Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu Skryningu raka piersi i szyjki macicy Schemat C.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu Skryningu raka piersi i szyjki macicy Schemat C."— Zapis prezentacji:

1 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu Skryningu raka piersi i szyjki macicy Schemat C

2 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL STAŻ PRACY Profil uczestników szkoleń Schemat C Specjalności monitorowane w 1, 2 i 3 edycji badania Specjalności monitorowane w 2 i 3 edycji badania

3 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI Profil uczestników szkoleń Schemat C Specjalności monitorowane w 1, 2 i 3 edycji badania Specjalności monitorowane w 2 i 3 edycji badania

4 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL RODZAJ PLACÓWKI Profil uczestników szkoleń Schemat C Specjalności monitorowane w 1, 2 i 3 edycji badania Specjalności monitorowane w 2 i 3 edycji badania

5 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Źródła wiedzy o szkoleniach Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Szkoleniu …? Schemat C Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3

6 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena przydatności wykładów Jak, w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nieprzydatne a 5 oznacza zdecydowanie przydatne, ocenia Pan(i) przydatność wykładów z punktu widzenia Pana(i) pracy? Schemat C Edycja 2 Edycja 1 Przydatność wykładów najwyżej oceniają patolodzy, pielęgniarki, radiolodzy, technicy RTG i fizycy. Nisko przydatność wykładów prowadzonych w trakcie szkolenia oceniają lekarze POZ, onkolodzy i ginekolodzy. Edycja 3

7 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena atrakcyjności wykładów Jak, w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza bardzo niska a 5 oznacza bardzo wysoka, ocenia Pan(i) atrakcyjność sposobu prowadzenia wykładów? Schemat C Edycja 2 Edycja 1 Onkolodzy i ginekolodzy także stosunkowo niżej oceniają atrakcyjność sposobu prowadzenia wykładów. Edycja 3

8 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena przydatności zajęć praktycznych Jak, w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nieprzydatne a 5 oznacza zdecydowanie przydatny, ocenia Pan(i) przydatność zajęć praktycznych z punktu widzenia Pana(i) pracy? Schemat C Edycja 2 Ocena przydatności zajęć praktycznych jest wysoka wśród patologów, radiologów, techników RTG i fizyków. Najsłabsze oceny przydatności i oceny sposobu prowadzenia zajęć praktycznych przyznali onkolodzy. Edycja 3

9 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena atrakcyjności zajęć praktycznych Jak, w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza bardzo niska a 5 oznacza bardzo wysoka, ocenia Pan(i) atrakcyjność sposobu prowadzenia zajęć praktycznych? Schemat C Edycja 2 Edycja 1 Najniższą ocenę atrakcyjności zajęć praktycznych zadeklarowali onkolodzy. Edycja 3

10 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Klasyfikacja BIRADS (21%) Zagadnienia kliniczne (14%) Błędy diagnostyczne (14%) Ocena zdjęć problematycznych (21%) Techniki biopsji (11%) Procedury diagnostyczne, specjalistyczne (!1%) Kontrola jakości (21%) Technika badania mammograficznego (15%) Inne techniki obrazowania piersi (13%) Badania kliniczne (13%) Inwazyjne metody diagnostyczne (13%) Kontrola jakości (23%) Pozycjonowanie (21%) Inwazyjne procedury diagnostyczne (19%) Biopsje (17%) Nie dotyczy Diagnostyka i geneza nowotworów (33%) Metody leczenia (33%) Metody prowadzenia profilaktyki (25%) Wykład Zajęcia praktyczne Całość szkolenia Pielęgniarki RadiolodzyTechnicy Schemat C Szczególnie interesujące zagadnienia Edycja 1

