Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach
Dwadzieścia lat samorządności w Gminie Czastary

2 Gmina Czastary Wójtem Gminy Czastary jest pan Paweł Głowacki, który pełni tę funkcję już drugą kadencję. Sekretarzem gminy jest pan Wiesław Bednarek. Gmina Czastary położona jest w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego w powiecie wieruszowskim. Administracyjnie podzielona jest na 11 sołectw, w skład których wchodzą wsie: Czastary, Parcice, Radostów I, Radostów II, Jaworek, Krajanka, Przywory, Józefów, Kąty Walichnowskie, Stępna, Kniatowy, Dolina, Krzyż, Chorobel, Nalepa i Jaśki. Gmina zajmuje 6267 ha, z czego na użytki rolne przypada ok. 70 % powierzchni gminy, 23 % powierzchni zajmują natomiast lasy. Jest to więc gmina typowo rolnicza. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 6,9 ha. Użytki rolne są w przeważającej ilości klasy V i VI, co nie pozwala uprawiać roślin o dużych wymaganiach glebowych. Część mieszkańców oprócz uprawy roli znajduje zatrudnienie w zakładach działających na terenie gminy. Wywiad z sekretarzem gminy panem Wiesławem Bednarkiem przeprowadzili: Anita Janczak, Marta Owczarek, Krystian Kmieć; zdj. Krystian Kmieć

3 Sieć wodociągowa Gmina Czastary jest obecnie w 95 % zwodociągowana. W latach podłączono do wodociągu Parcice, Dolinę i Krzyż, a w następnych latach Krajankę, Jaworek, Przywory i Nalepę. Wywiad z sekretarzem gminy panem Wiesławem Bednarkiem przeprowadzili: Anita Janczak, Marta Owczarek, Krystian Kmieć; zdj. Krystian Kmieć

4 Oczyszczalnia ścieków
Jedną z ważniejszych inwestycji w Gminie Czastary jest wybudowanie oczyszczalni ścieków, oddanej do użytku w 2004 r. Oczyszczalnia wybudowana została ze środków własnych budżetu gminy oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wywiad z sekretarzem gminy panem Wiesławem Bednarkiem przeprowadzili: Anita Janczak, Marta Owczarek, Krystian Kmieć; zdj. Krystian Kmieć

5 Sieć kanalizacyjna W 2004 roku wykonano kanalizację sanitarną w Parcicach i Krzyżu. Obecnie trwa budowa kanalizacji w Czastarach. Jednocześnie wymieniana jest linia wodociągowa azbestowo – cementowa na nowszą, wykonaną z PCV. Pomoc finansową gmina otrzyma po ukończeniu inwestycji ze środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wywiad z sekretarzem gminy panem Wiesławem Bednarkiem przeprowadzili: Anita Janczak, Marta Owczarek, Krystian Kmieć; zdj. Krystian Kmieć

6 Segregacja śmieci Od 1999 roku gmina została objęta planem segregacji śmieci. Obecnie na terenie gminy znajdują się zbiorcze pojemniki na plastik, szkło kolorowe i jasne. Każde gospodarstwo ponadto indywidualnie otrzymało dodatkowy kosz na szkło i pojemnik na zużyte baterie. Na terenie gminy znajduje się również składowisko odpadów komunalnych, na które bezpłatnie można wywozić śmieci. Zdjęcia: Anita Janczak, Krystian Kmieć

7 Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach
W Gminnym Ośrodku Kultury został przeprowadzony remont. Dzieci i młodzież z terenu gminy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest sala bilardowa, stół do tenisa oraz siłownia. Przy GOK-u działają dwie grupy taneczne: A –Tak i Tiki-Taki, które swoimi występami uatrakcyjniają gminne imprezy. Są też prowadzone zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, działa również Kapela Ludowa. Zdjęcia: Krystian Kmieć

8 Gminny Klub Sportowy GKS Czastary (sekcja piłki siatkowej) powstał w 2004 roku. Trenerem drużyny siatkarskiej jest pan Marek Dudka, natomiast kierownikiem pan Mirosław Trafarski. Siatkarze mają na swoim koncie wiele sukcesów. W ostatnim sezonie zajęli wysoką, szóstą lokatę w klasyfikacji końcowej III ligi mężczyzn Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Treningi siatkarskie odbywają się w hali sportowej w Zespole Szkół w Czastarach. Wywiad z trenerem drużyny siatkarskiej p. Markiem Dudką przeprowadziła Marta Owczarek; zdj. p. Marek Dudka

9 Hala Sportowa Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Czastarach została oddana do użytku w grudniu 2008 roku. Wybudowano ją ze środków własnych gminy oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mogą korzystać z niej nie tylko uczniowie, ale także mieszkańcy gminy. Wywiad z sekretarzem gminy panem Wiesławem Bednarkiem przeprowadzili: Anita Janczak, Marta Owczarek, Krystian Kmieć; zdj. Krystian Kmieć

10 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach
W 2000 roku został oddany do użytku budynek przedszkola, wybudowany ze środków własnych gminy. Wcześniej przedszkole zajmowało jedną izbę lekcyjną w szkole podstawowej. Zdjęcia Krystian Kmieć

11 Samorządność w oczach mieszkańców
„W ciągu dwudziestu lat w naszej wsi zaszły duże zmiany. Założono sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zniknął więc problem braku wody i odprowadzania ścieków. W 2004 roku w pobliżu szkoły powstało boisko sportowe, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. W 2009 roku położono nowe chodniki, planowane jest też m. in. utworzenie ścieżki rowerowej. Mieszkańcy mają możliwość wyrazić swoje zdanie na zebraniach wiejskich. Z różnego rodzaju problemami mogą też przyjść do mnie, a ja przedstawiam je wójtowi. Można również przyjść na sesję Rady Gminy, aby posłuchać głosów swoich przedstawicieli.” Wywiad z panią sołtys Parcic, panią Anną Zagórną przeprowadziły Monika Adamska i Agnieszka Wojnarowska; zdj. Anita Janczak, Marta Owczarek

12 „Wioska internetowa” W budynku Zespołu Szkół w Czastarach znajduje się Centrum Kształcenia „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, która powstała z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół pana Waldemara Bednarka. Projekt ten został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty utrzymania pokrywa Urząd Gminy. Głównym założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia na odległość. Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół w Czastarach przeprowadziła Marta Owczarek; zdj. Krystian Kmieć

13 Lokalni przedsiębiorcy
Urząd Gminy zachęca mieszkańców do tworzenia nowych zakładów pracy, w których znaleźliby zatrudnienie mieszkańcy okolicznych wsi. W gminnej ewidencji zarejestrowanych jest ponad 180 przedsiębiorców. Wywiad z sekretarzem gminy p. W. Bednarkiem przeprowadzili: Anita Janczak, Marta Owczarek, Krystian Kmieć; zdjęcia: Anita Janczak, Krystian Kmieć

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Marta Owczarek , klasa II b Krystian Kmieć , klasa II b Anita Janczak – 1994, klasa III b Agnieszka Wojnarowska , klasa III b Monika Adamska , klasa III b Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach – Publiczne Gimnazjum ul. Szkolna 4, Czastary Opiekunowie: Beata Matusiak, Izabela Kapral, Barbara Kmieć Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google