Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola kultury informacyjnej w kształtowaniu trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola kultury informacyjnej w kształtowaniu trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Rola kultury informacyjnej w kształtowaniu trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl

3 Kultura informacyjna: wiedza o (m.in. synergetycznych) właściwościach i metodach tworzenia oraz wykorzystywania informacji i innych informacyjnych środków wspomagania życia i rozwoju

4 Dla TRWAŁEGO przezwyciężenia kryzysu i ukształtowania zdolności trwałego rozwoju konieczność poprawnej definicji Sustainable Development (SD), Dla TRWAŁEGO przezwyciężenia kryzysu i ukształtowania zdolności trwałego rozwoju konieczność poprawnej definicji Sustainable Development (SD),

5 Sustainable Development (SD) – rozwój trwały, czyli bez kryzysów lub budowy na gruzach

6 Zintegrowanie trzech filarów SD: (1) - rozwoju społecznego (2) rozwoju gospodarczego, oraz (3) ochrony środowiska przyrodniczego, bez metod symulacji komputerowej niemożliwe do spełnienia

7 Monitoring dynamiczny (czyli przetwarzania metodami symulacji komputerowej danych statystycznych w prognozy przyszłego przebiegu procesu życia pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg), w tym prognozowanie ostrzegawcze, jak również backcasting oraz komputerowo wspomagane projektowanie - jako informacyjne podstawy polityki SD

8 Meadows, Limits to Growth, 1972

9 Meadows, Limits to Growth The 30-Year Update, 2004.

10 Kryzys globalny - czyli nieskuteczność polityki trwałego rozwoju – skutkiem braku kultury informacyjnej, zwłaszcza polityków i administracji publicznej, w tym umiejętności przeciwdziałania moralnej degradacji

11 A. P. Sage, Methodology for large scale systems, New York 1977.

12 System Życia (SŻ): model konceptualny systemów typu: człowiek – technika środowisko (CTŚ) Życie jako proces tworzenia informacji lub przeciwstawiania się wzrostowi entropii w układzie CTŚ

13 W świetle modelu System Życia obecny kryzys jest jawną fazą KRYZYSU CYWILIZACYJNEGO rozpoznanego ok. 1970 roku (Meadows,.., Granice wzrostu). Warunkiem jego przezwyciężenie jest odrzucenia socjal-darwinizmu na rzecz ekohumanizmu oraz ukształtowanie feedforward

14 Ekohumanizm to partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego wszystkich ludzi, ich następców i środowiska przyrodniczego, powszechnie wspomagane nauką i wysoką techniką oraz kulturą informacyjną

15 Główne przyczyny kryzysu: (1) - egoizm i krótkowzroczność polityków; (2) - brak wiedzy o kompleksowych (społecznych i przyrodniczych, rozległych w czasie i przestrzeni) skutkach polityki; (3) - brak powiązania dostępu do dóbr z ekospołecznie użyteczną aktywnością.

16 Dla trwałego rozwoju: (1) - racjonalizacja konsumpcji; (2) - nowa rewolucja n-t, dla dostępu do alternatywnych źródeł zasobów oraz ochrony środowiska społeczno- przyrodniczego; (3) - radykalne podniesienia poziomu kultury, jako warunku powstrzymania nadmiernej OBRONNEJ rozrodczości poprzez aktywizację twórczości intelektualnej.

17 A zatem konieczność: (1) - przekształcenia systemu finansowego w stymulujący aktywność ekospołecznie użyteczną; (2) - stworzenia edukacyjnych i informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju; (3) – zbudowania odpowiednich (pomocniczych, m.in. globalnych) struktur zarządzania trwałym rozwojem (Washington Consensus is over – G. Brown)

18 Kształtowanie kultury informacyjnej zadaniem priorytetowym w przezwyciężaniu globalnego kryzysu cywilizacyjnego oraz kształtowaniu zdolności trwałego rozwoju światowej społeczności.

19 Dziękuję za uwagę http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl http://www.psl.org.pl/kte kte@psl.org.pl


Pobierz ppt "Rola kultury informacyjnej w kształtowaniu trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google