11 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Szczególnie interesujące zagadnienia Edycja 2 PielęgniarkiRadiolodzy Technicy Schemat C Diagnostyka Profilaktyka Metody leczenia nowotworów Klasyfikacja BIRADS Biopsja Diagnostyka Inwazyjne metody diagnostyczne Lekarze POZ Diagnostyka Profilaktyka Patolodzy Prowadzenie skryningu w krajach Europy Diagnostyka histopatologiczna Choroby nowotworowe System Bethesda Diagnostyka różnicowa zmian o odrębnym postępowaniu przy zbliżonym obrazie morfologicznym Zmiany w obrębie nabłonka gruczołowego szyjki i trzonu macicy Nowe techniki w cytologii Fizycy Testy kontroli jakości aparatury mammograficznej - poziom specjalistyczny i podstawowy Omówienie testów specjalistycznych Onkolodzy Trening medialny Skryning Testy specjalistyczne Psychologia pacjentek z rakiem piersi - przed i po leczeniu Kontakt z mediami Diagnostyka radiologiczna piersi Profilaktyka Ujednolicenie w Polsce badań skryningowych, Skryning, Interpretacja wszystkich typów ocenianych komórek w obecności i z pomocą doświadczonego cytologa Biopsja, Analiza trudnych przypadków Kontrola jakości ELEMENTY WYKŁADÓW ELEMENTY ĆWICZEŃ

12 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Szczególnie interesujące zagadnienia Edycja 3 Pielęgniarki Schemat C Profilaktyka Wirus HPV Metody leczenia nowotworów Diagnostyka Lekarze POZ Diagnostyka Profilaktyka Patolodzy Diagnostyka Fizycy Wykorzystanie testów specjalistycznych Ginekolodzy Sposoby pobierania wymazów Testy specjalistyczne ELEMENTY WYKŁADÓW ELEMENTY ĆWICZEŃ

13 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykład Zajęcia praktyczne Całość szkolenia Ocena zdjęć, wypełnianie ankiet (30%) Kontrola jakości (20%) Dyskusje, zadawanie pytań (20%) Ocena zdjęć problematycznych (43%) Błędy diagnostyczne (14%) Kontrola jakości (38%) Technika badania mammograficznego (31%) Różnicowanie zmian nowotworowych (23%) Rak piersi (23%) Kontrola jakości (38%) Pozycjonowanie (23%) Technika badania mammograficznego, obsługa aparatury mammograficznej (14%) Nie dotyczy Bardzo rzadko wymieniane (!) relatywnie najczęściej: Zagadnienia związane z rehabilitacją Pielęgniarki RadiolodzyTechnicy Schemat C Brakujące elementy szkolenia Edycja 1

14 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Brakujące elementy szkolenia Edycja 2-3 Pielęgniarki Radiolodzy Technicy Schemat C Aspekty psychologiczne Endometrioza Współpraca lekarz-położna Metody leczenia typu: chemioterapia i radioterapia Szczepionka przeciwko wirusowi HPV Ocena cytologiczna pobranego rozmazu Profilaktyka u kobiet od 25 roku życia Kontrola jakości Simp Pozycjonowanie Analiza zdjęć odrzucanych Lekarze POZ Patolodzy Analiza mikrobiologiczna ASCU-S, ASC-H Fizycy Testy specjalistyczne w mammografii Dyskusja nad sprzętem Metodyka pomiaru Kontrola jakości cyfrowej aparatury mammograficzne Metody pomiarowe w przypadku nietypowych rozwiązań technicznych aparatury mammograficznej Niedokładności związane ze stosowanymi metodami pomiarowymi Onkolodzy Trening medialny Skryning ELEMENTY WYKŁADÓW ELEMENTY ĆWICZEŃ Informacje praktyczne ogólne Biopsja, Analiza zdjęć, Błędy diagnostyczne Kontrola jakości, Technika badania mammograficznego Biopsja mammotomiczna Organizacja - obejrzenie np. pracowni i gabinetów, Sali rehabilitacyjnych, w których prowadzeni są pacjenci Praca z pacjentem Rozmowa z osobą starszą Psychologiczny aspekt rozpoznania choroby nowotworowej Dyskusja z wymianą doświadczeń pomiarowych Dłuższe zajęcia praktyczne, by przybliżyć tematykę związaną z pomiarami Interpretacja obrazów kratek przeciwrozproszeniowych Kontrola jakości cyfrowej aparatury mammograficznej Metody pomiarowe w przypadku nietypowych rozwiązań technicznych aparatury mammograficznej Poszczególne testy specjalistyczne każdy uczestnik powinien wykonać samodzielnie Brak ćwiczeń praktycznych – samobadanie piersi Brak ćwiczeń praktycznych – pobieranie wymazy z szyjki macicy

