Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(…) budować razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich. Jan Paweł II, SRS 1987. Ekohumanistyczna globalna współpraca jako warunek trwałego rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(…) budować razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich. Jan Paweł II, SRS 1987. Ekohumanistyczna globalna współpraca jako warunek trwałego rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 (…) budować razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich. Jan Paweł II, SRS 1987. Ekohumanistyczna globalna współpraca jako warunek trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności światowej społeczności

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 Dla trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu niezbędny EKOHUMANIZM, czyli partnerskie WSPÓŁDZIAŁANIE dla GLOBALNEGO DOBRA WSPÓLNEGO – czyli WSPÓLNEGO INTERESU wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysoko rozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

4 Kryzys globalny to skutek błędnej - NEOsocjal-darwinistycznej - strategii adaptacji wysoko rozwiniętej części światowej społeczności do współczesnego poziomu rozwoju oraz zastosowań osiągnięć nauki i techniki

5 Tradycyjny darwinizm społeczny: gdy nadmiar dostępnych zasobów naturalnych i brak zagrożeń ekologicznych – silni podporządkowują słabszych, wymuszając ich pracę dla swej korzyści

6 NEO-DARWINIZM SPOŁECZNY gdy deficyt dostępnych zasobów naturalnych i zagrożenia ekologiczne, w tym klimatyczne: silni ograniczają aktywność lub eliminują słabszych konkurentów do źródeł deficytowych zasobów naturalnych i przyrodniczych

7 UNEP Report -12 maja 2011 (1) By 2050, humanity could consume an estimated 140 billion tons of minerals, ores, fossil fuels and biomass per year – three times its current appetite – (…) is "far beyond what is likely sustainable if realized at all given FINITE WORLD RESOURCES (…).

8 UNEP Report (2) Scenario 3: tough contraction of consumption in developed countries, converging with others. Industrialized nations reduce per capita consumption by two thirds and other nations remain at current rates, resulting in a global per capita consumption rate (…) the same as in year 2000.

9 Raport UNEP potwierdzeniem poprawności - i błędnych strategicznych wniosków z - prognozy ostrzegawczej Raportu Granice wzrostu (LtG 1972)

10 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972) MD – prognoza ostrzegawcza

11 Pr. ostrz. LtG 1972 i UNEP Report ukazują jakościowo nowe (w wyniku rozwoju nauki i techniki) uwarunkowania życia i możliwość oraz potrzebę zmiany w formie walki o przetrwanie: Gdy deficyt dostępnych zasobów nat. oraz zagrożenie katastrofą ekologiczną, wówczas: a – NEO-darwinizm społeczny (skończoność zasobów naturalnych) albo b - globalna, zwłaszcza naukowo-techniczna, ekohumanistyczna (win-win i green) współpraca celem dostępu do alternatywnych źródeł zasobów (E=mc2) i poprawnego KSZTAŁTOWANIA środowiska przyrodniczego.

12 Konsekwencje neo-darwinizmu społecznego: katastrofa globalna na skutek: (1) wzajemnie wyniszczającej TAJNEJ lub jawnej wojny, lub obronnego terroryzmu, albo (2) – opóźnionej katastrofy ekologicznej (w wyniku deficytu potencjału intelektualnego i naukowo-technicznego).

13 Czym wyższy poziom rozwoju nauki i techniki, tym więcej mądrej, etycznej, ekospołecznie użytecznej poznawczo- innowacyjnej pracy potrzeba dla: (1) podtrzymywania rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym (2) eliminowania negatywnych konsekwencji coraz liczniejszych niezbędnych zastosowań osiągnięć rozwoju nauki i techniki (moralnej degradacji).

14 Uwarunkowania skuteczności i podstawowe cele globalnej współpracy (1): (1) zintegrowanie światowych elit wraz z ich przemianą aksjologiczną od egoizmu do ekohumanizmu; (2) powołanie Światowego Centrum Strategii Trwałego Rozwoju (w tym rozpoznawania i wyprzedzającego eliminowania nadchodzących zagrożeń;

15 Uwarunkowania skuteczności i podstawowe cele globalnej współpracy (2): (3) zbudowanie globalnego GRID/net systemu informacyjnego dla potrzeb polityki i gospodarki trwałego rozwoju, w tym poznawania prawdopodobnych kompleksowych skutków ludzkich działań i innych zmian w uwarunkowaniach życia; (4) – USPOŁECZNIENIE informacji statystycznej i naukowo-technicznej, czyli wiedzy warunkującej funkcjonowanie ww systemu informacyjnego oraz wyprzedzające lub skuteczne eliminowanie zagrożeń;

16 Uwarunkowania antykryzysowej skuteczności i podstawowe cele globalnej współpracy (3): (5) system ekonomiczny oparty na kompleksowym rachunku korzyści i kosztów gospodarowania, stymulujący ekospołecznie użyteczną aktywność poznawczo-innowacyjną. (6) system finansowy deflacyjny, stymulujący oszczędne gospodarowanie oraz innowacyjny popyt; (7) elastyczna automatyzacja wytwarzania..

17 Czy mniej biedy i bezrobocia, bez wiedzy o skutkach ludzkich działań, tym szybciej globalna katastrofa.

18 Antykryzysowe rozwiązania przejściowe: (1) międzynarodowa koordynacja i specjalizacja dotycząca ekospołecznie użytecznego (win-win -green) rozwoju nauki i techniki; (2) innowacyjny barter międzynarodowy; (3) odrzucenie systemu spekulacyjnego bogacenia się; (4) zniesienie rajów podatkowych i tajemnicy bankowej (G20 Londyn); (5) wypracowanie poprawnego wskaźnika rozwoju społeczno-gospodarczego – w układzie globalnym i lokalnym.

19 Bez odrzucenia – w ramach globalnej współpracy - neo-darwinizmu społecznego na rzecz ekohumanizmu nie będzie można trwale przezwyciężyć kryzysu globalnego, w tym zrealizować MDG oraz przywrócić zdolność rozwoju polskiemu społeczeństwu.

20 List FSITR do Prezydenta RP z prośbą m.in. o: 1. objęcie patronatem działań na rzecz stworzenia: 1.1. informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju (aby umożliwić powszechny dostęp do wiedzy o prawdopodobnych kompleksowych skutkach działalności społeczno-gospodarczej, dalekowzrocznie ujmującej społeczne i przyrodnicze składniki rachunku korzyści i kosztów gospodarowania), w tym. 1.2. globalnego systemu wczesnego ostrzegania, oraz. 2. PRZEDSTAWIENIE WW PROPOZYCJI OPINII ŚWIATOWEJ PODCZAS SZCZYTU ZIEMI RIO+20. List na stronie PTE, Artykuły i opinie

21 Sygnatariusze Listu do Prezydenta RP: 1 Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski 2. Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki 3. Ambasador Adam Kowalewski 4. Ambasador Wojciech A. Jasiński 5. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański 6. Ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga 7. Prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk 8. Płk prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz 9. Lesław Michnowski

22 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "(…) budować razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich. Jan Paweł II, SRS 1987. Ekohumanistyczna globalna współpraca jako warunek trwałego rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google