Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl http://www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl

3 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

4 Po 1970 roku Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) - zmiany w uwarunkowaniach życia oraz - ryzyko błędów prognostyczno- adaptacyjnych

5

6 o o

7 Konieczność antycypatywności, czyli : przewidywania zmian w uwarunkowaniach życia i wyprzedzającej je adaptacji, w tym wyprzedzającego eliminowania prognozowanych zagrożeń

8 Zmiany klimatyczne są od sposobu gospodarowania : - zależne, oraz - niezależne.

9 Wybrane konsekwencje zmian klimatycznych: 1 – anomalie pogodowe (huragany, susze); 2 – obniżanie wód gruntowych; 3 – wzrost poziomu oceanów; 4 – migracje; 5 – wojny.

10 Konieczność ekonomiki trwałego rozwoju (sustainable development economy) jako istotnego czynnika: 1 - ograniczania zakresu zmian zależnych, oraz 3 - gromadzenia zasobów finansowych dla adaptacji do zmian niezależnych

11 Antykryzysowe zalecenia Benedykta XVI : 1 - odczuwa się (…) pilną potrzebę reformy (…) międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej. (CiV p. 67); 2 - tworzyć ekonomię społeczną, która będzie kierowała funkcjonowaniem rynku tak, by było to z korzyścią dla dobra wspólnego (CA p. 52);

12 (Benedykta XVI zalecenia, cd) 3 - cały system finansowy powinien mieć na celu wspieranie prawdziwego rozwoju (całego człowieka i wszystkich ludzi) (CiV p.p. 7, 65); 4 - istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej (…) dla zarządzania ekonomią światową..

13 EU SDS 2006 Backcasting (wizja, ograniczenia, etapowa realizacja, ocena) 50 – letnia Strategia Trwałego Rozwoju UE (podobnie Nitin Desai, Johannesburg 02)

14 ZASADA GENERALNA: DOZWOLONE TO WSZYSTKO, CO NIE POWODUJE BEZWZGLĘDNEGO DEGRADOWANIA ŚRODOWISKA (SPOŁECZNO- PRZYRODNICZEGO)

15 Docelowy system ekonomiczny, w tym finansowy, powinien stymulować na dobro wspólne (wszystkich ludzi) nakierowaną poznawczo-innowacyjną aktywność twórczą, poprzez:

16 1 – stosunki podziału efektów społecznego procesu pracy według ekospołecznej użyteczności jej podmiotów;

17 2 – odejście w polityce finansowej od paradygmatu inflacyjnego na rzecz deflacyjnego;

18 3 – powierzenie bankom zadania stymulowania ekospołecznie użytecznego postępu naukowo- technicznego;

19 4 – politykę podatkową (a) ograniczającą wytwórczość degradującą środowisko, (b) preferującą obniżanie kosztu jednostkowego stosowania techniki;

20 5 – gromadzenie rezerw zasobów finansowych, materialnych i intelektualnych na wszelki wypadek;

21 6 – system informacyjny umożliwiający: (a) – monitoring dynamiczny, czyli prognozowanie konsekwencji polityki i innych zmian w uwarunkowaniach życia; (b) - wyznaczanie kompleksowych (w tym społecznych i przyrodniczych, rozległych w czasie i przestrzeni) korzyści i kosztów działalności gospodarczej;

22 W efekcie: 1 - zaoszczędzone pieniądze będą przekazywane na procent do banków i wykorzystywane do kredytowania ekospołecznie użytecznego (w tym dalekosiężnego) postępu naukowo-technicznego;

23 2 – konsumpcja sprawnościowa (w miejsce zbędnej) – zakup wyrobów (także w ramach inwestycji, np. mieszkaniowych) nowej generacji, przynoszących realne korzyści konsumentowi i środowisku.

24 3 – gromadzenie środków m.in. finansowych na zgodną z prognozowanymi zmianami klimatycznymi przebudowę infrastruktury i inne działania adaptacyjne;

25 4 – wspomaganie społeczności zagrożonych, na przykład podnoszeniem poziomu oceanów, obniżaniem poziomu wód gruntowych, nadmierną temperaturą;

26 5 – tworzenie przesłanek życia także w przypadku przyszłościowego oziębienia klimatu.

27 Konieczność struktur państwowych, UE i ONZ zdolnych do realizowania dalekosiężnej strategii trwałego rozwoju światowej społeczności, w tym życia w warunkach zmian klimatycznych..

28 Dziękuję za uwagę http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl

29

30

31


Pobierz ppt "EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google