Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Community policing i… …metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Community policing i… …metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych."— Zapis prezentacji:

1 Community policing i… …metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych

2 Wybrane modele wg niemieckiego kryminologa H.J. Schneidera /A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych/ Modele bezsilności: typu mission impossible (przestępczość to funkcja warunków życia, tego policja nie zmieni) Modele represyjne: marksistowski; typu „przemoc i natychmiastowa reakcja”; Modele represyjno-prewencyjne (kontrolne): „autorytatywna interwencja i symboliczna sprawiedliwość”; „zbieranie i przetwarzanie informacji”; „kontrola przestępczości przez utrzymanie porządku publicznego” Modele kooperacji: „podwójny system kontroli” (państwowy i prywatny); „pojednawcze interwencje”; „partnerski” (community policing)

3 Modele wg Andrzeja Wiśniewskiego /A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych/ Modele reaktywne: Professional model (dotyczy zorganizowania policji) Problem-oriented model (skoncentrowany na analizowaniu skuteczności działań policji) Modele kreatywne: Security-oriented model (zorientowany na zapobieganie, prewencję [patrole] – jako klucz do ograniczenia przestępczości) Community policing model (koncentracja na kooperacji ze społecznością lokalną)

4 Community policing - pojęcie „Strategia zapobiegania przestępczości (…) zorientowana na budowanie partnerstwa między policją, społecznościami lokalnymi oraz instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Jej podstawą jest zaangażowanie członków społeczności lokalnych oraz instytucji w działania zapobiegawcze polegające na partnerskim, wspólnym z policją identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.” /J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, Policyjne strategie działań zapobiegawczych, Wyd. WSP, Szczytno 2004/

5 Community policing – założenia/uwarunkowania Akcentowanie znaczenia zaangażowania społecznego w działania policji ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przestępczości; Akcentowanie rewitalizacji stosunków społecznych oraz między jednostką a systemami społecznymi Zorientowanie na budowanie partnerstwa obywateli, policji, instytucji (community partnership) w celu rozpoznawania problemów wspólnoty, ich analizowania i wspólnego poszukiwania dla nich rozwiązań (problem solving) lub przez samych obywateli (za wiedzą policji); / J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, dz. cyt./ Algorytm CP obejmuje: konsultacje, adaptację policji do lokalnych potrzeb, mobilizację społeczności, rozwiązanie

6 Community policing – istota, słabe strony Ogniwem centralnym w działalności zapobiegawczej na poziomie lokalnym pozostaje policja (jako podmiot główny lub nadzorujący) Jej działania „ukierunkowane są na zapobieganie i redukowanie przestępczości, redukowanie zagrożeń porządku publicznego, podnoszenie poczucia bezpieczeństwa” u obywateli, „poprawę relacji policji ze społecznościami, podnoszenie jakości życia” Warunkiem zbliżenia obywateli i policji jest decentralizacja ogniw tej ostatniej… / J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, dz. cyt./  WADY: [zbyt] miękka strategia, zbyt absorbująca policję; upolitycznienie policji; niebezpieczna wszechwiedza policji


Pobierz ppt "Community policing i… …metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google