Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 33 Die Deklination der Substantive. Odmiana rzeczowników.

3 W języku niemieckim odmieniają się głównie rodzajniki określone : der (on), die (ona), das (ono) lub nieokreślone : ein (jakiś), eine (jakaś), ein (jakieś) jeżeli nie wiemy nic o wyrazie występującym w zdaniu. Rodzajnik nieokreślony nie ma liczby mnogiej. Jeżeli występuje rodzajnik nieokreślony zaprzeczeniem jego jest: kein (żaden), keine (żadna), kein (żadne).

4 Die starke Deklination. Deklinacja mocna. Cechą charakterystyczną dla tej odmiany jest końcówka -(e)s w drugim przypadku w rodzaju męskim lub nijakim i końcówka - (e)n w trzeciej osobie liczby mnogiej.

5 1. Nominativ (mianownik) der Schüler, ein Schüler, kein Schüler 2. Genitiv (dopełniacz) des Schülers, eines Schülers, keines Schülers 3. Dativ ( celownik) dem Schüler, einem Schüler, keinem Schüler 4. Akkusativ (biernik) den Schüler, einen Schüler, keinen Schüler Er ist der Langschläfer. On jest śpiochem. Ein Mann geht hinter uns. Kennst du ihn? Jakiś mężczyzna idzie za nami. Czy znasz go? Wir sehen heute den Film im Kino. My oglądamy dzisiaj film w kinie. Ich habe keinen Hunger. Nie jestem głodna.

6 1. Nominativ (mianownik) die eine keine 2. Genitiv (dopełniacz) dereinerkeiner 3. Dativ ( celownik) dereinerkeiner 4. Akkusativ (biernik) dieeine keine 1. Nominativ (mianownik) die Tochter, eine Tochter, keine Tochter 2. Genitiv (dopełniacz) der Tochter, einer Tochter, keiner Tochter 3. Dativ ( celownik) der Tochter, einer Tochter, keiner Tochter 4. Akkusativ (biernik) die Tochter, eine Tochter, keine Tochter Die Tochter ist sehr froh. Córka jest bardzo zadowolona. Er hat keine Macht in der Stadt. On nie ma żadnej władzy w mieście. Gibt es hier in der Nähe eine Bank? Czy jest tutaj gdzieś w pobliżu jakaś ławka? Sie hat Angst vor der Kuh. Ona boi się krowy.

7 1. Nominativ (mianownik) das ein kein 2. Genitiv (dopełniacz) deseseinesJahreskeinesJahres 3. Dativ ( celownik) dem einemkeinem 4. Akkusativ (biernik) daseinkein 1. Nominativ (mianownik) das Jahr, ein Jahr, kein Jahr 2. Genitiv (dopełniacz) des Jahres, eines Jahres, keines Jahres 3. Dativ ( celownik) dem Jahr, einem Jahr, keinem Jahr 4. Akkusativ (biernik) das Jahr, ein Jahr, kein Jahr Das Auto passt ihr genau. To auto dokładnie jej pasuje. Was für ein Haus ist gleich um die Ecke? Co to za dom jest tuż za rogiem? Kennst du jemanden auf dem Foto? Czy znasz kogoś na tym zdjęciu? Ich habe kein Radio in dem Handy. Nie mam radia w telefonie komórkowym.

8 1. Nominativ (mianownik) die die die 2. Genitiv (dopełniacz) der der der 3. Dativ ( celownik) den ndenn denn 4. Akkusativ (biernik) die die die 1. Nominativ (mianownik) die Schüler, die Töchter, die Jahre 2. Genitiv (dopełniacz) der Schüler, der Töchter, der Jahre 3. Dativ ( celownik) den Schülern, den Töchtern, den Jahren 4. Akkusativ (biernik) die Schüler, die Töchter, die Jahre Plural- Liczba mnoga Die Bäume sind noch grün. Drzewa są jeszcze zielone. Wohin hast du die Töpfe gestellt? Gdzie położyłaś garnki? Bist du schon mit den Hunden spazierengegangen? Czy wychodziłeś już z psami na spacer? Bist du schon mit den Hunden spazierengegangen? Czy wychodziłeś już z psami na spacer? Ich mag die großen Städte. Lubię duże miasta.

