banków rozlicza się przez KIR S.A. Kolejne banki przygotowują się do przystąpienia do Systemu

5 Miesiąc transakcje wewnątrzsystemowe transakcje międzysystemowe transakcje razem liczba dni rozliczeni owych średnia dzienna liczba transakcji wysłane (kom. 43) zwrot wysłanyc h ( kom. 53 do 43) wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma (2+3+4+5+6 +7+8+9) (10/11) 123456789101112 Styczeń * 2309170 01 506 60 2 4524613 Luty 10707 0390 3221 198 1320 28 508211 358 Marzec 17717 5260 3227 333 1330 35 202191 853 Kwiecień 256011 6321 5032 083 1430 44 165222 008 Maj 207011 7712 5232 455 1380 44 625212 125 Czerwiec 233112 3861 3834 275 1850 47 119212 244 Lipiec 209113 6360 5436 661 1860 50 747232 206 Sierpień 199011 0720 4033 394 1530 44 858212 136 Wrzesień 209013 0480 4640 306 1830 53 792222 445 Październik 479117 0782 7548 846 2520 66 733232 901 Listopad 523016 9560 6754 757 2290 72 532203 627 Grudzień 1 275422 2350 9171 945 2780 95 828214 563 Styczeń 1 555524 9640 10970 811 3030 97 747214 655 Luty 1 611624 0960 8977 701 2910 103 794205 190 Marzec2 019838 305013689 4432970130 208225 919 Suma: 918 310

6 Miesiąc obroty wewnątrzsystemowe (mln. euro) obroty międzysystemowe (mln. euro) obroty razem (mln. euro) liczba dni rozliczeniow ych średnia dzienna wartość transakcji (mln. euro) wysłane (kom. 43) zwrot wysłanych (kom. 53 do 43) wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma (2+3+4+5+6+7+8+ 9) (10/11) 123456789101110 Styczeń *0,370,009,030,00 8,320,00 17,7344,43 Luty2,240,0067,440,000,2384,900,180,00154,99217,38 Marzec6,030,0374,490,000,30118,620,310,00199,781910,51 Kwiecień7,880,0099,110,000,62143,020,490,00251,112211,41 Maj5,030,00138,000,010,33150,520,890,00294,782114,04 Czerwiec7,530,00116,990,000,82161,550,580,00287,482113,69 Lipiec5,490,00122,740,000,25200,230,390,00329,112314,31 Sierpień7,890,00100,510,000,39162,170,430,00271,392112,92 Wrzesień7,950,00127,140,000,30185,150,350,00320,882214,59 Październik22,500,00168,340,010,28211,670,800,00403,602317,55 Listopad10,390,00168,860,000,57180,290,520,00360,622018,03 Grudzień35,380,02248,780,000,51275,260,740,00560,692126,70 Styczeń34,740,15277,990,000,73280,901,080,00595,582128,36 Luty35,380,15235,740,000,50273,300,870,00545,952027,30 Marzec32,730,01345,430,000,60339,320,570,00718,662232,67 Obroty razem: 5312,35 mln euro

7 Kraj transakcje międzysystemowetransakcje razem wysłane (kom. 41) odrzucenie wysł. przez STEP 2 (kom 48 do 41) zwrot wysł. ze STEP 2 (kom 52 do 41) otrzymane (kom. 42) zwrot otrzym.do STEP 2 (kom 51 do 42) odrzucenie zwrotu otrz. przez STEP 2 (kom 58 do 51) suma (2+3+4+5+6+7) 12345678 AUSTRIA1 571 02 6858 4 264 BELGIUM1 474 25 5737 7 056 BULGARIA153 2910 246 CYPRUS53 02600 313 CZECH REPUBLIC1 002 04712 1 475 DENMARK487 11 6424 2 134 ESTONIA88 16171 707 FINLAND311 18544 1 170 FRANCE1 801 43 67915 5 499 GERMANY16 687 7928 018132 44 916 GIBRALTAR*0 030 3 GREECE208 02530 461 HUNGARY279 05550 834 ICELAND0 000 0 IRELAND275 26 05013 6 340 ITALY4 086 171 95612 6 071 LATVIA163 06452 810 LIECHTENSTEIN13 0120 25 LITHUANIA428 21 6537 2 090 LUXEMBOURG65 01 1453 1 213 MALTA11 0380 49 MARTINIQUE0 010 1 NETHERLANDS2 403 619 97932 22 420 NORWAY75 01 3268 1 409 POLAND 2 712 3 2 452 6 5 173 PORTUGAL155 04195 579 ROMANIA154 01211 276 SLOVAKIA560 31 7048 2 275 SLOVENIA115 1850 201 SPAIN1 394 43 31213 4 723 SWEDEN379 02 1495 2 533 SWITZERLAND244 18892 1 136 UNITED KINGDOM959 78067 1 779 RAZEM38 305013689 4432970128 181

8 NASO PL otwiera możliwość przystępowania do SDD Scheme od kwietnia 2009 r. Możliwość składania aplikacji do Systemu do 4.09.2009 System Podstawowy i System Biznesowy startują 2 listopada 2009

9 1 bank planuje przystąpić do Systemu SDD z dniem jego uruchomienia Decyzje Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Stanowisko Grupy ds. Polecenia Zapłaty SEPA (w ramach SEPA PL) Wdrażanie SDD nie jest w tym momencie priorytetem i skoncentrować się należy na stopniowym dostosowywaniu krajowego polecenia zapłaty do zasad paneuropejskich, przede wszystkim w zakresie: – Pełnej elektronizacji zgód, – Innych usprawnień instrumentu, – Promocji PZ na polskim rynku.

