Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytm postępowania przygotowany w formie testu przy monitorowaniu kłębuszkowych zapaleń nerek metodą hodowli komórkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytm postępowania przygotowany w formie testu przy monitorowaniu kłębuszkowych zapaleń nerek metodą hodowli komórkowej."— Zapis prezentacji:

1 Algorytm postępowania przygotowany w formie testu przy monitorowaniu kłębuszkowych zapaleń nerek metodą hodowli komórkowej

2 Przewlekła choroba nerek w stadium 5 w Polsce ERA-EDTA Registry Annual Report 2012
Liczba osób wymagających terapii nerkozastępczej 5082 – liczba osób, które rozpoczęły leczenie nerkozastępcze w 2012 r.

3 Przewlekła choroba nerek w stadium 5 w Polsce ERA-EDTA Registry Annual Report 2012

4 Struktura KZN w Polsce Najczęstszymi rozpoznawanymi postaciami pierwotnych KZN były nefropatia IgA – 16% ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych (focal segmental glomerulosclerosis – FSGS) – 13% nefropatia błoniasta – 9%

5 Leczenie KZN Inhibitory ACEI Blokery receptora dla angiotensyny
Metylprednizon Prednizon Cyklofosfamid Azatiopryna cyklosporyna

6 Powikłania immunosupresji
Zakażenia nowotwory

7 Schemat budowy kłębuszka nerkowego

8 Budowa błony filtracyjnej

9 Diagnostyka podocyturii
Urinary excretion of podocytes reflects disease activity in children with glomerulonephritis. Hara M, Yanagihara T, Takada T, Itoh M, Matsuno M, Yamamoto T, Kihara I. Am J Nephrol. 1998;18(1):35-41. Urinary excretion of podocytes in patients with sepsis. Watanabe T. Pediatr Nephrol Sep;13(7):632-3. Urinary excretion of podocytes in patients with diabetic nephropathy. Nakamura T, Ushiyama C, Suzuki S, Hara M, Shimada N, Ebihara I, Koide H. Nephrol Dial Transplant Sep;15(9): Urinary podocytes in primary focal segmental glomerulosclerosis. Hara M, Yanagihara T, Kihara I. Nephron Nov;89(3):342-7.

10 Kamienie milowe w diagnostyce podocyturii
Urinary excretion of viable podocytes in health and renal disease. Vogelmann SU, Nelson WJ, Myers BD, Lemley KV. Am J Physiol Renal Physiol Jul;285(1) Podocytes that detach in experimental membranous nephropathy are viable. Petermann AT, Krofft R, Blonski M, Hiromura K, Vaughn M, Pichler R, Griffin S, Wada T, Pippin J, Durvasula R, Shankland SJ.Kidney Int Oct;64(4): Urinary podocyte loss is a more specific marker of ongoing glomerular damage than proteinuria. Yu D, Petermann A, Kunter U, Rong S, Shankland SJ, Floege J. J Am Soc Nephrol Jun;16(6):

11 Materiał i metody (1) Grupa badana: 40 pacjentów z rozpoznanym biopsyjnie FSGS Zakwalifikowano 22 osoby ze znamiennym białkomoczem (stosunek stężenia białka do kreatyniny w moczu (uPCR) wynosił 2,0) Ocena przez 36 miesięcy

12 Materiał i metody (2) Izolacja komórek z osadu moczu w momencie rozpoznania Ocena co 3 miesiące: białkomocz (uPCR), stężenie kreatyniny w surowicy

13 Wyniki (1) – ocena nasilenia białkomoczu
Remisja białkomoczu Brak remisji p Wyjściowe stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl] 0,92 0,97 0,67 Stężenie kreatyniny pod koniec obserwacji [mg/dl] 1,43 3,19 0,000873 Białkomocz na początku obserwacji [uPCR] 4,25 7,04 0,1 Białkomocz na zakończenie obserwacji [uPCR] 0,27 4,04 0,00023

14 Wyniki (2) – ocena funkcji nerek
Brak pogorszenia funkcji nerek Pogorszenie funkcji nerek p Wyjściowe stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl] 0,94 0,99 Białkomocz na początku obserwacji [uPCR] 4,29 6,44 0,2 Białkomocz na zakończenie obserwacji [uPCR] 0,3 3,24 0,005

15 Wyniki (3)

16 Wyniki (4)

17 Wyniki (5)

18 Podsumowanie Wykazano wartość predykcyjną liczby komórek CD68+ oraz Ki67+, w osadzie moczu pacjentów z FSGS, w prognozowaniu pogorszenia funkcji filtracyjnej nerek Nie wykazano prognostycznej wartości liczby komórek PDX+ na pogorszenie funkcji nerek

19 WNIOSKI Odróżnienie choroby aktywnej od zmian przetrwałych pozwoli lepiej dopasować terapię Uniknięcie zbędnego leczenia immunosupresyjnego pozwoli chroni pacjentów przed niekorzystnymi skutkami terapii Identyfikacja pacjentów szczególnie zagrożonych progresją niewydolności nerek, pozwoli zintensyfikować leczenie tych chorych


Pobierz ppt "Algorytm postępowania przygotowany w formie testu przy monitorowaniu kłębuszkowych zapaleń nerek metodą hodowli komórkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google