Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKRESY ROZLICZENIOWE CZASU PRACY. Czas pracy Czas pracy – jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKRESY ROZLICZENIOWE CZASU PRACY. Czas pracy Czas pracy – jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym."— Zapis prezentacji:

1 OKRESY ROZLICZENIOWE CZASU PRACY

2 Czas pracy Czas pracy – jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy ( art. 128 § 1 kp.)

3 Wymiar czasu pracy Norma czasu pracy - kodeksowa Norma czasu pracy - kodeksowa Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 – miesięcy ( art. 129 § 1 kp.) z zastrzeżeniem art. 129 § 2 oraz art. 135-138 143,144 kp.

4 Zastrzeżenia odnoszące się do pracy w ochrony zdrowia -art.135 § 1, 2 kp. - praca w systemie równoważnym czasu pracy, w którym dopuszczalny jest dobowy wymiar czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca, w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, nie więcej niż do 3 miesięcy

5 -art. 143 kp. – praca w systemie skróconego tygodnia pracy, mniej niż 5- dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca -art. 144 kp.- praca świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin,w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca

6 Norma czasu pracy – ustawowa Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień- art. 32 g ustawy o zoz ( Dz. U. z 1991 r Nr 91 poz 408 zm), z zastrzeżeniem : -art. 32 g ust 2- czas pracy pracowników obsługi, technicznych i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień

7 -art.32 g ust 3 – czas pracy pracowników radiologii radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, medycyny sądowej, prosektorium, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, nie może przekroczyć 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin i 15 minut na tydzień -art. 32 g ust 4 – czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentem, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 31 godzin 30 minut na tydzień

8 art. 32 i ust 1- przy uzasadnionym rodzaju pracy lub jej organizacji, w stosunku do pracowników zoz mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie więcej niż do 12 tygodni art. 32 i ust 1- przy uzasadnionym rodzaju pracy lub jej organizacji, w stosunku do pracowników zoz mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie więcej niż do 12 tygodni

9 0bliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 1.Zgodnie z art. 130 kp. 40 godzin ( norma średniotygodniowa) x liczba tygodni przypadająca w okresie rozliczeniowym + 8 godzin x liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku = wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

10 Obliczony wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o : -Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym w dzień inny niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin ( Dz. U. NR 217 poz 1587 ) -Liczbę dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających w czasie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy

11 2.Zgodnie z art. 32 h ustawy o zoz Czas pracy 7 godzin 35 minut x liczba kalendarzowych dni roboczych z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych od pracy oraz niedzielę i święta przypadające wdanym okresie rozliczeniowym Czas pracy ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym

12 Okresy rozliczeniowe Okresy rozliczeniowe – to określone ustawowo cykle, w ramach których rozlicza się czas pracy Okresy rozliczeniowe – to określone ustawowo cykle, w ramach których rozlicza się czas pracy Kodeks pracy i ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie określają okresów rozliczeniowych w sposób sztywny, ustalają jedynie ich maksymalną długość Kodeks pracy i ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie określają okresów rozliczeniowych w sposób sztywny, ustalają jedynie ich maksymalną długość

13 Konkretna długość okresu rozliczeniowego, obowiązująca u danego pracodawcy, powinna być ustalona w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy albo obwieszczeniu ( art. 150 § 1 kp.) Konkretna długość okresu rozliczeniowego, obowiązująca u danego pracodawcy, powinna być ustalona w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy albo obwieszczeniu ( art. 150 § 1 kp.) Systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe wymagają wyrażenia zgody organizacji związkowych działających u danego pracodawcy( art. 150 § 2 kp.) Systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe wymagają wyrażenia zgody organizacji związkowych działających u danego pracodawcy( art. 150 § 2 kp.) W przypadku braku zgody organizacji związkowych lub u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa, można stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 129 § 2 i art. 135 § 2 i 3 kp – po uprzednim zawiadomieniu inspektora pracy W przypadku braku zgody organizacji związkowych lub u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa, można stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 129 § 2 i art. 135 § 2 i 3 kp – po uprzednim zawiadomieniu inspektora pracy

14 Porównanie okresów rozliczeniowych w zoz Kodeks pracy Ustawa o zoz System czasu pracy Dopuszczalny okres rozliczeniowy Podstawowy system czasu pracy ( 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień ) -nie przekraczający 4 m- ce ( art129 §1 kp.) - nie dłuższym niż 12 tygodni ( art. 32 h ust 1 )

15 Kodeks pracy Ustawa o zoz System czasu pracy Dopuszczalny okres rozliczeniowy Równoważny czas pracy -nie przekraczający 1 miesiąca ( art. 135 §1 p.) -nie przekraczający 3 m-cy ( art. 135 § 2kp.) m-cy ( art. 135 § 2kp.) * w szczególnie * w szczególnie uzasadnionych uzasadnionych sytuacjach sytuacjach -nie dłuższym niż 4 tygodnie - nie dłuższy niż 12 tygodni ( art. 32 i ust 2) ( art. 32 i ust 2) * w szczególnie * w szczególnie uzasadnionych sytuacjach uzasadnionych sytuacjach W systemie skróconego tygodnia oraz Systemie weekendowym -nie przekraczający 1 m-ca( art. 143 i 144kp ) -------------------- --------------------


Pobierz ppt "OKRESY ROZLICZENIOWE CZASU PRACY. Czas pracy Czas pracy – jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google