Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzenie „Wy s zehradu” Wspólne dziedzictwo historyczne, kulturalne i religijne ( spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w 1335 r. w Visegradzie, wspólne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzenie „Wy s zehradu” Wspólne dziedzictwo historyczne, kulturalne i religijne ( spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w 1335 r. w Visegradzie, wspólne."— Zapis prezentacji:

1

2 Korzenie „Wy s zehradu” Wspólne dziedzictwo historyczne, kulturalne i religijne ( spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w 1335 r. w Visegradzie, wspólne doświadczenia historyczne, wspólne dziedzictwo kulturalne i religijne ) Bliskość geograficzna ( skrzyżowanie dróg Wschód-Zachód ) Podobne doświadczenia XX wieku ( dążenie do wolności: 1956, 1968, 1980, 1989 ; transformacja społeczno-ekonomiczna, podobne przemiany infrastruktury, itp.) 1

3 CZ + HU + PL + SK = V4 V4 jako platforma konsultacji Regularne spotkania na różnych poziomach. Wspólne osiągnięcia Członkostwo w UE, NATO; wspólne stanowisko wobec EU; Schengen; współpraca z Beneluxem, itp. Wyzwania Tworzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Polityki Bezpieczeństwa UE oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, bezpieczeństwo energetyczne, itp.. Wspólne doświadczenia jako know- how Podobny poziom rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz doświadczenie walki o wolność i transformacji jako nasze know-how 2

4 Podstawowe informacje o IVF: Jedyna wspólna instytucja Grupy V4 Utworzona w 2000 roku z siedzibą w Bratysławie (Sekretariat) Do tej pory wsparła ponad: 2.300 projektów, 750 stypendiów, 70 stypendiów artystycznych Budżet: € 6,000,000 3

5 Obszary wspierania projektów: Współpraca kulturalna Współpraca i badania naukowe Edukacja Wymiana młodziezy Współpraca transgraniczna Promocja turystyki 4

6 Podział środków IVF: (Wszystkie programy wg krajów na koniec roku 2008) 5

7 Kategorie wspieranych projektów grantowych: 6

8 7 Valid as of: 1 Jan. 2009 (2009 Budget including leftovers in the total value of €6,038,712) Podział budżetu IVF:

9 Podstawowe warunki: Projekt wyszehradzki Współpraca partnerów przynajmniej z 3 krajów V4 (organizator + 2 partnerów) Przynajmniej 50% budżetu z innych źródeł (wkład własny może nie być finansowy) Aplikant nie może być instytucją państwową (finansowaną z budżetu państwa) 8

10 Jak ubiegać się o grant? Masz pomysł wyszehradzki? Masz partnerów z krajów V4? Wypełnij formularz wniosku (w formule on-line) Dołącz listy od partnerów współorganizacyjnych i/lub finansowych Dołącz kopię statutu i dokumentów założycielskich 9

11 Budżet 2010: €512,000 Terminy: 1 Marzec, 1 Czerwiec, 1 Wrzesień, 1 Grudzień Współpraca przynajmniej 3 krajów V4 Okres kontraktu: 6 miesięcy Suma wsparcia: do €5,000 (maksymalnie 50% całego budżetu) Czas rozpatrywania wniosku ok. 8 tygodni (projekt nie może zacząć się wcześniej) On-line applications: http://applications.visegradfund.org/ http://applications.visegradfund.org/ Małe Granty 10

12 Granty Standardowe Budżet 2010: €2,200,000 Terminy: 15 Marzec i 15 Wrzesień Współpraca przynajmniej 3 krajów V4 Okres kontraktu: 12 miesięcy Suma wsparcia: od €5,001 (maksymalnie 50% całego budżetu) Czas rozpatrywania wniosków ok. 10 tygodni (projekt nie może zacząć się wcześniej) On-line applications: http://applications.visegradfund.org/ http://applications.visegradfund.org/ 11

13 Budżet 2010: €300,000 Termin: 15 Luty Współpraca wszystkich krajów V4 Okres kontraktu: 12 - 36 miesięcy Suma wsparcia: zazwyczaj €50,000 (maksymalnie 50% całego budżetu) Okres rozpatrywania wniosku ok. 10 tygodni (projekt nie może zacząć się wcześniej) On-line applications: http://applications.visegradfund.org/ http://applications.visegradfund.org/ V4 Program Strategiczny 12

