Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Działania."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Działania prewencyjne pn. P A T R O L S Z K O L N Y Mońki, dnia 29 listopada 2007r.

2 P A T R O L S Z K O L N Y Cel główny:  wzrost realnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na terenie placówki oświatowej oraz w jej pobliżu, poprzez zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz eliminowaniu zjawisk i zachowań patologicznych

3 Cele pośrednie:  Zacieśnienie współpracy z kadrą pedagogiczną szkół wszystkich szczebli w zakresie wymiany i płynnego przepływu informacji o występujących zagrożeniach i uczniach stwarzających problemy wychowawcze,  Zapobieganie zachowaniom agresywnym i wulgarnym dzieci i młodzieży szkolnej,  Ograniczenie dostępu osobom niepełnoletnim do wyrobów tytoniowych, alkoholu i środków odurzających,  Ujawnianie osób uchylających się od obowiązku szkolnego P A T R O L S Z K O L N Y

4 Podmioty uczestniczące:  Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,  Zespoły szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich funkcjonujące na terenie powiatu monieckiego,  Rady rodziców funkcjonujące w danej szkole

5 P A T R O L S Z K O L N Y Zadania do realizacji:  Minimum raz w tygodniu przez dwie godziny wspólny patrol policjanta, nauczyciela, pedagoga szkolnego i rodzica wewnątrz szkoły i terenie przyległym do szkoły,  Natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały świadczące o popełnieniu czynu karalnego przez ucznia danej szkoły bądź na jego szkodę,  Bieżące monitorowanie zachowań uczniów podczas przerw lekcyjnych i ujawnianie osób przejawiających zachowania o charakterze demoralizacji,  Wzajemna, bieżąca wymiana informacji

6 P A T R O L S Z K O L N Y Ocena i ewaluacja działań :  Sporządzenie notatki służbowej z patrolu,  Raz w miesiącu dokonanie oceny działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,  Przedstawienie wyników i efektów działań w danej szkole podczas rady pedagogicznej,

7 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ i ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach Zespół ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji


Pobierz ppt "KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Mońkach Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google