Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, 23-24 kwiecień, 2009 SPOŁECZNY ODBIÓR SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO Adam Rapacki Podsekretarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, 23-24 kwiecień, 2009 SPOŁECZNY ODBIÓR SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO Adam Rapacki Podsekretarz."— Zapis prezentacji:

1 1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, 23-24 kwiecień, 2009 SPOŁECZNY ODBIÓR SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO Adam Rapacki Podsekretarz Stanu

2 2 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1.Polskie Badanie Przestępczości prowadzone w III edycjach od 2007 roku (17 000 respondentów, w wieku od 15 lat) dotyczy: oceny pracy Policji w skali kraju oraz w poszczególnych województwach, ciemnej liczby przestępstw w Polsce. 2.badanie pn. Ocena instytucji publicznych. 3.badanie pn. Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wizerunek funkcjonariuszy wybranych służb Policji. 4.badanie pn. Wizerunek Policji w świadomości społecznej. Diagnoza zagrożeń i oczekiwań społecznych:

3 3 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Diagnoza zagrożeń i oczekiwań społecznych cd.: Najczęściej wskazywanymi zagrożeniami, których obawiają się mieszkańcy Polski w latach 2007-2009 są: Brawurowo jeżdżący kierowcy, Niszczenie mienia przez wandali, Agresja ze strony osób pijanych, narkomanów, Napady, rozboje, Włamania do mieszkań, piwnic lub samochodów, Zaczepianie przez grupy agresywnej młodzieży, Bójki i pobicia, Kradzieże np. kieszonkowe, Hałaśliwe, niekulturalne zachowywanie się sąsiadów, Handel narkotykami, Wymuszenia, okupy.

4 4 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Diagnoza zagrożeń i oczekiwań społecznych cd.: Najwyższe od 1994 roku jest też poczucie bezpieczeństwa Polaków podczas spacerów po zmroku. Odsetek Polaków, którzy deklarują, że czują się bezpiecznie wzrósł z 44% w roku 1994 do 77% w roku 2009. Wieczorne spacery po okolicy są jednym z barometrów społecznego poczucia bezpieczeństwa.

5 5 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dostosowywanie działań do oczekiwań społecznych: Dostosowywanie działań do oczekiwań społecznych: Wyniki badań społecznych dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane są do: diagnozy poszczególnych obszarów pracy Policji na potrzeby ustanowienia priorytetów działań Komendanta Głównego Policji oraz do budowy Strategii Wojewódzkich, tworzenia map zagrożeń, określenia niedoszacowania statystyki policyjnej w wybranych kategoriach przestępstw m.in. rozbój, pobicie, kradzież, włamanie, programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, w modułach dotyczących komunikacji społecznej oraz obsługi ofiar przestępstw, określania mierników na potrzeby Budżetu Zadaniowego Policji, dialogu z władzami samorządowymi oraz budowy wspólnych programów prewencyjnych, oceny pracy Policji, kształtowania wizerunku Policji.

6 6 Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest rozumiana współcześnie w większości krajów o demokratycznej tradycji jako zadanie lokalne. Warunkiem skutecznego, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w państwie jest współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym również organizacji pozarządowych, władz lokalnych a także instytucji sektora prywatnego. Formuła realizacji idei Community Policing, służy osadzeniu formacji swia, w szczególności Policji w strukturach społecznych. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Aktywność służb resortu swia w obszarze zapobiegania przestępczości: Aktywność służb resortu swia w obszarze zapobiegania przestępczości:

7 7 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Od represji do profilaktyki: Od represji do profilaktyki: Lepiej i taniej jest zapobiegać przestępczości, niż ją zwalczać. Celem profilaktyki przestępczości jest wzrost realnego bezpieczeństwa społecznego oraz poczucia bezpieczeństwa. Zarówno MSWiA, jak i podległe służby: Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna są bardzo aktywne na tym polu. Tylko w 2008 roku: sama Policja zrealizowała samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami 322 programy i akcje o charakterze profilaktycznym, w tym 126 skierowanych do dzieci i młodzieży.

8 8 Przykłady ciekawych przedsięwzięć MSWiA: Realizacja rządowych programów profilaktycznych z obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego (program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży). Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego w tym m.in. współpraca ze strażami gminnymi (miejskimi), analiza działalności powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Koordynowanie wdrażania w Polsce dwóch programów szczegółowych UE na lata 2007-2013: Walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet Daphne III oraz Prawa podstawowe i obywatelstwo. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Od represji do profilaktyki: Od represji do profilaktyki:

9 9 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Służby prasowe są jednym z najważniejszych elementów transparentności w formacjach, świadczą o otwarciu na demokratyczne media reprezentujące opinię społeczną. Rzecznicy prasowi codziennie odpowiadają na pytania dziennikarzy, uczestniczą w programach radiowych i telewizyjnych propagując bezpieczne zachowania i informując o zagrożeniach oraz działaniach funkcjonariuszy w całym kraju: –ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego –zatrzymaniach bandytów –rozbitych grupach przestępczych –zwalczaniu nielegalnej migracji i zatrudnienia –poszukiwaniu podejrzanych a także: - akcjach prewencyjnych, - spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, - rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. Polityka medialna wizerunek Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej przyjaznej obywatelowi przyjaznej obywatelowi

10 10 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Służby prasowe Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej : Komendy Główne Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej prowadzą strony internetowe www.policja.pl, www.strazgraniczna.pl, www.straz.gov.pl, na których umieszczane są najnowsze informacje o działaniach Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju.www.policja.pl www.strazgraniczna.plwww.straz.gov.pl W każdym z 17 garnizonów Policji,12 oddziałach Straży Granicznej i 16 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej znajdują się rzecznicy prasowi. Każda komenda, oddział i jednostka ma własną stronę internetową, W każdej komendzie miejskiej i powiatowej jest oficer prasowy Policji, KGP wydaje miesięcznik POLICJA 997 w nakładzie 35 000 egzemplarzy, KG PSP wydaje miesięcznik Przegląd Pożarniczy w nakładzie 4000 egzemplarzy, natomiast KGSG kwartalnik STRAŻ GRANICZNA. MAGAZYN - w wydaniu elektronicznym.

11 11 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1.Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Policja jest równocześnie jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce, lepiej Polacy oceniają tylko media oraz wojsko. 2.W marcu 2009 roku pracę Policji pozytywnie oceniło 72% respondentów - oceny Policji są wysokie i stabilne, od 2 lat na tym samym poziomie. 3.Policja została zdecydowanie wyżej oceniona niż instytucje wymiaru sprawiedliwości: sądy, prokuratury. Wizerunek formacji na przykładzie oceny pracy Policji:

12 12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, 23-24 kwiecień, 2009 SPOŁECZNY ODBIÓR SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO Adam Rapacki Podsekretarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google