14 Program Strategiczny: Priorytety 2010 Wyszehradzka odpowiedź na Dekadę Społecznej Adaptacji Romów Budowanie Zielonego Wyszehradu Upowszechnianie wyszehradzkiego know-how wśród Sąsiadów Promocja V4 13

15 Inwestycje kapitałowe Własne koszty pośrednie (rachunki za elektryczność, gaz, wodę, telefon itp) Własne koszty bezpośrednie (koszt wynajmu pomieszczeń, itp) Pracownicy zatrudnieni zgodnie z kodeksem pracy (też inne koszty osobowe: diety, ubezpieczenia, itp) Koszty nierefundowalne 14

16 Koszty wydawnicze i drukarskie (publikacje, plakaty, zaproszenia, itp) Wynajem pomieszczeń i koszty techniczne Honoraria dla artystów i ekspertów Zakwaterowanie i wyżywienie Koszty transportu Koszty tłumaczenia Nagrody i dyplomy Materiały biurowe i promocyjne Reklama, promocja (radio, TV, billboardy, prasa, itp) Stworzenie i aktualizacja strony internetowej Koszty refundowalne 15

17 Wyszehradzki Program Stypendialny Budżet 2010: € 1,884,000 480 semestrów Termin: 31 Stycznia Poziom magisterski i podyplomowy Program studyjny/badawczy na 1 lub 2 semestry (Z wyjątkiem programu In-Coming, gdzie można się ubiegać o stypendium na okres 1 - 4 semestrów) Wsparcie finansowe dla stypendysty i uczelni (Sumy wsparcia: €2,000 (Intra-Visegrad) lub €2,500 (Out-Going, In-Coming)/semestr/osoba; €1,500/semestr/uczelnia) Wnioski oceniane przez niezależnych ekspertów z krajów V4 16

18 Typy stypendiów: 17 OUT-GOING (dla studentów z krajów V4 na studia w ALB, ARM, AZE, BIH, BLR, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, SRB i UKR oraz na uczelniach Kosowa) INTRA-VISEGRAD (dla studentów z krajów V4 na studia na uczelniach kraju V4 innym niż kraj pochodzenia) IN-COMING (dla studentów z ALB, ARM, AZE, BIH, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, RUS i SRB oraz Kosowa na studia na uczelniach krajów V4) Stypendia Ukraińskie (co roku 128 semestrów dla studentów z Ukrainy na studia na uczelniach krajów V4) Stypendia Białoruskie (co roku 80 semestrów dla studentów z Białorusi na studia na uczelniach krajów V4) More/contact: http://scholarships.visegradfund.org

19 18

20 Budżet 2010:€100,000 Termin: 10 Listopad Grant na rozwinięcie lub utworzenie uniwersyteckich studiów lub programów dotyczących Grupy Wyszehradzkiej Jednorazowe wsparcie (€15,000/program, €50,000/studia) More/contact: www.visegradfund.org/curriculum.html www.visegradfund.org/curriculum.html Grant na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie 19

21 3-miesięczny program rezydencyjny dla artystów z krajów V4 na pracę w innym kraju V4 Budżet 2010: € 108,000 Suma stypendium: € 4,500 Termin: 10 Wrzesień More/contact: http://artists.visegradfund.org Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla Artystów 20

22 31 StyczniaStypendia 15 LutegoGranty Strateg. 1 MarcaMałe Granty (I) 15 MarcaGranty Standard. 1 CzerwcaMałe Granty (II) 1 WrześniaMałe Granty (III) 10 WrześniaProgram Artyst. 15 WrześniaGranty Standard. 10 ListopadaGranty Uniwersyt. 1 GrudniaMałe Granty (IV) Terminy składania wniosków: 21

23 Kontakt/Konsultacje: Adres: Kráľovské údolie 8 811 02 Bratislava Słowacja Tel.: (+421) 259 203 811 Fax:(+421) 259 203 805 E-mail: visegradfund@visegradfund.org 22

24 24

25 23

26 25

27

28

29 Thank you! Děkujeme! Köszönjük! Dziękujemy! Ďakujeme!


Pobierz ppt "Korzenie „Wy s zehradu” Wspólne dziedzictwo historyczne, kulturalne i religijne ( spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w 1335 r. w Visegradzie, wspólne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google