Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Miejska Policji w Przemyślu"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Styczeń 2015

2

3 Średni czas reakcji – 04:56

4 Średni czas reakcji – 09:52

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Przestępstwa Gospodarcze

15 Przestępstwa Gospodarcze

16 Przestępstwa Ogółem

17 ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH I NIEMASOWYCH
2013 2014 1 Liczba imprez 76 539 2 Imprezy masowe 40 23 3 (koszykówka i piłka ręczna) 20 11 4 Piłka nożna 53 462 - impreza masowa 17 - impreza niemasowa 36 461* 5 Imprezy o charakterze rozrywkowym 3 (wszystkie masowe) 12 (wszystkie masowe) 55 (wszystkie niemasowe) 6 Liczba akcji policyjnych 8 7 Liczba koncentracji NPP 45 * dotyczy rozegranych meczy piłki nożnej na terenie pow. przemyskiego (wszystkie klasy rozgrywek) Podczas realizacji w/w zabezpieczeń, nie odnotowano przypadków zbiorowego naruszenia prawa. Odnotowano natomiast Jeden eksces chuligański. W sprawie tej przeprowadzono czynności procesowe pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 59 UoBIM i art. 57a UoBIM z zw. z art. 11 kk – postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 322 § 1 kpk (nie wykryto sprawcy). Do zabezpieczenia imprez skierowano 1627 policjantów i 346 samochodów, przejechano łącznie ponad 20 tys. km.

18 SŁUŻBY KRYMINALNE

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 W 2014 roku zgłoszono 26 zaginięć I kategorii (w 2013 roku zgłoszono 20).
20 na terenie miasta Przemyśla, 6 na terenie gmin (Przemyśl, Medyka, Stubno, Medyka, Bircza, Fredropol) Wykorzystane siły i środki : Policjantów – 332, Strażaków OSP – 102, Funkcjonariusze PSP – 12, Funkcjonariuszy SG – 37 (w tym 2 razy śmigłowiec, kamery termowizyjne, kłady, samochody terenowe, motocykle), Funkcjonariuszy SOK – 6 (samochód z kamerą termowizyjną). Do działań wykorzystano 16 psów : 9 tropiących (SG – 6, SOK – 1, GOPR Sanok – 1, KPP Jarosław – 1) 7 ratowniczych (stowarzyszenie STORAT)

31 PRZEMOC W RODZINIE 2013 2014 Liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta 152 216 - miasto 93 126 - powiat 59 90 Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 265 331 - kobiety 146 - mężczyźni 19 20 - osoby małoletnie 100 95 Liczba sprawców przemocy w rodzinie 153 218 4 149 214 Liczba zatrzymanych sprawców przemocy 31 30 Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu 104 144 3 1 101 143

32 PROFILAKTYKA W 2014 roku w szkołach na terenie miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego zorganizowano 280 spotkań profilaktycznych. Szkoły ponadgimnazjalne – 55 spotkań (1 923 uczestników). Szkoły gimnazjalne – 88 spotkań (2 145 uczestników). Szkoły podstawowe – 54 spotkania (2 140 uczestników). Przedszkola – 36 spotkań (805 uczestników). Świetlice – 2 spotkania Zimowiska – 14 spotkań Półkolonie – 31 spotkań Zwiedzanie KMP w Przemyślu – Poznanie zawodu policjanta – 11 grupy (341 uczestników). Wywiadówki z rodzicami – 5 spotkań (około 460 uczestników) Rady Pedagogiczne – 7 spotkań (346 uczestników ) Realizowane tematy : Bezpieczna droga, Obcy niebezpieczny, Sam w domu, Pierwsza pomoc przedszkolaka, Przemoc i agresja, Cyberprzemoc, Uzależnienia, Odpowiedzialność prawna nieletnich, Ostrożnie pies, Pseudokibic, Ograniczyć wandalizm. Przeprowadzone akcje i przedsięwzięcia: Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Stop alkohol ograniczona dostępność, Konkurs plastyczny (Rzeszów), Cała Polska Czyta Dzieciom, Tydzień Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, Wagarowicz, Przegląd małych form teatralnych, Zadbajmy o pokolenia bez przemocy, Noc Profilaktyki PAT, Biała wstążka.


Pobierz ppt "Komenda Miejska Policji w Przemyślu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google