10 Objęcie zakresem polecenia zapłaty w EUR- SDD Multilateral Balancing Payment- 0.088 EUR do 1.09.2012 MIF w transakcjach krajowych polecenia zapłaty- do 1.09.2009 Reachability: – PSP oferujący PZ w EUR- do 2010 r. – PSP w krajach spoza strefy euro- transakcje w EUR do 1 listopada 2014 – Jeżeli euro zostanie wprowadzone przed 1.09.2013- 1 rok od wstąpienia do strefy euro

11 Dane: NBP

12

13 Wg. szacunków banków i firm CIT, przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty zajmują min. 3 lata, co oznacza- wobec informacji podawanych przez Rząd o przypuszczalnej dacie 2012-2013- że należy już zintensyfikować wysiłki. Z punktu widzenia sektora bankowego, kluczowym zagadnieniem jest: – zakres zadań, które realizować będzie NBP w związku z wymianą złotego na euro, – polityka cenowa NBP dot. usług związanych z obrotem gotówkowym, – kształt infrastruktury NBP (czy liczba oddziałów NBP zostanie zmniejszona, czy przeciwnie- zwiększona) – możliwość utworzenia/ kierunek działań centrów gotówkowych, – wizja obrotu gotówkowego na 5-7 lat. Komisja ds. Wprowadzenia Euro przy NBP

14 Daty końcowe migracji na instrumenty SEPA wraz oceną wpływu Polecenie Zapłaty SEPA oraz MBP Karty Kanały e&m EBPP/ e-Invoicing Komunikacja

15 ZARZĄD ZBP SEKRETARIAT SEPA PL SEKRETARIAT Komitet ds. Systemu Płatniczego Rada Bankowości Elektronicznej Grupa ds. Polecenia Przelewu Grupa ds. Polecenia Zapłaty Grupa ds. Kart Grupa ds. Gotówki Grupa ds. Infrastruktur y NBP - - - - - - - - - - - - - - - Rada ds. Systemu Płatniczego NBP - - - - - - - - - - - - - - - Rada ds. Systemu Płatniczego Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Rada Wydawców Kart Bankowych Komitet Agentów Rozliczeniowych Przedstawiciele konsumentów i użytkowników SEPA FORUM FORUMPOLSKASEPA POLSKA EPCEPC PKUSWIFT Forum SEPA Managerów

16 KTO i JAK ustali datę końcową? – Banki- Asocjacje- EPC- samoregulacja – Administracja UE- regulacja Definicja daty końcowej i jej znaczenie? Zróżnicowanie na poszczególne instrumenty, czy 1 data wspólna? Zróżnicowanie na strefę euro i kraje spoza, czy 1 data wspólna?

17 Datą końcową migracji na instrumenty SEPA jest data, w której instrumenty służące do wysyłania i odbioru płatności w euro, oparte o obecne krajowe schematy odpowiadające SCT przestaną być dostępne dla klientów w ramach SEPA. Dotyczy to również transakcji ON US (Bank Zleceniodawcy= Bank Beneficjenta) Niektóre niszowe instrumenty (poniżej 10% wolumenu) mogą pozostać niezmigrowane. Definicja nie dotyczy płatności w euro, które nie są odpowiednikami SCT, takich jak indywidualne płatności via TARGET2, EBA EURO1 itp. Gdy państwo spoza strefy euro przyjmuje euro, może samo ustanowić datę końcową dla siebie w ciągu 5 lat od daty przyjęcia euro.

18 - Brak spójności, jednolitego podejścia - Brak pewności dla wszystkich stron

19 2008 Start SCT Scheme Start okresu adaptacji do SCF 2009 listopad- PSD/ SDD Ukończenie prac standaryzacyjnych w obszarze kart PL: prace nad PZ 2010 Zakończenie okresu przejściowego dla kart Masa krytyczna SCT? PL: przystępowanie do SDD 2012? PL: Wprowadzenie euro w Polsce? EU: Data końcowa migracji? PL: Większość przelewów w EUR- SEPA Infrastruktura dla kart 100% EMV, karty wydawane i w obrocie 100% EMV 2014 Data końcowa migracji na SCT

20 Zestaw materiałów informacyjno- edukacyjnych – Banki – klienci Przygotowania do Polskiej Prezydencji w Radzie UE- działania skierowane do sektora publicznego

21 Zbyt mało informacji przekazywanych bezpośrednio przez bank klientowi/ informacja niezrozumiała Edukacja pracowników placówek i infolinii Edukacja pracowników placówek i infolinii Główna zaleta- cena

22


Pobierz ppt "DZIŚ DOCELOWO PO WPROWADZENIU EURO PLN EuroSEPA Inne płatności w euro (instrumenty niszowe, TARGET2 itp.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google