Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie 20 lat wspólnie… Co zmieniło się w naszej gminie… Gmina Brańsk powiat bielski woj. podlaskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie 20 lat wspólnie… Co zmieniło się w naszej gminie… Gmina Brańsk powiat bielski woj. podlaskie."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie 20 lat wspólnie… Co zmieniło się w naszej gminie… Gmina Brańsk powiat bielski woj. podlaskie

2 Mam ś wiadomo ść, ż e wszystkich potrzeb i ż ycze ń nie byłem w stanie spełni ć, ale wiem co robi ć dalej, gdzie i w jaki sposób zdobywa ć ś rodki unijne. Moim pragnieniem jest aby, nasza Gmina była coraz pi ę kniejsza i dawała perspektyw ę młodym ludziom, którzy wi ążą nadziej ę na godne ż ycie w gminie Bra ń sk. Wójt Gminy Bra ń sk Krzysztof Jaworowski Pan Wójt o swojej pracy Gminne Echa

3 Urząd Gminy Brańsk

4 W ł adze Gminy Wójt – mgr Krzysztof Jaworowski Sekretarz – mgr inż. Wojciech Łukasz Jakubowski Przewodniczący rady Gminy Rady Ryszard Wietoszko

5 Inwestycje w Gminie Bra ń sk Zalew w KiersnówkuPrzydomowe oczyszczalnie ścieków Świetlica w HolonkachŚwietlica w KlichachŚwietlica w Chojewie

6 Droga, która łączy gminy

7 Ż ycie kulturalne i sportowe w naszej gminie Dożynki gminne w BrańskuSpotkanie opłatkowe Złote gody

8 Otwarcie Orlika 2012 w Kalnicy Pan Wójt przecina wstęgęPani dyrektor odbiera piłki Występ zespołu tanecznego i walka o puchar Pana wójta

9 Uroczystości Państwowe Pomniki w Olszewie upamiętniające II Wojnę Światową Uroczystość 3 –go MajaPrzy pomniku w Oleksinie

10 Wspólnie dbamy o porządek „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT’’

11 Gmina a Oświata Zadbane place wokół szkół

12 Estetyczny wygląd budynków szkół Gimnazjum w Oleksinie Szkoła Podstawowa w Chojewie Szkoła Podstawowa w HolonkachSzkoła Podstawowa w Koszewie

13 Budowa boiska przy gimnazjum w Oleksinie

14 Godni do naśladowania Patroni naszych szkół

15 Kamil Kwiatkowski 1996, klasa IB Barbara Żurakowska 1996, klasa IB Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie Regina Szafran Dyrektor szkoły – Katarzyna Wróbel pgoleksin@interia.pl pgoleksin@interia.pl W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie 20 lat wspólnie… Co zmieniło się w naszej gminie… Gmina Brańsk powiat bielski woj. podlaskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google