9 Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) keine keine keine 2. Genitiv (dopełniacz) keiner keiner keiner 3. Dativ ( celownik) keinen SchülernkeinenTöchtern keinenJahren 4. Akkusativ (biernik) keine keine keine 1. Nominativ (mianownik) keine Schüler, keine Töchter, keine Jahre 2. Genitiv (dopełniacz) keiner Schüler, keiner Töchter, keiner Jahre 3. Dativ ( celownik) keinen Schülern, keinen Töchtern, keinen Jahren 4. Akkusativ (biernik) keine Schüler, keine Töchter, keine Jahre Haben Sie keine Kinder? Czy nie ma pani dzieci? Ich habe noch keine Pläne für die Zukunft. Nie mam jeszcze planów na przyszłość. Das sind doch keine Früchte. Przecież to nie są owoce Das sind doch keine Früchte. Przecież to nie są owoce. Hast du keine Hemde mehr in dem Schrank? Czy nie masz już koszuli w szafie?

10 Die Schwache Deklination. Deklinacja słaba. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest końcówka -n lub -en w liczbie mnogiej a w rodzaju męskim również w liczbie pojedynczej za wyjątkiem mianownika. W ten sposób odmieniają się tylko rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego W ten sposób odmieniają się tylko rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego.

11 1. Nominativ (mianownik) der Herr, ein Herr, kein Herr 2. Genitiv (dopełniacz) des Herrn, eines Herrn, keines Herrn 3. Dativ ( celownik) dem Herrn, einem Herrn, keinem Herrn 4. Akkusativ (biernik) den Herrn, einen Herrn, keinen Herrn Der Junge ist schläfrig. Chłopak jest senny. Die Krankenschwester hilft dem Patienten. Pielęgniarka pomaga pacjentowi. Er wartet auf den Nachbarn auf der Treppe. On czeka na sąsiada na schodach. Ist das Hut des Herrn? Czy to jest kapelusz tego pana?

12 1. Nominativ (mianownik) keinen keineen 2. Genitiv (dopełniacz) keinern keineren 3. Dativ ( celownik) keinen nkeinenen 4. Akkusativ (biernik) keine n keineen 1. Nominativ (mianownik) keine Schulen, keine Herren 2. Genitiv (dopełniacz) keiner Schulen, keiner Herren 3. Dativ ( celownik) keinen Schulen, keinen Herren 4. Akkusativ (biernik) keine Schulen, keine Herren Plural- Liczba mnoga Es gibt fast keine Grenzen zwischen Polen und Deutschland. Nie ma już prawie granic między Polską i Niemcami. Hier leben schon keine Bären mehr. Tutaj nie mieszkają już niedźwiedzie. Fühlen sich gut die Löwen in diesem Zoo? Czy w tym ogrodzie zoologicznym dobrze czują się lwy?

13 1. Nominativ (mianownik) die eine keine 2. Genitiv (dopełniacz) dereinerkeiner 3. Dativ ( celownik) dereinerkeiner 4. Akkusativ (biernik) dieeinekeine 1. Nominativ (mianownik) die Schule, eine Schule, keine Schule 2. Genitiv (dopełniacz) der Schule, einer Schule, keiner Schule 3. Dativ ( celownik) der Schule, einer Schule, keiner Schule 4. Akkusativ (biernik) die Schule, eine Schule, keine Schule Auf dem Teich wächst eine Seerose. Na stawie rośnie nenufar. Ich habe noch keine Bluse für den heutigen Abend. Nie mam jeszcze bluzki na dzisiejszy wieczór. Was für eine Tasche liegt auf dem Stuhl? Co to za torba leży na krześle? Du hast mir noch keine Antwort gegeben. Nie udzieliłeś mi jeszcze odpowiedzi.

14 1. Nominativ (mianownik) die Schulen, die Herren 2. Genitiv (dopełniacz) der Schulen, der Herren 3. Dativ ( celownik) den Schulen, den Herren 4. Akkusativ (biernik) die Schulen, die Herren Plural- Liczba mnoga Die Blumen duften so schön. Te kwiaty pachną tak pięknie. Kennst du gut die beiden Herren ? Czy dobrze znasz tych obu panów? Hast du heute im Büro den Kollegen gesehen? Czy widziałeś dzisiaj w biurze kolegów? Die Studenten üben die Aussprache. Studenci ćwiczą wymowę.

