Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura informacyjna w kształtowaniu bezpieczeństwa ekologicznego Wykład IV 13 lutego 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura informacyjna w kształtowaniu bezpieczeństwa ekologicznego Wykład IV 13 lutego 2011."— Zapis prezentacji:

1 Kultura informacyjna w kształtowaniu bezpieczeństwa ekologicznego Wykład IV 13 lutego 2011

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 Informacje dotyczące wykładu, w tym: (1) prezentacje wykładów; (2) wykaz literatury; 3) tematy prac zaliczeniowych. http://www.kte.psl.pl/UKSW10-11.htm Zapytania, wypowiedzi, komentarze : leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl/UKSW10-11.htm leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl/UKSW10-11.htm leslaw.michnowski@gmail.com

4 World Economic Forum – Davos 2011 (patrz m.in..: Michnowski L., GLOBAL GOVERNANCE AND INFORMATION FOR THE WORLD SOCIETYS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: http://www.pte.pl/pliki/2/12/LM- DIALOGUE%20AND%20UNIVERSALISM.pdf) http://www.pte.pl/pliki/2/12/LM- DIALOGUE%20AND%20UNIVERSALISM.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/LM- DIALOGUE%20AND%20UNIVERSALISM.pdf

5 Jaka jest istota kryzysu globalnego? Jak zapewniać globalne bezpieczeństwo ekologiczne? Jak przywracać zdolność rozwoju światowej społeczności?

6

7

8 Główny (SŻ) czynnik globalnego kryzysu to szybko postępująca moralna degradacja (dotychczasowych form życia), a nie przeludnienie Ziemi (czyli nadmiar potencjału intelektualnego)

9 Czym wyższy poziom rozwoju nauki i techniki, tym większe tempo zmian w uwarunkowaniach życia, oraz większe natężenie moralnej degradacji form życia, już niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami życia - a zatem więcej MĄDREJ (w tym etycznej) - sztuczną inteligencją wspomaganej - PRACY, oraz nowej nauki i techniki, dla eliminowania negatywnych skutków moralnej degradacji

10 Strategia TR ŚS projektowana metodą TR-backcasting (1) b===================================================================================================================================================== Strategia TR ŚS projektowana metodą TR-backcasting (1) b===================================================================================================================================================== (1) CELE GENERALNE strategii TR ŚS (2) WIZJA, czyli IDEALNA, zgodna z LOGIKĄ ROZWOJU, (w tym zmian w UWARUNKOWANIACH życia), oraz uwzględniająca GMD, przyszłościowa forma STRUKTURY (w tym sposobu funkcjonowania) ŚWIATOWEJ SPOŁECZNOŚCI przekształconej polityką TR;

11 Strategia TR ŚS projektowana metodą TR-backcasting (2) ======================================================================================================================================================================== (3) wykaz OGRANICZEŃ realizacji WIZJI (w tym GRANIC WZROSTU ŚS); (4) ETAPY (w tym metody) ELIMINOWANIA ww OGRANICZEŃ (5) Etapy (w tym metody) rozwojowego (krok po kroku) PRZEKSZTAŁCANIA STRUKTURY układu: światowa społeczność – środowisko przyrodnicze oraz inicjowania procesów sprzyjających TR. Strategia TR ŚS projektowana metodą TR-backcasting (2) ======================================================================================================================================================================== (3) wykaz OGRANICZEŃ realizacji WIZJI (w tym GRANIC WZROSTU ŚS); (4) ETAPY (w tym metody) ELIMINOWANIA ww OGRANICZEŃ (5) Etapy (w tym metody) rozwojowego (krok po kroku) PRZEKSZTAŁCANIA STRUKTURY układu: światowa społeczność – środowisko przyrodnicze oraz inicjowania procesów sprzyjających TR.