15 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ogólny poziom zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu Jak, w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony(a) a 5 bardzo zadowolony(a), ocenia Pan(i) ogólny poziom zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu? Schemat C Edycja 2 Edycja 1 Ogólny poziom zadowolenia z udziału w szkoleniu jest wysoki we wszystkich badanych grupach poza onkologami. W przypadku onkologów połowa badanych respondentów jest bardzo niezadowolona lub niezadowolona z udziału w szkoleniu. Niskie zadowolenie z kursu badani onkolodzy argumentowali słabym poziomem – nie omówieniu planowanego tematu skryningu. Nie na temat, było niewiele o skryningu, a kurs przypominał kurs doskonalący dla lekarzy w trakcie specjalizacji. Onkolog Skryning tylko w temacie kursu, nie ujęty w wykładach. Onkolog Relatywnie mniej zadowoleni z udziału w szkoleniu byli też ginekolodzy. Edycja 3

16 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Skłonność do rekomendacji szkolenia Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) uczestnictwo w tym szkoleniu swojej koleżance lub koledze pracującym na podobnym jak Pana(i) stanowisku? Schemat C Edycja 2 Edycja 1 Skłonność do rekomendacji szkolenia odzwierciedla zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu. Analogicznie połowa onkologów nie zarekomendowałaby szkolenia osobom pracującym na podobnym stanowisku. Mniej skłonni do rekomendacji szkolenia są również lekarze POZ. Edycja 3

17 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykorzystanie zdobytej wiedzy – edycja 1 Wiedza zdobyta podczas szkolenia jest wykorzystywana przez wszystkie pielęgniarki i niemal wszystkich radiologów. W przypadku techników RTG w pełni wiedzę wykorzystuje 43% z nich, pozostali nie mogą jej w pełni wykorzystywać, ze względu na brak sprzętu do kontroli jakości. Czy w kontaktach z pacjentkami przekazuje Pan(i) informacje dotyczące badań cytologicznych (np. gdzie przeprowadzić badanie, dlaczego przeprowadzać badanie)? Czy w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan(i) klasyfikację BIRADS? Czy obecnie prowadzi Pan(i) rutynową kontrolę aparatury mammograficznej według standardów „European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”? Schemat C

18 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykorzystanie zdobytej wiedzy – edycja 2 Schemat C Jak często w swojej pracy wykorzystuje Pan wiedzę przekazaną w trakcie wykładów? Czy w swojej pracy wykorzystuje Pan(i) informacje przekazywane w trakcie wykładów? Jak często w swojej pracy wykorzystuje Pan wiedzę przekazaną w trakcie ćwiczeń? Czy w swojej pracy wykorzystuje Pan(i) informacje przekazywane w trakcie ćwiczeń? Szkolenia z zakresu mammografii (fizycy, patolodzy, onkolodzy, radiolodzy, technicy RTG) Wykorzystanie wiedzy zdobytej zarówno podczas wykładów jak i ćwiczeń jest największe wśród patologów, radiologów i techników RTG. Fizycy i onkolodzy wykorzystują ją relatywnie rzadziej/ w mniejszym zakresie.

