Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

4 Po 1970 roku Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) - zmiany w uwarunkowaniach życia oraz - ryzyko błędów prognostyczno- adaptacyjnych

5

6 o o

7 Konieczność antycypatywności, czyli : przewidywania zmian w uwarunkowaniach życia i wyprzedzającej je adaptacji, w tym wyprzedzającego eliminowania prognozowanych zagrożeń

8 Zmiany klimatyczne są od sposobu gospodarowania : - zależne, oraz - niezależne.

9 Wybrane konsekwencje zmian klimatycznych: 1 – anomalie pogodowe (huragany, susze); 2 – obniżanie wód gruntowych; 3 – wzrost poziomu oceanów; 4 – migracje; 5 – wojny.

10 Konieczność ekonomiki trwałego rozwoju (sustainable development economy) jako istotnego czynnika: 1 - ograniczania zakresu zmian zależnych, oraz 3 - gromadzenia zasobów finansowych dla adaptacji do zmian niezależnych

11 Antykryzysowe zalecenia Benedykta XVI : 1 - odczuwa się (…) pilną potrzebę reformy (…) międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej. (CiV p. 67); 2 - tworzyć ekonomię społeczną, która będzie kierowała funkcjonowaniem rynku tak, by było to z korzyścią dla dobra wspólnego (CA p. 52);

12 (Benedykta XVI zalecenia, cd) 3 - cały system finansowy powinien mieć na celu wspieranie prawdziwego rozwoju (całego człowieka i wszystkich ludzi) (CiV p.p. 7, 65); 4 - istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej (…) dla zarządzania ekonomią światową..

13 EU SDS 2006 Backcasting (wizja, ograniczenia, etapowa realizacja, ocena) 50 – letnia Strategia Trwałego Rozwoju UE (podobnie Nitin Desai, Johannesburg 02)

14 ZASADA GENERALNA: DOZWOLONE TO WSZYSTKO, CO NIE POWODUJE BEZWZGLĘDNEGO DEGRADOWANIA ŚRODOWISKA (SPOŁECZNO- PRZYRODNICZEGO)

15 Docelowy system ekonomiczny, w tym finansowy, powinien stymulować na dobro wspólne (wszystkich ludzi) nakierowaną poznawczo-innowacyjną aktywność twórczą, poprzez:

16 1 – stosunki podziału efektów społecznego procesu pracy według ekospołecznej użyteczności jej podmiotów;

17 2 – odejście w polityce finansowej od paradygmatu inflacyjnego na rzecz deflacyjnego;

18 3 – powierzenie bankom zadania stymulowania ekospołecznie użytecznego postępu naukowo- technicznego;

19 4 – politykę podatkową (a) ograniczającą wytwórczość degradującą środowisko, (b) preferującą obniżanie kosztu jednostkowego stosowania techniki;

20 5 – gromadzenie rezerw zasobów finansowych, materialnych i intelektualnych na wszelki wypadek;

21 6 – system informacyjny umożliwiający: (a) – monitoring dynamiczny, czyli prognozowanie konsekwencji polityki i innych zmian w uwarunkowaniach życia; (b) - wyznaczanie kompleksowych (w tym społecznych i przyrodniczych, rozległych w czasie i przestrzeni) korzyści i kosztów działalności gospodarczej;

22 W efekcie: 1 - zaoszczędzone pieniądze będą przekazywane na procent do banków i wykorzystywane do kredytowania ekospołecznie użytecznego (w tym dalekosiężnego) postępu naukowo-technicznego;

23 2 – konsumpcja sprawnościowa (w miejsce zbędnej) – zakup wyrobów (także w ramach inwestycji, np. mieszkaniowych) nowej generacji, przynoszących realne korzyści konsumentowi i środowisku.

24 3 – gromadzenie środków m.in. finansowych na zgodną z prognozowanymi zmianami klimatycznymi przebudowę infrastruktury i inne działania adaptacyjne;

25 4 – wspomaganie społeczności zagrożonych, na przykład podnoszeniem poziomu oceanów, obniżaniem poziomu wód gruntowych, nadmierną temperaturą;

26 5 – tworzenie przesłanek życia także w przypadku przyszłościowego oziębienia klimatu.

27 Konieczność struktur państwowych, UE i ONZ zdolnych do realizowania dalekosiężnej strategii trwałego rozwoju światowej społeczności, w tym życia w warunkach zmian klimatycznych..

28 Dziękuję za uwagę

29

30

31


Pobierz ppt "EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google