12 Strategia TR ŚS projektowana metodą TR-backcasting (3) =================================================================================================================================== (6) WYMIERNE i zgodne z celami generalnymi KRYTERIA oceny skuteczności ww działań etapowych; (7) sukcesywne dynamiczne monitorowanie (w tym wartościowanie) skutków polityki TR, oraz - w razie potrzeby - FEEDFORWARD jej KORYGOWANIE. Strategia TR ŚS projektowana metodą TR-backcasting (3) =================================================================================================================================== (6) WYMIERNE i zgodne z celami generalnymi KRYTERIA oceny skuteczności ww działań etapowych; (7) sukcesywne dynamiczne monitorowanie (w tym wartościowanie) skutków polityki TR, oraz - w razie potrzeby - FEEDFORWARD jej KORYGOWANIE.

13 Jay. W. Forrester 1971/95, kryzys globalny, bo brak: - INFORMACYJNYCH NARZĘDZI WSPOMAGANIA POLITYKI, oraz - wiedzy o właściwościach i współzależnościach elementów systemów społecznych, czyli - KULTURY INFORMACYJNEJ POLITYKÓW, w tym umiejętności analizy systemowej.

14 Analiza systemowa w kształtowaniu polityki obrony i rozwoju, w tym bezpieczeństwa ekologicznego

15 Sagea koncepcja kształtowania polityki - zgodna z postulatem Forrestera

16 Polityka jako - zgodne z celami jej kreatorów - sterowanie przebiegiem procesu życia społeczności, będącej obiektem polityki, oraz jej środowiska

17

18

19 Wszelkie zmiany (w tym chaotyczne) mogą być dokonywane (lub zachodzą) w ramach obiektywnie w danym czasie istniejących ograniczeń ich różnorodności.

20 Konieczność wiedzy ogólnej o zmienianych polityką obiektach oraz o ograniczeniach dokonywania rozwojowych zmian

21 Model konceptualny rzeczywistości jako: - systemowe przedstawienie, przydatnej w sterowaniu rozwojem społeczności, wiedzy systemowo- filozoficznej, oraz - narzędzie konceptualnej analizy systemowej

22 Dla polityki trwałego rozwoju konieczność: - dostępności adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości baz danych i wiedzy, ją odwzorowujących; - modelu konceptualnego rzeczywistości; - metod symulacji komputerowej, w tym MD; - analizy systemowej konceptualnej i komputerowo-symulacyjnej; - adekwatnego do rzeczywistości systemu wartościowania zmian w układzie: dana społeczność – środowisko. wartościowania zmian w układzie: dana społeczność – środowisko.

23 Poprawny system wartości, w tym wartościowania rozwojowych przedsięwzięć, jako istotny element polityki rozwoju.

24 Adekwatny do rzeczywistości system wartościowania zmian będących skutkiem polityki jest zależny od aktualnego stanu, w tym kondycji układu: społeczność – środowisko.

25 Dla przykładu, w warunkach nadmiaru dostępnych w środowisku zasobów nie występuje konieczność uwzględniania kosztów ich zużywania Egoizm albo egoaltruizm, współcześnie ekohumanizm

26 Modelowanie dynamiczne J. W. Forrestera dla komputerowo- symulacyjnej analizy systemowej

27 Metoda dedukcyjna jak podstawa cybernetyki rozwoju i budowy Sagea modelu konceptualnego rzeczywistości

28 J.M. Bocheńskiego koncepcja wykorzystywania wiedzy filozoficznej metodą teorii aksjomatycznej

29 Metoda aksjomatyczna Forrestera – Bocheńskiego jako sposób budowy ogólnego modelu konceptualnego: aksjomaty, pojęcia niedefiniowane pojęcia zdefiniowane logiczne wnioskowanie badanie adekwatności modelu do rzeczywistości

30 Wybrane modele konceptualne przydatne w kształtowaniu polityki TR: - systemy otwarty i ogólny L. von Bertalanffyego; - system naturalny E. Laszlo - teoria regulonów K. Bogdańskiego; - system cybernetyczny N. Wienera; - system autonomiczny M. Mazura.

31 Wszystkie te modele są niewystarczające dla określenia istoty kryzysu globalnego oraz uwarunkowań trwałego rozwoju światowej społeczności


Pobierz ppt "Kultura informacyjna w kształtowaniu bezpieczeństwa ekologicznego Wykład IV 13 lutego 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google