Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Homeostat i Orgware dla Cywilizacji Życia i Miłości/Ekohumanistycznej Wykład VI 14 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Homeostat i Orgware dla Cywilizacji Życia i Miłości/Ekohumanistycznej Wykład VI 14 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Homeostat i Orgware dla Cywilizacji Życia i Miłości/Ekohumanistycznej Wykład VI 14 kwietnia 2013

2 Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Tematy prac zaliczeniowych (1): 1
Tematy prac zaliczeniowych (1): 1. Cywilizacja Życia i Miłości/Ekohumanistyczna jako warunek trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu – w świetle cybernetyki rozwoju. 2. Cywilizacja Życia i Miłości/Ekohumanistyczna jako warunek ukształtowania zdolności trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności – w świetle cybernetyki rozwoju.

4 Tematy prac zaliczeniowych (2): 3
Tematy prac zaliczeniowych (2): 3. Holokaust ekologiczny jako sposób przezwyciężania globalnego kryzysu Globalna i lokalna infrastruktura społeczno-gospodarcza (orgware) dla życia w Stanie Zmian i Ryzyka.

5 Informacja uzupełniająca

6 Homilia inauguracyjna Franciszka: Tragically, in every period of history there are ‘Herods' who plot death, wreak havoc, and mar the countenance of men and women. Niestety w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, którzy knują/snują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety. W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie”, którzy śmiercionośnie spiskują, sieją spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiety.

7 W „luźnym” przekładzie (z uwzględnieniem kontekstu): W każdej epoce dziejów (zwłaszcza obecnie) są budzący grozę „Herodowie”, którzy (czyli patologiczne ośrodki, które zamiast pełnić służbę na rzecz wszystkich ludzi i środowiska przyrodniczego, dla utrzymania władzy), śmiercionośnie spiskują (przeciwko słabszym), sieją (społeczne) spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiety (degradują człowieka).

8 Współbrzmi to z wypowiedziami Jana Pawła II (1): 1
Współbrzmi to z wypowiedziami Jana Pawła II (1): 1. budować razem aby uniknąć zagłady wszystkich 2. inne zagrożenia (…) co każe się obawiać „holokaustu ekologicznego”, (…) coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd nielicznej grupy uprzywilejowanych do przywłaszczenia sobie dóbr ziemi i do ich eksploatacji staje się przyczyną nowego rodzaju zimnej wojny, (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi: (…). (Sycylia, 1993,

9 Współbrzmi to z wypowiedziami Jana Pawła II (2): 3
Współbrzmi to z wypowiedziami Jana Pawła II (2): 3. SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który (…) wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…) Do starożytnych bolesnych plag (…) dodawane są inne, dotychczas nie znane formy o niepokojących wymiarach (Papież w Koloseum, KAI, 1996) 4. pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY SŁABSZYCH (Adh. „Ecclesia in America", 1999),.(…),

10 Benedykt XVI: (…) odczuwa się (…) pilną potrzebę reformy zarówno ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, jak i międzynarodowej STRUKTURY EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ. (…) potrzeba prawdziwej politycznej WŁADZY ŚWIATOWEJ (…) dla zarządzania ekonomią światową (…) dla zapobieżenia POGŁĘBIENIU SIĘ KRYZYSU (…) regulowana przez prawo, przestrzegać (…) zasady POMOCNICZOŚCI i SOLIDARNOŚCI, być UKIERUNKOWANA NA REALIZACJĘ DOBRA WSPÓLNEGO, (Enc. Caritas in veritate, p Franciszek: (…) authentic power is service (…) Protecting all creation (…) to protect each person (…) to protect ourselves (…)

11 Powtórzenie

12 Etapy trwałego rozwoju

13

14

15

16 Kryzys globalny to skutek niedostosowania światowej społeczności do życia w Stanie Zmian i Ryzyka

17

18 Cywilizacja Życia i Miłości/Ekohumanistyczna (CŻM/E) jako skutek przemiany cywilizacyjnej, dotyczącej w pierwszym rzędzie aksjologii (od śmiercionośnego egoizmu do dobra wspólnego/win-win) oraz (dla feedforward niezbędnej) powszechnej dostępności ekospołecznie użytecznej wiedzy i edukacji

19 CŻM/E > trwały rozwój > ekorozwój (rozwój globalnego ekosystemu, czyli rozwój społeczno-gospodarczo-przyrodniczy Ziemi)

20 Wykład VI Homeostat i Orgware dla CŻM/E

21 Zagrożenia konserwatywną kontynuacją

22 Zachowanie się SCT przy NADMIARZE dostępnych ZASOBÓW w środowisku
1. Przy wyrównanych potencjałach twórczych i obronnych (inform.–energ.): - koegzystencja, autonomia. 2. Przy dominacji tym potencjałem nad systemem słabszym: - system silniejszy podporządkowuje sobie system słabszy i przekształca go w swą TECHNIKĘ.

23 Zachowanie się SCT przy DEFICYCIE ZASOBÓW w środowisku:
1. Przy wyrównanych potencjałach twórczych i obronnych: - synergiczna współpraca, obronno-rozwojowa integracja 2. Przy dominacji tym potencjałem nad systemem słabszym: system silniejszy podporządkowuje sobie system słabszy i przekształca go w źródło deficytowych zasobów, eliminujące konkurentów: - wojna (tajna/spiskowa lub jawna) lub -- integracja drenażowa.

24 W warunkach deficytu dostępnych zasobów
istnieje możliwość integracji rozwojowej, gdy zniszczenie systemu słabszego spowoduje upadek systemu silniejszego - lecz tylko wówczas, gdy elita systemu silniejszego jest świadoma takiego zagrożenia (CŻM, Rodzina Ludzka/Narodów) Warunkiem takiej integracji jest rozwojowe wzmocnienie systemu słabszego, zracjonalizowanie konsumpcji deficytowych zasobów, wprowadzenie specjalizacji i poprzez wzrost potencjału twórczego oraz n-t współpracę zapewnienie dostępu do nowych źródeł zasobów.

25 Bez dokonania aksjologicznej przemiany od egoizmu do ekohumanizmu nie można:
a) zapewnić powszechnego dostępu do wiedzy (istniejącej i bieżąco odwzorowującej szybko zmieniającą się rzeczywistość), niezbędnej w: - kierowaniu się zasadą miłości (Vs p. 15), - wyprzedającym rozpoznawaniem i - eliminowaniem zagrożeń, a także - umożliwiającej wraz „common good global governance” stymulowanie ekospołecznie użytecznej aktywności twórczej; b) przekształcić obecnej formy globalizacji (w tym ekonomiki) w globalizację trwałego rozwoju - sprawiedliwą, „z ludzką twarzą” (m.in. likwidacja nieuzasadnionych nierówności społecznych, bezrobocia, głodu, przyczyn terroryzmu).

26 Strategiczne programowanie wizyjne (BACKCASTING) jako NIEZBĘDNY sposób trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu poprzez przeprowadzenie ekohumanistycznej przemiany cywilizacyjnej Wizja powinna być zgodna z cybernetyczną teorią rozwoju SCT

27 Dziękuję za uczestnictwo w wykładzie i zapraszam do współdziałania na rzecz CŻM/E


Pobierz ppt "Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Homeostat i Orgware dla Cywilizacji Życia i Miłości/Ekohumanistycznej Wykład VI 14 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google