Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TIK? TAK! Spotkanie otwierające 22 listopada 2012 r. OrganizatorzyHonorowy patron.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TIK? TAK! Spotkanie otwierające 22 listopada 2012 r. OrganizatorzyHonorowy patron."— Zapis prezentacji:

1 TIK? TAK! Spotkanie otwierające 22 listopada 2012 r. OrganizatorzyHonorowy patron

2 Cele programu (1) promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK, budowanie współpracy między nauczycielami oraz dyrektorami szkół w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i komunikacji w szkole,

3 Cele programu (2) rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności wnioskowania i rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, komunikacji i współpracy, poprzez promowanie nowych metod nauczania z zastosowaniem TIK, umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk na platformach internetowych programu,

4 Cele programu (3) upowszechnianie metod nauczania wykorzystujących TIK i sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych oraz udostępnianie BAZY 2.0 (poradniki, scenariusze zajęć, zadania, doświadczenia, projekty, katalog dobrych praktyk).

5 Kodeks 2.0 to dostosowane do potrzeb i uwarunkowań szkoły zasady korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Powinien być: zrozumiały dla uczniów, akceptowany przez całą szkolną społeczność, aktualny, użyteczny.

6 Siedem punktów Kodeksu 2.0 Co warto wziąć pod uwagę? 1.Ucz i ucz się z TIK. 2.Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3.Nie kradnij i nie daj się okraść. 4.Komunikujmy się. 5.Komputery pod ręką. 6.Bądź bezpieczny w sieci. 7.Nauczcie tego dorosłych.

7 Lista zasobów sprzęt (komputery, projektory, tablice interaktywne, routery, kamery itd.), ludzie i ich umiejętności (nauczyciele i uczniowie), infrastruktura (Internet, WiFi, okablowanie itd.).

8 Lista pytań i problemów Jak chcielibyśmy uczyć? Jaki cel chcemy osiągnąć? Dlaczego niewielu nauczycieli wykorzystuje TIK podczas lekcji? Jak zachęcić nauczycieli do częstszego korzystania z posiadanego sprzętu? Gdzie można znaleźć multimedialne materiały dydaktyczne? Czy w każdej klasopracowni jest stały dostęp do Internetu? Jak włączyć uczniów w redagowanie szkolnej witryny internetowej? Jak lepiej wykorzystać posiadane zasoby - sprzętowe i ludzkie?

9 Plan działania Co chcemy zmienić w swoim systemie pracy dzięki udziałowi w programie? Plan działania Osoby odpowiedzialne (dyrektor, koordynator, nauczyciele) Terminy realizacji zadań Metody promowania podejmowanych działań Sposób oceny zrealizowanych zadań

10 Dziękuję za uwagę Wykorzystano materiały dostępne na portalu programu Szkoła z klasą 2.0 http://szkolazklasa20.pl/ Opracowała: Aneta Kisiel (koordynator)


Pobierz ppt "TIK? TAK! Spotkanie otwierające 22 listopada 2012 r. OrganizatorzyHonorowy patron."

Podobne prezentacje


Reklamy Google