19 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykorzystanie zdobytej wiedzy – edycja 3 Schemat C Jak często w swojej pracy wykorzystuje Pan wiedzę przekazaną w trakcie wykładów? Czy w swojej pracy wykorzystuje Pan(i) informacje przekazywane w trakcie wykładów? Jak często w swojej pracy wykorzystuje Pan wiedzę przekazaną w trakcie ćwiczeń? Czy w swojej pracy wykorzystuje Pan(i) informacje przekazywane w trakcie ćwiczeń? Szkolenia z zakresu mammografii (fizycy, patolodzy, ginekolodzy)

20 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykorzystanie zdobytej wiedzy – edycja 2 i 3 Schemat C Czy w kontaktach z pacjentkami przekazuje Pan(i) informacje dotyczące badań cytologicznych (np. gdzie przeprowadzić badanie, dlaczego przeprowadzać badanie)? Czy w kontaktach z pacjentkami przekazuje Pan(i) informacje dotyczące badań skryningowych (np. gdzie przeprowadzić badanie, dlaczego przeprowadzać badanie)? Szkolenia z zakresu raka szyjki macicy (pielęgniarki oraz lekarze POZ) 98% w 2 edycji badania oraz 87-77% w trzeciej edycji badania lekarzy POZ jak i pielęgniarek przekazuje w kontaktach z pacjentkami informacje dotyczące badań skryningowych Według pielęgniarek i lekarzy POZ wpływ na zwiększenie liczby kobiet poddających się badaniom skryningowym mogą mieć: Nagłaśnianie problemu w społeczeństwie, Edukacja, Większa dostępność badań, oraz dodatkowo według lekarzy POZ – wprowadzenie obowiązku badań.

21 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Pielęgniarki RadiolodzyTechnicy Profilaktyka i leczenie chorób powszechnie występujących/cywilizacyjnych Rak piersi, rak szyjki macicy (zagadnienia ogólne, diagnostyka) Choroby nowotworowe inne niż rak piersi, rak szyjki macicy Zainteresowanie przyszłymi szkoleniami Edycja 1,2 i 3 Niemal wszyscy badani lekarze są zainteresowani szkoleniami związanymi z pracą zawodową tematyka interesujących szkoleń została wyszczególniona poniżej. FORMA: wykład FORMA: warsztat + wykład FORMA: wykład, seminarium Mammografia FORMA: ćwiczenia, wykład, warsztaty Diagnostyka chorób piersi Klasyfikacja BIRADS Tomografia komputerowa FORMA: wykład, ćwiczenia, warsztaty FORMA: warsztaty Kontrola jakości Mammografia Ochrona radiologiczna Pozycjonowanie Tomografia komputerowa FORMA: ćwiczenia, wykład, warsztaty FORMA: wykład, warsztaty, ćwiczenia FORMA: ćwiczenia, wykład FORMA: ćwiczenia FORMA: ćwiczenia, wykład FORMA: wykład, ćwiczenia, warsztaty Schemat C Profilaktyka i położnictwo FORMA: wykład, warsztaty, ćwiczenia Biopsja FORMA: warsztaty

22 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Lekarze POZ FizycyOnkolodzy Zainteresowanie przyszłymi szkoleniami Edycja 1,2 i 3 Kontrola jakości FORMA: wykład, warsztaty, ćwiczenia Leczenie FORMA: wykład Schemat C Kolposkopia FORMA: warsztaty Nowotwory piersi FORMA: wykłady Patolodzy Cytologia FORMA: wykład, warsztaty, ćwiczenia Niemal wszyscy badani lekarze są zainteresowani szkoleniami związanymi z pracą zawodową tematyka interesujących szkoleń została wyszczególniona poniżej. Diagnostyka FORMA: warsztaty, ćwiczenia, wyjazd studyjny Choroby FORMA: wykład, ćwiczenia Ginekolodzy Kolposkopia FORMA: warsztaty, ćwiczenia Diagnostyka FORMA: wykład, ćwiczenia

23 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Dziękuję za uwagę! Schemat C www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu Skryningu raka piersi i szyjki macicy Schemat C."

Podobne prezentacje


Reklamy Google