Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekospołecznie użyteczna podatność innowacyjna a informacyjna sprawność gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekospołecznie użyteczna podatność innowacyjna a informacyjna sprawność gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Ekospołecznie użyteczna podatność innowacyjna a informacyjna sprawność gospodarki

2 Lesław Michnowski B. (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 GŁÓWNYM CZYNNIKIEM GLOBALNEGO KRYZYSU jest brak możliwości eliminowania negatywnych następstw MORALNEJ DESTRUKCJI - do niedawna poprawnych form życia – postępującej coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki

4 EKOSPOŁECZNIE UŻYTECZNA INNOWACYJNOŚĆ (EUI) to podstawowy czynnik eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji

5 Mechanizm EUI: tworzenie Z JUŻ ISTNIEJĄCYCH dojrzałych ELEMENTÓW wiedzy i techniki (softwareu i hardwareu) JAKOŚCIOWO NOWYCH ICH KONFIGURACJI, spełniających kryteria EUI

6 EUI to taka innowacyjność która powoduje wzrost: - trwałości światowej społeczności/homo sapiens oraz - jakości życia stanowiących ją osób, jak również: - odpowiedni rozwój środowiska przyrodniczego.

7 Skutkiem EUI dotyczącej istniejących już technik powinno być obniżanie Kompleksowego Kosztu Jednostkowego (stosowania danej) Techniki - KKJT

8 Kompleksowy Koszt Jednostkowy Techniki (KKJT/K) - odniesiony do jednostkowego zastosowania danej techniki koszt: - jej wytworzenia, - eksploatowania, - likwidacji, oraz - odtworzenia środowiska społeczno- przyrodniczego zdegradowanego w wyniku stosowania danej techniki, w tym odtworzenia zużytej bazy paliwowo- surowcowej (albo zapewnienia dostępu do źródeł alternatywnych).

9 Optymalne minimum skali naukowo-technologicznie podobnego wytwarzania: taka skala wytwarzania - określonego poziomu rozwoju - danej techniki, przy której KKJT/K jest najmniejszy

10 Podatność innowacyjna gospodarki (innowacyjna chłonność) to podstawowy warunek stymulowania EUI

11 Podatność innowacyjna organizacji naukowo-wytwórczej (ONW) zależy od jej sprawności informacyjnej oraz odpowiedniego przewyższania, skalą podobnego naukowo-technologicznie wytwarzania, optymalnego minimum, dotyczącego aktualnie wytwarzanej techniki

12 To przewyższenie powoduje zarówno przymus innowacyjny (wzrost KKJT – rys. 1), jak i zwiększony dopływ informacji z produkcji i eksploatacji, umożliwiających ich innowacyjne przetwarzania w sposób przyczyniający się do zmniejszania KKJT

13

14

15 Sprawność informacyjną ONW wyznacza stosunek ilości informacji możliwych do pozyskania w układzie ONW-Środowisko, do ilości informacji wykorzystanych w działaniach innowacyjnych - na rzecz podniesienia jakości lub opanowania nowej generacji wytwarzanej techniki.

16 Społeczno-gospodarcze uwarunkowania kształtowania podatności innowacyjnej:

17 (1) Stymulowanie koncentracji podobnego naukowo- technologicznie wytwarzania ONW odpowiednio ponad optymalne minimum Nie dla małe jest piękne

18 (2) Kształtowanie sprawności informacyjnej światowej gospodarki, w tym ONW (ww rys. 2, + zdrowy marketing)

19 (3) Kształtowanie powszechnej ekohumanistycznej podmiotowości, w tym mądrości

20 EKOHUMANIZM: partnerskie (win-win) współdziałanie dla dobra wspólnego – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

21 MĄDROŚĆ (w ujęciu tego referatu), to zdolność: (1) OBSERWOWANIA zdarzeń zachodzących w układzie: podmiot życia społeczno- gospodarczego – środowisko (społeczno- przyrodnicze); (2) ROZPOZNAWANIA procesów, których te zdarzenia dotyczą; (3) PRZEWIDYWANIA przyszłego biegu tych procesów; (4) ich WARTOŚCIOWANIA; (5) PRZECIWSTAWIANIA się procesom negatywnym. WSPOMAGANIA procesów pozytywnych.

22 (5) Światowy, powszechnie dostępny informacyjny system poznawania prawdopodobnych kompleksowych skutków polityki, pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody. w tym: - monitoring dynamiczny, w tym system prognozowania ostrzegawczego; - system symulacji komputerowej – dla projektowania i wartościowania techniki i zmian organizacyjnych (w tym decyzyjnej oceny aktów kreatywności); - system informacyjnych podstaw ekonomiki trwałego rozwoju (uwzględniającej społ. i przyr. konsekwencje gospodarowania).

23 Prognozowanie ostrzegawcze, a - rozwój nauki z wykorzystaniem białych plam niewiedzy oraz - innowacyjny rozwój techniki dla eliminowania prognozowanych zagrożeń.

24 (6) Odpowiednie uspołecznienie wiedzy n.-t. to niezbędny warunek intensyfikowania EUI (a - tylko tej wiedzy, która warunkuje efektywne prognozowanie skutków zmian w uwarunkowaniach życia oraz eliminowanie rozpoznawanych wraz z tym nadchodzących zagrożeń); b – wynagradzanie twórców ww wiedzy i techniki, szczególnie z uwzględnieniem ekospołecznie użytecznych wdrożeniowych efektów).

25 (7) Światowy powszechnie dostępny system elementów elastycznej automatyzacji wytwarzania - warunkującej szybkie wdrażanie innowacji, podmiotowość pracowników, jak również alokację produkcji np w przypadku katastrof.

26 (8) Sprawiedliwość ekospołeczna Podział efektów społecznego procesu pracy według ekospołecznej użyteczności pracy lub życia dojrzałych podmiotów życia społeczno-gospodarczego. (bogacenie się połączone z ekospołecznie użytecznym wkładem w trwały rozwój światowej społeczności).

27 (9) Ekohumanistyczna przebudowa systemu finansowego, ukształtowanie - w miejsce spekulacyjnego - systemu ekospołecznej polityki monetarnej. Innowacyjne stymulowanie konsumpcji sprawnościowej, przy oszczędnościowym ograniczaniu konsumpcji hedonistycznej i prestiżowej. Banki – odpowiednio poinformowywane (p. 5) - zaoszczędzonymi (poprzez ograniczanie zbędnej konsumpcji) i im powierzonymi pieniędzmi, stymulują kredytami EUI.

28 (10) Stymulowanie rezerwotwórczości (proces życia społ. - gospod. - przyr. nie jest w pełni zdeterminowany, prognozy nieuchronnie obarczone niepewnością, stąd konieczność także rezerwotwórczej kreatywności i innowacyjności – na wszelki wypadek.

29 (11) System podatkowy stymulujący EUI oraz innowacyjność rezerwotwórczą.

30 Informacyjnie sprawna i innowacyjnie podatna infrastruktura społeczno- gospodarcza światowej społeczności to warunek podstawowy przezwyciężenia globalnego kryzysu oraz ukształtowania zdolności trwałego jej rozwoju wraz ze stworzeniem możliwości sprawnego eliminowanie negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji.

31 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl/KTE8II12Kryzys%20globalny-ps.ppt www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl/KTE8II12Kryzys%20globalny-ps.ppt www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl/KTE8II12Kryzys%20globalny-ps.ppt


Pobierz ppt "Ekospołecznie użyteczna podatność innowacyjna a informacyjna sprawność gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google