15 Die gemischte/unregelmäßige Deklination. Deklinacja mieszana/nieregularna. Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. W dopełniaczu liczby pojedynczej otrzymują one końcówkę odmiany mocnej -(e)s a w liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach końcówkę odmiany słabej -(e)n Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. W dopełniaczu liczby pojedynczej otrzymują one końcówkę odmiany mocnej -(e)s a w liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach końcówkę odmiany słabej -(e)n.

16 1. Nominativ (mianownik) der Doktor, ein Doktor, kein Doktor 2. Genitiv (dopełniacz) des Doktors, eines Doktors, keines Doktors 3. Dativ ( celownik) dem Doktor, einem Doktor, keinem Doktor 4. Akkusativ (biernik) den Doktor, einen Doktor, keinen Doktor Ist das die Jacke des Vetters? Czy to jest kurtka kuzyna? In der Nähe des Sees sind die Berge. W pobliżu jeziora są góry. Wem gehört das Buch hier? Dem Studenten? Nein das ist das Buch des Professors. Do kogo należy ta książka tutaj? Czy do studenta? Nie to jest książka profesora. Das ist das Zimmer des Rektors. To pokój rektora.

17 1. Nominativ (mianownik) das ein kein 2. Genitiv (dopełniacz) desseinesskeiness 3. Dativ ( celownik) demeinemkeinem 4. Akkusativ (biernik) daseinkein 1. Nominativ (mianownik) das Auge, ein Auge, kein Auge 2. Genitiv (dopełniacz) des Auges, eines Auges, keines Auges 3. Dativ ( celownik) dem Auge, einem Auge, keinem Auge 4. Akkusativ (biernik) das Auge, ein Auge, kein Auge Kennt ihr die Größe des Hemdes? Czy znacie rozmiar tej koszuli? In der Nähe des Stadions ist ein neuer Parkplatz. Niedaleko stadionu jest nowy parking. Ich habe kein Interesse für Ihr Angebot. Nie jestem zainteresowany pańską ofertą. Ist das schon das Ende der Straße? Czy to już koniec ulicy?

18 Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) die Doktoren, die Augen 2. Genitiv (dopełniacz) der Doktoren, der Augen 3. Dativ ( celownik) den Doktoren, den Augen 4. Akkusativ (biernik) die Doktoren, die Augen Schau mir in die Augen! Popatrz mi w oczy! Kennst du die Museen in Paris? Czy znasz muzea w Paryżu? Hast du schon lange die Schmerzen? Czy długo już masz bóle? Er ist bis die beiden Ohren verliebt. On jest zakochany po uszy.

19 Die Rektion der Substantive. Rekcja rzeczowników. Niektóre rzeczowniki wymagają przyimków aby połączyć się z innym rzeczownikiem lub zaimkiem. die Abhängigkeit von - zależność od die Kritik an - krytyka czegoś das Bedürfnis nach - potrzeba czegoś der Antrag auf - wniosek o die Diskusion über - dyskusja o

20 Er hat Angst vor der Erk On boi się przeziębienia. Er hat Angst vor der Erkältung. On boi się przeziębienia. Die Nachfrage nach den Luxusartikeln steigt immer. Popyt na luksusowe artykuły ciągle rośnie. Ich habe für dich die Pralinen als Dank für die Hilfe. Mam dla ciebie czekoladki w podziękowaniu za pomoc. Der Abschied von meiner Freundin fiel mir schwer. Pożegnanie z moją przyjaciółką było dla mnie trudne.

21 Komm mit mir in die Konditorei! Ich habe Appetit auf die Süßigkeiten. Chodź ze mną do cukierni!Mam apetyt na słodycze. Schon der Gedanke an die lange Reise macht mir nervös. Już sama myśl o długiej podróży działa mi na nerwy. Deine Einladung zu dem Kaffee finde ich nett. Twoje zaproszenie na kawę uważam za miłe. Hast du heute Lust auf einen Spaziergang mit mir? Czy dzisiaj masz chęć na spacer ze mną?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google