Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Spotkanie otwierające. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Serdecznie witam Was w kolejnej – trzeciej już – edycji programu Szkoła z klasą 2.0. W tym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Spotkanie otwierające. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Serdecznie witam Was w kolejnej – trzeciej już – edycji programu Szkoła z klasą 2.0. W tym."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Spotkanie otwierające

2 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Serdecznie witam Was w kolejnej – trzeciej już – edycji programu Szkoła z klasą 2.0. W tym roku wyjątkowo ważna jest w szkołach współpraca 2.0 – z jednej strony budowanie zgranego zespołu nauczycieli wraz dyrektorem i koordynatorem szkolnym, z drugiej zaś nauka współpracy w zespołach uczniowskich.

3 Celem Programu jest:  Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (dalej: TIK) oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK zarówno na terenie szkoły, jak i w całości procesu uczenia się i nauczania.  Budowanie współpracy między nauczycielami oraz dyrektorami szkół w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i komunikacji w szkole  Umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk (swoich pomysłów na zajęcia dydaktyczne i projekty edukacyjne) na platformach internetowych programu  Upowszechnianie metod nauczania, wykorzystujących nowoczesne technologie i sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych i udostępnienie ich

4 Zadania Zespołu 2.0.

5 Każdy członek Zespołu 2.0 (dyrektor, szkolny Koordynator oraz nauczyciele)  współpracuje z pozostałymi członkami Zespołu 2.0;  wykonuje zadania w Programie zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Programu, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie internetowej Programu i z wykorzystaniem materiałów pomocniczych zapewnionych przez CEO;  po wykonaniu zadań opisuje je i publikuje na swojej stronie internetowej przypisanej przez Organizatorów w terminie podanym w harmonogramie i zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie. Zamieszcza tam materiały, zadania, zdjęcia wykorzystane i wypracowane w trakcie realizacji zaplanowanych wcześniej działań;  po otrzymaniu komentarza do opisu od Moderatorów Programu uwzględnia otrzymane wskazówki w opisie ;  kontaktuje się z Organizatorami Programu.

6 Dodatkowo nauczyciel w Programie  planuje z uczniami działania edukacyjne, zajęcia lekcyjne, projekty badawcze, eksperymenty, związane z wykorzystaniem nowych technologii;  organizuje z wybranymi uczniami debaty na temat kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK w uczeniu się i nauczaniu;  wspiera uczniów w realizacji projektów oraz innych zadań: koordynuje pracę uczniów, wspiera ich merytorycznie w trakcie samodzielnej pracy, pomaga w ustaleniu harmonogramu pracy, podziale zadań, pomaga w organizacji kolejnych etapów pracy nad projektem;  prezentuje podjęte w ramach programu działania na szkolnych festiwalach 2.0;  wymienia się praktykami z nauczycielami swojego przedmiotu z innych szkół na platformie internetowej Programu.

7 Dodatkowo Szkolny Koordynator Programu  wspomagany przez wszystkich członków Zespołu 2.0, organizuje i opisuje na stronie internetowej szkoły przypisanej przez Organizatorów działania całej szkoły (spotkanie otwierające, debata szkolna, szkolny festiwal 2.0)  jest odpowiedzialny za spotkania Zespołu 2.0 i za realizacje ogólnoszkolnych zadań ;  wymienia się praktykami z Szkolnymi Koordynatorami z innych szkół na platformie internetowej Programu

8 Dodatkowo Dyrektor Programu:  wprowadza do szkoły dwa wybrane przez siebie działania (z listy zamieszczonej przez Organizatorów Programu)  uczestniczy w spotkaniach Zespołu 2.0  wymienia się praktykami Dyrektorami z innych szkół na platformie internetowej Programu

9 Uczniowie  realizują działania pod opieką nauczyciela  wybrani uczniowie prowadzą blogi na platformie blogów CEO, opisują swoje zadania i doświadczenia związane z udziałem w Programie, wymieniają się komentarzami i opiniami z innymi uczniami oraz zdobywają sprawności proponowane na blogach

10 Dlaczego warto, żeby uczniowie prowadzili blogi?  blogi rozwijają kompetencje TIK – informacyjne oraz komputerowe;  rozwijają kompetencje językowe i komunikacyjne;  mogą pełnić funkcję platformy e-learningowej i bazy przydatnych linków;  wyzwalają kreatywność;  motywują uczniów do aktywności edukacyjnej i społecznej;  służą jako platforma wymiany pomysłów i doświadczeń w uczeniu się;  ułatwiają komunikację uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń.

11 Kodeks 2.0 Każda szkoła dostosowuje go do swoich potrzeb. Kodeks powinien być raczej zbiorem praktycznych wskazówek, przydatnych w codziennym życiu szkolnym, niż zestawem ogólnych zasad. Kodeksy

12 Debata Organizowana w każdej szkole i klasie. Ważne jest jak największe zaangażowanie uczniów w proces dyskusji i podejmowania decyzji. Debaty

13 Zadanie TIK Służy przetestowaniu zasad Kodeksu. Może być wykonane na lekcji lub w domu. Pozwala uczniom zastosować w praktyce nabytą wiedzę. Zadania TIK

14 Projekt edukacyjny Służy przetestowaniu zasad Kodeksu. Może być wykonane na lekcji lub w domu. Pozwala uczniom zastosować w praktyce nabytą wiedzę. Projekty

15 Szkolny Festiwal 2.0 Podsumowanie całorocznej pracy. Szkolny Festiwal 2.0

16 www.ceo.org.pl Harmonogram

17 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Przygotowała Anna Warzocha


Pobierz ppt "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Spotkanie otwierające. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Serdecznie witam Was w kolejnej – trzeciej już – edycji programu Szkoła z klasą 2.0. W tym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google