Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 10 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 10 im"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 10 im
WITAMY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 10 im. Janusza Korczaka

2 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 10 GIMNAZJUM NR 55 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR13 SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1

3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 GIMNAZJUM NR 55 SPRAWDZIAN EGZAMIN EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1

4 W jaki sposób uczeń trafia do SOSW nr 10 ?
Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym Za zgodą rodzica/prawnego opiekuna Skierowanie do szkoły wydaje dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

5 Sylwetka dziecka – ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
zaburzenia analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowej), zaburzenie orientacji przestrzennej słaby poziom sprawności grafomotorycznej słaba koncentracja trudności w czytaniu, zaburzenia rozumienia znaczenia wypowiedzi mała samodzielność w wykonywaniu wszelkich zadań nadpobudliwość psychoruchowa lub zahamowanie niski poziom motywacji trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu znaczna impulsywność, częste przejawy agresji częściej występujące wady wymowy

6 Realizacja programu nauczania
Uczeń realizuje program dostosowany do swoich możliwości, w oparciu o opracowywany przez zespół nauczycieli i specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - IPET Orzeczenie PPP Wywiad z rodzicami Spostrzeżenia n-li i rewalidatorów Opinia z poprzedniej klasy

7

8

9

10

11

12 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY
DLA UCZENNICY KLASY SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 1 (na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 styczeń r. Dz.U. nr 19, poz.165 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) Opracowany na rok szkolny 20.../ przez zespół w składzie: -         Znaczenie symboli monitorowania: Zachowanie: W - wyróżniające, D – dobre, P – popraw się Przedmioty nauczania i rewalidacja: W- wyróżniłeś się, B – bardzo dobrze, D – dobrze, P – postaraj się, potrafisz, M – mogłoby być lepiej

13 Charakterystyka uczennicy klasy ...... Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1
Informacje ogólne a) imię i nazwisko b) data miejsce urodzenia c) stopień niepełnosprawności d) sprzężenia e) adres zamieszkania Diagnoza mocne strony słabe strony 1) samoobsługa 2) komunikacja 3) motoryka 4) uspołecznienie 5) cechy temperamentu 6) umiejętności szkolne - czytanie - pisanie - liczenie - wiedza przyrodnicza - sprawność manualna - pełnienie roli ucznia

14 ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
1.    2.    3.    4.    Godziny rewalidacji indywidualnej: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne godz./tydzień Logopedia – godz./tydzień Gimnastyka korekcyjna godz./tydzień Indywidualny program edukacyjny dla A.B. – uczennicy klasy na rok szkolny / Zajęcia edukacyjne Zakres edukacji Treści i działania edukacyjne Oczekiwane efekty pracy Edukator Monitorowanie rozwoju I semestr II semestr ZACHOWANIE Wszyscy edukatorzy

15 FUNKCJONOWANIE OSOBISTE
Zajęcia edukacyjne Zakres edukacji Treści i działania edukacyjne Oczekiwane efekty pracy Edukator Monitorowanie rozwoju Umiejętności praktyczne w zakresie I semestr II semestr FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

16 PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Zajęcia edukacyjne Zakres edukacji Treści i działania edukacyjne Oczekiwane efekty pracy Edukator Monitorowanie rozwoju I semestr II semestr PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY a) gospodarstwo domowe ·           b) elementy szycia c) wyroby rękodzieła d) prace ogrodnicze

17 WYCHOWANIE FIZYCZNE Zajęcia edukacyjne Zakres edukacji
Treści i działania edukacyjne Oczekiwane efekty pracy Edukator Monitorowanie rozwoju I semestr II semestr WYCHOWANIE FIZYCZNE Gry i zabawy ruchowe Gimnastyka Ćwiczenia muzyczno-ruchowe Zespołowe gry sportowe Lekka atletyka

18 ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Zajęcia edukacyjne Zakres edukacji Treści i działania edukacyjne Oczekiwane efekty pracy Edukator Monitorowanie rozwoju I semestr II semestr ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ Wrażliwość i percepcja -            Ekspresja Kreatywność Zajęcia edukacyjne Zakres edukacji Treści i działania edukacyjne Oczekiwane efekty pracy Edukator Monitorowanie rozwoju I semestr II semestr REWALIDACJA Gimnastyka korekcyjna godz./tydzień

19 Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
REWALIDACJA Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne godz./tydzień ·           Logopedia Podpis Rodziców:

20 KOORDYNATOR BIBLIOTEKARKA MAŁGORZATA IDZIKOWSKA

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WITAMY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 10 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google