Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej
Szansa rozwoju dla tych, których fascynuje przyroda i chcą zawodowo zajmować się jej ochroną Kształcenie w zakresie waloryzacji przyrodniczej, planowania przestrzennego i organizacji, oraz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej

2 W toku studiów możliwość realizowania kursów do wyboru
Praktyczna ochrona przyrody Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze - prakticum Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych Biotechnologia roślin w ochronie przyrody -problemy związane z prowadzeniem nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia inwestycji -umiejętność planowania optymalnych sposobów ochrony dla wybranych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych -rola elementów przyrodniczych kształtujących rozwój terenów zurbanizowanych -znajomość procedur oceny oddziaływania inwestycji na środowisko -umiejętność sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

3 Ochrona przyrody jedną z osi Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko -ograniczenie zmniejszania różnorodności biologicznej -aktywna ochrona środowiska na obszarach chronionych w Polsce -zachowanie gatunków zagrożonych wyginięciem -zachowanie różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów -kształtowanie postaw społecznych sprzyjających, ochronie przyrody, w tym różnorodności biologicznej i ochronie krajobrazu, -szeroko rozumiana edukacja ekologiczna Dla zrównoważonego rozwoju niezbędne są nie tylko proekologiczne inwestycje i rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ale także wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody Pokaż co umiesz a damy Ci pracę


Pobierz ppt "Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google